XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà (26/05/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
051987
Giải nhấtG1
83429
Giải nhìG2
85452
Giải baG3
02839
96116
Giải tưG4
98918
21097
92334
65407
28483
25384
85512
Giải nămG5
8751
Giải sáuG6
5196
3481
3243
Giải bảyG7
285
Giải támG8
79
Loto trực tiếp
07
12
16
18
29
34
39
43
51
52
79
81
83
84
85
87
96
97
ĐầuĐuôi
07
12, 6, 8
29
34, 9
43
51, 2
6 
79
81, 3, 4, 5, 7
96, 7
ĐầuĐuôi
 0
5, 81
1, 52
4, 83
3, 84
85
1, 96
0, 8, 97
18
2, 3, 79

XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà (22/05/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
890557
Giải nhấtG1
38925
Giải nhìG2
30175
Giải baG3
14607
73089
Giải tưG4
36423
29143
84044
27784
45861
20252
99028
Giải nămG5
3815
Giải sáuG6
3916
7719
9904
Giải bảyG7
657
Giải támG8
01
Loto trực tiếp
01
04
07
15
16
19
23
25
28
43
44
52
57
57
61
75
84
89
ĐầuĐuôi
01, 4, 7
15, 6, 9
23, 5, 8
3 
43, 4
52, 7, 7
61
75
84, 9
9 
ĐầuĐuôi
 0
0, 61
52
2, 43
0, 4, 84
1, 2, 75
16
0, 5, 57
28
1, 89

XSMT - Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà (19/05/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Trung      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
298117
Giải nhấtG1
15570
Giải nhìG2
38556
Giải baG3
58839
94058
Giải tưG4
75272
79848
81975
67348
91011
67044
00610
Giải nămG5
3538
Giải sáuG6
7919
3574
2056
Giải bảyG7
425
Giải támG8
39
Loto trực tiếp
10
11
17
19
25
38
39
39
44
48
48
56
56
58
70
72
74
75
ĐầuĐuôi
0 
10, 1, 7, 9
25
38, 9, 9
44, 8, 8
56, 6, 8
6 
70, 2, 4, 5
8 
9 
ĐầuĐuôi
1, 70
11
72
 3
4, 74
2, 75
5, 56
17
3, 4, 4, 58
1, 3, 39