Sổ kết quả xổ số Đắc Lắc

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 05-12-2023
Đặc biệtĐB
915617
Giải nhấtG1
54285
Giải nhìG2
92912
Giải baG3
45024
38626
Giải tưG4
46307
23330
68951
68771
65416
18164
51816
Giải nămG5
1157
Giải sáuG6
2592
8387
2605
Giải bảyG7
884
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
05, 7
12, 6, 6, 7
24, 6
30
4 
51, 7
64, 8
71
84, 5, 7
92
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 28-11-2023
Đặc biệtĐB
946593
Giải nhấtG1
91561
Giải nhìG2
82881
Giải baG3
00436
86304
Giải tưG4
54733
88797
85754
32890
08874
89042
35035
Giải nămG5
7587
Giải sáuG6
1284
9590
4561
Giải bảyG7
558
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
04
1 
20
33, 5, 6
42
54, 8
61, 1
74
81, 4, 7
90, 0, 3, 7
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 21-11-2023
Đặc biệtĐB
546904
Giải nhấtG1
30932
Giải nhìG2
84925
Giải baG3
89414
91665
Giải tưG4
77731
62463
64278
37987
28600
49072
45761
Giải nămG5
4948
Giải sáuG6
1479
3109
6838
Giải bảyG7
530
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
00, 4, 9
14
25
30, 1, 2, 8
48
5 
61, 3, 5
72, 8, 9
87
93
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 14-11-2023
Đặc biệtĐB
312151
Giải nhấtG1
05606
Giải nhìG2
23160
Giải baG3
68450
94614
Giải tưG4
29013
23607
12008
74871
32892
23986
16463
Giải nămG5
1865
Giải sáuG6
6816
8749
3786
Giải bảyG7
845
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
06, 7, 8
12, 3, 4, 6
2 
3 
45, 9
50, 1
60, 3, 5
71
86, 6
92
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 07-11-2023
Đặc biệtĐB
538932
Giải nhấtG1
01070
Giải nhìG2
29245
Giải baG3
13108
50575
Giải tưG4
57634
30103
12796
92189
14305
21446
16782
Giải nămG5
7361
Giải sáuG6
2610
0293
5064
Giải bảyG7
370
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
03, 5, 8
10
2 
32, 2, 4
45, 6
5 
61, 4
70, 0, 5
82, 9
93, 6
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 31-10-2023
Đặc biệtĐB
595549
Giải nhấtG1
11131
Giải nhìG2
79411
Giải baG3
91130
54623
Giải tưG4
50252
47256
30490
29515
08384
17667
70802
Giải nămG5
6471
Giải sáuG6
8442
7558
0778
Giải bảyG7
033
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
02
11, 5
20, 3
30, 1, 3
42, 9
52, 6, 8
67
71, 8
84
90
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 24-10-2023
Đặc biệtĐB
421923
Giải nhấtG1
66791
Giải nhìG2
27409
Giải baG3
17471
97662
Giải tưG4
01046
27437
37779
37705
03144
62298
95192
Giải nămG5
8149
Giải sáuG6
3659
9686
8606
Giải bảyG7
996
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
05, 6, 9
18
23
37
44, 6, 9
59
62
71, 9
86
91, 2, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 17-10-2023
Đặc biệtĐB
441627
Giải nhấtG1
55893
Giải nhìG2
03276
Giải baG3
20881
21125
Giải tưG4
67892
52032
40085
08577
38496
37921
07096
Giải nămG5
4136
Giải sáuG6
9258
6255
5563
Giải bảyG7
309
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
09
12
21, 5, 7
32, 6
4 
55, 8
63
76, 7
81, 5
92, 3, 6, 6
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 10-10-2023
Đặc biệtĐB
446469
Giải nhấtG1
47767
Giải nhìG2
68867
Giải baG3
45205
33048
Giải tưG4
72668
78384
56815
24332
25146
80041
75409
Giải nămG5
5556
Giải sáuG6
5233
3768
0345
Giải bảyG7
703
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
03, 5, 9
15
2 
31, 2, 3
41, 5, 6, 8
56
67, 7, 8, 8, 9
7 
84
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 03-10-2023
Đặc biệtĐB
972088
Giải nhấtG1
75037
Giải nhìG2
53714
Giải baG3
38439
38974
Giải tưG4
68494
12176
68561
19386
67786
22407
31916
Giải nămG5
2988
Giải sáuG6
2982
3702
0041
Giải bảyG7
727
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 2, 7
14, 6
27
37, 9
41
5 
61
74, 6
82, 6, 6, 8, 8
94
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 26-09-2023
Đặc biệtĐB
154671
Giải nhấtG1
54589
Giải nhìG2
31077
Giải baG3
69374
50740
Giải tưG4
85068
93542
16498
58582
73023
51066
93043
Giải nămG5
2363
Giải sáuG6
9739
3057
0155
Giải bảyG7
049
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
0 
1 
23
39
40, 2, 3, 9
50, 5, 7
63, 6, 8
71, 4, 7
82, 9
98
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 19-09-2023
Đặc biệtĐB
998389
Giải nhấtG1
42118
Giải nhìG2
23710
Giải baG3
50524
36990
Giải tưG4
95976
90927
10063
01499
64228
50806
12533
Giải nămG5
5771
Giải sáuG6
8467
0717
0105
Giải bảyG7
397
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
05, 6
10, 7, 8
24, 7, 8
30, 3
4 
5 
63, 7
71, 6
89
90, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 12-09-2023
Đặc biệtĐB
417155
Giải nhấtG1
12712
Giải nhìG2
46380
Giải baG3
19272
35968
Giải tưG4
74561
86789
49524
92510
42486
01956
25950
Giải nămG5
7257
Giải sáuG6
3942
9887
0928
Giải bảyG7
448
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
0 
10, 2
24, 8
3 
42, 8
50, 5, 6, 7
61, 1, 8
72
80, 6, 7, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 05-09-2023
Đặc biệtĐB
025576
Giải nhấtG1
61665
Giải nhìG2
92740
Giải baG3
33504
63545
Giải tưG4
57414
69548
94932
97973
13375
16564
50885
Giải nămG5
1743
Giải sáuG6
7040
6007
3908
Giải bảyG7
257
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 4, 7, 8
14
2 
32
40, 0, 3, 5, 8
57
64, 5
73, 5, 6
85
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 29-08-2023
Đặc biệtĐB
443342
Giải nhấtG1
81264
Giải nhìG2
96984
Giải baG3
02712
58411
Giải tưG4
99479
69735
83627
36311
46766
99767
02087
Giải nămG5
1093
Giải sáuG6
8863
6506
1951
Giải bảyG7
641
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
06
11, 1, 2
27
35
41, 2
51
63, 4, 6, 7
78, 9
84, 7
93
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 22-08-2023
Đặc biệtĐB
897460
Giải nhấtG1
56965
Giải nhìG2
66078
Giải baG3
37074
07489
Giải tưG4
75267
27155
96943
93063
94558
23139
28930
Giải nămG5
8085
Giải sáuG6
6221
6837
5734
Giải bảyG7
691
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
0 
1 
21
30, 4, 7, 9
43
55, 8
60, 3, 4, 5, 7
74, 8
85, 9
91
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 15-08-2023
Đặc biệtĐB
793144
Giải nhấtG1
75465
Giải nhìG2
43429
Giải baG3
72828
51511
Giải tưG4
98036
74860
55730
21113
58002
24857
24085
Giải nămG5
0295
Giải sáuG6
1618
3382
7166
Giải bảyG7
693
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
02
11, 3, 8, 8
28, 9
30, 6
44
57
60, 5, 6
7 
82, 5
93, 5
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 08-08-2023
Đặc biệtĐB
090553
Giải nhấtG1
16141
Giải nhìG2
82166
Giải baG3
12964
40317
Giải tưG4
68780
42128
51228
08971
27489
22687
33695
Giải nămG5
5787
Giải sáuG6
9463
5320
0943
Giải bảyG7
193
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
0 
17
20, 8, 8
3 
41, 3
53
61, 3, 4, 6
71
80, 7, 7, 9
93, 5
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 01-08-2023
Đặc biệtĐB
767459
Giải nhấtG1
37240
Giải nhìG2
49954
Giải baG3
31106
00327
Giải tưG4
38354
35577
62942
40775
71047
81062
74537
Giải nămG5
3100
Giải sáuG6
6436
8730
7957
Giải bảyG7
889
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
00, 6
1 
27
30, 6, 7
40, 2, 7
54, 4, 7, 9
62
75, 7
89
99
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 25-07-2023
Đặc biệtĐB
284535
Giải nhấtG1
50568
Giải nhìG2
98741
Giải baG3
97223
81845
Giải tưG4
13030
72879
42780
48665
68944
78540
34165
Giải nămG5
0338
Giải sáuG6
3750
3383
3982
Giải bảyG7
407
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07, 7
1 
23
30, 5, 8
40, 1, 4, 5
50
65, 5, 8
79
80, 2, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 18-07-2023
Đặc biệtĐB
603863
Giải nhấtG1
84638
Giải nhìG2
59764
Giải baG3
96920
37776
Giải tưG4
95594
69753
74587
87026
69871
41027
48929
Giải nămG5
2376
Giải sáuG6
0167
6298
1800
Giải bảyG7
971
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 6, 7, 9
38
4 
53
63, 4, 7
71, 1, 6, 6
87
91, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 11-07-2023
Đặc biệtĐB
250986
Giải nhấtG1
89310
Giải nhìG2
26992
Giải baG3
34252
58749
Giải tưG4
17917
14089
44627
12418
21253
79993
27775
Giải nămG5
8703
Giải sáuG6
6605
8128
8195
Giải bảyG7
424
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
03, 5
10, 7, 8
24, 7, 8
3 
49, 9
52, 3
6 
75
86, 9
92, 3, 5
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 04-07-2023
Đặc biệtĐB
081328
Giải nhấtG1
17542
Giải nhìG2
22438
Giải baG3
64556
41133
Giải tưG4
74390
47886
25268
21658
21762
08088
36958
Giải nămG5
9458
Giải sáuG6
5952
3922
8124
Giải bảyG7
746
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
0 
15
22, 4, 8
33, 8
42, 6
52, 6, 8, 8, 8
62, 8
7 
86, 8
90
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 27-06-2023
Đặc biệtĐB
861843
Giải nhấtG1
44740
Giải nhìG2
91843
Giải baG3
22125
30701
Giải tưG4
15789
78490
06172
11929
70240
51762
56252
Giải nămG5
8033
Giải sáuG6
9476
4554
0917
Giải bảyG7
560
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
01
17
25, 9
33
40, 0, 3, 3
52, 4
60, 2, 2
72, 6
89
90
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 20-06-2023
Đặc biệtĐB
473372
Giải nhấtG1
46501
Giải nhìG2
46000
Giải baG3
23095
18174
Giải tưG4
81201
71075
60377
57994
27847
84384
03478
Giải nămG5
4684
Giải sáuG6
0174
0326
2285
Giải bảyG7
903
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
00, 1, 1, 3
1 
26
3 
47
5 
65
72, 4, 4, 5, 7, 8
84, 4, 5
94, 5
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 13-06-2023
Đặc biệtĐB
704262
Giải nhấtG1
04856
Giải nhìG2
31715
Giải baG3
29296
56924
Giải tưG4
08725
88137
52757
48937
33653
33694
26281
Giải nămG5
8000
Giải sáuG6
2820
3364
8029
Giải bảyG7
310
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
00
10, 5
20, 4, 5, 9
35, 7, 7
4 
53, 6, 7
62, 4
7 
81
94, 6
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 06-06-2023
Đặc biệtĐB
438668
Giải nhấtG1
64720
Giải nhìG2
41827
Giải baG3
65629
80456
Giải tưG4
93544
54664
88859
88949
09337
18777
77400
Giải nămG5
4892
Giải sáuG6
0841
0598
6450
Giải bảyG7
069
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 7, 9
30, 7
41, 4, 9
50, 6, 9
64, 8, 9
77
8 
92, 8
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 30-05-2023
Đặc biệtĐB
858571
Giải nhấtG1
11762
Giải nhìG2
43852
Giải baG3
01846
41627
Giải tưG4
44111
10668
65775
35529
29535
59300
90884
Giải nămG5
9876
Giải sáuG6
7608
4683
4082
Giải bảyG7
562
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
00, 8
11
27, 9
35
46
52
62, 2, 4, 8
71, 5, 6
82, 3, 4
9 
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 23-05-2023
Đặc biệtĐB
762976
Giải nhấtG1
11473
Giải nhìG2
68189
Giải baG3
29561
29932
Giải tưG4
80544
91367
81621
27754
44969
96263
69164
Giải nămG5
3827
Giải sáuG6
0721
1447
6298
Giải bảyG7
392
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
0 
1 
21, 1, 7
32
44, 7
54
61, 3, 4, 7, 9
73, 6, 9
89
92, 8
Kết Quả Xổ Số Đắc Lắc Thứ baT3 ngày 16-05-2023
Đặc biệtĐB
290213
Giải nhấtG1
92326
Giải nhìG2
47626
Giải baG3
70841
77548
Giải tưG4
53994
76285
33290
59329
51562
24463
30678
Giải nămG5
9879
Giải sáuG6
2706
8791
6723
Giải bảyG7
388
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
06
10, 3
23, 6, 6, 9
3 
41, 8
5 
62, 3
78, 9
85, 8
90, 1, 4