Sổ kết quả xổ số Quảng Nam

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 05-12-2023
Đặc biệtĐB
784924
Giải nhấtG1
15759
Giải nhìG2
14031
Giải baG3
15038
05598
Giải tưG4
68940
78859
63202
63380
41038
58109
96364
Giải nămG5
6111
Giải sáuG6
7520
5355
0254
Giải bảyG7
232
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
02, 9
11
20, 4
31, 2, 8, 8
40
54, 5, 9, 9
64
71
80
98
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 28-11-2023
Đặc biệtĐB
355220
Giải nhấtG1
17275
Giải nhìG2
14846
Giải baG3
43060
98137
Giải tưG4
96280
55329
78554
75065
95500
55439
44593
Giải nămG5
9532
Giải sáuG6
4852
4040
4591
Giải bảyG7
751
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
00
1 
20, 5, 9
32, 7, 9
40, 6
51, 2, 4
60, 5
75
80
91, 3
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 21-11-2023
Đặc biệtĐB
069039
Giải nhấtG1
73592
Giải nhìG2
99389
Giải baG3
93365
86133
Giải tưG4
33360
42755
39675
59444
33686
22528
78559
Giải nămG5
5192
Giải sáuG6
2862
3512
1017
Giải bảyG7
365
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
0 
12, 2, 7
28
33, 9
44
55, 9
60, 2, 5, 5
75
86, 9
92, 2
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 14-11-2023
Đặc biệtĐB
346995
Giải nhấtG1
96954
Giải nhìG2
91921
Giải baG3
23171
47609
Giải tưG4
09206
44334
28037
66236
54597
92051
16848
Giải nămG5
4392
Giải sáuG6
1402
0473
5331
Giải bảyG7
987
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
02, 6, 9
1 
21
31, 4, 6, 7
48, 9
51, 4
6 
71, 3
87
92, 5, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 07-11-2023
Đặc biệtĐB
902182
Giải nhấtG1
25067
Giải nhìG2
09957
Giải baG3
77131
29641
Giải tưG4
23087
04425
44307
34222
07629
12551
32341
Giải nămG5
5371
Giải sáuG6
3677
0470
5415
Giải bảyG7
009
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
07, 9
15
22, 5, 9
31
41, 1
51, 1, 7
67
70, 1, 7
82, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 31-10-2023
Đặc biệtĐB
539582
Giải nhấtG1
94502
Giải nhìG2
07055
Giải baG3
65440
95494
Giải tưG4
45928
16449
59817
26505
12662
23099
99842
Giải nămG5
4812
Giải sáuG6
3827
0315
9661
Giải bảyG7
266
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
02, 5
12, 5, 7
27, 8
3 
40, 2, 3, 9
55
61, 2, 6
7 
82
94, 9
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 24-10-2023
Đặc biệtĐB
076240
Giải nhấtG1
69728
Giải nhìG2
92973
Giải baG3
59518
95010
Giải tưG4
27129
01411
34912
83947
89857
66209
84173
Giải nămG5
7798
Giải sáuG6
5132
8719
7248
Giải bảyG7
551
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
09
10, 1, 2, 8, 9
22, 8, 9
32
40, 7, 8
51, 7
6 
73, 3
8 
98
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 17-10-2023
Đặc biệtĐB
587779
Giải nhấtG1
69813
Giải nhìG2
46858
Giải baG3
32246
48155
Giải tưG4
42439
04475
75237
42870
25716
24150
19149
Giải nămG5
9503
Giải sáuG6
3056
8070
2574
Giải bảyG7
962
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
03
13, 6
2 
37, 9
43, 6, 9
50, 5, 6, 8
62
70, 0, 4, 5, 9
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 10-10-2023
Đặc biệtĐB
532389
Giải nhấtG1
49737
Giải nhìG2
26706
Giải baG3
06623
80677
Giải tưG4
98134
42057
54930
88879
25924
46982
87998
Giải nămG5
6827
Giải sáuG6
6155
0022
7526
Giải bảyG7
832
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
06
1 
22, 3, 4, 6, 7
30, 2, 4, 7
4 
55, 7
6 
75, 7, 9
82, 9
98
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 03-10-2023
Đặc biệtĐB
961750
Giải nhấtG1
16035
Giải nhìG2
90053
Giải baG3
85441
42070
Giải tưG4
21934
62826
83101
28299
40466
07208
30698
Giải nămG5
1183
Giải sáuG6
3545
3631
6482
Giải bảyG7
529
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
01, 8
1 
25, 6, 9
31, 4, 5
41, 5
50, 3
66
70
82, 3
98, 9
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 26-09-2023
Đặc biệtĐB
683105
Giải nhấtG1
60802
Giải nhìG2
81893
Giải baG3
37838
47370
Giải tưG4
34190
26491
46767
15651
94836
12151
29912
Giải nămG5
0344
Giải sáuG6
0174
7070
2720
Giải bảyG7
995
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
02, 5
12
20
36, 8
44
51, 1
67
70, 0, 4
8 
90, 1, 1, 3, 5
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 19-09-2023
Đặc biệtĐB
629643
Giải nhấtG1
96021
Giải nhìG2
39549
Giải baG3
52484
09279
Giải tưG4
83437
20313
72096
52204
42765
70978
98148
Giải nămG5
5219
Giải sáuG6
8986
5898
8525
Giải bảyG7
692
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
04
13, 4, 9
21, 5
37
43, 8, 9
5 
65
78, 9
84, 6
92, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 12-09-2023
Đặc biệtĐB
581205
Giải nhấtG1
61904
Giải nhìG2
36596
Giải baG3
00347
76033
Giải tưG4
95926
09135
80930
28944
40703
58737
84928
Giải nămG5
9677
Giải sáuG6
3849
7441
0684
Giải bảyG7
242
Giải támG8
29
ĐầuĐuôi
03, 4, 5
1 
26, 8, 9
30, 3, 5, 7
41, 2, 4, 7, 9
5 
6 
77
84
96
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 05-09-2023
Đặc biệtĐB
327026
Giải nhấtG1
18519
Giải nhìG2
45882
Giải baG3
01272
31854
Giải tưG4
90273
06986
11661
32015
51628
70704
31300
Giải nămG5
2393
Giải sáuG6
2815
3847
0354
Giải bảyG7
925
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
00, 4
15, 5, 9
25, 6, 8
3 
47
54, 4, 4
61
72, 3
82, 6
93
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 29-08-2023
Đặc biệtĐB
874746
Giải nhấtG1
20937
Giải nhìG2
72716
Giải baG3
27081
08038
Giải tưG4
46556
38133
50792
12353
68964
80074
96803
Giải nămG5
6028
Giải sáuG6
8074
1372
9598
Giải bảyG7
496
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
03
16
27, 8
33, 7, 8
46
53, 6
64
72, 4, 4
81
92, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 22-08-2023
Đặc biệtĐB
654093
Giải nhấtG1
79731
Giải nhìG2
11339
Giải baG3
66065
87108
Giải tưG4
67803
20023
89664
06060
56511
22805
24101
Giải nămG5
2330
Giải sáuG6
1605
4512
9627
Giải bảyG7
554
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 1, 3, 5, 5, 8
11, 2
23, 7
30, 1, 9
4 
54
60, 4, 5
7 
8 
93
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 15-08-2023
Đặc biệtĐB
679369
Giải nhấtG1
90726
Giải nhìG2
72628
Giải baG3
26210
40158
Giải tưG4
14878
77680
73897
33432
78745
02698
75813
Giải nămG5
8798
Giải sáuG6
2843
7057
6905
Giải bảyG7
834
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
05
10, 3
26, 8
32, 4
43, 5
57, 8
69
78
80, 2
97, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 08-08-2023
Đặc biệtĐB
219309
Giải nhấtG1
86928
Giải nhìG2
77707
Giải baG3
32955
29744
Giải tưG4
62661
34890
03987
25514
84234
50210
59749
Giải nămG5
5277
Giải sáuG6
8174
3904
8640
Giải bảyG7
516
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
04, 7, 9
10, 4, 6
28
34
40, 4, 9
55
61
73, 4, 7
87
90
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 01-08-2023
Đặc biệtĐB
328093
Giải nhấtG1
71228
Giải nhìG2
15589
Giải baG3
05672
18872
Giải tưG4
82323
55161
33133
12523
93066
36329
80218
Giải nămG5
6264
Giải sáuG6
1751
8447
6263
Giải bảyG7
165
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
0 
18
23, 3, 8, 9
33
47
51
61, 3, 4, 5, 6
72, 2
89
93, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 25-07-2023
Đặc biệtĐB
164667
Giải nhấtG1
38715
Giải nhìG2
78090
Giải baG3
95124
56658
Giải tưG4
76635
78813
58453
49555
88470
79662
58455
Giải nămG5
3415
Giải sáuG6
2174
9594
8313
Giải bảyG7
364
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
0 
13, 3, 5, 5
24
35
4 
53, 5, 5, 8
62, 4, 7
70, 4
8 
90, 0, 4
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 18-07-2023
Đặc biệtĐB
590708
Giải nhấtG1
67045
Giải nhìG2
20844
Giải baG3
78054
40209
Giải tưG4
13442
52114
02662
40215
97219
33643
04616
Giải nămG5
3983
Giải sáuG6
3081
9644
7868
Giải bảyG7
951
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
08, 9
14, 5, 6, 9
20
3 
42, 3, 4, 4, 5
51, 4
62, 8
7 
81, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 11-07-2023
Đặc biệtĐB
321167
Giải nhấtG1
07263
Giải nhìG2
09213
Giải baG3
36903
79357
Giải tưG4
23471
89413
96005
39774
66965
43880
20325
Giải nămG5
7175
Giải sáuG6
5004
2341
8486
Giải bảyG7
530
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
03, 4, 5
13, 3
25
30
41
57
63, 5, 7
71, 4, 5
80, 2, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 04-07-2023
Đặc biệtĐB
911422
Giải nhấtG1
71517
Giải nhìG2
97562
Giải baG3
02756
80118
Giải tưG4
91674
15846
64164
47879
80738
36093
24741
Giải nămG5
2006
Giải sáuG6
7705
8047
0094
Giải bảyG7
597
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
05, 6, 9
17, 8
22
38
41, 6, 7
56
62, 4
74, 9
8 
93, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 27-06-2023
Đặc biệtĐB
546635
Giải nhấtG1
70631
Giải nhìG2
06556
Giải baG3
38400
58983
Giải tưG4
95533
05160
80295
61584
54663
16325
17716
Giải nămG5
5671
Giải sáuG6
6738
1799
8716
Giải bảyG7
559
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
00
16, 6
25
31, 3, 5, 8
4 
50, 6, 9
60, 3
71
83, 4
95, 9
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 20-06-2023
Đặc biệtĐB
462289
Giải nhấtG1
05125
Giải nhìG2
60073
Giải baG3
31788
42203
Giải tưG4
55155
40410
80503
92604
38962
14750
20798
Giải nămG5
4483
Giải sáuG6
2619
8216
1323
Giải bảyG7
562
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
03, 3, 4
10, 6, 9
23, 5
3 
4 
50, 5
62, 2
73
83, 8, 9
96, 8
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 13-06-2023
Đặc biệtĐB
478188
Giải nhấtG1
80719
Giải nhìG2
80937
Giải baG3
53018
85582
Giải tưG4
92421
94021
95207
61929
52930
86366
37126
Giải nămG5
4322
Giải sáuG6
6482
4550
7394
Giải bảyG7
231
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
07
18, 9
21, 1, 2, 6, 9
30, 1, 2, 7
4 
50
66
7 
82, 2, 8
94
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 06-06-2023
Đặc biệtĐB
044686
Giải nhấtG1
18088
Giải nhìG2
99943
Giải baG3
53082
15922
Giải tưG4
88238
22137
19694
54006
36559
98964
60098
Giải nămG5
9434
Giải sáuG6
5940
2391
7971
Giải bảyG7
076
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
06
1 
22
34, 7, 8
40, 3
59
64, 5
71, 6
82, 6, 8
91, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 30-05-2023
Đặc biệtĐB
171896
Giải nhấtG1
49034
Giải nhìG2
92125
Giải baG3
49286
16509
Giải tưG4
61183
08609
49489
81858
97051
82151
75876
Giải nămG5
6485
Giải sáuG6
3664
1192
6961
Giải bảyG7
811
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
09, 9
11
25
33, 4
4 
51, 1, 8
61, 4
76
83, 5, 6, 9
92, 6
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 23-05-2023
Đặc biệtĐB
370560
Giải nhấtG1
64988
Giải nhìG2
19892
Giải baG3
47803
36302
Giải tưG4
70707
92910
87721
33843
07644
13972
81991
Giải nămG5
9141
Giải sáuG6
7667
4771
5359
Giải bảyG7
217
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
02, 3, 7
10, 1, 7
21
3 
41, 3, 4
59
60, 7
71, 2
88
91, 2
Kết Quả Xổ Số Quảng Nam Thứ baT3 ngày 16-05-2023
Đặc biệtĐB
344582
Giải nhấtG1
42234
Giải nhìG2
92656
Giải baG3
65910
01370
Giải tưG4
55484
23358
54638
91255
27936
25508
48957
Giải nămG5
3326
Giải sáuG6
6061
9268
2401
Giải bảyG7
196
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
01, 8
10
21, 6
34, 6, 8
4 
55, 6, 7, 8
61, 8
70
82, 4
96