Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D

30 lượt quay, kết thúc vào 15-04-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 12-04-2024
Đặc biệtĐB
720
Giải nhấtG1
573
Giải nhìG2
264
Giải baG3
041
665
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
141
Giải sáuG6
0
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
755
ĐầuĐuôi
0 
17
20
3 
4 
5 
6 
73
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 10-04-2024
Đặc biệtĐB
577
Giải nhấtG1
353
Giải nhìG2
669
Giải baG3
626
240
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
50
Giải sáuG6
0
3
3
Giải bảyG7
Giải támG8
754
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
53
68
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 05-04-2024
Đặc biệtĐB
677
Giải nhấtG1
734
Giải nhìG2
493
Giải baG3
723
115
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
49
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
752
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
34
48
5 
6 
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 03-04-2024
Đặc biệtĐB
572
Giải nhấtG1
459
Giải nhìG2
507
Giải baG3
970
130
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19
Giải sáuG6
0
2
1
Giải bảyG7
Giải támG8
751
ĐầuĐuôi
07
1 
2 
3 
4 
59
6 
72
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 01-04-2024
Đặc biệtĐB
572
Giải nhấtG1
914
Giải nhìG2
346
Giải baG3
314
280
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
55
Giải sáuG6
0
2
2
Giải bảyG7
Giải támG8
750
ĐầuĐuôi
0 
11, 4
2 
3 
4 
5 
6 
72
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 29-03-2024
Đặc biệtĐB
021
Giải nhấtG1
971
Giải nhìG2
450
Giải baG3
598
290
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10
Giải sáuG6
0
2
5
Giải bảyG7
Giải támG8
749
ĐầuĐuôi
0 
1 
21
3 
4 
59
6 
71
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 27-03-2024
Đặc biệtĐB
887
Giải nhấtG1
766
Giải nhìG2
140
Giải baG3
910
704
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
45
Giải sáuG6
0
2
0
Giải bảyG7
Giải támG8
748
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
66
72
87
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 25-03-2024
Đặc biệtĐB
359
Giải nhấtG1
177
Giải nhìG2
991
Giải baG3
286
068
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21
Giải sáuG6
0
1
2
Giải bảyG7
Giải támG8
747
ĐầuĐuôi
0 
1 
24
3 
4 
59
6 
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 22-03-2024
Đặc biệtĐB
415
Giải nhấtG1
400
Giải nhìG2
356
Giải baG3
487
927
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33
Giải sáuG6
0
1
7
Giải bảyG7
Giải támG8
746
ĐầuĐuôi
00
15
2 
3 
4 
5 
6 
7 
83
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 20-03-2024
Đặc biệtĐB
918
Giải nhấtG1
305
Giải nhìG2
801
Giải baG3
354
827
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23
Giải sáuG6
0
1
0
Giải bảyG7
Giải támG8
745
ĐầuĐuôi
05
18
2 
3 
4 
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 18-03-2024
Đặc biệtĐB
189
Giải nhấtG1
603
Giải nhìG2
668
Giải baG3
685
487
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
94
Giải sáuG6
0
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
744
ĐầuĐuôi
03
11
2 
3 
4 
5 
6 
7 
89
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 15-03-2024
Đặc biệtĐB
892
Giải nhấtG1
632
Giải nhìG2
203
Giải baG3
316
355
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
44
Giải sáuG6
0
0
6
Giải bảyG7
Giải támG8
743
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
32
4 
53
6 
7 
8 
92
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 13-03-2024
Đặc biệtĐB
376
Giải nhấtG1
408
Giải nhìG2
629
Giải baG3
157
568
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
39
Giải sáuG6
1
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
742
ĐầuĐuôi
08
1 
2 
3 
44
5 
6 
76
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 11-03-2024
Đặc biệtĐB
323
Giải nhấtG1
959
Giải nhìG2
973
Giải baG3
673
778
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
22
Giải sáuG6
0
1
3
Giải bảyG7
Giải támG8
741
ĐầuĐuôi
0 
1 
23
3 
4 
57, 9
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 06-03-2024
Đặc biệtĐB
864
Giải nhấtG1
846
Giải nhìG2
410
Giải baG3
683
906
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19
Giải sáuG6
1
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
739
ĐầuĐuôi
0 
1 
25
3 
46
5 
64
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 04-03-2024
Đặc biệtĐB
264
Giải nhấtG1
074
Giải nhìG2
827
Giải baG3
643
682
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
738
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
59
64
74
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 01-03-2024
Đặc biệtĐB
689
Giải nhấtG1
718
Giải nhìG2
470
Giải baG3
934
086
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
30
Giải sáuG6
5
2
6
Giải bảyG7
Giải támG8
737
ĐầuĐuôi
0 
18
2 
3 
4 
5 
6 
7 
86, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 28-02-2024
Đặc biệtĐB
902
Giải nhấtG1
294
Giải nhìG2
369
Giải baG3
239
808
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16
Giải sáuG6
0
0
0
Giải bảyG7
Giải támG8
736
ĐầuĐuôi
02
1 
2 
30
4 
5 
6 
7 
8 
94
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 26-02-2024
Đặc biệtĐB
526
Giải nhấtG1
239
Giải nhìG2
852
Giải baG3
390
707
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25
Giải sáuG6
0
3
7
Giải bảyG7
Giải támG8
735
ĐầuĐuôi
0 
1 
26
39
4 
5 
6 
75
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 23-02-2024
Đặc biệtĐB
928
Giải nhấtG1
757
Giải nhìG2
256
Giải baG3
088
475
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17
Giải sáuG6
0
4
2
Giải bảyG7
Giải támG8
734
ĐầuĐuôi
0 
1 
28
3 
4 
57
6 
70
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 21-02-2024
Đặc biệtĐB
785
Giải nhấtG1
989
Giải nhìG2
697
Giải baG3
475
612
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
41
Giải sáuG6
0
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
733
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
85, 7, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 19-02-2024
Đặc biệtĐB
659
Giải nhấtG1
766
Giải nhìG2
535
Giải baG3
033
799
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26
Giải sáuG6
2
1
3
Giải bảyG7
Giải támG8
732
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
59
66
70
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 16-02-2024
Đặc biệtĐB
415
Giải nhấtG1
902
Giải nhìG2
676
Giải baG3
436
335
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
731
ĐầuĐuôi
02
15
2 
36
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 14-02-2024
Đặc biệtĐB
184
Giải nhấtG1
507
Giải nhìG2
969
Giải baG3
357
026
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
730
ĐầuĐuôi
07
1 
2 
36
4 
5 
6 
7 
84
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 12-02-2024
Đặc biệtĐB
358
Giải nhấtG1
143
Giải nhìG2
391
Giải baG3
538
585
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
729
ĐầuĐuôi
0 
12
2 
3 
43
58
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 07-02-2024
Đặc biệtĐB
942
Giải nhấtG1
421
Giải nhìG2
968
Giải baG3
927
075
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
36
Giải sáuG6
1
1
2
Giải bảyG7
Giải támG8
628
ĐầuĐuôi
0 
1 
21
3 
42
5 
6 
75
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 05-02-2024
Đặc biệtĐB
851
Giải nhấtG1
094
Giải nhìG2
569
Giải baG3
111
695
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25
Giải sáuG6
1
3
3
Giải bảyG7
Giải támG8
727
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
51
6 
79
8 
94
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 02-02-2024
Đặc biệtĐB
204
Giải nhấtG1
484
Giải nhìG2
289
Giải baG3
750
069
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
726
ĐầuĐuôi
04
1 
2 
3 
4 
59
6 
7 
84
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 29-01-2024
Đặc biệtĐB
156
Giải nhấtG1
616
Giải nhìG2
109
Giải baG3
650
020
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27
Giải sáuG6
0
5
3
Giải bảyG7
Giải támG8
724
ĐầuĐuôi
0 
16
2 
3 
4 
56
6 
7 
85
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 26-01-2024
Đặc biệtĐB
248
Giải nhấtG1
883
Giải nhìG2
761
Giải baG3
443
106
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
723
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
46, 8
5 
6 
7 
83
9