Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

30 lượt quay, kết thúc vào 23-02-2024 (Thứ Ba)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 20-02-2024
Đặc biệtĐB
57406
Giải nhấtG1
97758
Giải nhìG2
37216
24939
Giải baG3
30032
78750
31430
43822
43341
22605
Giải tưG4
7939
8580
7131
0783
Giải nămG5
0866
9656
7260
4515
7573
3621
Giải sáuG6
592
419
079
Giải bảyG7
68
18
78
00
Ký tự đặc biệtKT
13GB-2GB-5GB-7GB-17GB-12GB-6GB-20GB
ĐầuĐuôi
00, 5, 6
15, 6, 8, 9
21, 2
30, 1, 2, 9, 9
41
50, 6, 8
60, 6, 8
73, 8, 9
80, 3
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 13-02-2024
Đặc biệtĐB
39100
Giải nhấtG1
22276
Giải nhìG2
21547
14250
Giải baG3
25123
77887
46966
34620
73311
14277
Giải tưG4
6749
3710
6705
8203
Giải nămG5
1050
0680
0240
0711
5203
7214
Giải sáuG6
944
182
395
Giải bảyG7
63
99
31
02
Ký tự đặc biệtKT
4FT-1FT-16FT-7FT-15FT-10FT-13FT-2FT
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 3, 5
10, 1, 1, 4
20, 3
31
40, 4, 7, 9
50, 0
63, 6
76, 7
80, 2, 7
95, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 06-02-2024
Đặc biệtĐB
91267
Giải nhấtG1
65567
Giải nhìG2
49583
27981
Giải baG3
28941
63811
68505
68457
98492
31709
Giải tưG4
1990
1136
7461
6895
Giải nămG5
2312
4696
2846
0206
8873
3910
Giải sáuG6
017
320
886
Giải bảyG7
52
59
84
15
Ký tự đặc biệtKT
9FQ-13FQ-15FQ-1FQ-19FQ-18FQ-2FQ-3FQ
ĐầuĐuôi
05, 6, 9
10, 1, 2, 5, 7
20
36
41, 6
52, 7, 9
61, 7, 7
73
81, 3, 4, 6
90, 2, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 30-01-2024
Đặc biệtĐB
08524
Giải nhấtG1
80556
Giải nhìG2
02056
55365
Giải baG3
93363
16503
50553
55436
44146
19053
Giải tưG4
3556
7688
6096
0141
Giải nămG5
4932
4683
4211
6357
9871
5990
Giải sáuG6
921
194
760
Giải bảyG7
38
26
83
95
Ký tự đặc biệtKT
16FG-19FG-15FG-4FG-7FG-12FG-3FG-8FG
ĐầuĐuôi
03
11
21, 4, 6
32, 6, 8
41, 6
53, 3, 6, 6, 6, 7
60, 3, 5
71
83, 3, 8
90, 4, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 23-01-2024
Đặc biệtĐB
87441
Giải nhấtG1
45966
Giải nhìG2
06221
88252
Giải baG3
27745
45816
68217
41517
41912
32545
Giải tưG4
7691
4975
9911
6182
Giải nămG5
6097
1046
6006
2575
2298
6725
Giải sáuG6
022
468
449
Giải bảyG7
74
00
49
11
Ký tự đặc biệtKT
15EY-12EY-14EY-5EY-8EY-16EY-2EY-17EY
ĐầuĐuôi
00, 6
11, 1, 2, 6, 7, 7
21, 2, 5
3 
41, 5, 5, 6, 9, 9
52
66, 8
74, 5, 5
82
91, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 16-01-2024
Đặc biệtĐB
95539
Giải nhấtG1
74503
Giải nhìG2
37428
62493
Giải baG3
55215
62742
75409
13209
28223
02871
Giải tưG4
3363
5407
6781
8041
Giải nămG5
3501
3855
6093
3392
6002
4492
Giải sáuG6
236
215
743
Giải bảyG7
90
79
37
58
Ký tự đặc biệtKT
19EQ-12EQ-4EQ-1EQ-3EQ-5EQ-2EQ-8EQ
ĐầuĐuôi
01, 2, 3, 7, 9, 9
15, 5
23, 8
36, 7, 9
41, 2, 3
55, 8
63
71, 9
81
90, 2, 2, 3, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 09-01-2024
Đặc biệtĐB
48877
Giải nhấtG1
34321
Giải nhìG2
62959
65902
Giải baG3
26683
31049
98561
68229
37571
53782
Giải tưG4
0360
5370
3054
4853
Giải nămG5
4143
7962
1775
2023
0455
3683
Giải sáuG6
287
175
670
Giải bảyG7
77
68
08
91
Ký tự đặc biệtKT
6EG-12EG-8EG-11EG-7EG-13EG-18EG-14EG
ĐầuĐuôi
02, 8
1 
21, 3, 9
3 
43, 9
53, 4, 5, 9
60, 1, 2, 8
70, 0, 1, 5, 5, 7, 7
82, 3, 3, 7
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 02-01-2024
Đặc biệtĐB
10956
Giải nhấtG1
44230
Giải nhìG2
11435
21121
Giải baG3
29001
29348
14423
05075
13469
49804
Giải tưG4
3705
3839
0998
9020
Giải nămG5
1408
5422
2848
4904
4073
2200
Giải sáuG6
387
850
383
Giải bảyG7
35
44
10
59
Ký tự đặc biệtKT
16DY-12DY-9DY-20DY-11DY-14DY-10DY-13DY
ĐầuĐuôi
00, 1, 4, 4, 5, 8
10
20, 1, 2, 3
30, 5, 5, 9
44, 8, 8
50, 6, 9
69
73, 5
83, 7
98
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 26-12-2023
Đặc biệtĐB
94636
Giải nhấtG1
47326
Giải nhìG2
96142
87117
Giải baG3
27903
60316
88517
90129
38052
18824
Giải tưG4
6196
3149
5598
6656
Giải nămG5
0120
2073
5725
9741
2775
6044
Giải sáuG6
216
472
185
Giải bảyG7
29
81
31
30
Ký tự đặc biệtKT
2DQ-3DQ-20DQ-12DQ-7DQ-14DQ-4DQ-18DQ
ĐầuĐuôi
03
16, 6, 7, 7
20, 4, 5, 6, 9, 9
30, 1, 6
41, 2, 4, 9
52, 6
6 
72, 3, 5
81, 5
96, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 19-12-2023
Đặc biệtĐB
14577
Giải nhấtG1
66388
Giải nhìG2
72506
57508
Giải baG3
00305
65882
84801
38647
30901
12566
Giải tưG4
2019
7061
7062
9014
Giải nămG5
1202
5718
9539
9204
5379
0370
Giải sáuG6
308
532
193
Giải bảyG7
40
82
90
57
Ký tự đặc biệtKT
4DG-15DG-14DG-5DG-2DG-1DG-11DG-3DG
ĐầuĐuôi
01, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 8
14, 8, 9
2 
32, 9
40, 7
57
61, 2, 6
70, 7, 9
82, 2, 8
90, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 12-12-2023
Đặc biệtĐB
62970
Giải nhấtG1
39467
Giải nhìG2
40628
04048
Giải baG3
85828
50051
17798
87941
64115
64474
Giải tưG4
6711
8324
0621
5607
Giải nămG5
1058
6146
6328
5593
5917
7918
Giải sáuG6
954
545
397
Giải bảyG7
63
29
28
51
Ký tự đặc biệtKT
20CY-8CY-13CY-16CY-15CY-19CY-5CY-2CY
ĐầuĐuôi
07
11, 5, 7, 8
21, 4, 8, 8, 8, 8, 9
3 
41, 5, 6, 8
51, 1, 4, 8
63, 7
70, 4
8 
93, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 05-12-2023
Đặc biệtĐB
47521
Giải nhấtG1
07540
Giải nhìG2
75731
73475
Giải baG3
91273
55144
86736
99900
82341
11775
Giải tưG4
4831
7851
5581
2662
Giải nămG5
4138
8878
7384
1966
7257
5976
Giải sáuG6
206
459
399
Giải bảyG7
66
61
51
07
Ký tự đặc biệtKT
5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ
ĐầuĐuôi
00, 6, 7
1 
21
31, 1, 6, 8
40, 1, 4
51, 1, 7, 9
61, 2, 6, 6
73, 5, 5, 6, 8
81, 4
99
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 28-11-2023
Đặc biệtĐB
11913
Giải nhấtG1
00010
Giải nhìG2
45748
26907
Giải baG3
21383
29212
36806
31583
06432
05215
Giải tưG4
5903
8499
5218
4870
Giải nămG5
2036
5201
1028
1171
6609
2730
Giải sáuG6
782
009
902
Giải bảyG7
01
54
99
39
Ký tự đặc biệtKT
17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG
ĐầuĐuôi
01, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 9
10, 2, 3, 5, 8
28
30, 2, 6, 9
48
54
6 
70, 1
82, 3, 3
99, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 21-11-2023
Đặc biệtĐB
17948
Giải nhấtG1
51570
Giải nhìG2
91263
22132
Giải baG3
00523
03627
43013
06575
30407
70045
Giải tưG4
4513
6199
8246
3789
Giải nămG5
8601
7285
1129
0145
0142
0079
Giải sáuG6
926
913
865
Giải bảyG7
55
66
29
16
Ký tự đặc biệtKT
14BY-18BY-5BY-7BY-17BY-3BY-12BY-11BY
ĐầuĐuôi
01, 7
13, 3, 3, 6
23, 6, 7, 9, 9
32
42, 5, 5, 6, 8
55
63, 5, 6
70, 5, 9
85, 9
99
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 14-11-2023
Đặc biệtĐB
85800
Giải nhấtG1
00197
Giải nhìG2
42692
64848
Giải baG3
29100
63052
36810
40639
42349
75155
Giải tưG4
3675
2498
3669
6507
Giải nămG5
9587
3898
3298
5302
4643
3914
Giải sáuG6
066
614
953
Giải bảyG7
36
97
41
57
Ký tự đặc biệtKT
10BQ-2BQ-1BQ-11BQ-20BQ-6BQ-15BQ-3BQ
ĐầuĐuôi
00, 0, 2, 7
10, 4, 4
2 
36, 9
41, 3, 8, 9
52, 3, 5, 7
66, 9
75
87
92, 7, 7, 8, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 07-11-2023
Đặc biệtĐB
10949
Giải nhấtG1
97813
Giải nhìG2
40248
97258
Giải baG3
17172
53726
16571
15018
50843
54542
Giải tưG4
2387
7105
7024
0996
Giải nămG5
8370
7910
5928
1004
2693
8577
Giải sáuG6
045
513
973
Giải bảyG7
27
90
24
03
Ký tự đặc biệtKT
10BG-9BG-2BG-16BG-6BG-15BG-3BG-13BG
ĐầuĐuôi
03, 4, 5
10, 3, 3, 8
24, 4, 6, 7, 8
3 
42, 3, 5, 8, 9
58
6 
70, 1, 2, 3, 7
87
90, 3, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 31-10-2023
Đặc biệtĐB
39267
Giải nhấtG1
84582
Giải nhìG2
62863
95065
Giải baG3
79114
13107
79397
07772
73053
25712
Giải tưG4
2594
2141
3225
1854
Giải nămG5
5872
5613
5111
0222
9299
1476
Giải sáuG6
340
709
936
Giải bảyG7
06
08
98
70
Ký tự đặc biệtKT
4AY-14AY-13AY-12AY-1AY-3AY-10AY-2AY
ĐầuĐuôi
06, 7, 8, 9
11, 2, 3, 4
22, 5
36
40, 1
53, 4
63, 5, 7
70, 2, 2, 6
82
94, 7, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 24-10-2023
Đặc biệtĐB
91388
Giải nhấtG1
78862
Giải nhìG2
77232
16765
Giải baG3
83198
94073
76943
75283
42518
84151
Giải tưG4
2559
0557
2718
5845
Giải nămG5
9655
5887
7722
2876
6540
3629
Giải sáuG6
908
426
722
Giải bảyG7
09
29
59
16
Ký tự đặc biệtKT
9AQ-8AQ-14AQ-6AQ-4AQ-16AQ-3AQ-10AQ
ĐầuĐuôi
08, 9
16, 8, 8
22, 2, 6, 9, 9
32
40, 3, 5
51, 5, 7, 9, 9
62, 5
73, 6
83, 7, 8
98
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 17-10-2023
Đặc biệtĐB
70876
Giải nhấtG1
93617
Giải nhìG2
26995
44394
Giải baG3
64764
37837
38294
86656
55780
07378
Giải tưG4
5076
5525
3888
3630
Giải nămG5
5793
8371
2703
8983
5047
3767
Giải sáuG6
707
310
747
Giải bảyG7
67
06
07
91
Ký tự đặc biệtKT
14AG-17AG-19AG-10AG-1AG-15AG-20AG-8AG
ĐầuĐuôi
03, 6, 7, 7
10, 7
25
30, 7
47, 7
56
64, 7, 7
71, 6, 6, 8
80, 3, 8
91, 3, 4, 4, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 10-10-2023
Đặc biệtĐB
84521
Giải nhấtG1
59398
Giải nhìG2
06955
97174
Giải baG3
76861
38679
96018
06578
53625
81976
Giải tưG4
9277
4822
0696
3467
Giải nămG5
5349
4865
9875
9623
2213
7340
Giải sáuG6
604
563
431
Giải bảyG7
93
92
27
19
Ký tự đặc biệtKT
3ZB-6ZB-20ZB-2ZB-5ZB-9ZB-1ZB-17ZB
ĐầuĐuôi
04
13, 8, 9
21, 2, 3, 5, 7
31
40, 9
55
61, 3, 5, 7
74, 5, 6, 7, 8, 9
8 
92, 3, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 03-10-2023
Đặc biệtĐB
34556
Giải nhấtG1
36657
Giải nhìG2
57200
24205
Giải baG3
36423
78163
58672
87355
94773
55715
Giải tưG4
1239
8305
0646
3939
Giải nămG5
5830
0800
2419
5057
3928
4018
Giải sáuG6
773
025
899
Giải bảyG7
32
47
56
53
Ký tự đặc biệtKT
18ZK-14ZK-15ZK-5ZK-2ZK-12ZK-11ZK-13ZK
ĐầuĐuôi
00, 0, 5, 5
15, 8, 9
23, 5, 8
30, 2, 9, 9
46, 7
53, 5, 6, 6, 7, 7
63
72, 3, 3
8 
99
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 26-09-2023
Đặc biệtĐB
45236
Giải nhấtG1
33099
Giải nhìG2
92248
85832
Giải baG3
19963
86594
04650
57903
51103
34001
Giải tưG4
9605
8174
8695
3932
Giải nămG5
1100
9835
6748
3452
5816
9380
Giải sáuG6
003
883
109
Giải bảyG7
34
77
84
81
Ký tự đặc biệtKT
10ZS-12ZS-6ZS-15ZS-9ZS-4ZS
ĐầuĐuôi
00, 1, 3, 3, 3, 5, 9
16
2 
32, 2, 4, 5, 6
48, 8
50, 2
63
74, 7
80, 1, 3, 4
94, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 19-09-2023
Đặc biệtĐB
50925
Giải nhấtG1
75781
Giải nhìG2
95072
45895
Giải baG3
41571
89042
12852
47456
00818
62562
Giải tưG4
8894
5615
3165
5278
Giải nămG5
1942
7055
3612
4780
5138
3630
Giải sáuG6
212
766
598
Giải bảyG7
41
28
85
40
Ký tự đặc biệtKT
5YB-1YB-2YB-11YB-10YB-6YB
ĐầuĐuôi
0 
12, 2, 5, 8
25, 8
30, 8
40, 1, 2, 2
52, 5, 6
62, 5, 6
71, 2, 8
80, 1, 5
94, 5, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 12-09-2023
Đặc biệtĐB
73132
Giải nhấtG1
07023
Giải nhìG2
20680
11439
Giải baG3
90823
34894
66864
31763
56916
32737
Giải tưG4
7532
1372
5554
4557
Giải nămG5
9339
3954
0197
9470
3478
3924
Giải sáuG6
827
958
726
Giải bảyG7
03
31
52
10
Ký tự đặc biệtKT
1YK-7YK-4YK-5YK-3YK-11YK
ĐầuĐuôi
03
10, 6
23, 3, 4, 6, 7
31, 2, 2, 7, 9, 9
4 
52, 4, 4, 7, 8
63, 4
70, 2, 8
80
94, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 05-09-2023
Đặc biệtĐB
06367
Giải nhấtG1
75549
Giải nhìG2
37897
86396
Giải baG3
21049
38393
71943
84506
00776
95951
Giải tưG4
0309
1286
8450
4114
Giải nămG5
9424
1746
2855
0197
4572
4922
Giải sáuG6
912
992
842
Giải bảyG7
72
44
38
96
Ký tự đặc biệtKT
8YS-13YS-6YS-14YS-10YS-1YS
ĐầuĐuôi
06, 9
12, 4
22, 4
38
42, 3, 4, 6, 9, 9
50, 1, 5
67
72, 2, 6
86
92, 3, 6, 6, 7, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 29-08-2023
Đặc biệtĐB
49278
Giải nhấtG1
26681
Giải nhìG2
25277
61276
Giải baG3
25040
04826
77227
44526
16626
06494
Giải tưG4
1586
5687
6866
2962
Giải nămG5
6617
6686
1073
9124
8961
3505
Giải sáuG6
030
130
681
Giải bảyG7
22
72
21
71
Ký tự đặc biệtKT
14XB-7XB-15XB-5XB-4XB-11XB
ĐầuĐuôi
05
17
21, 2, 4, 6, 6, 6, 7
30, 0
40
5 
61, 2, 6
71, 2, 3, 6, 7, 8
81, 1, 6, 6, 7
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 22-08-2023
Đặc biệtĐB
60279
Giải nhấtG1
20329
Giải nhìG2
94862
06840
Giải baG3
88389
54337
16232
44313
50186
72731
Giải tưG4
7872
6997
8983
0988
Giải nămG5
7843
2573
6406
2361
3755
8515
Giải sáuG6
282
626
868
Giải bảyG7
55
32
99
15
Ký tự đặc biệtKT
4XK-12XK-9XK-10XK-11XK-8XK
ĐầuĐuôi
06
13, 5, 5
26, 9
31, 2, 2, 7
40, 3
55, 5
61, 2, 8
72, 3, 9
82, 3, 6, 8, 9
97, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 15-08-2023
Đặc biệtĐB
41861
Giải nhấtG1
12901
Giải nhìG2
82868
76177
Giải baG3
02959
47602
10678
55317
38306
53035
Giải tưG4
9975
1708
4300
1454
Giải nămG5
1897
4504
4626
2745
4562
0388
Giải sáuG6
367
908
599
Giải bảyG7
90
56
45
22
Ký tự đặc biệtKT
12XS-3XS-14XS-6XS-13XS-10XS
ĐầuĐuôi
00, 1, 2, 4, 6, 8, 8
17
22, 6
35
45, 5
54, 6, 9
61, 2, 7, 8
75, 7, 8
88
90, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 08-08-2023
Đặc biệtĐB
80766
Giải nhấtG1
27080
Giải nhìG2
64096
60943
Giải baG3
71174
97077
93957
19786
63087
56243
Giải tưG4
9054
7415
0167
2940
Giải nămG5
3214
9178
9878
6066
7076
5984
Giải sáuG6
325
947
371
Giải bảyG7
70
19
14
97
Ký tự đặc biệtKT
3VB-5VB-10VB-7VB-4VB-12VB
ĐầuĐuôi
0 
14, 4, 5, 9
25
3 
40, 3, 3, 7
54, 7
66, 6, 7
70, 1, 4, 6, 7, 8, 8
80, 4, 6, 7
96, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 01-08-2023
Đặc biệtĐB
04430
Giải nhấtG1
18971
Giải nhìG2
47120
00337
Giải baG3
11167
95150
31425
22107
44661
79135
Giải tưG4
9009
8851
5221
3489
Giải nămG5
6446
9609
5128
7304
3140
7896
Giải sáuG6
731
874
836
Giải bảyG7
90
95
72
85
Ký tự đặc biệtKT
13VK-2VK-3VK-18VK-6VK-1VK-15VK-4VK
ĐầuĐuôi
04, 7, 9, 9
1 
20, 1, 5, 8
30, 1, 5, 6, 7
40, 6
50, 1
61, 7
71, 2, 4
85, 9
90, 5, 6