Sổ kết quả xổ số Bến Tre

30 lượt quay, kết thúc vào 20-06-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 18-06-2024
Đặc biệtĐB
155868
Giải nhấtG1
33902
Giải nhìG2
92174
Giải baG3
54542
23804
Giải tưG4
00712
02964
87976
66991
27996
56768
40884
Giải nămG5
8618
Giải sáuG6
5718
4661
4612
Giải bảyG7
376
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
02, 4
12, 2, 8, 8
2 
3 
42
5 
61, 4, 6, 8, 8
74, 6, 6
84
91, 6
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 11-06-2024
Đặc biệtĐB
753148
Giải nhấtG1
60376
Giải nhìG2
09701
Giải baG3
50293
95301
Giải tưG4
02185
87771
61229
06589
86936
24508
03941
Giải nămG5
2225
Giải sáuG6
3960
1006
4311
Giải bảyG7
434
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
01, 1, 6, 8
11
25, 9
34, 6
41, 8
53
60
71, 6
85, 9
93
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 04-06-2024
Đặc biệtĐB
907431
Giải nhấtG1
00832
Giải nhìG2
84050
Giải baG3
48259
11736
Giải tưG4
95216
82518
69495
76652
75459
74416
33917
Giải nămG5
6213
Giải sáuG6
3152
3386
9254
Giải bảyG7
554
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
0 
13, 6, 6, 7, 8
2 
31, 2, 6
4 
50, 2, 2, 4, 4, 9, 9
6 
74
86
95
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 28-05-2024
Đặc biệtĐB
851323
Giải nhấtG1
40274
Giải nhìG2
87536
Giải baG3
04305
89095
Giải tưG4
96694
07921
01511
67819
62012
34958
66028
Giải nămG5
0484
Giải sáuG6
1135
3339
7757
Giải bảyG7
344
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
05
11, 2, 9
21, 3, 8
35, 6, 9
44
57, 7, 8
6 
74
84
94, 5
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 21-05-2024
Đặc biệtĐB
661030
Giải nhấtG1
76808
Giải nhìG2
13923
Giải baG3
40877
49209
Giải tưG4
18925
07081
97423
69570
54029
21679
49079
Giải nămG5
9922
Giải sáuG6
8462
6819
2952
Giải bảyG7
509
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
08, 9, 9
19
22, 3, 3, 5, 9
30
4 
52, 3
62
70, 7, 9, 9
81
9 
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 14-05-2024
Đặc biệtĐB
897285
Giải nhấtG1
77260
Giải nhìG2
54704
Giải baG3
76421
45465
Giải tưG4
88289
53444
06758
50088
15711
33823
11824
Giải nămG5
5226
Giải sáuG6
7262
8404
5765
Giải bảyG7
491
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
04, 4
11
21, 3, 4, 5, 6
3 
44
58
60, 2, 5, 5
7 
85, 8, 9
91
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 07-05-2024
Đặc biệtĐB
991172
Giải nhấtG1
44619
Giải nhìG2
82587
Giải baG3
88200
68987
Giải tưG4
62580
90933
04066
72333
12593
54722
02735
Giải nămG5
9812
Giải sáuG6
5498
2472
2610
Giải bảyG7
510
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
00
10, 0, 2, 9
22
33, 3, 5
4 
5 
66
72, 2, 4
80, 7, 7
93, 8
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 30-04-2024
Đặc biệtĐB
436064
Giải nhấtG1
15298
Giải nhìG2
16194
Giải baG3
56479
18369
Giải tưG4
56327
79315
86388
82081
36996
76565
11958
Giải nămG5
0756
Giải sáuG6
9891
9390
3804
Giải bảyG7
468
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
04
15, 7
27
3 
4 
56, 8
64, 5, 8, 9
79
81, 8
90, 1, 4, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 23-04-2024
Đặc biệtĐB
563964
Giải nhấtG1
47900
Giải nhìG2
71334
Giải baG3
07398
93827
Giải tưG4
82281
84110
56095
08463
45624
29455
08337
Giải nămG5
4541
Giải sáuG6
5721
7319
3495
Giải bảyG7
881
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
00
10, 9
21, 4, 7
34, 7
41
55, 6
63, 4
7 
81, 1
95, 5, 8
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 16-04-2024
Đặc biệtĐB
637925
Giải nhấtG1
41764
Giải nhìG2
03955
Giải baG3
47946
72722
Giải tưG4
45268
61099
49278
85738
99571
93870
94737
Giải nămG5
5409
Giải sáuG6
2911
6389
0517
Giải bảyG7
512
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
09
11, 2, 7
22, 3, 5
37, 8
46
55
64, 8
70, 1, 8
89
99
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 09-04-2024
Đặc biệtĐB
915430
Giải nhấtG1
74098
Giải nhìG2
08401
Giải baG3
94844
84680
Giải tưG4
67860
70570
65178
52720
47394
14738
14307
Giải nămG5
3690
Giải sáuG6
5974
9533
5388
Giải bảyG7
590
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
01, 7
1 
20
30, 3, 8
44
5 
60
70, 4, 8
80, 1, 8
90, 0, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 02-04-2024
Đặc biệtĐB
234272
Giải nhấtG1
30856
Giải nhìG2
81009
Giải baG3
66957
03300
Giải tưG4
36973
97892
44229
08980
37326
31650
53524
Giải nămG5
4926
Giải sáuG6
4377
3051
6707
Giải bảyG7
272
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
00, 7, 9
1 
24, 6, 6, 9
3 
4 
50, 0, 1, 6, 7
6 
72, 2, 3, 7
80
92
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 26-03-2024
Đặc biệtĐB
742973
Giải nhấtG1
99350
Giải nhìG2
08723
Giải baG3
89347
10737
Giải tưG4
52864
71007
47577
60214
19997
75060
08019
Giải nămG5
5071
Giải sáuG6
3925
4677
9040
Giải bảyG7
917
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
07
11, 4, 7, 9
23, 5
37
40, 7
50
60, 4
71, 3, 7, 7
8 
97
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 19-03-2024
Đặc biệtĐB
817660
Giải nhấtG1
18424
Giải nhìG2
16270
Giải baG3
30277
96249
Giải tưG4
21867
93861
77360
54999
22996
59511
67031
Giải nămG5
8958
Giải sáuG6
5031
6056
3920
Giải bảyG7
934
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
0 
11
20, 4
31, 1, 4
49
56, 8
60, 0, 1, 7
70, 7
8 
90, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 12-03-2024
Đặc biệtĐB
401945
Giải nhấtG1
67256
Giải nhìG2
89042
Giải baG3
75213
12105
Giải tưG4
32149
28418
19776
69874
93924
15332
33717
Giải nămG5
8834
Giải sáuG6
0958
1541
0536
Giải bảyG7
939
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
02, 5
13, 7, 8
24
32, 4, 6, 9
41, 2, 5, 9
56, 8
6 
74, 6
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 05-03-2024
Đặc biệtĐB
875382
Giải nhấtG1
57842
Giải nhìG2
35782
Giải baG3
53572
52067
Giải tưG4
51773
90413
80807
56062
45341
33013
11932
Giải nămG5
2480
Giải sáuG6
0905
3512
6982
Giải bảyG7
564
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
05, 7
12, 3, 3, 4
2 
32
41, 2
5 
62, 4, 7
72, 3
80, 2, 2, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 27-02-2024
Đặc biệtĐB
665991
Giải nhấtG1
78556
Giải nhìG2
94459
Giải baG3
01839
59693
Giải tưG4
79446
94729
98242
07323
05005
63976
59744
Giải nămG5
3205
Giải sáuG6
4463
3857
3675
Giải bảyG7
271
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
05, 5
1 
23, 9
39
42, 4, 6
56, 7, 9, 9
63
71, 5, 6
8 
91, 3
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 20-02-2024
Đặc biệtĐB
576381
Giải nhấtG1
45021
Giải nhìG2
85007
Giải baG3
85424
17281
Giải tưG4
40586
66957
86503
01607
89913
75771
46610
Giải nămG5
4425
Giải sáuG6
4624
6977
6210
Giải bảyG7
607
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
03, 7, 7, 7
10, 0, 3
21, 4, 4, 5
3 
48
57
6 
71, 7
81, 1, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 13-02-2024
Đặc biệtĐB
702041
Giải nhấtG1
01984
Giải nhìG2
38517
Giải baG3
06428
73201
Giải tưG4
30276
51465
78706
61807
58205
07918
69408
Giải nămG5
2457
Giải sáuG6
0487
9337
7864
Giải bảyG7
750
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
01, 5, 6, 7, 8
17, 8
28
37
41, 4
50, 7
64, 5
76
84, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 06-02-2024
Đặc biệtĐB
602776
Giải nhấtG1
13814
Giải nhìG2
70268
Giải baG3
62499
62517
Giải tưG4
62693
80051
93027
64833
77416
01916
63646
Giải nămG5
4916
Giải sáuG6
9563
7502
3902
Giải bảyG7
870
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
02, 2, 4
14, 6, 6, 6, 7
27
33
46
51
63, 8
70, 6
8 
93, 9
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 30-01-2024
Đặc biệtĐB
857772
Giải nhấtG1
32766
Giải nhìG2
30232
Giải baG3
05554
59344
Giải tưG4
14340
89112
48866
96406
43238
42737
38576
Giải nămG5
3012
Giải sáuG6
4820
6778
4020
Giải bảyG7
874
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
06
12, 2, 5
20, 0
32, 7, 8
40, 4
54
66, 6
72, 4, 6, 8
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 23-01-2024
Đặc biệtĐB
453883
Giải nhấtG1
96293
Giải nhìG2
11724
Giải baG3
41565
94414
Giải tưG4
56031
41372
09849
06380
61134
62661
43504
Giải nămG5
9523
Giải sáuG6
3774
4396
4444
Giải bảyG7
321
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
04
14
21, 3, 4
31, 4
44, 9
52
61, 5
72, 4
80, 3
93, 6
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 16-01-2024
Đặc biệtĐB
495964
Giải nhấtG1
08667
Giải nhìG2
77660
Giải baG3
18931
58468
Giải tưG4
41350
58948
07245
95281
60356
70482
81766
Giải nămG5
5342
Giải sáuG6
7439
5062
6848
Giải bảyG7
877
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
0 
17
2 
31, 9
42, 5, 8, 8
50, 6
60, 2, 4, 6, 7, 8
77
81, 2
9 
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 09-01-2024
Đặc biệtĐB
754864
Giải nhấtG1
56181
Giải nhìG2
99978
Giải baG3
40391
96901
Giải tưG4
57094
15660
38266
53228
10120
06810
78642
Giải nămG5
6010
Giải sáuG6
6137
0904
9776
Giải bảyG7
968
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
01, 4
10, 0
20, 2, 8
37
42
5 
60, 4, 6, 8
76, 8
81
91, 4
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 02-01-2024
Đặc biệtĐB
481251
Giải nhấtG1
14202
Giải nhìG2
52826
Giải baG3
53374
97041
Giải tưG4
10865
94179
57226
63063
47461
06888
42128
Giải nămG5
9811
Giải sáuG6
9610
4454
2544
Giải bảyG7
559
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
02
10, 1
26, 6, 8
3 
41, 4
51, 4, 9
61, 3, 5
71, 4, 9
88
9 
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 26-12-2023
Đặc biệtĐB
274974
Giải nhấtG1
15787
Giải nhìG2
90944
Giải baG3
94222
88704
Giải tưG4
24426
66254
08609
89870
42783
57490
98945
Giải nămG5
4400
Giải sáuG6
6058
5098
2109
Giải bảyG7
876
Giải támG8
80
ĐầuĐuôi
00, 4, 9, 9
1 
22, 6
3 
44, 5
54, 8
6 
70, 4, 6
80, 3, 7
90, 8
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 19-12-2023
Đặc biệtĐB
079792
Giải nhấtG1
10717
Giải nhìG2
36590
Giải baG3
01622
17041
Giải tưG4
87566
74459
06601
51565
30745
45492
53009
Giải nămG5
5694
Giải sáuG6
7464
2361
9606
Giải bảyG7
368
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
01, 6, 9
11, 7
22
3 
41, 5
59
61, 4, 5, 6, 8
7 
8 
90, 2, 2, 4
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 12-12-2023
Đặc biệtĐB
567457
Giải nhấtG1
95284
Giải nhìG2
74281
Giải baG3
30268
47848
Giải tưG4
67478
57247
41439
90821
75619
94192
84742
Giải nămG5
1962
Giải sáuG6
1396
7279
9694
Giải bảyG7
475
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
0 
19
21
39
42, 7, 8
57
62, 8
75, 8, 9
81, 4
92, 4, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 05-12-2023
Đặc biệtĐB
249968
Giải nhấtG1
11772
Giải nhìG2
65244
Giải baG3
67107
20027
Giải tưG4
41519
97806
21418
59949
50991
44946
94796
Giải nămG5
6437
Giải sáuG6
6753
3249
0477
Giải bảyG7
498
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
06, 7
18, 9
27
37
44, 6, 9, 9
51, 3
68
72, 7
8 
91, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Bến Tre Thứ baT3 ngày 28-11-2023
Đặc biệtĐB
467228
Giải nhấtG1
08490
Giải nhìG2
44422
Giải baG3
93774
60045
Giải tưG4
34155
84962
79644
43649
44365
87918
08894
Giải nămG5
4251
Giải sáuG6
8951
0021
1918
Giải bảyG7
252
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
05
18, 8
21, 2, 8
3 
44, 5, 9
51, 1, 2, 5
62, 5
74
8 
90, 4