Sổ kết quả xổ số Vietlott Max 3D

30 lượt quay, kết thúc vào 25-05-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 22-05-2024
Đặc biệtĐB
493
Giải nhấtG1
066
Giải nhìG2
096
Giải baG3
411
564
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24
Giải sáuG6
0
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
772
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
66
7 
8 
91, 3
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 20-05-2024
Đặc biệtĐB
820
Giải nhấtG1
174
Giải nhìG2
785
Giải baG3
769
743
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17
Giải sáuG6
0
1
24
Giải bảyG7
Giải támG8
771
ĐầuĐuôi
0 
1 
20
3 
49
5 
6 
74
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 17-05-2024
Đặc biệtĐB
750
Giải nhấtG1
202
Giải nhìG2
499
Giải baG3
047
966
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14
Giải sáuG6
0
0
1
Giải bảyG7
Giải támG8
770
ĐầuĐuôi
02
1 
2 
3 
4 
50
6 
7 
8 
93
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 15-05-2024
Đặc biệtĐB
388
Giải nhấtG1
883
Giải nhìG2
510
Giải baG3
193
683
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20
Giải sáuG6
2
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
769
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
83, 7, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 13-05-2024
Đặc biệtĐB
134
Giải nhấtG1
752
Giải nhìG2
722
Giải baG3
430
510
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
28
Giải sáuG6
0
1
3
Giải bảyG7
Giải támG8
768
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
34
4 
52, 2
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 10-05-2024
Đặc biệtĐB
289
Giải nhấtG1
890
Giải nhìG2
613
Giải baG3
817
484
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
119
Giải sáuG6
1
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
767
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
78
89
90
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 08-05-2024
Đặc biệtĐB
687
Giải nhấtG1
345
Giải nhìG2
446
Giải baG3
060
616
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
31
Giải sáuG6
0
1
3
Giải bảyG7
Giải támG8
766
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
45
53
6 
7 
87
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 06-05-2024
Đặc biệtĐB
713
Giải nhấtG1
061
Giải nhìG2
167
Giải baG3
000
096
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11
Giải sáuG6
0
0
6
Giải bảyG7
Giải támG8
765
ĐầuĐuôi
0 
13
2 
3 
46
5 
61
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 03-05-2024
Đặc biệtĐB
119
Giải nhấtG1
750
Giải nhìG2
448
Giải baG3
364
323
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
764
ĐầuĐuôi
0 
19
2 
3 
4 
50
6 
7 
8 
93
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 01-05-2024
Đặc biệtĐB
577
Giải nhấtG1
380
Giải nhìG2
360
Giải baG3
334
650
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10
Giải sáuG6
0
0
6
Giải bảyG7
Giải támG8
763
ĐầuĐuôi
04
1 
2 
3 
4 
5 
6 
77
80
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 29-04-2024
Đặc biệtĐB
171
Giải nhấtG1
882
Giải nhìG2
431
Giải baG3
476
806
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
43
Giải sáuG6
0
1
4
Giải bảyG7
Giải támG8
762
ĐầuĐuôi
0 
19
2 
3 
4 
5 
6 
71
82
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 24-04-2024
Đặc biệtĐB
200
Giải nhấtG1
501
Giải nhìG2
043
Giải baG3
545
067
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15
Giải sáuG6
1
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
760
ĐầuĐuôi
00, 1
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
97
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 22-04-2024
Đặc biệtĐB
879
Giải nhấtG1
299
Giải nhìG2
686
Giải baG3
271
131
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
40
Giải sáuG6
1
1
8
Giải bảyG7
Giải támG8
759
ĐầuĐuôi
0 
19
2 
3 
4 
5 
6 
79
8 
99
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 19-04-2024
Đặc biệtĐB
400
Giải nhấtG1
226
Giải nhìG2
641
Giải baG3
484
923
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18
Giải sáuG6
0
2
1
Giải bảyG7
Giải támG8
758
ĐầuĐuôi
00
1 
26
36
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 17-04-2024
Đặc biệtĐB
273
Giải nhấtG1
317
Giải nhìG2
644
Giải baG3
914
571
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
29
Giải sáuG6
0
2
2
Giải bảyG7
Giải támG8
757
ĐầuĐuôi
0 
17
24
3 
4 
5 
6 
73
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 15-04-2024
Đặc biệtĐB
157
Giải nhấtG1
832
Giải nhìG2
650
Giải baG3
300
819
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
93
Giải sáuG6
0
5
4
Giải bảyG7
Giải támG8
756
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
32
49
57
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 12-04-2024
Đặc biệtĐB
720
Giải nhấtG1
573
Giải nhìG2
264
Giải baG3
041
665
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
141
Giải sáuG6
0
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
755
ĐầuĐuôi
0 
17
20
3 
4 
5 
6 
73
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 10-04-2024
Đặc biệtĐB
577
Giải nhấtG1
353
Giải nhìG2
669
Giải baG3
626
240
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
50
Giải sáuG6
0
3
3
Giải bảyG7
Giải támG8
754
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
53
68
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 05-04-2024
Đặc biệtĐB
677
Giải nhấtG1
734
Giải nhìG2
493
Giải baG3
723
115
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
49
Giải sáuG6
0
0
2
Giải bảyG7
Giải támG8
752
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
34
48
5 
6 
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 03-04-2024
Đặc biệtĐB
572
Giải nhấtG1
459
Giải nhìG2
507
Giải baG3
970
130
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19
Giải sáuG6
0
2
1
Giải bảyG7
Giải támG8
751
ĐầuĐuôi
07
1 
2 
3 
4 
59
6 
72
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 01-04-2024
Đặc biệtĐB
572
Giải nhấtG1
914
Giải nhìG2
346
Giải baG3
314
280
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
55
Giải sáuG6
0
2
2
Giải bảyG7
Giải támG8
750
ĐầuĐuôi
0 
11, 4
2 
3 
4 
5 
6 
72
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 29-03-2024
Đặc biệtĐB
021
Giải nhấtG1
971
Giải nhìG2
450
Giải baG3
598
290
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10
Giải sáuG6
0
2
5
Giải bảyG7
Giải támG8
749
ĐầuĐuôi
0 
1 
21
3 
4 
59
6 
71
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 27-03-2024
Đặc biệtĐB
887
Giải nhấtG1
766
Giải nhìG2
140
Giải baG3
910
704
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
45
Giải sáuG6
0
2
0
Giải bảyG7
Giải támG8
748
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
66
72
87
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 25-03-2024
Đặc biệtĐB
359
Giải nhấtG1
177
Giải nhìG2
991
Giải baG3
286
068
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21
Giải sáuG6
0
1
2
Giải bảyG7
Giải támG8
747
ĐầuĐuôi
0 
1 
24
3 
4 
59
6 
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 22-03-2024
Đặc biệtĐB
415
Giải nhấtG1
400
Giải nhìG2
356
Giải baG3
487
927
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33
Giải sáuG6
0
1
7
Giải bảyG7
Giải támG8
746
ĐầuĐuôi
00
15
2 
3 
4 
5 
6 
7 
83
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 20-03-2024
Đặc biệtĐB
918
Giải nhấtG1
305
Giải nhìG2
801
Giải baG3
354
827
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23
Giải sáuG6
0
1
0
Giải bảyG7
Giải támG8
745
ĐầuĐuôi
05
18
2 
3 
4 
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 18-03-2024
Đặc biệtĐB
189
Giải nhấtG1
603
Giải nhìG2
668
Giải baG3
685
487
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
94
Giải sáuG6
0
0
3
Giải bảyG7
Giải támG8
744
ĐầuĐuôi
03
11
2 
3 
4 
5 
6 
7 
89
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ sáuT6 ngày 15-03-2024
Đặc biệtĐB
892
Giải nhấtG1
632
Giải nhìG2
203
Giải baG3
316
355
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
44
Giải sáuG6
0
0
6
Giải bảyG7
Giải támG8
743
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
32
4 
53
6 
7 
8 
92
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ tưT4 ngày 13-03-2024
Đặc biệtĐB
376
Giải nhấtG1
408
Giải nhìG2
629
Giải baG3
157
568
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
39
Giải sáuG6
1
1
1
Giải bảyG7
Giải támG8
742
ĐầuĐuôi
08
1 
2 
3 
44
5 
6 
76
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Max 3D Thứ haiT2 ngày 11-03-2024
Đặc biệtĐB
323
Giải nhấtG1
959
Giải nhìG2
973
Giải baG3
673
778
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
22
Giải sáuG6
0
1
3
Giải bảyG7
Giải támG8
741
ĐầuĐuôi
0 
1 
23
3 
4 
57, 9
6 
7 
8 
9