Sổ kết quả xổ số Quảng Ngãi

30 lượt quay, kết thúc vào 05-10-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 30-09-2023
Đặc biệtĐB
724308
Giải nhấtG1
17334
Giải nhìG2
97562
Giải baG3
12920
26543
Giải tưG4
11956
41539
31018
18191
09602
04760
38636
Giải nămG5
1171
Giải sáuG6
4704
0293
3529
Giải bảyG7
693
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
02, 4, 8
18
20, 6, 9
34, 6, 9
43
56
60, 2
71
8 
91, 3, 3
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 23-09-2023
Đặc biệtĐB
310753
Giải nhấtG1
60481
Giải nhìG2
74395
Giải baG3
44403
22063
Giải tưG4
69293
73728
14196
11077
07474
64630
35797
Giải nămG5
6434
Giải sáuG6
0883
1231
0501
Giải bảyG7
187
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
01, 3
1 
28
30, 1, 4
4 
53
63
74, 5, 7
81, 3, 7
93, 5, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 16-09-2023
Đặc biệtĐB
284830
Giải nhấtG1
50382
Giải nhìG2
41987
Giải baG3
97045
57814
Giải tưG4
68126
02364
71580
38384
64167
18975
26707
Giải nămG5
1539
Giải sáuG6
4518
7801
1495
Giải bảyG7
200
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
00, 1, 7
14, 6, 8
26
30, 9
45
5 
64, 7
75
80, 2, 4, 7
95
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 09-09-2023
Đặc biệtĐB
060511
Giải nhấtG1
67428
Giải nhìG2
63837
Giải baG3
62323
28390
Giải tưG4
90019
04240
69239
21379
34585
41281
30409
Giải nămG5
4530
Giải sáuG6
8112
6386
5812
Giải bảyG7
309
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
09, 9
11, 2, 2, 9
23, 8
30, 7, 9
40, 4
5 
6 
79
81, 5, 6
90
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 02-09-2023
Đặc biệtĐB
042652
Giải nhấtG1
51712
Giải nhìG2
08686
Giải baG3
90127
34341
Giải tưG4
62935
19267
62890
16947
56436
25043
73081
Giải nămG5
8827
Giải sáuG6
9131
8264
7820
Giải bảyG7
854
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
0 
12
20, 7, 7
31, 5, 6
41, 3, 7
51, 2, 4
64, 7
7 
81, 6
90
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 26-08-2023
Đặc biệtĐB
150551
Giải nhấtG1
32126
Giải nhìG2
90026
Giải baG3
20241
35896
Giải tưG4
63026
99380
93962
00508
27926
98844
78292
Giải nămG5
8878
Giải sáuG6
4292
9852
9617
Giải bảyG7
360
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
08
17
26, 6, 6, 6
3 
41, 4, 5
51, 2
60, 2
78
80
92, 2, 6
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 19-08-2023
Đặc biệtĐB
382082
Giải nhấtG1
44896
Giải nhìG2
16701
Giải baG3
12725
89325
Giải tưG4
73092
05598
86918
88546
50195
63748
03883
Giải nămG5
3742
Giải sáuG6
3813
2698
0352
Giải bảyG7
965
Giải támG8
87
ĐầuĐuôi
01
13, 8
25, 5
3 
42, 6, 8
52
65
7 
82, 3, 7
92, 5, 6, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 12-08-2023
Đặc biệtĐB
798477
Giải nhấtG1
87700
Giải nhìG2
59271
Giải baG3
88997
76827
Giải tưG4
06331
32775
99809
96638
89584
89071
47200
Giải nămG5
4122
Giải sáuG6
7234
2530
4796
Giải bảyG7
300
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
00, 0, 0, 9
1 
22, 7
30, 1, 4, 8
4 
50
6 
71, 1, 5, 7
84
96, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 05-08-2023
Đặc biệtĐB
454950
Giải nhấtG1
60300
Giải nhìG2
91600
Giải baG3
25016
86794
Giải tưG4
00853
39699
72206
73017
62854
79210
46921
Giải nămG5
0522
Giải sáuG6
7858
7060
7327
Giải bảyG7
813
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
00, 0, 6
10, 3, 6, 7
21, 2, 7
3 
4 
50, 3, 4, 8
60, 7
7 
8 
94, 9
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 29-07-2023
Đặc biệtĐB
520873
Giải nhấtG1
32153
Giải nhìG2
91545
Giải baG3
20288
88587
Giải tưG4
60687
82369
80509
04615
77289
37023
17339
Giải nămG5
4493
Giải sáuG6
2701
8357
8913
Giải bảyG7
163
Giải támG8
72
ĐầuĐuôi
01, 9
13, 5
23
39
45
53, 7
63, 9
72, 3
87, 7, 8, 9
93
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 22-07-2023
Đặc biệtĐB
009546
Giải nhấtG1
73002
Giải nhìG2
26157
Giải baG3
48271
78378
Giải tưG4
91920
98188
57700
93768
58585
17999
28378
Giải nămG5
3320
Giải sáuG6
8026
7018
6762
Giải bảyG7
264
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
00, 2, 3
18
20, 0, 6
3 
46
57
62, 4, 8
71, 8, 8
85, 8
99
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 15-07-2023
Đặc biệtĐB
645825
Giải nhấtG1
32863
Giải nhìG2
58252
Giải baG3
71681
50447
Giải tưG4
76907
12308
50585
60842
54439
51620
50007
Giải nămG5
1427
Giải sáuG6
7487
3278
0611
Giải bảyG7
730
Giải támG8
46
ĐầuĐuôi
07, 7, 8
11
20, 5, 7
30, 9
42, 6, 7
52
63
78
81, 5, 7
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 08-07-2023
Đặc biệtĐB
461667
Giải nhấtG1
71906
Giải nhìG2
05621
Giải baG3
21677
30287
Giải tưG4
10627
80432
25713
59718
73867
13900
09870
Giải nămG5
0908
Giải sáuG6
2502
4410
1795
Giải bảyG7
540
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
00, 2, 6, 8
10, 3, 8
21, 7
32
40
5 
67, 7
70, 7
87
95, 5
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 01-07-2023
Đặc biệtĐB
972105
Giải nhấtG1
37895
Giải nhìG2
15240
Giải baG3
81540
94292
Giải tưG4
35404
01674
18106
86178
04664
66362
27444
Giải nămG5
2428
Giải sáuG6
0823
3593
9363
Giải bảyG7
990
Giải támG8
43
ĐầuĐuôi
04, 5, 6
1 
23, 8
3 
40, 0, 3, 4
5 
62, 3, 4
74, 8
8 
90, 2, 3, 5
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 24-06-2023
Đặc biệtĐB
315384
Giải nhấtG1
35250
Giải nhìG2
22394
Giải baG3
35924
31814
Giải tưG4
29473
06725
48022
44926
18525
36846
92466
Giải nămG5
7839
Giải sáuG6
9548
0968
9031
Giải bảyG7
971
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
0 
14
22, 4, 5, 5, 6
31, 9
46, 8
50
66, 8
71, 1, 3
84
94
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 17-06-2023
Đặc biệtĐB
936881
Giải nhấtG1
60204
Giải nhìG2
26419
Giải baG3
20305
63077
Giải tưG4
41007
69829
48953
04601
42374
46298
52022
Giải nămG5
3009
Giải sáuG6
7747
4600
8754
Giải bảyG7
150
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
00, 1, 4, 5, 7, 9
19
22, 9
3 
47
50, 3, 4
6 
74, 7
81
92, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 10-06-2023
Đặc biệtĐB
119802
Giải nhấtG1
36181
Giải nhìG2
44647
Giải baG3
38092
18697
Giải tưG4
64342
76077
14648
20301
09444
38989
55090
Giải nămG5
4259
Giải sáuG6
3471
5283
2513
Giải bảyG7
179
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
01, 2
13
2 
3 
42, 4, 7, 8, 9
59
6 
71, 7, 9
81, 3, 9
90, 2, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 03-06-2023
Đặc biệtĐB
443635
Giải nhấtG1
45518
Giải nhìG2
55125
Giải baG3
22542
77701
Giải tưG4
63676
58243
22957
73936
73212
53298
16042
Giải nămG5
2354
Giải sáuG6
9578
3118
2941
Giải bảyG7
617
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
01, 8
12, 7, 8, 8
25
35, 6
41, 2, 2, 3
54, 7
6 
76, 8
8 
98
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 27-05-2023
Đặc biệtĐB
646084
Giải nhấtG1
11954
Giải nhìG2
95708
Giải baG3
38138
31609
Giải tưG4
95800
65365
15347
70311
42389
45228
55569
Giải nămG5
9422
Giải sáuG6
8741
8081
5381
Giải bảyG7
763
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
00, 8, 9
11
22, 8
35, 8
41, 7
54
63, 5, 9
7 
81, 1, 4, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 20-05-2023
Đặc biệtĐB
632279
Giải nhấtG1
38858
Giải nhìG2
22013
Giải baG3
56167
31318
Giải tưG4
17459
37338
45789
41810
64771
08293
31909
Giải nămG5
2573
Giải sáuG6
5576
7811
8493
Giải bảyG7
713
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
09
10, 1, 3, 3, 8
2 
38
4 
58, 9
67
71, 3, 4, 6, 9
89
93, 3
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 13-05-2023
Đặc biệtĐB
767453
Giải nhấtG1
30487
Giải nhìG2
74780
Giải baG3
38785
33230
Giải tưG4
84897
62820
34370
56270
60062
08080
01849
Giải nămG5
5305
Giải sáuG6
0941
5293
1634
Giải bảyG7
998
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
05
19
20
30, 4
41, 9
53
62
70, 0
80, 0, 5, 7
93, 7, 8
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 06-05-2023
Đặc biệtĐB
231333
Giải nhấtG1
89549
Giải nhìG2
56321
Giải baG3
69223
94479
Giải tưG4
71955
32807
55191
32520
91180
60052
08407
Giải nămG5
0689
Giải sáuG6
1494
7603
9137
Giải bảyG7
645
Giải támG8
12
ĐầuĐuôi
03, 7, 7
12
20, 1, 3
33, 7
45, 9
52, 5
6 
79
80, 9
91, 4
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 29-04-2023
Đặc biệtĐB
662940
Giải nhấtG1
26725
Giải nhìG2
67134
Giải baG3
75885
86434
Giải tưG4
27915
14058
72177
84301
07784
43233
86128
Giải nămG5
5697
Giải sáuG6
0850
7089
1823
Giải bảyG7
667
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
01
15
23, 5, 8
33, 4, 4
40
50, 8
67
77
84, 5, 9
93, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 22-04-2023
Đặc biệtĐB
008923
Giải nhấtG1
73295
Giải nhìG2
13152
Giải baG3
10728
64376
Giải tưG4
36924
57165
81238
16620
65848
36202
43982
Giải nămG5
5647
Giải sáuG6
2225
8073
4777
Giải bảyG7
870
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
02, 9
1 
20, 3, 4, 5, 8
38
47, 8
52
65
70, 3, 6, 7
82
95
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 15-04-2023
Đặc biệtĐB
287428
Giải nhấtG1
99009
Giải nhìG2
38109
Giải baG3
56233
07927
Giải tưG4
72219
48425
54687
85708
81597
96244
45175
Giải nămG5
9334
Giải sáuG6
6023
9402
2904
Giải bảyG7
371
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
02, 4, 8, 9, 9, 9
19
23, 5, 7, 8
33, 4
44
5 
6 
71, 5
87
97
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 08-04-2023
Đặc biệtĐB
610558
Giải nhấtG1
48714
Giải nhìG2
81233
Giải baG3
76267
36018
Giải tưG4
99541
14428
99678
99927
81809
38689
82919
Giải nămG5
9408
Giải sáuG6
0883
4887
9735
Giải bảyG7
313
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 8, 9
13, 4, 8, 9
27, 8
33, 5
41
58
67
78
83, 7, 9
9 
Chỉ hiển thị:
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 01-04-2023
Đặc biệtĐB
397062
Giải nhấtG1
12699
Giải nhìG2
62574
Giải baG3
63145
22432
Giải tưG4
12519
60214
10982
53389
80362
44070
44639
Giải nămG5
2278
Giải sáuG6
8477
9809
2804
Giải bảyG7
105
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
04, 5, 9
14, 9
24
32, 9
45
5 
62, 2
70, 4, 7, 8
82, 9
99
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 25-03-2023
Đặc biệtĐB
962996
Giải nhấtG1
84282
Giải nhìG2
45598
Giải baG3
72314
83036
Giải tưG4
80259
19826
31935
01785
02746
09800
05006
Giải nămG5
9959
Giải sáuG6
2643
7650
9142
Giải bảyG7
317
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
00, 6
14, 7
26
35, 6
42, 3, 6
50, 9, 9
6 
7 
82, 5, 5
96, 8
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 18-03-2023
Đặc biệtĐB
767316
Giải nhấtG1
35360
Giải nhìG2
12025
Giải baG3
98956
01788
Giải tưG4
00790
91049
92627
83361
55204
94417
38848
Giải nămG5
3874
Giải sáuG6
9152
3608
6893
Giải bảyG7
150
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
04, 8
16, 7
25, 7
3 
48, 9
50, 2, 6
60, 1
74, 5
88
90, 3
Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Thứ bảyT7 ngày 11-03-2023
Đặc biệtĐB
987289
Giải nhấtG1
35758
Giải nhìG2
86299
Giải baG3
66693
85861
Giải tưG4
18601
51838
31379
18068
08037
96456
85296
Giải nămG5
0585
Giải sáuG6
1444
8613
9351
Giải bảyG7
792
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
01
13
2 
37, 8
44
51, 6, 8
61, 3, 8
79
85, 9
92, 3, 6, 9