Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 06-12-2023
Đặc biệtĐB
128
Giải nhấtG1
019
Giải nhìG2
244
Giải baG3
939
422
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
22
Giải sáuG6
0
0
4
Giải bảyG7
Giải támG8
701
ĐầuĐuôi
0 
19
28, 9
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 04-12-2023
Đặc biệtĐB
374
Giải nhấtG1
313
Giải nhìG2
534
Giải baG3
908
091
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
61
Giải sáuG6
1
0
5
Giải bảyG7
Giải támG8
700
ĐầuĐuôi
0 
13
2 
3 
4 
5 
6 
74
86
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 01-12-2023
Đặc biệtĐB
401
Giải nhấtG1
010
Giải nhìG2
819
Giải baG3
960
081
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
699
ĐầuĐuôi
01
10
2 
34
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 29-11-2023
Đặc biệtĐB
060
Giải nhấtG1
107
Giải nhìG2
721
Giải baG3
407
816
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
43
Giải sáuG6
0
2
0
Giải bảyG7
Giải támG8
698
ĐầuĐuôi
07
1 
2 
3 
47
5 
60
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 27-11-2023
Đặc biệtĐB
785
Giải nhấtG1
731
Giải nhìG2
927
Giải baG3
420
419
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18
Giải sáuG6
0
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
697
ĐầuĐuôi
0 
1 
26
31
4 
5 
6 
7 
85
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 22-11-2023
Đặc biệtĐB
655
Giải nhấtG1
380
Giải nhìG2
078
Giải baG3
039
510
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
127
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
695
ĐầuĐuôi
0 
17
2 
3 
4 
55
6 
7 
80
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 20-11-2023
Đặc biệtĐB
757
Giải nhấtG1
893
Giải nhìG2
201
Giải baG3
250
913
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17
Giải sáuG6
0
3
15
Giải bảyG7
Giải támG8
694
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
57
6 
7 
8 
93, 7
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 17-11-2023
Đặc biệtĐB
618
Giải nhấtG1
292
Giải nhìG2
424
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18
Giải sáuG6
330
970
216
Giải bảyG7
Giải támG8
693
ĐầuĐuôi
0 
18
2 
3 
4 
5 
6 
7 
88
92
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 15-11-2023
Đặc biệtĐB
208
Giải nhấtG1
725
Giải nhìG2
560
Giải baG3
096
437
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
8
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
692
ĐầuĐuôi
08
1 
25
3 
4 
5 
6 
74
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 13-11-2023
Đặc biệtĐB
051
Giải nhấtG1
634
Giải nhìG2
151
Giải baG3
311
283
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33
Giải sáuG6
0
1
2
Giải bảyG7
Giải támG8
691
ĐầuĐuôi
0 
1 
20
34
4 
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 10-11-2023
Đặc biệtĐB
640
Giải nhấtG1
794
Giải nhìG2
901
Giải baG3
141
839
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
690
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
40
5 
6 
7 
8 
93, 4
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 08-11-2023
Đặc biệtĐB
662
Giải nhấtG1
501
Giải nhìG2
674
Giải baG3
602
315
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
689
ĐầuĐuôi
01
1 
2 
3 
4 
57
62
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 06-11-2023
Đặc biệtĐB
629
Giải nhấtG1
224
Giải nhìG2
641
Giải baG3
741
341
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
69
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
688
ĐầuĐuôi
01
1 
24, 9
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 03-11-2023
Đặc biệtĐB
401
Giải nhấtG1
751
Giải nhìG2
162
Giải baG3
210
334
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17
Giải sáuG6
0
0
4
Giải bảyG7
Giải támG8
687
ĐầuĐuôi
01
1 
2 
3 
4 
51, 1
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 01-11-2023
Đặc biệtĐB
478
Giải nhấtG1
328
Giải nhìG2
706
Giải baG3
143
347
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
686
ĐầuĐuôi
09
1 
28
3 
4 
5 
6 
78
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 30-10-2023
Đặc biệtĐB
661
Giải nhấtG1
580
Giải nhìG2
361
Giải baG3
376
162
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
685
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
61
71
80
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 27-10-2023
Đặc biệtĐB
317
Giải nhấtG1
512
Giải nhìG2
839
Giải baG3
217
678
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
684
ĐầuĐuôi
0 
11, 2, 7
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 23-10-2023
Đặc biệtĐB
664
Giải nhấtG1
643
Giải nhìG2
951
Giải baG3
862
198
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9
Giải sáuG6
1
3
1
Giải bảyG7
Giải támG8
682
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
43
5 
64
76
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 20-10-2023
Đặc biệtĐB
226
Giải nhấtG1
146
Giải nhìG2
172
Giải baG3
455
698
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12
Giải sáuG6
0
1
0
Giải bảyG7
Giải támG8
681
ĐầuĐuôi
0 
16
26
3 
46
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 16-10-2023
Đặc biệtĐB
389
Giải nhấtG1
912
Giải nhìG2
243
Giải baG3
530
527
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
38
Giải sáuG6
1
0
4
Giải bảyG7
Giải támG8
678
ĐầuĐuôi
0 
12
21
3 
4 
5 
6 
7 
89
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 13-10-2023
Đặc biệtĐB
389
Giải nhấtG1
912
Giải nhìG2
243
Giải baG3
530
527
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
38
Giải sáuG6
1
0
4
Giải bảyG7
Giải támG8
678
ĐầuĐuôi
0 
12
21
3 
4 
5 
6 
7 
89
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 11-10-2023
Đặc biệtĐB
866
Giải nhấtG1
698
Giải nhìG2
125
Giải baG3
186
655
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11
Giải sáuG6
0
2
9
Giải bảyG7
Giải támG8
677
ĐầuĐuôi
0 
1 
20
3 
4 
5 
66
7 
8 
98
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 09-10-2023
Đặc biệtĐB
210
Giải nhấtG1
023
Giải nhìG2
119
Giải baG3
171
030
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
47
Giải sáuG6
0
1
3
Giải bảyG7
Giải támG8
676
ĐầuĐuôi
0 
10, 7
23
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 06-10-2023
Đặc biệtĐB
848
Giải nhấtG1
317
Giải nhìG2
434
Giải baG3
519
918
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18
Giải sáuG6
0
1
2
Giải bảyG7
Giải támG8
675
ĐầuĐuôi
0 
17
2 
3 
48
5 
62
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 04-10-2023
Đặc biệtĐB
812
Giải nhấtG1
486
Giải nhìG2
763
Giải baG3
763
901
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23
Giải sáuG6
2
2
3
Giải bảyG7
Giải támG8
674
ĐầuĐuôi
0 
12
2 
3 
45
5 
6 
7 
86
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 02-10-2023
Đặc biệtĐB
011
Giải nhấtG1
630
Giải nhìG2
399
Giải baG3
495
607
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
673
ĐầuĐuôi
01
11
2 
30
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 29-09-2023
Đặc biệtĐB
191
Giải nhấtG1
287
Giải nhìG2
969
Giải baG3
381
753
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15
Giải sáuG6
0
1
2
Giải bảyG7
Giải támG8
672
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
46
5 
6 
7 
87
91
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 27-09-2023
Đặc biệtĐB
636
Giải nhấtG1
529
Giải nhìG2
594
Giải baG3
302
555
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25
Giải sáuG6
0
1
0
Giải bảyG7
Giải támG8
671
ĐầuĐuôi
0 
1 
27, 9
36
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 25-09-2023
Đặc biệtĐB
519
Giải nhấtG1
497
Giải nhìG2
580
Giải baG3
711
176
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
670
ĐầuĐuôi
0 
19
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
92, 7
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 22-09-2023
Đặc biệtĐB
748
Giải nhấtG1
144
Giải nhìG2
638
Giải baG3
415
266
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18
Giải sáuG6
0
1
13
Giải bảyG7
Giải támG8
669
ĐầuĐuôi
05
1 
2 
3 
44, 8
5 
6 
7 
8 
9