Sổ kết quả xổ số Quảng Trị

30 lượt quay, kết thúc vào 16-04-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 11-04-2024
Đặc biệtĐB
833501
Giải nhấtG1
16945
Giải nhìG2
60605
Giải baG3
73223
32330
Giải tưG4
69090
25712
15836
37219
14522
39031
96166
Giải nămG5
8816
Giải sáuG6
3913
4239
4890
Giải bảyG7
612
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
01, 5
12, 2, 3, 6, 9
22, 3
30, 1, 6, 9
45
5 
66
7 
84
90, 0
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 04-04-2024
Đặc biệtĐB
184007
Giải nhấtG1
64054
Giải nhìG2
56873
Giải baG3
68204
56106
Giải tưG4
37937
04185
18763
31771
59383
13425
21594
Giải nămG5
3795
Giải sáuG6
9366
1791
6843
Giải bảyG7
328
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
04, 6, 7
1 
25, 8
37
43
54
63, 6
71, 3
82, 3, 5
91, 4, 5
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 28-03-2024
Đặc biệtĐB
900167
Giải nhấtG1
08080
Giải nhìG2
93710
Giải baG3
00477
94856
Giải tưG4
86868
45508
73473
13638
85074
90666
41477
Giải nămG5
4547
Giải sáuG6
3965
5577
4388
Giải bảyG7
502
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
02, 8
10
2 
33, 8
47
56
65, 6, 7, 8
73, 4, 7, 7, 7
80, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 21-03-2024
Đặc biệtĐB
129129
Giải nhấtG1
54207
Giải nhìG2
52655
Giải baG3
18572
10979
Giải tưG4
40871
83806
67194
29760
78775
36925
26560
Giải nămG5
8469
Giải sáuG6
9211
2908
0443
Giải bảyG7
857
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
06, 7, 8
11
25, 9
37
43
55, 7
60, 0, 9
71, 2, 5, 9
8 
94
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 14-03-2024
Đặc biệtĐB
596178
Giải nhấtG1
29043
Giải nhìG2
32011
Giải baG3
50307
10258
Giải tưG4
37933
18195
83905
14595
11730
65680
49057
Giải nămG5
9846
Giải sáuG6
4938
2488
7733
Giải bảyG7
438
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
05, 7
11
2 
30, 3, 3, 4, 8, 8
43, 6
57, 8
6 
78
80, 8
95, 5
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 07-03-2024
Đặc biệtĐB
868014
Giải nhấtG1
88523
Giải nhìG2
11338
Giải baG3
31649
14663
Giải tưG4
59174
27679
59329
41437
62057
46481
44839
Giải nămG5
7713
Giải sáuG6
2728
0843
1778
Giải bảyG7
674
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
0 
13, 4
23, 8, 9
37, 8, 9
43, 9, 9
57
63
74, 4, 8, 9
81
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 29-02-2024
Đặc biệtĐB
856748
Giải nhấtG1
70033
Giải nhìG2
13684
Giải baG3
08782
99723
Giải tưG4
78398
44817
82282
17502
67040
07163
76312
Giải nămG5
4433
Giải sáuG6
3399
0224
1731
Giải bảyG7
308
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
02, 8
12, 7
23, 4
31, 3, 3
40, 8
5 
63, 9
7 
82, 2, 4
98, 9
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 22-02-2024
Đặc biệtĐB
839446
Giải nhấtG1
69386
Giải nhìG2
65286
Giải baG3
27120
55471
Giải tưG4
23432
92180
01711
21227
19899
58175
34521
Giải nămG5
3370
Giải sáuG6
6397
5377
9417
Giải bảyG7
413
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
0 
11, 3, 7
20, 1, 7
32, 5
46
5 
6 
70, 1, 5, 7
80, 6, 6
97, 9
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 15-02-2024
Đặc biệtĐB
642858
Giải nhấtG1
97325
Giải nhìG2
49120
Giải baG3
58043
26611
Giải tưG4
73226
74010
18703
53271
66589
29310
36070
Giải nămG5
1845
Giải sáuG6
5510
6443
5118
Giải bảyG7
674
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
03
10, 0, 0, 1, 8
20, 5, 6
3 
43, 3, 5
58
6 
70, 1, 3, 4
89
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 08-02-2024
Đặc biệtĐB
385355
Giải nhấtG1
21935
Giải nhìG2
63604
Giải baG3
51909
79610
Giải tưG4
98156
03119
74308
46547
78534
66715
59416
Giải nămG5
5227
Giải sáuG6
4481
8399
9488
Giải bảyG7
710
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
04, 8, 9, 9
10, 0, 5, 6, 9
27
34, 5
47
55, 6
6 
7 
81, 8
99
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 01-02-2024
Đặc biệtĐB
185911
Giải nhấtG1
60228
Giải nhìG2
12754
Giải baG3
53394
42111
Giải tưG4
15040
55782
15355
81048
35690
15441
64307
Giải nămG5
0628
Giải sáuG6
0373
8587
5242
Giải bảyG7
482
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
07
11, 1
25, 8, 8
3 
40, 1, 2, 8
54, 5
6 
73
82, 2, 7
90, 4
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 25-01-2024
Đặc biệtĐB
437580
Giải nhấtG1
98246
Giải nhìG2
97573
Giải baG3
66211
54763
Giải tưG4
15237
20729
27370
82598
28527
40573
35182
Giải nămG5
6085
Giải sáuG6
6807
3006
2244
Giải bảyG7
099
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
06, 7
11
27, 9
37
44, 6
5 
63
70, 3, 3
80, 2, 5, 8
98, 9
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 18-01-2024
Đặc biệtĐB
384727
Giải nhấtG1
37277
Giải nhìG2
86727
Giải baG3
01013
36343
Giải tưG4
60391
21034
50036
00338
82779
86700
78719
Giải nămG5
5219
Giải sáuG6
6253
7179
4205
Giải bảyG7
775
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
00, 5
13, 9, 9
27, 7
34, 6, 8
43, 8
53
6 
75, 7, 9, 9
8 
91
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 11-01-2024
Đặc biệtĐB
391035
Giải nhấtG1
56651
Giải nhìG2
26086
Giải baG3
94736
36343
Giải tưG4
58708
74892
23403
63072
33369
25998
19915
Giải nămG5
5009
Giải sáuG6
2496
6915
5974
Giải bảyG7
812
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
03, 8, 9
12, 5, 5
2 
30, 5, 6
43
51
69
72, 4
86
92, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 04-01-2024
Đặc biệtĐB
192601
Giải nhấtG1
04491
Giải nhìG2
65957
Giải baG3
55721
01574
Giải tưG4
06141
04902
39707
60605
70805
02661
28749
Giải nămG5
4437
Giải sáuG6
6125
5190
4675
Giải bảyG7
383
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
01, 2, 5, 5, 7
1 
21, 5
37
41, 9
53, 7
61
74, 5
83
90, 1
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 28-12-2023
Đặc biệtĐB
413452
Giải nhấtG1
30903
Giải nhìG2
64688
Giải baG3
74364
90783
Giải tưG4
21059
04218
13810
48376
58599
81482
88704
Giải nămG5
5665
Giải sáuG6
2748
8440
0432
Giải bảyG7
932
Giải támG8
39
ĐầuĐuôi
03, 4
10, 8
2 
32, 2, 9
40, 8
52, 9
64, 5
76
82, 3, 8
99
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 21-12-2023
Đặc biệtĐB
588741
Giải nhấtG1
89693
Giải nhìG2
94692
Giải baG3
06285
42889
Giải tưG4
43659
16732
17329
65941
68791
25209
82048
Giải nămG5
8028
Giải sáuG6
2294
7618
0324
Giải bảyG7
304
Giải támG8
38
ĐầuĐuôi
04, 9
18
24, 8, 9
32, 8
41, 1, 8
59
6 
7 
85, 9
91, 2, 3, 4
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 14-12-2023
Đặc biệtĐB
569766
Giải nhấtG1
45160
Giải nhìG2
58484
Giải baG3
44022
41171
Giải tưG4
03658
29240
84589
69924
21976
64054
05687
Giải nămG5
8640
Giải sáuG6
3524
3462
3078
Giải bảyG7
570
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
1 
22, 4, 4
34
40, 0
54, 8
60, 2, 6
70, 1, 6, 8
84, 7, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 07-12-2023
Đặc biệtĐB
274609
Giải nhấtG1
12789
Giải nhìG2
11976
Giải baG3
86888
60716
Giải tưG4
07611
47622
68267
36311
74303
64813
57599
Giải nămG5
8074
Giải sáuG6
8459
0532
2233
Giải bảyG7
759
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
03, 9
11, 1, 3, 6
22
32, 3
42
59, 9
67
74, 6
88, 9
99
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 30-11-2023
Đặc biệtĐB
627606
Giải nhấtG1
12551
Giải nhìG2
36566
Giải baG3
07307
19087
Giải tưG4
80828
89750
04965
36265
97086
66145
72587
Giải nămG5
8319
Giải sáuG6
3195
9714
1737
Giải bảyG7
401
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
01, 6, 7
14, 9
28
37
45
50, 1
65, 5, 6
7 
86, 7, 7
95, 6
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 23-11-2023
Đặc biệtĐB
192955
Giải nhấtG1
44061
Giải nhìG2
49357
Giải baG3
32099
60393
Giải tưG4
88584
44163
85498
53197
61461
41829
68335
Giải nămG5
6430
Giải sáuG6
8579
1886
5944
Giải bảyG7
937
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
0 
1 
29
30, 5, 7
44, 8
55, 7
61, 1, 3
79
84, 6
93, 7, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 16-11-2023
Đặc biệtĐB
983396
Giải nhấtG1
70731
Giải nhìG2
40496
Giải baG3
97098
40581
Giải tưG4
25758
62138
40167
99334
16754
73899
58211
Giải nămG5
8507
Giải sáuG6
8551
8676
7613
Giải bảyG7
157
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
07
11, 3
2 
31, 4, 8
49
51, 4, 7, 8
67
76
81
96, 6, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 09-11-2023
Đặc biệtĐB
130076
Giải nhấtG1
02861
Giải nhìG2
56792
Giải baG3
46343
70060
Giải tưG4
38939
97098
67091
03530
01486
64010
12405
Giải nămG5
2562
Giải sáuG6
0955
1227
9473
Giải bảyG7
362
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
05
10
27
30, 9
43
55
60, 1, 2, 2
73, 6
86
91, 2, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 02-11-2023
Đặc biệtĐB
434240
Giải nhấtG1
75250
Giải nhìG2
10554
Giải baG3
36002
94846
Giải tưG4
97168
17715
66253
65116
81630
98720
87214
Giải nămG5
5774
Giải sáuG6
6937
2640
2039
Giải bảyG7
883
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
02
14, 5, 6
20
30, 7, 9
40, 0, 6, 9
50, 3, 4
68
74
83
9 
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 26-10-2023
Đặc biệtĐB
122909
Giải nhấtG1
16838
Giải nhìG2
49561
Giải baG3
17824
20462
Giải tưG4
03579
68784
42877
84942
25693
71357
09406
Giải nămG5
2038
Giải sáuG6
5664
6420
2028
Giải bảyG7
213
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
06, 9
13
20, 4, 8
38, 8
42
57
61, 2, 4
75, 7, 9
84
93
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 19-10-2023
Đặc biệtĐB
490832
Giải nhấtG1
87017
Giải nhìG2
79661
Giải baG3
63742
06814
Giải tưG4
55313
82866
54217
74628
25188
44748
73531
Giải nămG5
4704
Giải sáuG6
3150
3100
6434
Giải bảyG7
856
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
00, 4
13, 4, 7, 7
28
31, 2, 4
42, 8
50, 6
61, 6
7 
88
90
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 12-10-2023
Đặc biệtĐB
145342
Giải nhấtG1
79141
Giải nhìG2
94685
Giải baG3
65254
23249
Giải tưG4
16065
37960
58841
51165
54059
12415
94004
Giải nămG5
4368
Giải sáuG6
5747
0774
7902
Giải bảyG7
181
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
02, 4
15
2 
3 
41, 1, 2, 7, 9
54, 9
60, 5, 5, 8
74
81, 5
92
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 05-10-2023
Đặc biệtĐB
661493
Giải nhấtG1
24619
Giải nhìG2
47223
Giải baG3
13343
76945
Giải tưG4
53341
33407
16114
95973
17150
08882
03330
Giải nămG5
4277
Giải sáuG6
1856
1826
5189
Giải bảyG7
396
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
07
14, 9
23, 6
30
41, 3, 5
50, 6
6 
73, 7
82, 9
93, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 28-09-2023
Đặc biệtĐB
240800
Giải nhấtG1
34968
Giải nhìG2
86335
Giải baG3
68961
54896
Giải tưG4
52121
03897
88570
17970
57504
42741
38687
Giải nămG5
4609
Giải sáuG6
1229
4970
1645
Giải bảyG7
811
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
00, 4, 9
11
21, 9
35
41, 5
5 
61, 8
70, 0, 0
87
93, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Thứ nămT5 ngày 21-09-2023
Đặc biệtĐB
381443
Giải nhấtG1
32969
Giải nhìG2
71404
Giải baG3
52224
34788
Giải tưG4
07930
56015
29190
19305
68824
38052
47209
Giải nămG5
0824
Giải sáuG6
0024
5510
5496
Giải bảyG7
333
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
04, 5, 9
10, 5
24, 4, 4, 4
30, 3
43
52
65, 9
7 
88
90, 6