Thống Kê Tần Số Nhịp LotoTần Số Nhịp Loto xổ số Truyền Thống

Bộ Số 21, từ 25-06-2023 đến 25-06-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)


NgàyThứSố Lần VềVề Ở GiảiSố Nhịp Xuất Hiện
24-06-2024Thứ Hai1G3-39
15-06-2024Thứ Bảy1G6-02
13-06-2024Thứ Năm2G2-0; G4-32
11-06-2024Thứ Ba1G3-26
05-06-2024Thứ Tư2G5-1; G5-51
04-06-2024Thứ Ba1G3-38
27-05-2024Thứ Hai2G3-3; G4-03
24-05-2024Thứ Sáu1G5-09
15-05-2024Thứ Tư1G3-13
12-05-2024Chủ Nhật1G7-21
11-05-2024Thứ Bảy1G6-18
03-05-2024Thứ Sáu1G3-11
02-05-2024Thứ Năm1G3-53
29-04-2024Thứ Hai1G5-52
27-04-2024Thứ Bảy1G2-15
22-04-2024Thứ Hai1G5-28
14-04-2024Chủ Nhật1G3-22
12-04-2024Thứ Sáu1G4-12
10-04-2024Thứ Tư1G5-34
06-04-2024Thứ Bảy1G7-011
26-03-2024Thứ Ba1G6-11
25-03-2024Thứ Hai1G3-42
23-03-2024Thứ Bảy1G3-31
22-03-2024Thứ Sáu2G4-0; G7-017
05-03-2024Thứ Ba1G4-31
04-03-2024Thứ Hai1G5-13
01-03-2024Thứ Sáu1G7-02
28-02-2024Thứ Tư1G3-28
20-02-2024Thứ Ba1G5-53
17-02-2024Thứ Bảy2G5-0; G5-49
08-02-2024Thứ Năm1G7-25
03-02-2024Thứ Bảy1G4-04
30-01-2024Thứ Ba1G6-02
28-01-2024Chủ Nhật1G6-01
27-01-2024Thứ Bảy1G1-04
23-01-2024Thứ Ba1G2-02
21-01-2024Chủ Nhật1G5-32
19-01-2024Thứ Sáu1G3-24
15-01-2024Thứ Hai2G2-0; G7-34
11-01-2024Thứ Năm1G4-12
09-01-2024Thứ Ba1G1-01
08-01-2024Thứ Hai2G4-3; G6-06
02-01-2024Thứ Ba1G2-14
29-12-2023Thứ Sáu2G3-3; G5-22
27-12-2023Thứ Tư1G5-06
21-12-2023Thứ Năm1G7-11
20-12-2023Thứ Tư1G7-18
12-12-2023Thứ Ba1G4-23
09-12-2023Thứ Bảy1G4-14
05-12-2023Thứ Ba1G0-01
04-12-2023Thứ Hai1G5-51
03-12-2023Chủ Nhật1G3-410
23-11-2023Thứ Năm1G3-53
20-11-2023Thứ Hai1G2-14
16-11-2023Thứ Năm1G7-36
10-11-2023Thứ Sáu1G7-28
02-11-2023Thứ Năm1G4-24
29-10-2023Chủ Nhật1G6-07
22-10-2023Chủ Nhật1G5-48
14-10-2023Thứ Bảy1G6-14
10-10-2023Thứ Ba1G0-04
06-10-2023Thứ Sáu1G0-01
05-10-2023Thứ Năm1G5-26
29-09-2023Thứ Sáu1G3-02
27-09-2023Thứ Tư2G4-0; G4-12
25-09-2023Thứ Hai1G2-13
22-09-2023Thứ Sáu1G3-11
21-09-2023Thứ Năm1G7-28
13-09-2023Thứ Tư1G7-35
08-09-2023Thứ Sáu1G3-15
03-09-2023Chủ Nhật2G3-2; G7-32
01-09-2023Thứ Sáu1G3-23
29-08-2023Thứ Ba1G7-26
23-08-2023Thứ Tư1G3-22
21-08-2023Thứ Hai1G0-09
12-08-2023Thứ Bảy1G7-38
04-08-2023Thứ Sáu1G5-23
01-08-2023Thứ Ba1G4-21
31-07-2023Thứ Hai1G5-14
27-07-2023Thứ Năm1G3-01
26-07-2023Thứ Tư1G6-13
23-07-2023Chủ Nhật1G3-05
18-07-2023Thứ Ba2G4-2; G4-38
10-07-2023Thứ Hai1G1-02
08-07-2023Thứ Bảy1G6-24
04-07-2023Thứ Ba1G3-42
02-07-2023Chủ Nhật1G7-06
26-06-2023Thứ Hai1G7-2