Thống Kê Tần Số Nhịp LotoTần Số Nhịp Loto xổ số Truyền Thống

Bộ Số 36, từ 09-12-2022 đến 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)


NgàyThứSố Lần VềVề Ở GiảiSố Nhịp Xuất Hiện
05-12-2023Thứ Ba1G3-21
04-12-2023Thứ Hai1G2-12
02-12-2023Thứ Bảy1G1-02
30-11-2023Thứ Năm1G5-02
28-11-2023Thứ Ba1G5-01
27-11-2023Thứ Hai1G5-43
24-11-2023Thứ Sáu1G2-04
20-11-2023Thứ Hai1G5-51
19-11-2023Chủ Nhật1G5-03
16-11-2023Thứ Năm3G4-0; G5-5; G7-02
14-11-2023Thứ Ba1G7-02
12-11-2023Chủ Nhật1G3-49
03-11-2023Thứ Sáu2G3-4; G5-32
01-11-2023Thứ Tư1G0-01
31-10-2023Thứ Ba1G6-21
30-10-2023Thứ Hai1G7-03
27-10-2023Thứ Sáu1G0-02
25-10-2023Thứ Tư1G6-22
23-10-2023Thứ Hai1G4-01
22-10-2023Chủ Nhật1G3-13
19-10-2023Thứ Năm1G6-215
04-10-2023Thứ Tư1G6-16
28-09-2023Thứ Năm1G4-22
26-09-2023Thứ Ba1G0-06
20-09-2023Thứ Tư1G6-29
11-09-2023Thứ Hai1G6-27
04-09-2023Thứ Hai1G7-11
03-09-2023Chủ Nhật1G7-01
02-09-2023Thứ Bảy1G7-11
01-09-2023Thứ Sáu1G7-25
27-08-2023Chủ Nhật1G3-31
26-08-2023Thứ Bảy1G4-37
19-08-2023Thứ Bảy2G1-0; G5-31
18-08-2023Thứ Sáu1G3-25
13-08-2023Chủ Nhật1G2-02
11-08-2023Thứ Sáu1G3-22
09-08-2023Thứ Tư2G1-0; G3-15
04-08-2023Thứ Sáu1G7-33
01-08-2023Thứ Ba1G6-21
31-07-2023Thứ Hai1G7-37
24-07-2023Thứ Hai1G3-22
22-07-2023Thứ Bảy1G3-07
15-07-2023Thứ Bảy1G3-34
11-07-2023Thứ Ba1G2-15
06-07-2023Thứ Năm2G4-3; G7-21
05-07-2023Thứ Tư1G5-12
03-07-2023Thứ Hai1G4-34
29-06-2023Thứ Năm2G4-3; G7-32
27-06-2023Thứ Ba1G4-04
23-06-2023Thứ Sáu2G6-2; G7-09
14-06-2023Thứ Tư1G4-24
10-06-2023Thứ Bảy2G0-0; G7-04
06-06-2023Thứ Ba1G6-18
29-05-2023Thứ Hai1G3-23
26-05-2023Thứ Sáu1G3-57
19-05-2023Thứ Sáu1G7-12
17-05-2023Thứ Tư1G1-03
14-05-2023Chủ Nhật1G5-01
13-05-2023Thứ Bảy1G5-42
11-05-2023Thứ Năm1G4-13
08-05-2023Thứ Hai2G4-0; G4-21
07-05-2023Chủ Nhật2G4-1; G5-12
05-05-2023Thứ Sáu1G4-31
04-05-2023Thứ Năm1G2-013
21-04-2023Thứ Sáu2G6-1; G6-22
19-04-2023Thứ Tư1G4-28
11-04-2023Thứ Ba1G3-54
07-04-2023Thứ Sáu1G0-01
06-04-2023Thứ Năm1G6-04
02-04-2023Chủ Nhật1G4-23
30-03-2023Thứ Năm1G6-13
27-03-2023Thứ Hai1G6-14
23-03-2023Thứ Năm1G1-02
21-03-2023Thứ Ba1G3-512
09-03-2023Thứ Năm1G4-19
28-02-2023Thứ Ba1G7-04
24-02-2023Thứ Sáu1G7-16
18-02-2023Thứ Bảy1G7-32
16-02-2023Thứ Năm1G5-17
09-02-2023Thứ Năm1G5-09
31-01-2023Thứ Ba1G3-33
28-01-2023Thứ Bảy1G6-28
20-01-2023Thứ Sáu1G7-13
17-01-2023Thứ Ba1G5-418
30-12-2022Thứ Sáu1G4-21
29-12-2022Thứ Năm1G3-13
26-12-2022Thứ Hai2G6-2; G7-11
25-12-2022Chủ Nhật1G0-05
20-12-2022Thứ Ba1G5-58
12-12-2022Thứ Hai1G4-31
11-12-2022Chủ Nhật1G7-32
09-12-2022Thứ Sáu1G5-5