Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ số Truyền Thống

500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềTần Số Theo Lượt
79155 ngày (31.00%)181 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.77%)
61139 ngày (27.80%)158 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.67%)
44138 ngày (27.60%)158 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.49%)
42134 ngày (26.80%)159 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.66%)
52133 ngày (26.60%)150 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.78%)
56132 ngày (26.40%)156 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.18%)
62132 ngày (26.40%)159 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (120.45%)
16131 ngày (26.20%)152 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.03%)
20131 ngày (26.20%)151 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.27%)
82131 ngày (26.20%)149 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.74%)
96131 ngày (26.20%)143 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.16%)
49130 ngày (26.00%)150 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.38%)
43129 ngày (25.80%)145 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.40%)
83129 ngày (25.80%)157 lần (1.2%)1.22 lần/ngày (121.71%)
10128 ngày (25.60%)152 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.75%)
93127 ngày (25.40%)139 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.45%)
18126 ngày (25.20%)139 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.32%)
41126 ngày (25.20%)143 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.49%)
21125 ngày (25.00%)137 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.60%)
70125 ngày (25.00%)140 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.00%)
91125 ngày (25.00%)142 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.60%)
36124 ngày (24.80%)139 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.10%)
72124 ngày (24.80%)138 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.29%)
87124 ngày (24.80%)140 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.90%)
89124 ngày (24.80%)148 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.35%)
95124 ngày (24.80%)137 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.48%)
32123 ngày (24.60%)146 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.70%)
88123 ngày (24.60%)142 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.45%)
97123 ngày (24.60%)144 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.07%)
17122 ngày (24.40%)139 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.93%)
60122 ngày (24.40%)142 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.39%)
67122 ngày (24.40%)137 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.30%)
68122 ngày (24.40%)133 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.02%)
75122 ngày (24.40%)133 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.02%)
86122 ngày (24.40%)136 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.48%)
90122 ngày (24.40%)138 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.11%)
13121 ngày (24.20%)135 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.57%)
26121 ngày (24.20%)138 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.05%)
40121 ngày (24.20%)136 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.40%)
65121 ngày (24.20%)144 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.01%)
84121 ngày (24.20%)136 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.40%)
22120 ngày (24.00%)125 lần (1.0%)1.04 lần/ngày (104.17%)
63120 ngày (24.00%)134 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.67%)
64120 ngày (24.00%)134 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.67%)
99120 ngày (24.00%)134 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.67%)
03119 ngày (23.80%)136 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.29%)
15119 ngày (23.80%)134 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.61%)
19119 ngày (23.80%)138 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.97%)
34119 ngày (23.80%)137 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.13%)
38119 ngày (23.80%)137 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.13%)
57119 ngày (23.80%)137 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.13%)
66119 ngày (23.80%)133 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.76%)
05118 ngày (23.60%)141 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.49%)
08118 ngày (23.60%)142 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (120.34%)
35118 ngày (23.60%)136 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.25%)
55118 ngày (23.60%)129 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.32%)
74118 ngày (23.60%)129 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.32%)
11117 ngày (23.40%)134 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.53%)
30117 ngày (23.40%)128 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.40%)
46117 ngày (23.40%)131 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.97%)
06116 ngày (23.20%)129 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.21%)
48116 ngày (23.20%)132 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.79%)
81116 ngày (23.20%)128 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.34%)
27115 ngày (23.00%)128 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.30%)
50115 ngày (23.00%)124 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (107.83%)
73115 ngày (23.00%)137 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.13%)
92115 ngày (23.00%)133 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.65%)
02114 ngày (22.80%)133 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.67%)
04114 ngày (22.80%)128 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.28%)
25114 ngày (22.80%)120 lần (1.1%)1.05 lần/ngày (105.26%)
37113 ngày (22.60%)125 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.62%)
39113 ngày (22.60%)129 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.16%)
47113 ngày (22.60%)131 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.93%)
53113 ngày (22.60%)128 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.27%)
54113 ngày (22.60%)127 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.39%)
59113 ngày (22.60%)134 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.58%)
00112 ngày (22.40%)132 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (117.86%)
12112 ngày (22.40%)127 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.39%)
24112 ngày (22.40%)137 lần (1.2%)1.22 lần/ngày (122.32%)
29112 ngày (22.40%)125 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.61%)
33112 ngày (22.40%)126 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.50%)
07111 ngày (22.20%)128 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.32%)
51111 ngày (22.20%)126 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.51%)
69111 ngày (22.20%)124 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.71%)
94111 ngày (22.20%)128 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.32%)
09109 ngày (21.80%)130 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.27%)
71109 ngày (21.80%)130 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (119.27%)
14108 ngày (21.60%)125 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.74%)
31108 ngày (21.60%)119 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.19%)
58108 ngày (21.60%)117 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.33%)
80108 ngày (21.60%)121 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.04%)
78107 ngày (21.40%)124 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.89%)
23106 ngày (21.20%)121 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.15%)
28106 ngày (21.20%)124 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.98%)
01104 ngày (20.80%)111 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (106.73%)
98102 ngày (20.40%)119 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.67%)
76100 ngày (20.00%)108 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.00%)
4599 ngày (19.80%)115 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.16%)
7799 ngày (19.80%)112 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.13%)
8599 ngày (19.80%)115 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.16%)