Thống Kê Nhanh Theo Ngày xổ số Truyền Thống

Tất Cả Thứ Năm Trong Vòng 80 Tuần Trước


27 Bộ Số Xuất Hiện Nhiều Nhất

57 (28 lần); 62 (28 lần); 68 (28 lần); 90 (28 lần); 25 (27 lần); 36 (27 lần); 47 (27 lần); 79 (27 lần); 84 (27 lần); 91 (27 lần); 26 (26 lần); 27 (26 lần); 38 (26 lần); 42 (26 lần); 44 (26 lần); 61 (26 lần); 00 (25 lần); 12 (25 lần); 16 (25 lần); 34 (25 lần); 10 (24 lần); 14 (24 lần); 49 (24 lần); 56 (24 lần); 72 (24 lần); 73 (24 lần); 81 (24 lần)


10 Bộ Số Xuất Hiện Ít Nhất

55 (12 lần); 24 (14 lần); 94 (14 lần); 07 (15 lần); 29 (15 lần); 45 (15 lần); 50 (15 lần); 58 (15 lần); 80 (15 lần); 19 (16 lần)