Thống Kê Chu Kỳ xổ số Truyền Thống


Bộ SốChu Kỳ Dài Nhất Không VềNgày Xuất Hiện Gần Nhất
0028 lượt quaylượt (từ 10-07-2018 đến 08-08-2018)11-06-2024 15 lượt quay trước
0124 lượt quaylượt (từ 26-12-2004 đến 20-01-2005)24-06-2024 2 lượt quay trước
0222 lượt quaylượt (từ 03-07-2017 đến 26-07-2017)23-06-2024 3 lượt quay trước
0333 lượt quaylượt (từ 18-10-2003 đến 21-11-2003)22-06-2024 4 lượt quay trước
0434 lượt quaylượt (từ 23-11-2016 đến 28-12-2016)20-06-2024 6 lượt quay trước
0526 lượt quaylượt (từ 19-11-2002 đến 16-12-2002)23-06-2024 3 lượt quay trước
0627 lượt quaylượt (từ 04-10-2022 đến 01-11-2022)22-06-2024 4 lượt quay trước
0728 lượt quaylượt (từ 28-07-2013 đến 26-08-2013)19-06-2024 7 lượt quay trước
0834 lượt quaylượt (từ 13-07-2003 đến 17-08-2003)23-06-2024 3 lượt quay trước
0926 lượt quaylượt (từ 15-07-2008 đến 11-08-2008)17-06-2024 9 lượt quay trước
1035 lượt quaylượt (từ 16-07-2007 đến 21-08-2007)22-06-2024 4 lượt quay trước
1127 lượt quaylượt (từ 28-06-2018 đến 26-07-2018)22-06-2024 4 lượt quay trước
1225 lượt quaylượt (từ 10-06-2008 đến 06-07-2008)24-06-2024 2 lượt quay trước
1335 lượt quaylượt (từ 29-08-2003 đến 04-10-2003)21-06-2024 5 lượt quay trước
1433 lượt quaylượt (từ 13-01-2020 đến 20-02-2020)19-06-2024 7 lượt quay trước
1527 lượt quaylượt (từ 13-08-2019 đến 10-09-2019)22-06-2024 4 lượt quay trước
1643 lượt quaylượt (từ 27-10-2007 đến 10-12-2007)23-06-2024 3 lượt quay trước
1729 lượt quaylượt (từ 20-08-2017 đến 19-09-2017)21-06-2024 5 lượt quay trước
1830 lượt quaylượt (từ 16-09-2015 đến 17-10-2015)15-06-2024 11 lượt quay trước
1926 lượt quaylượt (từ 18-04-2009 đến 15-05-2009)21-06-2024 5 lượt quay trước
2025 lượt quaylượt (từ 03-10-2010 đến 29-10-2010)24-06-2024 2 lượt quay trước
2128 lượt quaylượt (từ 10-05-2016 đến 08-06-2016)24-06-2024 2 lượt quay trước
2230 lượt quaylượt (từ 07-06-2007 đến 08-07-2007)21-06-2024 5 lượt quay trước
2337 lượt quaylượt (từ 05-04-2006 đến 13-05-2006)22-06-2024 4 lượt quay trước
2426 lượt quaylượt (từ 08-12-2002 đến 04-01-2003)19-06-2024 7 lượt quay trước
2528 lượt quaylượt (từ 06-05-2003 đến 04-06-2003)22-06-2024 4 lượt quay trước
2641 lượt quaylượt (từ 22-10-2003 đến 03-12-2003)24-06-2024 2 lượt quay trước
2727 lượt quaylượt (từ 21-02-2022 đến 21-03-2022)04-06-2024 22 lượt quay trước
2830 lượt quaylượt (từ 15-07-2015 đến 15-08-2015)21-06-2024 5 lượt quay trước
2926 lượt quaylượt (từ 11-08-2002 đến 07-09-2002)24-06-2024 2 lượt quay trước
3029 lượt quaylượt (từ 10-09-2015 đến 10-10-2015)17-06-2024 9 lượt quay trước
3138 lượt quaylượt (từ 22-06-2013 đến 31-07-2013)11-06-2024 15 lượt quay trước
3226 lượt quaylượt (từ 17-04-2022 đến 14-05-2022)23-06-2024 3 lượt quay trước
3330 lượt quaylượt (từ 18-06-2010 đến 19-07-2010)24-06-2024 2 lượt quay trước
3434 lượt quaylượt (từ 14-10-2023 đến 18-11-2023)24-06-2024 2 lượt quay trước
3535 lượt quaylượt (từ 19-04-2018 đến 25-05-2018)21-06-2024 5 lượt quay trước
3627 lượt quaylượt (từ 29-09-2002 đến 27-10-2002)23-06-2024 3 lượt quay trước
3725 lượt quaylượt (từ 09-01-2004 đến 08-02-2004)24-06-2024 2 lượt quay trước
3826 lượt quaylượt (từ 03-07-2016 đến 30-07-2016)20-06-2024 6 lượt quay trước
3939 lượt quaylượt (từ 07-06-2002 đến 17-07-2002)22-06-2024 4 lượt quay trước
4031 lượt quaylượt (từ 05-05-2007 đến 06-06-2007)20-06-2024 6 lượt quay trước
4132 lượt quaylượt (từ 22-10-2019 đến 24-11-2019)24-06-2024 2 lượt quay trước
4232 lượt quaylượt (từ 03-06-2006 đến 06-07-2006)21-06-2024 5 lượt quay trước
4330 lượt quaylượt (từ 31-07-2010 đến 31-08-2010)23-06-2024 3 lượt quay trước
4430 lượt quaylượt (từ 29-04-2016 đến 30-05-2016)24-06-2024 2 lượt quay trước
4534 lượt quaylượt (từ 12-01-2013 đến 20-02-2013)21-06-2024 5 lượt quay trước
4628 lượt quaylượt (từ 02-01-2013 đến 31-01-2013)24-06-2024 2 lượt quay trước
4729 lượt quaylượt (từ 04-12-2016 đến 03-01-2017)21-06-2024 5 lượt quay trước
4839 lượt quaylượt (từ 25-07-2003 đến 03-09-2003)13-06-2024 13 lượt quay trước
4925 lượt quaylượt (từ 12-11-2021 đến 08-12-2021)23-06-2024 3 lượt quay trước
5032 lượt quaylượt (từ 17-02-2002 đến 22-03-2002)24-06-2024 2 lượt quay trước
5126 lượt quaylượt (từ 04-10-2019 đến 31-10-2019)21-06-2024 5 lượt quay trước
5224 lượt quaylượt (từ 19-07-2003 đến 13-08-2003)21-06-2024 5 lượt quay trước
5325 lượt quaylượt (từ 23-10-2019 đến 18-11-2019)18-06-2024 8 lượt quay trước
5428 lượt quaylượt (từ 04-05-2002 đến 02-06-2002)24-06-2024 2 lượt quay trước
5542 lượt quaylượt (từ 11-09-2020 đến 24-10-2020)23-06-2024 3 lượt quay trước
5624 lượt quaylượt (từ 27-12-2006 đến 21-01-2007)19-06-2024 7 lượt quay trước
5730 lượt quaylượt (từ 25-07-2013 đến 25-08-2013)23-06-2024 3 lượt quay trước
5835 lượt quaylượt (từ 01-01-2018 đến 06-02-2018)20-06-2024 6 lượt quay trước
5924 lượt quaylượt (từ 22-04-2008 đến 17-05-2008)23-06-2024 3 lượt quay trước
6028 lượt quaylượt (từ 10-08-2003 đến 08-09-2003)14-06-2024 12 lượt quay trước
6135 lượt quaylượt (từ 16-04-2012 đến 22-05-2012)24-06-2024 2 lượt quay trước
6229 lượt quaylượt (từ 26-07-2003 đến 25-08-2003)24-06-2024 2 lượt quay trước
6330 lượt quaylượt (từ 17-06-2020 đến 18-07-2020)15-06-2024 11 lượt quay trước
6426 lượt quaylượt (từ 20-10-2003 đến 16-11-2003)23-06-2024 3 lượt quay trước
6529 lượt quaylượt (từ 06-05-2017 đến 05-06-2017)23-06-2024 3 lượt quay trước
6629 lượt quaylượt (từ 04-09-2004 đến 04-10-2004)22-06-2024 4 lượt quay trước
6726 lượt quaylượt (từ 23-11-2011 đến 20-12-2011)24-06-2024 2 lượt quay trước
6827 lượt quaylượt (từ 15-04-2006 đến 13-05-2006)20-06-2024 6 lượt quay trước
6932 lượt quaylượt (từ 07-06-2019 đến 10-07-2019)16-06-2024 10 lượt quay trước
7030 lượt quaylượt (từ 09-12-2013 đến 09-01-2014)22-06-2024 4 lượt quay trước
7128 lượt quaylượt (từ 21-08-2008 đến 19-09-2008)22-06-2024 4 lượt quay trước
7227 lượt quaylượt (từ 24-04-2004 đến 22-05-2004)23-06-2024 3 lượt quay trước
7336 lượt quaylượt (từ 06-09-2022 đến 13-10-2022)15-06-2024 11 lượt quay trước
7436 lượt quaylượt (từ 04-04-2016 đến 11-05-2016)18-06-2024 8 lượt quay trước
7526 lượt quaylượt (từ 28-06-2002 đến 25-07-2002)24-06-2024 2 lượt quay trước
7630 lượt quaylượt (từ 09-11-2003 đến 10-12-2003)24-06-2024 2 lượt quay trước
7727 lượt quaylượt (từ 12-09-2004 đến 10-10-2004)24-06-2024 2 lượt quay trước
7833 lượt quaylượt (từ 02-09-2017 đến 06-10-2017)23-06-2024 3 lượt quay trước
7923 lượt quaylượt (từ 11-03-2019 đến 04-04-2019)24-06-2024 2 lượt quay trước
8040 lượt quaylượt (từ 28-05-2023 đến 08-07-2023)24-06-2024 2 lượt quay trước
8127 lượt quaylượt (từ 11-01-2011 đến 12-02-2011)16-06-2024 10 lượt quay trước
8226 lượt quaylượt (từ 25-06-2022 đến 22-07-2022)23-06-2024 3 lượt quay trước
8327 lượt quaylượt (từ 06-07-2016 đến 03-08-2016)20-06-2024 6 lượt quay trước
8437 lượt quaylượt (từ 24-12-2004 đến 31-01-2005)22-06-2024 4 lượt quay trước
8532 lượt quaylượt (từ 18-08-2004 đến 20-09-2004)21-06-2024 5 lượt quay trước
8628 lượt quaylượt (từ 08-11-2016 đến 07-12-2016)24-06-2024 2 lượt quay trước
8727 lượt quaylượt (từ 16-12-2004 đến 13-01-2005)22-06-2024 4 lượt quay trước
8826 lượt quaylượt (từ 27-07-2009 đến 23-08-2009)17-06-2024 9 lượt quay trước
8933 lượt quaylượt (từ 22-04-2002 đến 26-05-2002)21-06-2024 5 lượt quay trước
9024 lượt quaylượt (từ 07-05-2010 đến 01-06-2010)20-06-2024 6 lượt quay trước
9131 lượt quaylượt (từ 19-07-2009 đến 20-08-2009)17-06-2024 9 lượt quay trước
9231 lượt quaylượt (từ 04-10-2006 đến 05-11-2006)21-06-2024 5 lượt quay trước
9331 lượt quaylượt (từ 03-09-2002 đến 05-10-2002)19-06-2024 7 lượt quay trước
9432 lượt quaylượt (từ 07-07-2011 đến 09-08-2011)23-06-2024 3 lượt quay trước
9528 lượt quaylượt (từ 12-10-2021 đến 10-11-2021)24-06-2024 2 lượt quay trước
9628 lượt quaylượt (từ 25-05-2015 đến 23-06-2015)23-06-2024 3 lượt quay trước
9725 lượt quaylượt (từ 30-09-2003 đến 26-10-2003)21-06-2024 5 lượt quay trước
9826 lượt quaylượt (từ 12-12-2010 đến 08-01-2011)18-06-2024 8 lượt quay trước
9926 lượt quaylượt (từ 25-06-2002 đến 22-07-2002)23-06-2024 3 lượt quay trước