Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Thứ Bảy)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 02-12-2023
Đặc biệtĐB
87485
Giải nhấtG1
17336
Giải nhìG2
51133
12554
Giải baG3
07135
21522
53104
80826
94365
61619
Giải tưG4
1255
4461
1512
3977
Giải nămG5
7172
5165
4923
7678
2530
2804
Giải sáuG6
427
937
452
Giải bảyG7
85
25
07
17
Ký tự đặc biệtKT
18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM
ĐầuĐuôi
04, 4, 7
12, 7, 9
22, 3, 5, 6, 7
30, 3, 5, 6, 7
4 
52, 4, 5
61, 5, 5
72, 7, 8
85, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 25-11-2023
Đặc biệtĐB
08816
Giải nhấtG1
27324
Giải nhìG2
11953
24697
Giải baG3
69110
04565
34068
51050
01507
34991
Giải tưG4
6108
5491
7718
6815
Giải nămG5
0369
9606
8760
7104
5179
0112
Giải sáuG6
833
331
214
Giải bảyG7
44
73
63
26
Ký tự đặc biệtKT
5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD
ĐầuĐuôi
04, 6, 7, 8
10, 2, 4, 5, 6, 8
24, 6
31, 3
44
50, 3
60, 3, 5, 8, 9
73, 9
8 
91, 1, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 18-11-2023
Đặc biệtĐB
98371
Giải nhấtG1
77855
Giải nhìG2
10658
79326
Giải baG3
08768
35389
63003
45013
25896
58159
Giải tưG4
7512
3573
6252
6597
Giải nămG5
1270
2234
9849
9414
4541
8794
Giải sáuG6
558
262
712
Giải bảyG7
84
59
90
82
Ký tự đặc biệtKT
6BU-15BU-12BU-3BU-20BU-17BU-7BU-9BU
ĐầuĐuôi
03
12, 2, 3, 4
26
34
41, 9
52, 5, 8, 8, 9, 9
62, 8
70, 1, 3
82, 4, 9
90, 4, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 11-11-2023
Đặc biệtĐB
08391
Giải nhấtG1
10466
Giải nhìG2
98837
12660
Giải baG3
32013
97782
99924
14855
36394
62547
Giải tưG4
2966
0980
7346
0935
Giải nămG5
5641
7824
5937
5096
1970
2117
Giải sáuG6
033
357
377
Giải bảyG7
54
60
31
99
Ký tự đặc biệtKT
10BM-2BM-8BM-13BM-7BM-19BM-20BM-1BM
ĐầuĐuôi
0 
13, 7
24, 4
31, 3, 5, 7, 7
41, 6, 7
54, 5, 7
60, 0, 6, 6
70, 7
80, 2
91, 4, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 04-11-2023
Đặc biệtĐB
55858
Giải nhấtG1
39587
Giải nhìG2
14699
14801
Giải baG3
69206
21577
79651
94155
83586
76878
Giải tưG4
7685
8485
6429
5975
Giải nămG5
2775
2220
9758
7880
4704
9335
Giải sáuG6
407
429
044
Giải bảyG7
71
72
28
08
Ký tự đặc biệtKT
6BD-11BD-3BD-2BD-14BD-12BD-7BD-16BD
ĐầuĐuôi
01, 4, 6, 7, 8
1 
20, 8, 9, 9
35
44
51, 5, 8, 8
6 
71, 2, 5, 5, 7, 8
80, 5, 5, 6, 7
99
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 28-10-2023
Đặc biệtĐB
07157
Giải nhấtG1
12258
Giải nhìG2
78073
22472
Giải baG3
15755
38656
08969
86598
42614
30508
Giải tưG4
6489
0925
6537
1677
Giải nămG5
5598
1977
7565
9877
6528
5059
Giải sáuG6
598
063
808
Giải bảyG7
93
74
83
97
Ký tự đặc biệtKT
13AU-14AU-1AU-19AU-16AU-20AU-10AU-8AU
ĐầuĐuôi
08, 8
14
25, 8
37
4 
55, 6, 7, 8, 9
63, 5, 9
72, 3, 4, 7, 7, 7
83, 9
93, 7, 8, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 21-10-2023
Đặc biệtĐB
57349
Giải nhấtG1
28088
Giải nhìG2
05865
83567
Giải baG3
76424
79903
37682
72540
89417
55043
Giải tưG4
6576
5402
0065
4215
Giải nămG5
9076
5387
4193
7233
0818
3906
Giải sáuG6
110
455
727
Giải bảyG7
84
94
54
56
Ký tự đặc biệtKT
2AM-6AM-18AM-7AM-16AM-12AM-20AM-5AM
ĐầuĐuôi
02, 3, 6
10, 5, 7, 8
24, 7
33
40, 3, 9
54, 5, 6
65, 5, 7
76, 6
82, 4, 7, 8
93, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 14-10-2023
Đặc biệtĐB
59454
Giải nhấtG1
00486
Giải nhìG2
02755
43379
Giải baG3
99550
05287
68380
32640
94138
33448
Giải tưG4
6838
0361
7534
5331
Giải nămG5
6853
9553
6500
1359
6160
5750
Giải sáuG6
481
321
424
Giải bảyG7
03
39
81
58
Ký tự đặc biệtKT
11AD-17AD-18AD-5AD-16AD-7AD-2AD-19AD
ĐầuĐuôi
00, 3
1 
21, 4
31, 4, 8, 8, 9
40, 8
50, 0, 3, 3, 4, 5, 8, 9
60, 1
79
80, 1, 1, 6, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 07-10-2023
Đặc biệtĐB
26547
Giải nhấtG1
41670
Giải nhìG2
43744
83152
Giải baG3
10056
59638
27910
48711
37587
74483
Giải tưG4
3920
1318
3826
5229
Giải nămG5
7112
9706
6852
0530
3370
9649
Giải sáuG6
482
573
168
Giải bảyG7
38
13
79
35
Ký tự đặc biệtKT
4ZE-8ZE-14ZE-2ZE-15ZE-18ZE-17ZE-10ZE
ĐầuĐuôi
06
10, 1, 2, 3, 8
20, 6, 9
30, 5, 8, 8
44, 7, 9
52, 2, 6
68
70, 0, 3, 9
82, 3, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 30-09-2023
Đặc biệtĐB
19237
Giải nhấtG1
00802
Giải nhìG2
69062
73744
Giải baG3
28668
67174
14711
13617
46011
10279
Giải tưG4
6557
5429
6415
1454
Giải nămG5
4316
2144
6966
9860
8112
4610
Giải sáuG6
104
844
320
Giải bảyG7
79
71
38
53
Ký tự đặc biệtKT
1ZN-5ZN-6ZN-13ZN-2ZN-14ZN
ĐầuĐuôi
02, 4
10, 1, 1, 2, 5, 6, 7
20, 9
37, 8
44, 4, 4
53, 4, 7
60, 2, 6, 8
71, 4, 9, 9
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 23-09-2023
Đặc biệtĐB
76922
Giải nhấtG1
99878
Giải nhìG2
60050
42231
Giải baG3
70197
24029
17888
42024
71288
33727
Giải tưG4
5488
9596
2292
3714
Giải nămG5
9571
7953
2680
0653
6341
3334
Giải sáuG6
075
832
375
Giải bảyG7
92
42
40
10
Ký tự đặc biệtKT
3ZV-13ZV-4ZV-1ZV-12ZV-8ZV
ĐầuĐuôi
0 
10, 4
22, 4, 7, 9
31, 2, 4
40, 1, 2
50, 3, 3
6 
71, 5, 5, 8
80, 8, 8, 8
92, 2, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 16-09-2023
Đặc biệtĐB
11724
Giải nhấtG1
98298
Giải nhìG2
19917
53982
Giải baG3
09894
85689
21669
68513
50670
77330
Giải tưG4
1580
7154
6751
2983
Giải nămG5
7989
0174
4014
8953
5493
8885
Giải sáuG6
459
607
700
Giải bảyG7
95
97
40
99
Ký tự đặc biệtKT
1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE
ĐầuĐuôi
00, 7
13, 4, 7
24
30
40
51, 3, 4, 9
69
70, 4
80, 2, 3, 5, 9, 9
93, 4, 5, 7, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 09-09-2023
Đặc biệtĐB
35252
Giải nhấtG1
16451
Giải nhìG2
69969
18026
Giải baG3
68810
96008
18951
03293
30814
22188
Giải tưG4
3595
6413
8291
8579
Giải nămG5
4729
1428
1299
1711
8069
5240
Giải sáuG6
046
773
149
Giải bảyG7
51
81
69
78
Ký tự đặc biệtKT
8YN-10YN-14YN-12YN-4YN-5YN
ĐầuĐuôi
08
10, 1, 3, 4
26, 8, 9
3 
40, 6, 9
51, 1, 1, 2
69, 9, 9
73, 8, 9
81, 8
91, 3, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 02-09-2023
Đặc biệtĐB
06380
Giải nhấtG1
98000
Giải nhìG2
99597
53685
Giải baG3
34586
78688
64779
57124
13835
11414
Giải tưG4
5991
0633
8196
3616
Giải nămG5
9491
9707
7686
3397
8542
6448
Giải sáuG6
325
892
195
Giải bảyG7
09
36
54
76
Ký tự đặc biệtKT
8YV-3YV-10YV-15YV-6YV-13YV
ĐầuĐuôi
00, 7, 9
14, 6
24, 5
33, 5, 6
42, 8
54
6 
76, 9
80, 5, 6, 6, 8
91, 1, 2, 5, 6, 7, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 26-08-2023
Đặc biệtĐB
94958
Giải nhấtG1
14322
Giải nhìG2
80180
84096
Giải baG3
70572
36382
84142
28319
88165
18514
Giải tưG4
0285
0744
3575
6736
Giải nămG5
6297
5315
2962
6659
9097
4106
Giải sáuG6
276
334
807
Giải bảyG7
70
87
18
91
Ký tự đặc biệtKT
8XE-15XE-9XE-10XE-5XE-1XE
ĐầuĐuôi
06, 7
14, 5, 8, 9
22
34, 6
42, 4
58, 9
62, 5
70, 2, 5, 6
80, 2, 5, 7
91, 6, 7, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 19-08-2023
Đặc biệtĐB
41830
Giải nhấtG1
58636
Giải nhìG2
39233
73088
Giải baG3
83499
22605
66773
03676
14024
53087
Giải tưG4
8251
9769
4793
3428
Giải nămG5
5831
8539
9311
2736
0545
8043
Giải sáuG6
962
034
537
Giải bảyG7
70
71
15
86
Ký tự đặc biệtKT
7XN-15XN-8XN-4XN-2XN-3XN
ĐầuĐuôi
05
11, 5
24, 8
30, 1, 3, 4, 6, 6, 7, 9
43, 5
51
62, 9
70, 1, 3, 6
86, 7, 8
93, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 12-08-2023
Đặc biệtĐB
06848
Giải nhấtG1
28684
Giải nhìG2
55972
09024
Giải baG3
00431
45343
51704
24137
03665
07682
Giải tưG4
0332
5651
6580
9027
Giải nămG5
6391
2515
7524
1973
0152
2935
Giải sáuG6
264
132
786
Giải bảyG7
67
29
87
21
Ký tự đặc biệtKT
9XV-6XV-2XV-12XV-11XV-5XV
ĐầuĐuôi
04
15
21, 4, 4, 7, 9
31, 2, 2, 5, 7
43, 8
51, 2
64, 5, 7
72, 3
80, 2, 4, 6, 7
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 05-08-2023
Đặc biệtĐB
45710
Giải nhấtG1
36358
Giải nhìG2
78767
34560
Giải baG3
75294
38943
87647
64794
72375
35335
Giải tưG4
0010
3852
7829
5397
Giải nămG5
0448
4183
7389
3632
4307
4525
Giải sáuG6
232
733
903
Giải bảyG7
03
55
51
43
Ký tự đặc biệtKT
8VE-1VE-14VE-2VE-5VE-11VE
ĐầuĐuôi
03, 3, 7
10, 0
25, 9
32, 2, 3, 5
43, 3, 7, 8
51, 2, 5, 8
60, 7
75
83, 9
94, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 29-07-2023
Đặc biệtĐB
69358
Giải nhấtG1
70140
Giải nhìG2
43060
37592
Giải baG3
41352
06631
55503
36988
92978
82185
Giải tưG4
7446
9559
9798
2763
Giải nămG5
5360
6545
9000
7591
6824
4880
Giải sáuG6
361
896
648
Giải bảyG7
83
24
55
56
Ký tự đặc biệtKT
2VN-3VN-1VN-5VN-9VN-13VN
ĐầuĐuôi
00, 3
1 
24, 4
31
40, 5, 6, 8
52, 5, 6, 8, 9
60, 0, 1, 3
78
80, 3, 5, 8
91, 2, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 22-07-2023
Đặc biệtĐB
27433
Giải nhấtG1
16448
Giải nhìG2
31955
68361
Giải baG3
17436
28183
64926
05361
39669
80234
Giải tưG4
9122
2965
2867
2912
Giải nămG5
3969
8419
2592
7452
9252
2628
Giải sáuG6
488
887
051
Giải bảyG7
90
07
54
80
Ký tự đặc biệtKT
7VX-13VX-9VX-11VX-2VX-3VX
ĐầuĐuôi
07
12, 9
22, 6, 8
33, 4, 6
48
51, 2, 2, 4, 5
61, 1, 5, 7, 9, 9
7 
80, 3, 7, 8
90, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 15-07-2023
Đặc biệtĐB
08897
Giải nhấtG1
14694
Giải nhìG2
20247
56545
Giải baG3
33540
12948
30368
70336
29535
33460
Giải tưG4
2226
1832
8430
5649
Giải nămG5
1289
0308
5192
6229
3061
5811
Giải sáuG6
861
353
190
Giải bảyG7
92
05
19
93
Ký tự đặc biệtKT
8UE-6UE-1UE-12UE-2UE-9UE
ĐầuĐuôi
05, 8
11, 9
26, 9
30, 2, 5, 6
40, 5, 7, 8, 9
53
60, 1, 1, 8
7 
89
90, 2, 2, 3, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 08-07-2023
Đặc biệtĐB
98215
Giải nhấtG1
82428
Giải nhìG2
36753
21404
Giải baG3
20556
64130
78489
02257
34419
12872
Giải tưG4
2467
8893
8792
5647
Giải nămG5
1537
3208
2426
5558
6380
0407
Giải sáuG6
723
953
821
Giải bảyG7
02
23
33
46
Ký tự đặc biệtKT
10UN-9UN-3UN-1UN-6UN-2UN
ĐầuĐuôi
02, 4, 7, 8
15, 9
21, 3, 3, 6, 8
30, 3, 7
46, 7
53, 3, 6, 7, 8
67
72
80, 9
92, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 01-07-2023
Đặc biệtĐB
90746
Giải nhấtG1
08218
Giải nhìG2
49755
48773
Giải baG3
85978
76817
01272
70460
33373
84819
Giải tưG4
2816
7971
8278
5631
Giải nămG5
2252
0491
9252
7354
2482
8442
Giải sáuG6
968
396
817
Giải bảyG7
05
22
47
87
Ký tự đặc biệtKT
6UX-4UX-1UX-14UX-11UX-15UX
ĐầuĐuôi
05
16, 7, 7, 8, 9
22
31
42, 6, 7
52, 2, 4, 5
60, 8
71, 2, 3, 3, 8, 8
82, 7
91, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 24-06-2023
Đặc biệtĐB
09870
Giải nhấtG1
73087
Giải nhìG2
81633
72969
Giải baG3
89847
26356
34405
84024
47303
24618
Giải tưG4
0872
6015
3948
9391
Giải nămG5
2205
4589
4261
9558
0773
6257
Giải sáuG6
830
443
674
Giải bảyG7
20
54
27
39
Ký tự đặc biệtKT
5TE-12TE-14TE-2TE-1TE-11TE
ĐầuĐuôi
03, 5, 5
15, 8
20, 4, 7
30, 3, 9
43, 7, 8
54, 6, 7, 8
61, 9
70, 2, 3, 4
87, 9
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 17-06-2023
Đặc biệtĐB
96361
Giải nhấtG1
07849
Giải nhìG2
66045
88316
Giải baG3
39464
33119
55398
70842
49488
59270
Giải tưG4
1677
8485
9518
9825
Giải nămG5
0798
1303
0406
0674
5295
0845
Giải sáuG6
468
316
379
Giải bảyG7
52
87
61
01
Ký tự đặc biệtKT
1TN-8TN-15TN-2TN-14TN-12TN
ĐầuĐuôi
01, 3, 6
16, 6, 8, 9
25
3 
42, 5, 5, 9
52
61, 1, 4, 8
70, 4, 7, 9
85, 7, 8
95, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 10-06-2023
Đặc biệtĐB
01936
Giải nhấtG1
55702
Giải nhìG2
21837
13114
Giải baG3
08654
54284
25038
62695
93652
66007
Giải tưG4
8658
7816
4181
5440
Giải nămG5
9502
0063
9147
3150
5628
3045
Giải sáuG6
422
133
144
Giải bảyG7
36
39
68
88
Ký tự đặc biệtKT
3TX-14TX-11TX-9TX-10TX-7TX
ĐầuĐuôi
02, 2, 7
14, 6
22, 8
33, 6, 6, 7, 8, 9
40, 4, 5, 7
50, 2, 4, 8
63, 8
7 
81, 4, 8
95
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 03-06-2023
Đặc biệtĐB
00370
Giải nhấtG1
78005
Giải nhìG2
16546
35426
Giải baG3
15605
56082
31226
67812
04642
88608
Giải tưG4
2225
9739
3893
4075
Giải nămG5
4130
2099
9557
8041
9044
0883
Giải sáuG6
679
741
845
Giải bảyG7
08
65
40
83
Ký tự đặc biệtKT
4SE-2SE-6SE-1SE-13SE-15SE
ĐầuĐuôi
05, 5, 8, 8
12
25, 6, 6
30, 9
40, 1, 1, 2, 4, 5, 6
57
65
70, 5, 9
82, 3, 3
93, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 27-05-2023
Đặc biệtĐB
96237
Giải nhấtG1
71344
Giải nhìG2
42533
09954
Giải baG3
96746
15579
95688
52419
28175
26519
Giải tưG4
6364
8867
3211
1681
Giải nămG5
1698
8940
8762
7901
5425
2843
Giải sáuG6
849
191
024
Giải bảyG7
76
31
54
45
Ký tự đặc biệtKT
2SN-12SN-7SN-10SN-14SN-9SN
ĐầuĐuôi
01
11, 9, 9
24, 5
31, 3, 7
40, 3, 4, 5, 6, 9
54, 4
62, 4, 7
75, 6, 9
81, 8
91, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 20-05-2023
Đặc biệtĐB
70452
Giải nhấtG1
64077
Giải nhìG2
44767
24888
Giải baG3
25683
81997
59483
16534
45895
15457
Giải tưG4
0445
1674
9879
7857
Giải nămG5
1901
4137
7930
4334
1079
9162
Giải sáuG6
956
370
377
Giải bảyG7
99
33
04
27
Ký tự đặc biệtKT
2SX-13SX-8SX-6SX-3SX-11SX
ĐầuĐuôi
01, 4
1 
27
30, 3, 4, 4, 7
45
52, 6, 7, 7
62, 7
70, 4, 7, 7, 9, 9
83, 3, 8
95, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 13-05-2023
Đặc biệtĐB
19949
Giải nhấtG1
70603
Giải nhìG2
83105
86922
Giải baG3
04612
77933
98947
17393
21474
09615
Giải tưG4
4996
8991
7581
3443
Giải nămG5
2415
2468
9975
7844
5836
7768
Giải sáuG6
209
521
997
Giải bảyG7
68
90
08
10
Ký tự đặc biệtKT
7RE-15RE-10RE-12RE-13RE-1RE
ĐầuĐuôi
03, 5, 8, 9
10, 2, 5, 5
21, 2
33, 6
43, 4, 7, 9
5 
68, 8, 8
74, 5
81
90, 1, 3, 6, 7