Sổ kết quả xổ số Vietlott Power 6/55

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 07-12-2023
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
11
 
Giải tưG4
507
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9651
Giải sáuG6
31401323850
 
 
Giải bảyG7
4638329900
Giải támG8
967
ĐầuĐuôi
00, 9
13
28
33
47
50, 3
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 05-12-2023
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
00
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
826
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
17445
Giải sáuG6
50531713500
 
 
Giải bảyG7
4482627250
Giải támG8
966
ĐầuĐuôi
01, 2, 4
19
2 
32, 5, 9
49
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 02-12-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
33
 
Giải tưG4
1023
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
15666
Giải sáuG6
48458017200
 
 
Giải bảyG7
4252216550
Giải támG8
965
ĐầuĐuôi
00, 1
10
20
37
48
51, 4
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 30-11-2023
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
07
 
Giải tưG4
762
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12592
Giải sáuG6
46969203000
 
 
Giải bảyG7
4086792750
Giải támG8
964
ĐầuĐuôi
00, 9
13
21, 8
3 
4 
50, 1, 4
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 28-11-2023
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
963
ĐầuĐuôi
0 
10
24, 8
3 
47, 8
52, 5
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 25-11-2023
Đặc biệtĐB
07
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
687
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
14059
Giải sáuG6
42235023000
 
 
Giải bảyG7
3560772750
Giải támG8
962
ĐầuĐuôi
00, 7, 9
10, 7
25
3 
49
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 23-11-2023
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
05
 
Giải tưG4
431
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9819
Giải sáuG6
40785765150
 
 
Giải bảyG7
3399744100
Giải támG8
961
ĐầuĐuôi
00, 4, 6
15
26
33
4 
52, 5
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 21-11-2023
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
08
 
Giải tưG4
680
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12852
Giải sáuG6
38984117250
 
 
Giải bảyG7
3199561000
Giải támG8
960
ĐầuĐuôi
00, 3, 7, 9
16
2 
37, 9
4 
51
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 18-11-2023
Đặc biệtĐB
*
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
3000000000
 
 
Giải bảyG7
13536495500
Giải támG8
986
ĐầuĐuôi
00, 0
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 16-11-2023
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
03
 
Giải tưG4
461
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10564
Giải sáuG6
35952406950
 
 
Giải bảyG7
4225328000
Giải támG8
958
ĐầuĐuôi
00, 3, 5
10, 8
28
3 
44, 9
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 14-11-2023
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
754
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
13994
Giải sáuG6
34196392650
 
 
Giải bảyG7
4030215300
Giải támG8
957
ĐầuĐuôi
00, 4, 9
12, 5
22
38
40
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 11-11-2023
Đặc biệtĐB
02
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
13
 
Giải tưG4
461
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
10208
Giải sáuG6
32810830500
 
 
Giải bảyG7
3876263950
Giải támG8
956
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 4
19
23
3 
41, 2
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 09-11-2023
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
07
 
Giải tưG4
429
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9408
Giải sáuG6
31420540650
 
 
Giải bảyG7
3721787300
Giải támG8
955
ĐầuĐuôi
00, 8
17
24
34, 9
44, 8
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 07-11-2023
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
00
Giải baG3
12
 
Giải tưG4
616
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
12286
Giải sáuG6
35075545050
 
 
Giải bảyG7
3563949450
Giải támG8
954
ĐầuĐuôi
01
12, 8
20, 5, 8
35
4 
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 04-11-2023
Đặc biệtĐB
14
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
04
 
Giải tưG4
410
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
9029
Giải sáuG6
33414096900
 
 
Giải bảyG7
3379344100
Giải támG8
953
ĐầuĐuôi
00
14
2 
35, 7
43, 7, 8
50
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 02-11-2023
Đặc biệtĐB
09
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
03
 
Giải tưG4
544
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
11173
Giải sáuG6
31605069000
 
 
Giải bảyG7
3178341000
Giải támG8
952
ĐầuĐuôi
00, 9
13, 5, 7
21, 6
36
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 31-10-2023
Đặc biệtĐB
10
Giải nhấtG1
01
Giải nhìG2
01
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
1613
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
33139
Giải sáuG6
173149875300
 
 
Giải bảyG7
3727385950
Giải támG8
951
ĐầuĐuôi
01
10, 6, 7
28
37
42, 3
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 28-10-2023
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
09
 
Giải tưG4
1126
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26742
Giải sáuG6
166603401750
 
 
Giải bảyG7
4602191450
Giải támG8
950
ĐầuĐuôi
00
10, 1, 4
25
3 
44, 6, 7
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 26-10-2023
Đặc biệtĐB
14
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
30
 
Giải tưG4
1592
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
29929
Giải sáuG6
157447377750
 
 
Giải bảyG7
3584855450
Giải támG8
949
ĐầuĐuôi
00
14
22
32, 7
42, 3, 8
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 24-10-2023
Đặc biệtĐB
12
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
18
 
Giải tưG4
1534
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
31359
Giải sáuG6
152183678700
 
 
Giải bảyG7
6548895550
Giải támG8
948
ĐầuĐuôi
00
12
20, 4, 6
33
40, 4
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 21-10-2023
Đặc biệtĐB
11
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
14
 
Giải tưG4
1280
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26040
Giải sáuG6
142854653550
 
 
Giải bảyG7
5512337200
Giải támG8
947
ĐầuĐuôi
00
11, 5, 6
24
34
47
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 19-10-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
946
ĐầuĐuôi
01
1 
23, 9
37
4 
51, 4, 5
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 17-10-2023
Đặc biệtĐB
13
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
1214
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26177
Giải sáuG6
126033393900
 
 
Giải bảyG7
3643308350
Giải támG8
945
ĐầuĐuôi
00, 9
13
22
33
41, 6, 7
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 14-10-2023
Đặc biệtĐB
08
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
20
 
Giải tưG4
1231
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
25555
Giải sáuG6
120243618750
 
 
Giải bảyG7
5040169200
Giải támG8
944
ĐầuĐuôi
00, 8
10
23
30, 4, 8
47
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 12-10-2023
Đặc biệtĐB
05
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
26
 
Giải tưG4
1342
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
27404
Giải sáuG6
112991932200
 
 
Giải bảyG7
4234426250
Giải támG8
943
ĐầuĐuôi
00, 5, 8, 9
1 
20
35, 6
4 
50
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 10-10-2023
Đặc biệtĐB
06
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
19
 
Giải tưG4
1351
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
26333
Giải sáuG6
106511719800
 
 
Giải bảyG7
3514402650
Giải támG8
942
ĐầuĐuôi
00, 6
1 
23, 6
33, 7
44, 6
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 07-10-2023
Đặc biệtĐB
04
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
27
 
Giải tưG4
1576
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
24959
Giải sáuG6
101882095950
 
 
Giải bảyG7
4617950050
Giải támG8
941
ĐầuĐuôi
00, 4
13
2 
34, 6
40, 3
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ nămT5 ngày 05-10-2023
Đặc biệtĐB
01
Giải nhấtG1
Giải nhìG2
Giải baG3
 
Giải tưG4
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
Giải sáuG6
 
 
Giải bảyG7
Giải támG8
940
ĐầuĐuôi
01, 9
1 
21
33
46, 7
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ baT3 ngày 03-10-2023
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
00
Giải baG3
22
 
Giải tưG4
898
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19423
Giải sáuG6
90070410900
 
 
Giải bảyG7
3305540600
Giải támG8
939
ĐầuĐuôi
00, 3
15
27, 9
37
48
55
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Vietlott Power 6/55 Thứ bảyT7 ngày 30-09-2023
Đặc biệtĐB
03
Giải nhấtG1
00
Giải nhìG2
01
Giải baG3
14
 
Giải tưG4
1001
 
 
 
 
 
 
Giải nămG5
19647
Giải sáuG6
87320545500
 
 
Giải bảyG7
6877471800
Giải támG8
938
ĐầuĐuôi
00, 3
13, 9
2 
30, 8
44
51
6 
7 
8 
9