XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (14/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
71396
Giải nhấtG1
20801
Giải nhìG2
73470
83615
Giải baG3
59318
54657
90221
19494
20418
77848
Giải tưG4
2581
6371
8850
1300
Giải nămG5
0309
2342
1961
6616
5569
5870
Giải sáuG6
496
635
489
Giải bảyG7
52
22
89
90
Ký tự đặc biệtKT
3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (14/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

3695

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (14/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

2
97
434

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (13/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
90649
Giải nhấtG1
71212
Giải nhìG2
55720
56680
Giải baG3
64761
94392
09089
57015
06920
83467
Giải tưG4
1452
5230
5083
2320
Giải nămG5
4090
8241
0310
6378
1575
3896
Giải sáuG6
756
690
503
Giải bảyG7
58
28
35
64
Ký tự đặc biệtKT
5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (13/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

6201

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (13/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

03
14
17
23
32
35

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (13/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

8
98
976

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (12/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
12073
Giải nhấtG1
92837
Giải nhìG2
28622
02259
Giải baG3
53010
14391
79427
13247
76972
60599
Giải tưG4
6594
5821
6858
2983
Giải nămG5
0993
5483
8027
6916
5213
4770
Giải sáuG6
850
036
185
Giải bảyG7
27
83
16
80
Ký tự đặc biệtKT
12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (12/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

3080

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (12/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

0
79
456

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (11/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

Đặc biệtĐB
69356
Giải nhấtG1
22552
Giải nhìG2
35140
15293
Giải baG3
35010
28133
33342
65578
74436
57981
Giải tưG4
4851
2761
8993
3587
Giải nămG5
6909
2693
2363
1750
3328
7628
Giải sáuG6
753
388
635
Giải bảyG7
73
80
42
86
Ký tự đặc biệtKT
9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (11/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

8895

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (11/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ năm

9
65
604

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

Đặc biệtĐB
14138
Giải nhấtG1
62724
Giải nhìG2
54157
96213
Giải baG3
14362
89770
55669
50544
04462
48939
Giải tưG4
4062
5079
6608
7155
Giải nămG5
7402
1236
4922
4421
2178
9253
Giải sáuG6
552
247
722
Giải bảyG7
12
45
75
97
Ký tự đặc biệtKT
18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (10/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

6589

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (10/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

06
10
17
18
22
31

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (10/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ tư

9
65
917

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (09/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

Đặc biệtĐB
16510
Giải nhấtG1
57524
Giải nhìG2
46210
99866
Giải baG3
59326
97595
41257
02724
00969
52074
Giải tưG4
0760
1668
3313
3684
Giải nămG5
6299
7898
4768
6210
3355
4816
Giải sáuG6
717
130
568
Giải bảyG7
69
62
27
41
Ký tự đặc biệtKT
14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (09/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

3743

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (09/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ ba

9
57
128

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (08/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

Đặc biệtĐB
30147
Giải nhấtG1
37755
Giải nhìG2
61413
89550
Giải baG3
20904
51761
51163
31983
91022
78447
Giải tưG4
5498
3294
6720
2059
Giải nămG5
4679
0615
6473
3807
2132
0360
Giải sáuG6
567
190
316
Giải bảyG7
15
61
05
32
Ký tự đặc biệtKT
5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (08/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

8617

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (08/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ hai

9
65
690

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (07/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

Đặc biệtĐB
93374
Giải nhấtG1
18300
Giải nhìG2
59549
37037
Giải baG3
74266
07569
23624
78397
06513
35761
Giải tưG4
1734
8632
0757
2118
Giải nămG5
7324
2369
6427
8196
1825
4339
Giải sáuG6
185
275
044
Giải bảyG7
65
17
72
50
Ký tự đặc biệtKT
2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (07/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

3897

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (07/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Chủ nhật

1
32
436

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (06/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

Đặc biệtĐB
00312
Giải nhấtG1
44708
Giải nhìG2
88283
64571
Giải baG3
91798
21146
05250
09523
92549
73943
Giải tưG4
1449
2399
7871
7371
Giải nămG5
5848
3389
9405
8301
7420
2661
Giải sáuG6
142
732
198
Giải bảyG7
21
59
95
03
Ký tự đặc biệtKT
16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (06/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

2365

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 6x36 (06/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

10
11
13
15
25
26

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (06/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ bảy

4
68
258

XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (05/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

Đặc biệtĐB
72666
Giải nhấtG1
96992
Giải nhìG2
52918
21197
Giải baG3
21034
45765
73219
29010
02370
06089
Giải tưG4
0372
6291
4099
0369
Giải nămG5
7007
0315
6233
7010
2611
6123
Giải sáuG6
270
306
325
Giải bảyG7
05
13
49
19
Ký tự đặc biệtKT
2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE

XSMB - Kết Quả Xổ Số Thần Tài (05/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

6511

XSMB - Kết Quả Xổ Số Điện Toán 123 (05/04/2024)

#KQXS Hôm nay      #Miền Bắc      #Thứ sáu

0
80
228