XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (04/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
53139
Giải nhấtG1
52986
Giải nhìG2
41893
88329
Giải baG3
58465
46331
10707
32100
67382
36166
Giải tưG4
5828
4164
7852
0816
Giải nămG5
2892
7438
5364
9277
9494
1229
Giải sáuG6
973
436
080
Giải bảyG7
27
86
49
11
Ký tự đặc biệtKT
17ZH-8ZH-3ZH-2ZH-10ZH-4ZH-11ZH-16ZH
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (04/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

4327

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (04/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

01
11
14
24
25
35

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (04/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

4
89
185

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (03/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
34556
Giải nhấtG1
36657
Giải nhìG2
57200
24205
Giải baG3
36423
78163
58672
87355
94773
55715
Giải tưG4
1239
8305
0646
3939
Giải nămG5
5830
0800
2419
5057
3928
4018
Giải sáuG6
773
025
899
Giải bảyG7
32
47
56
53
Ký tự đặc biệtKT
18ZK-14ZK-15ZK-5ZK-2ZK-12ZK-11ZK-13ZK
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (03/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

2516

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (03/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

0
64
732

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (02/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
80973
Giải nhấtG1
56435
Giải nhìG2
74027
76063
Giải baG3
78709
89573
24399
09969
75199
84560
Giải tưG4
5054
8832
4262
5291
Giải nămG5
7274
7381
9109
3809
9002
4784
Giải sáuG6
450
400
279
Giải bảyG7
64
69
11
59
Ký tự đặc biệtKT
11ZL-7ZL-10ZL-2ZL-12ZL-4ZL-20ZL-3ZL
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (02/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

1632

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (02/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

9
55
005

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (01/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
07289
Giải nhấtG1
57908
Giải nhìG2
18906
69144
Giải baG3
51729
76652
54656
92756
68233
32508
Giải tưG4
0871
5315
5694
7563
Giải nămG5
0132
5407
0788
0333
0870
4833
Giải sáuG6
359
623
838
Giải bảyG7
03
74
25
87
Ký tự đặc biệtKT
18ZM-17ZM-5ZM-9ZM-16ZM-15ZM-19ZM-14ZM
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (01/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

3093

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (01/10/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

3
17
969

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (30/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
19237
Giải nhấtG1
00802
Giải nhìG2
69062
73744
Giải baG3
28668
67174
14711
13617
46011
10279
Giải tưG4
6557
5429
6415
1454
Giải nămG5
4316
2144
6966
9860
8112
4610
Giải sáuG6
104
844
320
Giải bảyG7
79
71
38
53
Ký tự đặc biệtKT
1ZN-5ZN-6ZN-13ZN-2ZN-14ZN
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (30/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

6627

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (30/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

06
12
13
20
24
35

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (30/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

6
74
249

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (29/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
07044
Giải nhấtG1
88675
Giải nhìG2
45097
40581
Giải baG3
45021
76164
14457
24067
57789
44804
Giải tưG4
7218
1041
6089
3633
Giải nămG5
8752
2066
9926
1433
2605
2330
Giải sáuG6
109
055
432
Giải bảyG7
79
88
59
19
Ký tự đặc biệtKT
1ZP-5ZP-6ZP-18ZP-4ZP-3ZP-7ZP-9ZP
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (29/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

2258

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (29/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

7
60
754

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (28/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
11698
Giải nhấtG1
77996
Giải nhìG2
44386
48900
Giải baG3
50556
02023
73169
91188
39404
88068
Giải tưG4
2092
6143
0736
5575
Giải nămG5
9078
8697
7078
5622
3662
5048
Giải sáuG6
924
443
417
Giải bảyG7
61
16
20
84
Ký tự đặc biệtKT
3ZQ-2ZQ-11ZQ-15ZQ-1ZQ-6ZQ
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (28/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

2424

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (28/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

2
21
671

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (27/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
93447
Giải nhấtG1
71106
Giải nhìG2
67705
00384
Giải baG3
67673
22611
18030
35885
62710
86306
Giải tưG4
7621
1221
9671
5497
Giải nămG5
2608
8234
3524
0541
6323
6518
Giải sáuG6
043
466
205
Giải bảyG7
56
28
22
74
Ký tự đặc biệtKT
9ZR-13ZR-7ZR-5ZR-1ZR-10ZR
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (27/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

3286

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (27/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

01
20
23
27
33
36

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (27/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

5
77
540

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (26/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
45236
Giải nhấtG1
33099
Giải nhìG2
92248
85832
Giải baG3
19963
86594
04650
57903
51103
34001
Giải tưG4
9605
8174
8695
3932
Giải nămG5
1100
9835
6748
3452
5816
9380
Giải sáuG6
003
883
109
Giải bảyG7
34
77
84
81
Ký tự đặc biệtKT
10ZS-12ZS-6ZS-15ZS-9ZS-4ZS
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (26/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

3625

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (26/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

7
81
262

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (25/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
68779
Giải nhấtG1
71548
Giải nhìG2
82470
84221
Giải baG3
03065
37527
36975
08761
59916
52871
Giải tưG4
9605
6005
9627
8751
Giải nămG5
2897
5156
0016
2707
3603
9705
Giải sáuG6
665
493
022
Giải bảyG7
83
14
68
77
Ký tự đặc biệtKT
3ZT-11ZT-14ZT-2ZT-7ZT-6ZT
Chỉ hiển thị:

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (25/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

4490

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (25/09/2023)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

5
58
639