Sổ kết quả xổ số Vietlott Power 6/55

30 lượt quay, kết thúc vào 12-07-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 11-07-2024
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
55
 
Giải tưG4
1686
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
31945
Giải sáuG6
126939109350
 
 
Giải bảyG7
4518167100
Giải támG8
1059
ĐầuĐuôi
00, 1, 2
11
21, 2, 3, 6
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 09-07-2024
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
1735
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
35548
Giải sáuG6
119737487100
 
 
Giải bảyG7
3717986850
Giải támG8
1058
ĐầuĐuôi
00, 6, 8, 9
10
28
33
4 
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 06-07-2024
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1057
ĐầuĐuôi
08
10, 2
22, 5
3 
4 
52, 5
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 04-07-2024
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
1287
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27533
Giải sáuG6
108455115900
 
 
Giải bảyG7
3556097400
Giải támG8
1056
ĐầuĐuôi
00, 8
10, 9
20, 9
34
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 02-07-2024
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
1361
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25227
Giải sáuG6
103450239300
 
 
Giải bảyG7
6940249300
Giải támG8
1055
ĐầuĐuôi
00, 2, 7, 8
1 
2 
3 
4 
50, 2, 3, 4
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 29-06-2024
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
15
 
Giải tưG4
1055
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
22771
Giải sáuG6
94939428000
 
 
Giải bảyG7
5994603600
Giải támG8
1054
ĐầuĐuôi
00
11, 5
2 
32, 4
46, 7, 8
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 27-06-2024
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
1017
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21877
Giải sáuG6
87506345100
 
 
Giải bảyG7
5168705500
Giải támG8
1053
ĐầuĐuôi
00, 7
1 
21, 2
32
41, 3, 6
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 25-06-2024
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
22
 
Giải tưG4
1434
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27369
Giải sáuG6
80672952450
 
 
Giải bảyG7
4409439650
Giải támG8
1052
ĐầuĐuôi
00, 1, 5, 8, 9
13, 8
27
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 22-06-2024
Đặc biệtĐB
17
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
29
 
Giải tưG4
1120
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21119
Giải sáuG6
76722113100
 
 
Giải bảyG7
3970457500
Giải támG8
1051
ĐầuĐuôi
00
17
25
31, 5, 6
41, 2
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 20-06-2024
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
16
 
Giải tưG4
956
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19508
Giải sáuG6
74105630400
 
 
Giải bảyG7
3679737200
Giải támG8
1050
ĐầuĐuôi
00, 1
10
29
34
43, 9
55
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 18-06-2024
Đặc biệtĐB
20
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
21
 
Giải tưG4
1184
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
22913
Giải sáuG6
70914719100
 
 
Giải bảyG7
3325191500
Giải támG8
1049
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 3, 7
36, 8
44
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 15-06-2024
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
927
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
20160
Giải sáuG6
67987995600
 
 
Giải bảyG7
3966842450
Giải támG8
1048
ĐầuĐuôi
00, 5
10, 4
20, 6
36
4 
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 13-06-2024
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
16
 
Giải tưG4
789
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
16402
Giải sáuG6
64999817400
 
 
Giải bảyG7
3634822650
Giải támG8
1047
ĐầuĐuôi
00, 8
16
2 
39
45, 7, 9
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 11-06-2024
Đặc biệtĐB
13
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
887
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
18295
Giải sáuG6
62127460650
 
 
Giải bảyG7
3315671900
Giải támG8
1046
ĐầuĐuôi
00
13, 6
21
30, 2, 9
4 
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 08-06-2024
Đặc biệtĐB
13
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1045
ĐầuĐuôi
0 
13, 6
2 
32, 3, 5
42, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 06-06-2024
Đặc biệtĐB
18
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
18
 
Giải tưG4
772
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17171
Giải sáuG6
56657129250
 
 
Giải bảyG7
3291082400
Giải támG8
1044
ĐầuĐuôi
00
18
26
38, 9
47
51, 5
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 04-06-2024
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
18
 
Giải tưG4
1221
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
21813
Giải sáuG6
54037387650
 
 
Giải bảyG7
3553778750
Giải támG8
1043
ĐầuĐuôi
00, 1, 2, 7
10, 3, 9
24
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 01-06-2024
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
08
 
Giải tưG4
706
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14445
Giải sáuG6
51723546150
 
 
Giải bảyG7
3296685250
Giải támG8
1042
ĐầuĐuôi
00, 1, 6
1 
24
30, 1
47, 9
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 30-05-2024
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1041
ĐầuĐuôi
04, 7, 8
12
23
31
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 28-05-2024
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
628
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15067
Giải sáuG6
47522322750
 
 
Giải bảyG7
4503972650
Giải támG8
1040
ĐầuĐuôi
00, 1
1 
25, 9
37
40
50, 4
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 25-05-2024
Đặc biệtĐB
15
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
08
 
Giải tưG4
547
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12607
Giải sáuG6
44500277100
 
 
Giải bảyG7
4168189800
Giải támG8
1039
ĐầuĐuôi
00
15
20, 2
38, 9
43
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 23-05-2024
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1038
ĐầuĐuôi
08
12
2 
36
42, 7
51, 2
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 21-05-2024
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
640
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14585
Giải sáuG6
40422908100
 
 
Giải bảyG7
3715148800
Giải támG8
1037
ĐầuĐuôi
00, 1, 2, 4
14
2 
32, 3
41
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 18-05-2024
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
740
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14703
Giải sáuG6
37855412400
 
 
Giải bảyG7
3429871500
Giải támG8
1036
ĐầuĐuôi
00
12, 8
20, 5, 7
3 
44
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 16-05-2024
Đặc biệtĐB
20
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
08
 
Giải tưG4
538
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12439
Giải sáuG6
35985134550
 
 
Giải bảyG7
3222062850
Giải támG8
1035
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 5, 7
39
44, 5
55
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 14-05-2024
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
554
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12448
Giải sáuG6
33986568900
 
 
Giải bảyG7
3442952100
Giải támG8
1034
ĐầuĐuôi
00, 1, 5
17
2 
36
40, 6
50
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 11-05-2024
Đặc biệtĐB
19
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
546
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11770
Giải sáuG6
31730182500
 
 
Giải bảyG7
3192242500
Giải támG8
1033
ĐầuĐuôi
00
19
23, 5
3 
42, 3, 6
54
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 09-05-2024
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
01
Giải baG3
66
 
Giải tưG4
888
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17709
Giải sáuG6
62575096350
 
 
Giải bảyG7
5660148700
Giải támG8
1032
ĐầuĐuôi
01, 3
16
21
31, 6, 7
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 07-05-2024
Đặc biệtĐB
21
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
912
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19585
Giải sáuG6
61542131250
 
 
Giải bảyG7
5545374800
Giải támG8
1031
ĐầuĐuôi
00
13
21, 6
35
41, 4
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 04-05-2024
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
1030
ĐầuĐuôi
05
18
27
35
45, 9
55
6 
7 
8 
9