Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 23-02-2024 (Thứ Tư)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 21-02-2024
Đặc biệtĐB
99937
Giải nhấtG1
73548
Giải nhìG2
40187
24052
Giải baG3
45049
69513
00318
99864
37934
67528
Giải tưG4
9969
4749
3131
7918
Giải nămG5
5983
3688
4919
7340
8836
1898
Giải sáuG6
661
051
291
Giải bảyG7
08
64
72
91
Ký tự đặc biệtKT
9GC-7GC-17GC-2GC-14GC-5GC-20GC-13GC
ĐầuĐuôi
08
13, 8, 8, 9
28
31, 4, 6, 7
40, 8, 9, 9
51, 2
61, 4, 4, 9
72
83, 7, 8
91, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 14-02-2024
Đặc biệtĐB
17670
Giải nhấtG1
67840
Giải nhìG2
87976
05804
Giải baG3
15037
87341
44090
35540
11601
11274
Giải tưG4
6083
0603
6674
3990
Giải nămG5
4637
1874
2362
2894
1326
2503
Giải sáuG6
951
967
787
Giải bảyG7
53
22
15
54
Ký tự đặc biệtKT
17FU-6FU-16FU-10FU-20FU-12FU-19FU-15FU
ĐầuĐuôi
01, 3, 3, 4
15
22, 6
37, 7
40, 0, 1
51, 3, 4
62, 7
70, 4, 4, 4, 6
83, 7
90, 0, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 07-02-2024
Đặc biệtĐB
67384
Giải nhấtG1
41504
Giải nhìG2
84043
71031
Giải baG3
23490
95377
73674
51711
88162
69864
Giải tưG4
9296
1005
2278
5705
Giải nămG5
2043
7662
9506
3669
1073
3804
Giải sáuG6
638
152
189
Giải bảyG7
62
18
99
53
Ký tự đặc biệtKT
5FR-18FR-17FR-14FR-19FR-1FR-8FR-7FR
ĐầuĐuôi
04, 4, 5, 5, 6
11, 8
2 
31, 8
43, 3
52, 3
62, 2, 2, 4, 9
73, 4, 7, 8
84, 9
90, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 31-01-2024
Đặc biệtĐB
47666
Giải nhấtG1
58427
Giải nhìG2
64931
25644
Giải baG3
03576
08099
93000
05237
32951
82863
Giải tưG4
3767
5450
1997
6766
Giải nămG5
1336
0386
7369
1740
4840
8051
Giải sáuG6
296
125
966
Giải bảyG7
68
53
82
27
Ký tự đặc biệtKT
9FH-19FH-4FH-20FH-11FH-3FH-14FH-12FH
ĐầuĐuôi
00
1 
25, 7, 7
31, 6, 7
40, 0, 4
50, 1, 1, 3
63, 6, 6, 6, 7, 8, 9
76
82, 6
96, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 24-01-2024
Đặc biệtĐB
61661
Giải nhấtG1
38229
Giải nhìG2
62307
85674
Giải baG3
78595
93756
52006
58616
27202
51549
Giải tưG4
5803
5520
2836
8290
Giải nămG5
3309
6125
7243
4089
2338
8508
Giải sáuG6
524
731
081
Giải bảyG7
57
22
11
69
Ký tự đặc biệtKT
8EZ-18EZ-4EZ-11EZ-9EZ-16EZ-6EZ-14EZ
ĐầuĐuôi
02, 3, 6, 7, 8, 9
11, 6
20, 2, 4, 5, 9
31, 6, 8
43, 9
56, 7
61, 9
74
81, 9
90, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 17-01-2024
Đặc biệtĐB
76553
Giải nhấtG1
07527
Giải nhìG2
25937
28719
Giải baG3
68694
85484
43187
37080
52543
51209
Giải tưG4
4630
6891
8515
2367
Giải nămG5
4217
6752
4070
4451
3126
6144
Giải sáuG6
716
933
076
Giải bảyG7
03
35
11
50
Ký tự đặc biệtKT
1ER-3ER-5ER-10ER-2ER-15ER-20ER-7ER
ĐầuĐuôi
03, 9
11, 5, 6, 7, 9
26, 7
30, 3, 5, 7
43, 4
50, 1, 2, 3
67
70, 6
80, 4, 7
91, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 10-01-2024
Đặc biệtĐB
73732
Giải nhấtG1
50059
Giải nhìG2
19807
73809
Giải baG3
66964
33254
07140
58867
39737
18690
Giải tưG4
2491
3655
4882
4833
Giải nămG5
2714
2679
1364
4418
4801
4632
Giải sáuG6
105
627
143
Giải bảyG7
95
84
83
53
Ký tự đặc biệtKT
18EH-1EH-4EH-3EH-5EH-7EH-9EH-16EH
ĐầuĐuôi
01, 5, 7, 9
14, 8
27
32, 2, 3, 7
40, 3
53, 4, 5, 9
64, 4, 7
79
82, 3, 4
90, 1, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 03-01-2024
Đặc biệtĐB
62495
Giải nhấtG1
61083
Giải nhìG2
88825
25631
Giải baG3
81244
41936
65835
18119
78762
30466
Giải tưG4
7275
3934
7969
3310
Giải nămG5
1198
2132
6734
7342
0172
3018
Giải sáuG6
920
945
848
Giải bảyG7
61
14
85
25
Ký tự đặc biệtKT
7DZ-17DZ-5DZ-13DZ-15DZ-12DZ-18DZ-14DZ
ĐầuĐuôi
0 
10, 4, 8, 9
20, 5, 5
31, 2, 4, 4, 5, 6
42, 4, 5, 8
5 
61, 2, 6, 9
72, 5
83, 5
95, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 27-12-2023
Đặc biệtĐB
74817
Giải nhấtG1
34291
Giải nhìG2
04124
07840
Giải baG3
59324
21119
02648
37969
92032
72336
Giải tưG4
8327
6840
2090
5817
Giải nămG5
6421
4948
1917
7710
2618
5345
Giải sáuG6
666
798
342
Giải bảyG7
45
28
63
44
Ký tự đặc biệtKT
16DR-5DR-3DR-13DR-7DR-12DR-4DR-18DR
ĐầuĐuôi
0 
10, 7, 7, 7, 8, 9
21, 4, 4, 7, 8
32, 6
40, 0, 2, 4, 5, 5, 8, 8
5 
63, 6, 9
7 
8 
90, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 20-12-2023
Đặc biệtĐB
64978
Giải nhấtG1
46676
Giải nhìG2
26187
87330
Giải baG3
27023
12499
01735
36355
27195
68410
Giải tưG4
9210
3977
6990
5236
Giải nămG5
3041
3863
7189
4047
6779
5495
Giải sáuG6
419
782
193
Giải bảyG7
13
21
90
50
Ký tự đặc biệtKT
7DH-5DH-11DH-14DH-10DH-4DH-9DH-16DH
ĐầuĐuôi
0 
10, 0, 3, 9
21, 3
30, 5, 6
41, 7
50, 5
63
76, 7, 8, 9
82, 7, 9
90, 0, 3, 5, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 13-12-2023
Đặc biệtĐB
91706
Giải nhấtG1
82736
Giải nhìG2
43914
21410
Giải baG3
62100
28841
54653
02003
00059
46346
Giải tưG4
3044
7942
3115
2346
Giải nămG5
2092
6475
3946
3685
3452
1207
Giải sáuG6
346
956
814
Giải bảyG7
55
83
76
44
Ký tự đặc biệtKT
19CZ-1CZ-17CZ-12CZ-16CZ-11CZ-15CZ-3CZ
ĐầuĐuôi
00, 3, 6, 7
10, 4, 4, 5
2 
36
41, 2, 4, 4, 6, 6, 6, 6
52, 3, 5, 6, 9
6 
75, 6
83, 5
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 06-12-2023
Đặc biệtĐB
93178
Giải nhấtG1
49592
Giải nhìG2
64119
45960
Giải baG3
32137
68827
28080
32189
58244
14627
Giải tưG4
7688
4100
2489
4062
Giải nămG5
0011
2061
5417
1645
3408
5727
Giải sáuG6
258
412
013
Giải bảyG7
08
11
61
34
Ký tự đặc biệtKT
13CR-14CR-9CR-3CR-7CR-12CR-15CR-19CR
ĐầuĐuôi
00, 8, 8
11, 1, 2, 3, 7, 9
27, 7, 7
34, 7
44, 5
58
60, 1, 1, 2
78
80, 8, 9, 9
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 29-11-2023
Đặc biệtĐB
03141
Giải nhấtG1
42683
Giải nhìG2
33410
77553
Giải baG3
40459
27342
45945
67889
05550
03883
Giải tưG4
5665
3065
3233
2570
Giải nămG5
8938
3480
2573
5139
2488
1808
Giải sáuG6
378
618
017
Giải bảyG7
05
90
42
87
Ký tự đặc biệtKT
17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH
ĐầuĐuôi
05, 8
10, 7, 8
2 
33, 8, 9
41, 2, 2, 5
50, 3, 9
65, 5
70, 3, 8
80, 3, 3, 7, 8, 9
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 22-11-2023
Đặc biệtĐB
14670
Giải nhấtG1
55598
Giải nhìG2
48326
78511
Giải baG3
51702
36362
08564
49572
30361
71728
Giải tưG4
8348
0098
3900
8870
Giải nămG5
6408
7473
4056
4050
8122
8486
Giải sáuG6
295
832
718
Giải bảyG7
53
06
14
52
Ký tự đặc biệtKT
7BZ-1BZ-10BZ-2BZ-3BZ-16BZ-4BZ-6BZ
ĐầuĐuôi
00, 2, 6, 8
11, 4, 8
22, 6, 8
32
48
50, 2, 3, 6
61, 2, 4
70, 0, 2, 3
86
95, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 15-11-2023
Đặc biệtĐB
33859
Giải nhấtG1
98585
Giải nhìG2
15030
42515
Giải baG3
42098
91871
50318
01855
83971
19248
Giải tưG4
4323
2947
9183
2296
Giải nămG5
3696
2554
2052
1479
5643
5271
Giải sáuG6
174
207
624
Giải bảyG7
56
62
32
72
Ký tự đặc biệtKT
16BR-12BR-9BR-10BR-14BR-7BR-18BR-20BR
ĐầuĐuôi
07
15, 8
23, 4
30, 2
43, 7, 8
52, 4, 5, 6, 9
62
71, 1, 1, 2, 4, 9
83, 5
96, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 08-11-2023
Đặc biệtĐB
98526
Giải nhấtG1
98288
Giải nhìG2
98391
09260
Giải baG3
71869
77840
71704
54410
26927
61167
Giải tưG4
9313
4352
7579
1270
Giải nămG5
1329
6820
0124
2423
5389
2356
Giải sáuG6
071
033
989
Giải bảyG7
93
82
15
95
Ký tự đặc biệtKT
2BH-8BH-1BH-18BH-15BH-17BH-6BH-20BH
ĐầuĐuôi
04
10, 3, 5
20, 3, 4, 6, 7, 9
33
40
52, 6
60, 7, 9
70, 1, 9
82, 8, 9, 9
91, 3, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 01-11-2023
Đặc biệtĐB
20136
Giải nhấtG1
25965
Giải nhìG2
01743
60565
Giải baG3
96391
07899
49997
26194
23877
05086
Giải tưG4
5020
6049
2639
2265
Giải nămG5
6853
5224
2100
1430
0589
0661
Giải sáuG6
398
055
005
Giải bảyG7
48
16
35
43
Ký tự đặc biệtKT
11AZ-14AZ-9AZ-19AZ-12AZ-7AZ-15AZ-2AZ
ĐầuĐuôi
00, 5
16
20, 4
30, 5, 6, 9
43, 3, 8, 9
53, 5
61, 5, 5, 5
77
86, 9
91, 4, 7, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 25-10-2023
Đặc biệtĐB
61380
Giải nhấtG1
92842
Giải nhìG2
86347
06283
Giải baG3
71520
66446
66318
53849
86752
45942
Giải tưG4
1379
8549
4174
9293
Giải nămG5
1616
0652
4193
3554
1132
6619
Giải sáuG6
685
553
936
Giải bảyG7
62
73
71
49
Ký tự đặc biệtKT
19AR-8AR-20AR-7AR-12AR-9AR-10AR-6AR
ĐầuĐuôi
0 
16, 8, 9
20
32, 6
42, 2, 6, 7, 9, 9, 9
52, 2, 3, 4
62
71, 3, 4, 9
80, 3, 5
93, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 18-10-2023
Đặc biệtĐB
28600
Giải nhấtG1
18127
Giải nhìG2
34909
28078
Giải baG3
30317
28608
41328
25052
35444
85291
Giải tưG4
8974
7622
0873
7804
Giải nămG5
2049
6000
8948
1898
9177
9935
Giải sáuG6
088
749
372
Giải bảyG7
56
39
42
29
Ký tự đặc biệtKT
11AH-19AH-17AH-4AH-6AH-7AH-1AH-5AH
ĐầuĐuôi
00, 0, 4, 8, 9
17
22, 7, 8, 9
35, 9
42, 4, 8, 9, 9
52, 6
6 
72, 3, 4, 7, 8
88
91, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 11-10-2023
Đặc biệtĐB
49140
Giải nhấtG1
34659
Giải nhìG2
55529
10478
Giải baG3
30337
13749
64088
19673
97793
99511
Giải tưG4
0865
5620
5382
7544
Giải nămG5
1596
5137
8019
2565
3801
2606
Giải sáuG6
138
522
101
Giải bảyG7
77
60
19
89
Ký tự đặc biệtKT
9ZA-2ZA-18ZA-19ZA-4ZA-20ZA-14ZA-10ZA
ĐầuĐuôi
01, 1, 6
11, 9, 9
20, 2, 9
37, 7, 8
40, 4, 9
59
60, 5, 5
73, 7, 8
82, 8, 9
93, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 04-10-2023
Đặc biệtĐB
53139
Giải nhấtG1
52986
Giải nhìG2
41893
88329
Giải baG3
58465
46331
10707
32100
67382
36166
Giải tưG4
5828
4164
7852
0816
Giải nămG5
2892
7438
5364
9277
9494
1229
Giải sáuG6
973
436
080
Giải bảyG7
27
86
49
11
Ký tự đặc biệtKT
17ZH-8ZH-3ZH-2ZH-10ZH-4ZH-11ZH-16ZH
ĐầuĐuôi
00, 7
11, 6
27, 8, 9, 9
31, 6, 8, 9
49
52
64, 4, 5, 6
73, 7
80, 2, 6, 6
92, 3, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 27-09-2023
Đặc biệtĐB
93447
Giải nhấtG1
71106
Giải nhìG2
67705
00384
Giải baG3
67673
22611
18030
35885
62710
86306
Giải tưG4
7621
1221
9671
5497
Giải nămG5
2608
8234
3524
0541
6323
6518
Giải sáuG6
043
466
205
Giải bảyG7
56
28
22
74
Ký tự đặc biệtKT
9ZR-13ZR-7ZR-5ZR-1ZR-10ZR
ĐầuĐuôi
05, 5, 6, 6, 8
10, 1, 8
21, 1, 2, 3, 4, 8
30, 4
41, 3, 7
56
66
71, 3, 4
84, 5
97
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 20-09-2023
Đặc biệtĐB
40303
Giải nhấtG1
10239
Giải nhìG2
54210
50718
Giải baG3
43807
58233
34307
28734
80115
71208
Giải tưG4
5730
3813
6767
5531
Giải nămG5
0634
0364
2201
3711
5086
0814
Giải sáuG6
393
729
536
Giải bảyG7
22
23
91
75
Ký tự đặc biệtKT
8YA-13YA-9YA-10YA-5YA-14YA
ĐầuĐuôi
01, 3, 7, 7, 8
10, 1, 3, 4, 5, 8
22, 3, 9
30, 1, 3, 4, 4, 6, 9
4 
5 
64, 7
75
86
91, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 13-09-2023
Đặc biệtĐB
56650
Giải nhấtG1
37406
Giải nhìG2
50515
25911
Giải baG3
41234
89462
16592
53472
18697
36227
Giải tưG4
3240
6790
0262
3750
Giải nămG5
3676
9266
7549
9781
1704
3680
Giải sáuG6
405
446
442
Giải bảyG7
49
45
59
21
Ký tự đặc biệtKT
13YH-1YH-2YH-9YH-15YH-4YH
ĐầuĐuôi
04, 5, 6
11, 5
21, 7
34
40, 2, 5, 6, 9, 9
50, 0, 9
62, 2, 6
72, 6
80, 1
90, 2, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 06-09-2023
Đặc biệtĐB
15269
Giải nhấtG1
98469
Giải nhìG2
58959
81886
Giải baG3
32925
78517
82116
72574
29546
87724
Giải tưG4
1861
3124
4876
0278
Giải nămG5
8305
8781
9304
5924
8293
4248
Giải sáuG6
989
746
484
Giải bảyG7
95
32
01
30
Ký tự đặc biệtKT
7YR-15YR-3YR-1YR-5YR-8YR
ĐầuĐuôi
01, 4, 5
16, 7
24, 4, 4, 5
30, 2
46, 6, 8
59
61, 9, 9
74, 6, 8
81, 4, 6, 9
93, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 30-08-2023
Đặc biệtĐB
76551
Giải nhấtG1
15711
Giải nhìG2
12428
67802
Giải baG3
34939
72484
06815
67171
03982
08356
Giải tưG4
7737
0624
4241
6756
Giải nămG5
8203
1352
5226
3071
4097
1274
Giải sáuG6
709
496
393
Giải bảyG7
00
27
68
72
Ký tự đặc biệtKT
4XA-14XA-3XA-2XA-11XA-17XA-10XA-9XA
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 9
11, 5
24, 6, 7, 8
37, 9
41
51, 2, 6, 6
68
71, 1, 2, 4
82, 4
93, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 23-08-2023
Đặc biệtĐB
63734
Giải nhấtG1
45494
Giải nhìG2
74300
57480
Giải baG3
57250
51369
51721
60449
00331
55553
Giải tưG4
7387
8262
6972
9100
Giải nămG5
3563
9418
2317
8957
6724
9771
Giải sáuG6
171
830
879
Giải bảyG7
37
58
14
68
Ký tự đặc biệtKT
8XH-15XH-6XH-3XH-11XH-4XH
ĐầuĐuôi
00, 0
14, 7, 8
21, 4
30, 1, 4, 7
49
50, 3, 7, 8
62, 3, 8, 9
71, 1, 2, 9
80, 7
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 16-08-2023
Đặc biệtĐB
82019
Giải nhấtG1
43465
Giải nhìG2
91437
12598
Giải baG3
83059
00178
30317
20179
38840
16159
Giải tưG4
3508
8312
3501
8338
Giải nămG5
3555
4951
9028
0873
9468
0574
Giải sáuG6
672
517
797
Giải bảyG7
53
92
39
48
Ký tự đặc biệtKT
17XR-9XR-13XR-6XR-11XR-7XR-16XR-20XR
ĐầuĐuôi
01, 8
12, 7, 7, 9
28
37, 8, 9
40, 8
51, 3, 5, 9, 9
65, 8
72, 3, 4, 8, 9
8 
92, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 09-08-2023
Đặc biệtĐB
59261
Giải nhấtG1
27636
Giải nhìG2
03647
95243
Giải baG3
63184
46236
75761
98993
62356
29159
Giải tưG4
5510
4389
7219
3557
Giải nămG5
7130
7200
8613
7316
5508
7113
Giải sáuG6
708
870
846
Giải bảyG7
79
91
84
74
Ký tự đặc biệtKT
12VA-7VA-8VA-2VA-10VA-1VA
ĐầuĐuôi
00, 8, 8
10, 3, 3, 6, 9
2 
30, 6, 6
43, 6, 7
56, 7, 9
61, 1
70, 4, 9
84, 4, 9
91, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 02-08-2023
Đặc biệtĐB
88137
Giải nhấtG1
71298
Giải nhìG2
58086
00408
Giải baG3
82480
28918
77455
05402
88005
43510
Giải tưG4
3480
4499
9705
7519
Giải nămG5
3243
9012
7570
6490
6252
6705
Giải sáuG6
480
346
518
Giải bảyG7
59
80
94
08
Ký tự đặc biệtKT
14VH-3VH-5VH-1VH-12VH-13VH
ĐầuĐuôi
02, 5, 5, 5, 8, 8
10, 2, 8, 8, 9
2 
37
43, 6
52, 5, 9
6 
70
80, 0, 0, 0, 6
90, 4, 8, 9