Thống Kê Tần Suất Bộ Số xổ số Truyền Thống

500 lượt quay gần nhất


Bộ SốTổng Số Ngày VềTổng Số Lần VềTần Số Theo Lượt
43142 ngày (28.40%)157 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.56%)
70139 ngày (27.80%)156 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.23%)
96137 ngày (27.40%)150 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (109.49%)
79136 ngày (27.20%)156 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.71%)
26135 ngày (27.00%)151 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.85%)
36133 ngày (26.60%)149 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.03%)
62133 ngày (26.60%)153 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.04%)
34132 ngày (26.40%)153 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.91%)
40131 ngày (26.20%)146 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.45%)
91131 ngày (26.20%)151 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.27%)
44130 ngày (26.00%)149 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.62%)
55130 ngày (26.00%)147 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.08%)
56129 ngày (25.80%)150 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.28%)
67129 ngày (25.80%)143 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.85%)
72129 ngày (25.80%)146 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.18%)
92129 ngày (25.80%)146 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.18%)
21128 ngày (25.60%)142 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.94%)
42128 ngày (25.60%)154 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (120.31%)
82128 ngày (25.60%)147 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.84%)
16127 ngày (25.40%)150 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.11%)
20127 ngày (25.40%)144 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.39%)
22127 ngày (25.40%)134 lần (1.1%)1.06 lần/ngày (105.51%)
30127 ngày (25.40%)141 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.02%)
46127 ngày (25.40%)140 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.24%)
64127 ngày (25.40%)138 lần (1.1%)1.09 lần/ngày (108.66%)
74127 ngày (25.40%)140 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.24%)
83127 ngày (25.40%)149 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.32%)
10126 ngày (25.20%)141 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.90%)
04124 ngày (24.80%)136 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.68%)
52124 ngày (24.80%)141 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.71%)
88124 ngày (24.80%)139 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.10%)
17123 ngày (24.60%)139 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.01%)
18123 ngày (24.60%)132 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.32%)
50123 ngày (24.60%)136 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (110.57%)
57123 ngày (24.60%)143 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.26%)
68123 ngày (24.60%)138 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.20%)
03122 ngày (24.40%)136 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.48%)
05122 ngày (24.40%)146 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (119.67%)
38122 ngày (24.40%)138 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.11%)
60122 ngày (24.40%)144 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.03%)
66122 ngày (24.40%)137 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.30%)
84122 ngày (24.40%)141 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.57%)
48121 ngày (24.20%)136 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.40%)
13120 ngày (24.00%)138 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.00%)
73119 ngày (23.80%)139 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.81%)
15118 ngày (23.60%)138 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.95%)
29118 ngày (23.60%)130 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.17%)
31118 ngày (23.60%)128 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.47%)
35118 ngày (23.60%)134 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.56%)
65118 ngày (23.60%)138 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (116.95%)
93118 ngày (23.60%)133 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.71%)
08117 ngày (23.40%)141 lần (1.2%)1.21 lần/ngày (120.51%)
24117 ngày (23.40%)137 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.09%)
87117 ngày (23.40%)135 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.38%)
97117 ngày (23.40%)140 lần (1.2%)1.20 lần/ngày (119.66%)
00116 ngày (23.20%)137 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.10%)
19116 ngày (23.20%)132 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.79%)
49116 ngày (23.20%)142 lần (1.2%)1.22 lần/ngày (122.41%)
54116 ngày (23.20%)130 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.07%)
61116 ngày (23.20%)134 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.52%)
71116 ngày (23.20%)131 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.93%)
89116 ngày (23.20%)130 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.07%)
99116 ngày (23.20%)133 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.66%)
06115 ngày (23.00%)126 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.57%)
75115 ngày (23.00%)126 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.57%)
76115 ngày (23.00%)124 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (107.83%)
78115 ngày (23.00%)131 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.91%)
95115 ngày (23.00%)127 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.43%)
01114 ngày (22.80%)122 lần (1.1%)1.07 lần/ngày (107.02%)
07114 ngày (22.80%)135 lần (1.2%)1.18 lần/ngày (118.42%)
12114 ngày (22.80%)127 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.40%)
37114 ngày (22.80%)128 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.28%)
39114 ngày (22.80%)129 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (113.16%)
58114 ngày (22.80%)125 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.65%)
80114 ngày (22.80%)125 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.65%)
94114 ngày (22.80%)130 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.04%)
11113 ngày (22.60%)126 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.50%)
51113 ngày (22.60%)126 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (111.50%)
02112 ngày (22.40%)133 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.75%)
27112 ngày (22.40%)121 lần (1.1%)1.08 lần/ngày (108.04%)
32112 ngày (22.40%)129 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.18%)
53112 ngày (22.40%)130 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.07%)
86112 ngày (22.40%)129 lần (1.2%)1.15 lần/ngày (115.18%)
14111 ngày (22.20%)127 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (114.41%)
41111 ngày (22.20%)129 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.22%)
09110 ngày (22.00%)129 lần (1.2%)1.17 lần/ngày (117.27%)
81110 ngày (22.00%)121 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.00%)
90110 ngày (22.00%)124 lần (1.1%)1.13 lần/ngày (112.73%)
23109 ngày (21.80%)126 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.60%)
25108 ngày (21.60%)115 lần (1.1%)1.06 lần/ngày (106.48%)
33108 ngày (21.60%)121 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.04%)
59108 ngày (21.60%)128 lần (1.2%)1.19 lần/ngày (118.52%)
28106 ngày (21.20%)117 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (110.38%)
69106 ngày (21.20%)119 lần (1.1%)1.12 lần/ngày (112.26%)
77105 ngày (21.00%)117 lần (1.1%)1.11 lần/ngày (111.43%)
47104 ngày (20.80%)121 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (116.35%)
98102 ngày (20.40%)118 lần (1.2%)1.16 lần/ngày (115.69%)
63101 ngày (20.20%)111 lần (1.1%)1.10 lần/ngày (109.90%)
85101 ngày (20.20%)115 lần (1.1%)1.14 lần/ngày (113.86%)
4594 ngày (18.80%)108 lần (1.1%)1.15 lần/ngày (114.89%)