Sổ kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45

30 lượt quay, kết thúc vào 27-05-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 26-05-2024
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
27
 
Giải tưG4
1412
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
22096
Giải sáuG6
18585169500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1203
ĐầuĐuôi
04, 9
11, 4, 9
27
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 24-05-2024
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
996
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17103
Giải sáuG6
16892502000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1202
ĐầuĐuôi
02
14, 5, 7
23
3 
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 22-05-2024
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
24
 
Giải tưG4
1113
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18725
Giải sáuG6
15046246500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1201
ĐầuĐuôi
02, 3
10
22
3 
41, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 19-05-2024
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
34
 
Giải tưG4
1563
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21877
Giải sáuG6
13304746000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1200
ĐầuĐuôi
05
19
25
35, 7, 9
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 17-05-2024
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
Giải baG3
59
 
Giải tưG4
2803
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
41364
Giải sáuG6
69796747000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1199
ĐầuĐuôi
08
1 
22, 7, 9
39
43
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 15-05-2024
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
42
 
Giải tưG4
2255
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
37624
Giải sáuG6
63000355500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1198
ĐầuĐuôi
03
11, 3
21, 4
34
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 12-05-2024
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1197
ĐầuĐuôi
03, 5, 6, 9
1 
2 
32
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 10-05-2024
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
34
 
Giải tưG4
1662
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
30583
Giải sáuG6
53511343500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1196
ĐầuĐuôi
0 
12, 3
2 
31, 8
42, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 08-05-2024
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
40
 
Giải tưG4
1854
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
28756
Giải sáuG6
50378948500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1095
ĐầuĐuôi
02
10, 3
22
30, 4
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 05-05-2024
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1194
ĐầuĐuôi
0 
10, 2, 4, 6
21
39
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 03-05-2024
Đặc biệtĐB
21
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
24
 
Giải tưG4
1461
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24441
Giải sáuG6
44647657500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1193
ĐầuĐuôi
01
13, 4
21, 7
3 
43
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 01-05-2024
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
46
 
Giải tưG4
1840
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
29082
Giải sáuG6
41717518000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1192
ĐầuĐuôi
07, 9
17
20, 5, 9
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 28-04-2024
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
33
 
Giải tưG4
1497
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24885
Giải sáuG6
39429278000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1191
ĐầuĐuôi
01
13, 4
22, 3
37
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 26-04-2024
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1090
ĐầuĐuôi
02, 3
1 
25
34, 5, 8
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 24-04-2024
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
38
 
Giải tưG4
1634
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
1189
Giải sáuG6
33913442500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1189
ĐầuĐuôi
07
1 
21
30, 3, 8, 9
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 21-04-2024
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
24
 
Giải tưG4
1340
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24355
Giải sáuG6
31115578500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1188
ĐầuĐuôi
07
1 
21
36, 8
40, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 19-04-2024
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
25
 
Giải tưG4
1288
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
22841
Giải sáuG6
28496335000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1187
ĐầuĐuôi
02, 3
1 
20, 1
32, 3
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 17-04-2024
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
36
 
Giải tưG4
1717
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26880
Giải sáuG6
25900366000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1186
ĐầuĐuôi
09
16
26, 7
32
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 14-04-2024
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
33
 
Giải tưG4
1453
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25874
Giải sáuG6
23427026500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1185
ĐầuĐuôi
07
12, 6
29
3 
42, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 12-04-2024
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
32
 
Giải tưG4
1615
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26950
Giải sáuG6
21014657500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1184
ĐầuĐuôi
06
17, 8
26
3 
43, 5
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 10-04-2024
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
37
 
Giải tưG4
1527
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24360
Giải sáuG6
18500289500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1183
ĐầuĐuôi
02
10
2 
30, 3, 4
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 07-04-2024
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
1418
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
23190
Giải sáuG6
15945247500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1182
ĐầuĐuôi
03
11, 5, 7
24
35
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 05-04-2024
Đặc biệtĐB
14
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
34
 
Giải tưG4
1258
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19239
Giải sáuG6
13802587000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1181
ĐầuĐuôi
0 
14, 8
22, 9
36, 7
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 03-04-2024
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
02
Giải nhìG2
Giải baG3
29
 
Giải tưG4
1660
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21242
Giải sáuG6
7857866500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1180
ĐầuĐuôi
07
11, 4
22, 9
34
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 31-03-2024
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
22
 
Giải tưG4
1087
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18134
Giải sáuG6
13833689000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1179
ĐầuĐuôi
05
12, 3, 7
2 
3 
40, 1
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 29-03-2024
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
34
 
Giải tưG4
1557
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24993
Giải sáuG6
24266327500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1178
ĐầuĐuôi
04, 7
1 
25
34, 5, 8
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 27-03-2024
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
26
 
Giải tưG4
1257
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21996
Giải sáuG6
21920780500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1177
ĐầuĐuôi
06
1 
29
31, 5
42, 4
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Chủ nhậtCN ngày 24-03-2024
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
1232
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19648
Giải sáuG6
19560299000
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1176
ĐầuĐuôi
01
14
22, 8
32
42
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ sáuT6 ngày 22-03-2024
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
24
 
Giải tưG4
1511
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
22781
Giải sáuG6
17383898500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1175
ĐầuĐuôi
05, 6
11
20, 4
3 
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Mega 6/45 Thứ tưT4 ngày 20-03-2024
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
1200
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19770
Giải sáuG6
15554264500
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1174
ĐầuĐuôi
08
14
26, 8
3 
43, 5
5 
6 
7 
8 
9