XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (12/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
924807
Giải nhấtG1
47773
Giải nhìG2
57750
Giải baG3
83381
42863
Giải tưG4
15995
32232
60209
70985
20735
32832
41444
Giải nămG5
8361
Giải sáuG6
8247
1634
5823
Giải bảyG7
365
Giải támG8
91
Loto trực tiếp
07
09
23
32
32
34
35
44
47
50
61
63
65
73
81
85
91
95
ĐầuĐuôi
07, 9
1 
23
32, 2, 4, 5
44, 7
50
61, 3, 5
73
81, 5
91, 5
ĐầuĐuôi
50
6, 8, 91
3, 32
2, 6, 73
3, 44
3, 6, 8, 95
 6
0, 47
 8
09

XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (05/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
717252
Giải nhấtG1
04570
Giải nhìG2
13554
Giải baG3
50525
55711
Giải tưG4
78032
81761
83269
33219
49406
79012
79494
Giải nămG5
1691
Giải sáuG6
1098
7894
7981
Giải bảyG7
131
Giải támG8
27
Loto trực tiếp
06
11
12
19
25
27
31
32
52
54
61
69
70
81
91
94
94
98
ĐầuĐuôi
06
11, 2, 9
25, 7
31, 2
4 
52, 4
61, 9
70
81
91, 4, 4, 8
ĐầuĐuôi
70
1, 3, 6, 8, 91
1, 3, 52
 3
5, 9, 94
25
06
27
98
1, 69

XSNM - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (29/03/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Nam      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
984849
Giải nhấtG1
67948
Giải nhìG2
53550
Giải baG3
84206
12533
Giải tưG4
58225
73835
59728
54635
99982
20652
82362
Giải nămG5
3788
Giải sáuG6
7523
3120
8730
Giải bảyG7
053
Giải támG8
13
Loto trực tiếp
06
13
20
23
25
28
30
33
35
35
48
49
50
52
53
62
82
88
ĐầuĐuôi
06
13
20, 3, 5, 8
30, 3, 5, 5
48, 9
50, 2, 3
62
7 
82, 8
9 
ĐầuĐuôi
2, 3, 50
 1
5, 6, 82
1, 2, 3, 53
 4
2, 3, 35
06
 7
2, 4, 88
49