XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
92619
Giải nhấtG1
11319
Giải nhìG2
98199
29744
Giải baG3
27067
11978
08680
33893
22152
71172
Giải tưG4
8758
2540
6325
1020
Giải nămG5
5737
7614
1159
3148
1769
5866
Giải sáuG6
359
476
412
Giải bảyG7
66
36
72
06
Ký tự đặc biệtKT
1PX-19PX-11PX-7PX-4PX-13PX-6PX-5PX

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (12/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

3452

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (12/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

1
73
689

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
91323
Giải nhấtG1
70916
Giải nhìG2
94386
63833
Giải baG3
66653
18383
37645
54139
56959
27652
Giải tưG4
6957
4102
1851
9729
Giải nămG5
4871
4705
5200
2632
8811
7332
Giải sáuG6
352
707
121
Giải bảyG7
33
65
99
87
Ký tự đặc biệtKT
9PV-4PV-12PV-17PV-15PV-20PV-10PV-11PV

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (11/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

5191

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (11/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

4
80
900

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
81994
Giải nhấtG1
86474
Giải nhìG2
48793
91360
Giải baG3
69884
98425
96213
61243
20422
08699
Giải tưG4
0997
1763
2741
0603
Giải nămG5
5526
1170
8547
6763
8576
4500
Giải sáuG6
016
405
227
Giải bảyG7
32
81
16
41
Ký tự đặc biệtKT
14PU-18PU-6PU-7PU-2PU-20PU-8PU-1PU

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (10/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

0977

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (10/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

02
06
24
29
34
36

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (10/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

4
83
867

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
09466
Giải nhấtG1
96676
Giải nhìG2
08993
43413
Giải baG3
29507
77142
13259
05159
48259
63945
Giải tưG4
7304
2001
8073
5968
Giải nămG5
8003
5504
2222
1252
1398
9231
Giải sáuG6
955
966
994
Giải bảyG7
72
78
73
48
Ký tự đặc biệtKT
3PT-17PT-1PT-18PT-10PT-11PT-7PT-9PT

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (09/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

1187

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (09/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

2
50
372

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
40957
Giải nhấtG1
85011
Giải nhìG2
44816
91475
Giải baG3
68840
55189
96603
52328
78597
76511
Giải tưG4
0449
2923
1956
5319
Giải nămG5
6126
1272
4973
2248
3055
9627
Giải sáuG6
243
424
253
Giải bảyG7
88
67
50
78
Ký tự đặc biệtKT
5PS-16PS-11PS-1PS-4PS-18PS-3PS-9PS

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (08/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

4338

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (08/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

0
78
079

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
04973
Giải nhấtG1
13645
Giải nhìG2
93758
80311
Giải baG3
08269
95236
98299
05616
56763
84794
Giải tưG4
4486
1137
3800
0678
Giải nămG5
9128
2626
0814
1094
1692
1102
Giải sáuG6
876
217
170
Giải bảyG7
77
79
81
80
Ký tự đặc biệtKT
18PR-10PR-5PR-2PR-13PR-4PR-14PR-6PR

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (07/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

3516

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (07/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

9
13
052

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
30003
Giải nhấtG1
52054
Giải nhìG2
21628
47381
Giải baG3
82221
95329
76777
83556
62389
74592
Giải tưG4
2127
3240
7489
5748
Giải nămG5
5267
7920
7688
2529
1246
2007
Giải sáuG6
884
437
996
Giải bảyG7
13
08
61
51
Ký tự đặc biệtKT
18PQ-2PQ-8PQ-3PQ-15PQ-13PQ-9PQ-16PQ

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (06/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

7812

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (06/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

13
14
20
21
23
34

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (06/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

1
18
827

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
49735
Giải nhấtG1
38572
Giải nhìG2
75146
20529
Giải baG3
52668
94841
25676
79309
34126
05236
Giải tưG4
4465
9660
1757
8299
Giải nămG5
9724
8025
1801
0150
0831
9196
Giải sáuG6
818
731
990
Giải bảyG7
00
39
85
49
Ký tự đặc biệtKT
13PN-15PN-19PN-2PN-5PN-18PN-7PN-20PN

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (05/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

6499

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (05/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

6
45
035

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
35313
Giải nhấtG1
32522
Giải nhìG2
87802
39795
Giải baG3
20698
79135
38543
17173
78806
52559
Giải tưG4
4027
8386
2406
1977
Giải nămG5
0369
4367
4620
9320
8564
5971
Giải sáuG6
208
138
426
Giải bảyG7
78
36
28
89
Ký tự đặc biệtKT
4PM-9PM-2PM-20PM-5PM-16PM-8PM-6PM

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (04/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

7365

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (04/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

6
87
391

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
38889
Giải nhấtG1
19639
Giải nhìG2
74829
23935
Giải baG3
48357
14063
78216
78715
33303
96381
Giải tưG4
1394
1790
2246
2891
Giải nămG5
3366
7407
0738
2832
1419
4853
Giải sáuG6
616
970
897
Giải bảyG7
01
03
63
53
Ký tự đặc biệtKT
11PL-9PL-8PL-20PL-18PL-7PL-2PL-1PL

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (03/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

8557

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (03/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

12
23
28
30
33
34

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (03/07/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

3
00
488