Sổ kết quả xổ số Cà Mau

30 lượt quay, kết thúc vào 04-10-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 02-10-2023
Đặc biệtĐB
163173
Giải nhấtG1
75983
Giải nhìG2
98887
Giải baG3
40242
54665
Giải tưG4
46738
09011
25580
96523
08102
05052
25847
Giải nămG5
5474
Giải sáuG6
4643
7998
8385
Giải bảyG7
202
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
02, 2
11, 3
23
38
42, 3, 7
52
65
73, 4
80, 3, 5, 7
98
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 25-09-2023
Đặc biệtĐB
278543
Giải nhấtG1
65610
Giải nhìG2
17808
Giải baG3
91810
80837
Giải tưG4
87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542
Giải nămG5
4675
Giải sáuG6
6175
4316
2472
Giải bảyG7
524
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
04, 5, 6, 7, 8
10, 0, 6
24
37
42, 3, 6
5 
64, 6
72, 5, 5
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 18-09-2023
Đặc biệtĐB
035668
Giải nhấtG1
73230
Giải nhìG2
46526
Giải baG3
67476
81437
Giải tưG4
44986
19944
87786
97472
20208
62186
38984
Giải nămG5
8532
Giải sáuG6
6947
9960
1084
Giải bảyG7
536
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
08
1 
26
30, 2, 6, 7
44, 7
5 
60, 8
72, 5, 6
84, 4, 6, 6, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 11-09-2023
Đặc biệtĐB
945364
Giải nhấtG1
33265
Giải nhìG2
01406
Giải baG3
86573
05748
Giải tưG4
19641
26904
83007
95880
41601
39251
65188
Giải nămG5
9901
Giải sáuG6
6118
9525
8581
Giải bảyG7
271
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
01, 1, 2, 4, 6, 7
18
25
3 
41, 8
51
64, 5
71, 3
80, 1, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 04-09-2023
Đặc biệtĐB
949028
Giải nhấtG1
78907
Giải nhìG2
95313
Giải baG3
14930
32795
Giải tưG4
56440
21992
24187
18666
58613
03608
22287
Giải nămG5
0309
Giải sáuG6
5822
9147
3555
Giải bảyG7
182
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
07, 8, 9
13, 3
22, 8
30
40, 7
55
66, 7
7 
82, 7, 7
92, 5
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 28-08-2023
Đặc biệtĐB
611451
Giải nhấtG1
19626
Giải nhìG2
31156
Giải baG3
21107
05773
Giải tưG4
69710
64006
45269
71246
06019
94056
00617
Giải nămG5
6373
Giải sáuG6
6493
6682
0302
Giải bảyG7
568
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
02, 6, 7
10, 7, 9
26
3 
46
51, 6, 6
68, 9
73, 3
82
93, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 21-08-2023
Đặc biệtĐB
553224
Giải nhấtG1
02647
Giải nhìG2
62556
Giải baG3
36406
57214
Giải tưG4
85219
10485
96642
21550
83013
50267
28231
Giải nămG5
8205
Giải sáuG6
8782
0719
2575
Giải bảyG7
266
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
05, 6
13, 4, 9, 9
24, 9
31
42, 7
50, 6
66, 7
75
82, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 14-08-2023
Đặc biệtĐB
221191
Giải nhấtG1
78097
Giải nhìG2
28385
Giải baG3
00675
83911
Giải tưG4
18074
69116
28880
47385
48398
49977
78899
Giải nămG5
1454
Giải sáuG6
8048
2945
0799
Giải bảyG7
612
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01
11, 2, 6
2 
3 
45, 8
54
6 
74, 5, 7
80, 5, 5
91, 7, 8, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 07-08-2023
Đặc biệtĐB
132101
Giải nhấtG1
79746
Giải nhìG2
06825
Giải baG3
32575
53937
Giải tưG4
66679
21354
30025
68822
89674
28953
53331
Giải nămG5
7036
Giải sáuG6
7737
7824
1118
Giải bảyG7
318
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
01
18, 8
22, 4, 5, 5
31, 6, 7, 7
46
53, 4, 7
6 
74, 5, 9
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 31-07-2023
Đặc biệtĐB
956692
Giải nhấtG1
32181
Giải nhìG2
38759
Giải baG3
36298
84685
Giải tưG4
10042
77050
45357
14543
94582
72965
78261
Giải nămG5
3787
Giải sáuG6
4567
7086
2019
Giải bảyG7
328
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
0 
19
28
3 
42, 3
50, 7, 9
61, 5, 7
79
81, 2, 5, 6, 7
92, 8
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 24-07-2023
Đặc biệtĐB
729614
Giải nhấtG1
87387
Giải nhìG2
58773
Giải baG3
75411
88131
Giải tưG4
47195
42933
87347
05931
71447
86887
36569
Giải nămG5
3340
Giải sáuG6
8382
5129
1640
Giải bảyG7
258
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
11, 4
29
31, 1, 3, 4
40, 0, 7, 7
58
69
73
82, 7, 7
95
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 17-07-2023
Đặc biệtĐB
866859
Giải nhấtG1
30907
Giải nhìG2
87007
Giải baG3
36523
35076
Giải tưG4
94197
38052
29889
60662
59219
44583
01994
Giải nămG5
9362
Giải sáuG6
5257
2597
0174
Giải bảyG7
872
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 7, 7
19
23
3 
4 
52, 7, 9
62, 2
72, 4, 6
83, 9
94, 7, 7
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 10-07-2023
Đặc biệtĐB
272558
Giải nhấtG1
16601
Giải nhìG2
86552
Giải baG3
05188
66437
Giải tưG4
93513
29027
11933
71155
38300
77283
71904
Giải nămG5
8173
Giải sáuG6
3013
5703
3882
Giải bảyG7
435
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
00, 1, 3, 4
13, 3
27
33, 5, 7
4 
52, 5, 8
67
73
82, 3, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 03-07-2023
Đặc biệtĐB
496413
Giải nhấtG1
79914
Giải nhìG2
28154
Giải baG3
10158
00171
Giải tưG4
52672
47612
90307
98615
87411
98214
91646
Giải nămG5
1797
Giải sáuG6
2166
2847
5971
Giải bảyG7
174
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
07
11, 2, 3, 4, 4, 5
2 
3 
46, 7
54, 8
66
71, 1, 2, 4
87
97
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 26-06-2023
Đặc biệtĐB
971407
Giải nhấtG1
95011
Giải nhìG2
28503
Giải baG3
67547
03647
Giải tưG4
06246
47740
69335
23350
08697
65055
79428
Giải nămG5
9164
Giải sáuG6
3615
1297
4650
Giải bảyG7
654
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
03, 5, 7
11, 5
28
35
40, 6, 7, 7
50, 0, 4, 5
64
7 
8 
97, 7
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 19-06-2023
Đặc biệtĐB
724263
Giải nhấtG1
76226
Giải nhìG2
21229
Giải baG3
27088
54684
Giải tưG4
32119
84865
74687
72425
27229
09364
82138
Giải nămG5
5779
Giải sáuG6
9796
8901
9029
Giải bảyG7
100
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
00, 1
19
25, 6, 9, 9, 9
38
4 
5 
63, 4, 5
79
84, 7, 8, 9
96
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 12-06-2023
Đặc biệtĐB
431248
Giải nhấtG1
13727
Giải nhìG2
11032
Giải baG3
83098
47709
Giải tưG4
56730
62844
90265
64392
37112
99058
51189
Giải nămG5
6365
Giải sáuG6
2721
6306
2033
Giải bảyG7
251
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
06, 9
12
21, 7
30, 2, 3
44, 8
51, 8
63, 5, 5
7 
89
92, 8
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 05-06-2023
Đặc biệtĐB
455494
Giải nhấtG1
14803
Giải nhìG2
15630
Giải baG3
40458
51490
Giải tưG4
39719
58125
87710
35139
32956
51925
27375
Giải nămG5
0176
Giải sáuG6
5526
7327
4955
Giải bảyG7
423
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
03
10, 9
23, 5, 5, 6, 7
30, 9
4 
55, 6, 8
6 
74, 5, 6
8 
90, 4
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 29-05-2023
Đặc biệtĐB
031619
Giải nhấtG1
86591
Giải nhìG2
36933
Giải baG3
14122
59503
Giải tưG4
06419
30902
63646
59799
76404
38635
01988
Giải nămG5
0332
Giải sáuG6
8499
1319
0526
Giải bảyG7
988
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
02, 3, 4
19, 9, 9
22, 6
32, 3, 5
45, 6
5 
6 
7 
88, 8
91, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 22-05-2023
Đặc biệtĐB
443616
Giải nhấtG1
96024
Giải nhìG2
68777
Giải baG3
95427
89892
Giải tưG4
84072
55612
62368
57886
86818
43472
55197
Giải nămG5
9983
Giải sáuG6
2973
1794
0863
Giải bảyG7
004
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
04
12, 6, 8
24, 7
3 
4 
5 
63, 6, 8
72, 2, 3, 7
83, 6
92, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 15-05-2023
Đặc biệtĐB
762245
Giải nhấtG1
01002
Giải nhìG2
88067
Giải baG3
19339
55486
Giải tưG4
22198
02903
62779
62381
49957
57880
03827
Giải nămG5
2830
Giải sáuG6
9251
5990
4603
Giải bảyG7
190
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
02, 3, 3
1 
27
30, 9
45
51, 7
67
79
80, 1, 5, 6
90, 0, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 08-05-2023
Đặc biệtĐB
256412
Giải nhấtG1
49590
Giải nhìG2
51687
Giải baG3
67297
67474
Giải tưG4
67572
36211
94495
41929
71794
19740
37297
Giải nămG5
1898
Giải sáuG6
1322
7615
2225
Giải bảyG7
678
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
0 
11, 2, 5
22, 5, 9
3 
40
5 
6 
72, 4, 8
87, 9
90, 4, 5, 7, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 01-05-2023
Đặc biệtĐB
972947
Giải nhấtG1
39065
Giải nhìG2
73938
Giải baG3
28547
05361
Giải tưG4
37934
22802
74302
01444
30730
07240
25581
Giải nămG5
8293
Giải sáuG6
2043
2956
1762
Giải bảyG7
192
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
02, 2
12
2 
30, 4, 8
40, 3, 4, 7, 7
56
61, 2, 5
7 
81
92, 3
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 24-04-2023
Đặc biệtĐB
963087
Giải nhấtG1
80464
Giải nhìG2
46373
Giải baG3
42871
01243
Giải tưG4
05536
77969
29240
46432
59254
49084
98232
Giải nămG5
7405
Giải sáuG6
9513
5132
1148
Giải bảyG7
915
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
05
13, 5
2 
32, 2, 2, 6
40, 3, 8
54, 9
64, 9
71, 3
84, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 17-04-2023
Đặc biệtĐB
767426
Giải nhấtG1
76004
Giải nhìG2
67603
Giải baG3
73376
12071
Giải tưG4
76911
23989
19743
98580
67445
06526
23475
Giải nămG5
0910
Giải sáuG6
7620
2995
5320
Giải bảyG7
782
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
03, 4
10, 1
20, 0, 6, 6
3 
40, 3, 5
5 
6 
71, 5, 6
80, 2, 9
95
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 10-04-2023
Đặc biệtĐB
215399
Giải nhấtG1
54096
Giải nhìG2
81735
Giải baG3
23886
48519
Giải tưG4
51711
74331
05301
29613
50125
71790
70294
Giải nămG5
8782
Giải sáuG6
8446
7232
7453
Giải bảyG7
028
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
01, 4
11, 3, 9
25, 8
31, 2, 5
46
53
6 
7 
82, 6
90, 4, 6, 9
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 03-04-2023
Đặc biệtĐB
011125
Giải nhấtG1
69187
Giải nhìG2
90412
Giải baG3
44436
56518
Giải tưG4
48274
07696
97500
29823
86517
06747
09571
Giải nămG5
0556
Giải sáuG6
9994
3093
8288
Giải bảyG7
882
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
00
12, 7, 8
23, 5
36
47
56
6 
71, 4
81, 2, 7, 8
93, 4, 6
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 27-03-2023
Đặc biệtĐB
022104
Giải nhấtG1
49631
Giải nhìG2
42163
Giải baG3
41405
11933
Giải tưG4
33698
85396
83679
98778
41021
92125
00792
Giải nămG5
8198
Giải sáuG6
9783
8144
2264
Giải bảyG7
871
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
04, 5
1 
21, 5
31, 1, 3
44
5 
63, 4
71, 8, 9
83
92, 6, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 20-03-2023
Đặc biệtĐB
669559
Giải nhấtG1
35856
Giải nhìG2
32851
Giải baG3
04211
63392
Giải tưG4
95663
62359
65061
55685
63690
03422
11918
Giải nămG5
9831
Giải sáuG6
5456
6497
9423
Giải bảyG7
154
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
0 
10, 1, 8
22, 3
31
4 
51, 4, 6, 6, 9, 9
61, 3
7 
85
90, 2, 7
Kết Quả Xổ Số Cà Mau Thứ haiT2 ngày 13-03-2023
Đặc biệtĐB
964779
Giải nhấtG1
40150
Giải nhìG2
84516
Giải baG3
39176
23714
Giải tưG4
16565
86218
75253
68117
63133
27123
18581
Giải nămG5
3946
Giải sáuG6
1593
5233
3207
Giải bảyG7
642
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
07
14, 6, 7, 8
23, 7
33, 3
42, 6
50, 3
65
76, 9
81
93