XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
38223
Giải nhấtG1
77286
Giải nhìG2
90185
84473
Giải baG3
08584
79697
95286
76506
43075
76662
Giải tưG4
7394
0605
4471
5963
Giải nămG5
1127
8186
4005
2106
8507
6915
Giải sáuG6
706
481
999
Giải bảyG7
06
39
93
97
Ký tự đặc biệtKT
10CT-14CT-20CT-2CT-13CT-12CT-17CT-1CT

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (08/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

0347

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (08/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

0
33
482

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
35627
Giải nhấtG1
13260
Giải nhìG2
96217
17317
Giải baG3
28340
60873
47641
19296
93791
58846
Giải tưG4
1425
0878
0269
6048
Giải nămG5
4114
5973
7447
0951
0213
1899
Giải sáuG6
568
558
529
Giải bảyG7
44
24
37
61
Ký tự đặc biệtKT
20CS-7CS-4CS-8CS-9CS-2CS-10CS-17CS

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (07/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

8246

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (07/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

5
85
754

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
93178
Giải nhấtG1
49592
Giải nhìG2
64119
45960
Giải baG3
32137
68827
28080
32189
58244
14627
Giải tưG4
7688
4100
2489
4062
Giải nămG5
0011
2061
5417
1645
3408
5727
Giải sáuG6
258
412
013
Giải bảyG7
08
11
61
34
Ký tự đặc biệtKT
13CR-14CR-9CR-3CR-7CR-12CR-15CR-19CR

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (06/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

1632

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (06/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

01
06
19
23
29
31

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (06/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

3
09
416

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
47521
Giải nhấtG1
07540
Giải nhìG2
75731
73475
Giải baG3
91273
55144
86736
99900
82341
11775
Giải tưG4
4831
7851
5581
2662
Giải nămG5
4138
8878
7384
1966
7257
5976
Giải sáuG6
206
459
399
Giải bảyG7
66
61
51
07
Ký tự đặc biệtKT
5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (05/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

5143

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (05/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

0
09
507

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
87694
Giải nhấtG1
91575
Giải nhìG2
75033
08536
Giải baG3
46248
65031
61731
92459
68147
45722
Giải tưG4
8312
4054
7046
6146
Giải nămG5
2837
7020
5316
7905
4018
9921
Giải sáuG6
708
554
392
Giải bảyG7
25
23
55
19
Ký tự đặc biệtKT
10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (04/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

3937

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (04/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

8
12
748

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
01716
Giải nhấtG1
77561
Giải nhìG2
47720
88355
Giải baG3
58888
22091
21180
93030
49821
58663
Giải tưG4
5620
5047
0428
6339
Giải nămG5
7437
0630
4896
2937
8774
2334
Giải sáuG6
663
164
416
Giải bảyG7
13
07
17
19
Ký tự đặc biệtKT
16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (03/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

5756

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (03/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

5
04
340

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
87485
Giải nhấtG1
17336
Giải nhìG2
51133
12554
Giải baG3
07135
21522
53104
80826
94365
61619
Giải tưG4
1255
4461
1512
3977
Giải nămG5
7172
5165
4923
7678
2530
2804
Giải sáuG6
427
937
452
Giải bảyG7
85
25
07
17
Ký tự đặc biệtKT
18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (02/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

4005

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (02/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

04
13
22
29
32
33

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (02/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

0
07
902

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
12301
Giải nhấtG1
78982
Giải nhìG2
02630
94374
Giải baG3
19187
84917
12364
34641
35984
38101
Giải tưG4
0620
6862
5300
7618
Giải nămG5
0918
6025
9110
3749
0894
8079
Giải sáuG6
074
487
042
Giải bảyG7
28
43
32
42
Ký tự đặc biệtKT
4CL-16CL-1CL-6CL-15CL-12CL-19CL-17CL

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (01/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

3017

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (01/12/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

3
75
254

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30/11/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
07426
Giải nhấtG1
98379
Giải nhìG2
36655
42158
Giải baG3
20547
19426
60986
16887
53632
79116
Giải tưG4
8229
9619
1705
7002
Giải nămG5
2436
1281
6999
0144
7407
1184
Giải sáuG6
391
898
713
Giải bảyG7
73
07
13
43
Ký tự đặc biệtKT
2CK-4CK-6CK-17CK-20CK-19CK-11CK-15CK

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (30/11/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

4261

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (30/11/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

8
91
509

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29/11/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
03141
Giải nhấtG1
42683
Giải nhìG2
33410
77553
Giải baG3
40459
27342
45945
67889
05550
03883
Giải tưG4
5665
3065
3233
2570
Giải nămG5
8938
3480
2573
5139
2488
1808
Giải sáuG6
378
618
017
Giải bảyG7
05
90
42
87
Ký tự đặc biệtKT
17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (29/11/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

8950

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (29/11/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

05
14
17
26
27
36

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (29/11/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

0
14
251