Sổ kết quả xổ số Đồng Nai

30 lượt quay, kết thúc vào 05-10-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 04-10-2023
Đặc biệtĐB
430681
Giải nhấtG1
93073
Giải nhìG2
68265
Giải baG3
55079
46823
Giải tưG4
48403
97902
65478
27856
48216
99762
88792
Giải nămG5
7243
Giải sáuG6
4887
9632
0129
Giải bảyG7
713
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
02, 3
13, 6
23, 9
32, 3
43
56
62, 5
73, 8, 9
81, 7
92
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 27-09-2023
Đặc biệtĐB
535337
Giải nhấtG1
32727
Giải nhìG2
45954
Giải baG3
60396
78168
Giải tưG4
88354
00554
15125
57506
72643
94654
92957
Giải nămG5
0110
Giải sáuG6
4406
0438
8271
Giải bảyG7
349
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
06, 6
10
25, 7
37, 8
43, 9
51, 4, 4, 4, 4, 7
68
71
8 
96
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 20-09-2023
Đặc biệtĐB
074787
Giải nhấtG1
34841
Giải nhìG2
38994
Giải baG3
82728
55184
Giải tưG4
50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964
Giải nămG5
6633
Giải sáuG6
3687
4185
1837
Giải bảyG7
677
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
02
1 
28
33, 3, 7
41, 6
53
64, 4
77, 8
84, 5, 7, 7, 7
94
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 13-09-2023
Đặc biệtĐB
329332
Giải nhấtG1
65056
Giải nhìG2
71009
Giải baG3
74431
53884
Giải tưG4
23987
90995
66604
17941
99146
78521
22217
Giải nămG5
5037
Giải sáuG6
7124
6359
5855
Giải bảyG7
634
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
04, 9
17
21, 4
31, 2, 4, 7
41, 6
55, 6, 9
6 
73
84, 7
95
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 06-09-2023
Đặc biệtĐB
994136
Giải nhấtG1
39718
Giải nhìG2
85868
Giải baG3
36572
29394
Giải tưG4
00186
58479
95088
51516
60029
65650
00212
Giải nămG5
2371
Giải sáuG6
5361
5656
0507
Giải bảyG7
237
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
07
12, 6, 8
29
36, 7
4 
50, 6
61, 8
71, 2, 9, 9
86, 8
94
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 30-08-2023
Đặc biệtĐB
812788
Giải nhấtG1
18910
Giải nhìG2
96831
Giải baG3
75761
66830
Giải tưG4
17799
75914
12163
94355
47245
92104
71638
Giải nămG5
7138
Giải sáuG6
5216
7358
5047
Giải bảyG7
310
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
04
10, 0, 4, 6
2 
30, 1, 8, 8
45, 7
55, 8
61, 3, 9
7 
88
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 23-08-2023
Đặc biệtĐB
231303
Giải nhấtG1
11983
Giải nhìG2
00067
Giải baG3
71361
70788
Giải tưG4
34746
42846
40777
50743
90673
71917
68486
Giải nămG5
2581
Giải sáuG6
3173
6756
2548
Giải bảyG7
930
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
03
16, 7
2 
30
43, 6, 6, 8
56
61, 7
73, 3, 7
81, 3, 6, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 16-08-2023
Đặc biệtĐB
485583
Giải nhấtG1
78632
Giải nhìG2
27941
Giải baG3
79939
58454
Giải tưG4
09915
48014
82650
88000
72707
23624
21922
Giải nămG5
0815
Giải sáuG6
1887
7002
0838
Giải bảyG7
190
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
00, 2, 7
14, 5, 5
22, 4
32, 8, 9
41
50, 4
65
7 
83, 7
90
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 09-08-2023
Đặc biệtĐB
252944
Giải nhấtG1
19025
Giải nhìG2
14571
Giải baG3
45467
10015
Giải tưG4
70738
79970
32040
16706
14631
57132
51186
Giải nămG5
5667
Giải sáuG6
8310
4441
0518
Giải bảyG7
077
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
06
10, 5, 8
25
31, 2, 8
40, 0, 1, 4
5 
67, 7
70, 1, 7
86
9 
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 02-08-2023
Đặc biệtĐB
051061
Giải nhấtG1
92762
Giải nhìG2
93273
Giải baG3
42990
65270
Giải tưG4
56281
04368
03569
05215
14965
40333
31926
Giải nămG5
9422
Giải sáuG6
5646
1982
8921
Giải bảyG7
127
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
0 
15, 8
21, 2, 6, 7
33
46
5 
61, 2, 5, 8, 9
70, 3
81, 2
90
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 26-07-2023
Đặc biệtĐB
238774
Giải nhấtG1
84627
Giải nhìG2
76044
Giải baG3
90774
69095
Giải tưG4
74673
77639
57429
38540
91385
02810
94933
Giải nămG5
6451
Giải sáuG6
4759
9555
7811
Giải bảyG7
020
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
0 
10, 1
20, 7, 9
33, 9
40, 4
51, 5, 9
6 
73, 4, 4
85
95, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 19-07-2023
Đặc biệtĐB
544832
Giải nhấtG1
42569
Giải nhìG2
69753
Giải baG3
41847
28362
Giải tưG4
39429
37693
63519
85685
05053
59299
14501
Giải nămG5
4147
Giải sáuG6
0183
3331
4500
Giải bảyG7
970
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
00, 1
19
29
31, 2
47, 7
53, 3
62, 4, 9
70
83, 5
93, 9
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 12-07-2023
Đặc biệtĐB
668175
Giải nhấtG1
95455
Giải nhìG2
32655
Giải baG3
69697
88842
Giải tưG4
40383
35570
02639
35983
02466
76686
19460
Giải nămG5
1180
Giải sáuG6
4432
8469
2498
Giải bảyG7
118
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
0 
18
2 
32, 9
42
55, 5
60, 6, 9, 9
70, 5
80, 3, 3, 6
97, 8
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 05-07-2023
Đặc biệtĐB
359861
Giải nhấtG1
28040
Giải nhìG2
83898
Giải baG3
56317
81116
Giải tưG4
51503
50607
70712
95713
87684
97468
76631
Giải nămG5
0800
Giải sáuG6
8602
7382
6241
Giải bảyG7
581
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 7
12, 3, 6, 7
2 
31
40, 1, 9
5 
61, 8
7 
81, 2, 4
98
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 28-06-2023
Đặc biệtĐB
420065
Giải nhấtG1
04082
Giải nhìG2
52385
Giải baG3
55568
03035
Giải tưG4
28862
65459
65392
40374
71854
26967
66728
Giải nămG5
3349
Giải sáuG6
7105
9446
3204
Giải bảyG7
956
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
04, 5
1 
23, 8
35
46, 9
54, 6, 9
62, 5, 7, 8
74
82, 5
92
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 21-06-2023
Đặc biệtĐB
087005
Giải nhấtG1
29317
Giải nhìG2
94208
Giải baG3
84533
43748
Giải tưG4
84705
52119
18464
88492
00329
37714
47430
Giải nămG5
6215
Giải sáuG6
4798
2471
0487
Giải bảyG7
834
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
05, 5, 8
14, 5, 7, 9
29
30, 3, 4
48
5 
64
71
87, 8
92, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 14-06-2023
Đặc biệtĐB
067586
Giải nhấtG1
92342
Giải nhìG2
59294
Giải baG3
38683
53841
Giải tưG4
19488
76063
09276
20397
04704
05779
96666
Giải nămG5
7736
Giải sáuG6
6022
1457
4059
Giải bảyG7
740
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
04
1 
20, 2
36
40, 1, 2
57, 9
63, 6
76, 9
83, 6, 8
94, 7
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 07-06-2023
Đặc biệtĐB
977881
Giải nhấtG1
93658
Giải nhìG2
45983
Giải baG3
74261
35961
Giải tưG4
03043
42564
40345
98814
95558
63416
30926
Giải nămG5
8215
Giải sáuG6
4285
8531
7230
Giải bảyG7
492
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
0 
14, 5, 6
26
30, 1
43, 5
50, 8, 8
61, 1, 4
7 
81, 3, 5
92
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 31-05-2023
Đặc biệtĐB
776856
Giải nhấtG1
91859
Giải nhìG2
56564
Giải baG3
47617
61289
Giải tưG4
60520
98371
30494
23903
37145
61470
85227
Giải nămG5
4805
Giải sáuG6
2249
8239
5416
Giải bảyG7
516
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
03, 5
16, 6, 7
20, 7
39
45, 9
56, 9
64
70, 1
82, 9
94
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 24-05-2023
Đặc biệtĐB
459317
Giải nhấtG1
85772
Giải nhìG2
57987
Giải baG3
78068
88699
Giải tưG4
61317
03332
87298
25762
81982
01911
14487
Giải nămG5
9112
Giải sáuG6
5043
1175
6419
Giải bảyG7
084
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
0 
11, 2, 7, 7, 9
2 
32
43
52
62, 8
72, 5
82, 4, 7, 7
98, 9
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 17-05-2023
Đặc biệtĐB
782638
Giải nhấtG1
08812
Giải nhìG2
34278
Giải baG3
88214
47994
Giải tưG4
66151
85862
36747
56566
35652
74265
56857
Giải nămG5
7941
Giải sáuG6
7075
7565
7456
Giải bảyG7
615
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
12, 4, 5
2 
34, 8
41, 7
51, 2, 6, 7
62, 5, 5, 6
75, 8
8 
94
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 10-05-2023
Đặc biệtĐB
005021
Giải nhấtG1
35001
Giải nhìG2
91866
Giải baG3
49204
92316
Giải tưG4
28228
96325
77205
05621
90607
02956
21886
Giải nămG5
9629
Giải sáuG6
7213
8571
9616
Giải bảyG7
419
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
01, 4, 5, 7
13, 3, 6, 6, 9
21, 1, 5, 8, 9
3 
4 
56
66
71
86
9 
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 03-05-2023
Đặc biệtĐB
798468
Giải nhấtG1
25357
Giải nhìG2
08871
Giải baG3
48728
85516
Giải tưG4
32934
19694
02918
81838
43383
95784
92145
Giải nămG5
8030
Giải sáuG6
4689
9706
5564
Giải bảyG7
690
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
06
16, 8
28
30, 4, 8
45
57
64, 8
71
83, 4, 9
90, 4, 6
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 26-04-2023
Đặc biệtĐB
136789
Giải nhấtG1
49571
Giải nhìG2
93693
Giải baG3
64430
51112
Giải tưG4
11841
13340
90860
04084
69167
12483
13737
Giải nămG5
3723
Giải sáuG6
1435
7618
6820
Giải bảyG7
446
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
0 
12, 8
20, 3
30, 5, 7
40, 1, 6
5 
60, 7
71
83, 4, 9
91, 3
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 19-04-2023
Đặc biệtĐB
733045
Giải nhấtG1
36682
Giải nhìG2
14788
Giải baG3
57317
97560
Giải tưG4
02235
52707
13315
49879
65157
08154
43705
Giải nămG5
2703
Giải sáuG6
7108
7658
2370
Giải bảyG7
440
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
03, 5, 7, 8
15, 7
2 
35
40, 2, 5
54, 7, 8
60
70, 9
82, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 12-04-2023
Đặc biệtĐB
106508
Giải nhấtG1
77043
Giải nhìG2
30929
Giải baG3
05644
45264
Giải tưG4
44308
60784
51746
68610
22838
07019
46180
Giải nămG5
2642
Giải sáuG6
1717
1200
4271
Giải bảyG7
657
Giải támG8
68
ĐầuĐuôi
00, 8, 8
10, 7, 9
29
38
42, 3, 4, 6
57
64, 8
71
80, 4
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 05-04-2023
Đặc biệtĐB
836056
Giải nhấtG1
87780
Giải nhìG2
73198
Giải baG3
75585
42902
Giải tưG4
71471
59562
11314
44315
13435
66744
47540
Giải nămG5
7275
Giải sáuG6
8620
6807
5135
Giải bảyG7
236
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
02, 7
14, 5
20
35, 5, 6
40, 4
56
62
71, 5, 6
80, 5
98
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 29-03-2023
Đặc biệtĐB
379867
Giải nhấtG1
31151
Giải nhìG2
61404
Giải baG3
39341
17128
Giải tưG4
89859
65699
62607
14478
08067
93880
01918
Giải nămG5
5217
Giải sáuG6
5006
4701
7159
Giải bảyG7
919
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
01, 4, 6, 7
17, 8, 9
28
3 
41
51, 9, 9
67, 7
78
80
91, 9
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 22-03-2023
Đặc biệtĐB
890591
Giải nhấtG1
56978
Giải nhìG2
65484
Giải baG3
32842
50220
Giải tưG4
61503
44861
35254
82602
92038
51487
19102
Giải nămG5
6313
Giải sáuG6
1525
3803
8549
Giải bảyG7
521
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
02, 2, 3, 3, 4
13
20, 1, 5
38
42, 9
54
61
78
84, 7
91
Kết Quả Xổ Số Đồng Nai Thứ tưT4 ngày 15-03-2023
Đặc biệtĐB
404158
Giải nhấtG1
76731
Giải nhìG2
36787
Giải baG3
76804
61991
Giải tưG4
35122
17537
53079
84764
12174
77218
61687
Giải nămG5
1775
Giải sáuG6
9321
3914
5071
Giải bảyG7
875
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
04
14, 8
21, 2
31, 7
4 
58
64, 5
71, 4, 5, 5, 9
87, 7
91