Sổ kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 08-12-2023
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1131
ĐầuĐuôi
0 
11, 5, 6, 7
2 
3 
42, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 06-12-2023
Đặc biệtĐB
18
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
10
 
Giải tưG4
894
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16142
Giải sáuG6
19757570500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1103
ĐầuĐuôi
0 
18, 9
20, 9
3 
41, 2
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 03-12-2023
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1129
ĐầuĐuôi
0 
12, 4, 6
21, 9
32
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 01-12-2023
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
1179
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18148
Giải sáuG6
131422869300
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1128
ĐầuĐuôi
05
10, 4
21, 7
32
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 29-11-2023
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
902
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15645
Giải sáuG6
14760004000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1127
ĐầuĐuôi
09
1 
22, 4
32, 8, 9
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 26-11-2023
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
26
 
Giải tưG4
218
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17986
Giải sáuG6
13191038000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1126
ĐầuĐuôi
04, 6
15
23, 5
36
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 24-11-2023
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1125
ĐầuĐuôi
05
18
22
34
41, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 22-11-2023
Đặc biệtĐB
15
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
81
 
Giải tưG4
2939
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
48074
Giải sáuG6
87610138500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1124
ĐầuĐuôi
0 
15, 8
20, 3
37, 9
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 19-11-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
47
 
Giải tưG4
2073
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
35516
Giải sáuG6
79611327000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1123
ĐầuĐuôi
01, 3
19
20, 6
34
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 17-11-2023
Đặc biệtĐB
16
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
31
 
Giải tưG4
1791
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33459
Giải sáuG6
71959468000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1122
ĐầuĐuôi
0 
16
20, 5, 6
36
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 15-11-2023
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
36
 
Giải tưG4
2145
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
36946
Giải sáuG6
64531119500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1121
ĐầuĐuôi
02, 3
12, 6
2 
30, 7
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 12-11-2023
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
38
 
Giải tưG4
1980
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
31624
Giải sáuG6
57741013000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1120
ĐầuĐuôi
02, 4
10, 5
27
31
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 10-11-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
32
 
Giải tưG4
1691
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
28670
Giải sáuG6
52013662000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1119
ĐầuĐuôi
01, 4
10, 3, 4
2 
3 
44
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 08-11-2023
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
41
 
Giải tưG4
1735
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27071
Giải sáuG6
46370024000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1118
ĐầuĐuôi
07
1 
20, 3, 7
31, 3
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 05-11-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1117
ĐầuĐuôi
01
13, 6, 8
23, 5
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 03-11-2023
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1116
ĐầuĐuôi
02, 7, 9
13
22
38
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 01-11-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
28
 
Giải tưG4
1456
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24163
Giải sáuG6
34834282500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1115
ĐầuĐuôi
01, 3
15, 6
23, 8
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 29-10-2023
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1113
ĐầuĐuôi
05, 7
15
21
32
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 27-10-2023
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
38
 
Giải tưG4
1360
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21741
Giải sáuG6
30339644500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1113
ĐầuĐuôi
07
10, 4
21, 6
37
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 25-10-2023
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1112
ĐầuĐuôi
04, 6
13
25
31
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 22-10-2023
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
24
 
Giải tưG4
1036
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18926
Giải sáuG6
26107271500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1111
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 4, 9
2 
35
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 20-10-2023
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
22
 
Giải tưG4
1090
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18888
Giải sáuG6
24166305500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1109
ĐầuĐuôi
02, 7
18
20, 4, 9
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 18-10-2023
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1109
ĐầuĐuôi
02, 7
18
20, 4, 9
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 15-10-2023
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
34
 
Giải tưG4
1049
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17430
Giải sáuG6
20172156000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1108
ĐầuĐuôi
04, 5, 9
1 
27
34, 9
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 13-10-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
32
 
Giải tưG4
1112
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16382
Giải sáuG6
18683183000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1107
ĐầuĐuôi
01
11, 6
2 
39
40, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 11-10-2023
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
28
 
Giải tưG4
890
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15074
Giải sáuG6
17304235500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1106
ĐầuĐuôi
05
10
2 
30
40, 4, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 08-10-2023
Đặc biệtĐB
18
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
894
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14274
Giải sáuG6
15968955500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1104
ĐầuĐuôi
0 
18, 9
24, 8
33
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 06-10-2023
Đặc biệtĐB
18
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
16
 
Giải tưG4
716
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14075
Giải sáuG6
14611984000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1104
ĐầuĐuôi
0 
18, 9
24, 8
33
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 04-10-2023
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
664
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11120
Giải sáuG6
13094802500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1103
ĐầuĐuôi
07
17
21
32
40, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 01-10-2023
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1102
ĐầuĐuôi
02
11, 3, 6
2 
3 
41, 3
5 
6 
7 
8 
9