Sổ kết quả xổ số Sóc Trăng

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 06-12-2023
Đặc biệtĐB
084716
Giải nhấtG1
58135
Giải nhìG2
50876
Giải baG3
39678
48069
Giải tưG4
64353
72671
75957
81905
14247
79672
90458
Giải nămG5
5368
Giải sáuG6
5825
9059
8601
Giải bảyG7
842
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
01, 5
16
25
35
42, 7
53, 7, 8, 9
68, 9
71, 2, 6, 8
84
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 29-11-2023
Đặc biệtĐB
531531
Giải nhấtG1
76555
Giải nhìG2
35061
Giải baG3
88869
94860
Giải tưG4
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
Giải nămG5
5968
Giải sáuG6
4003
5892
0070
Giải bảyG7
178
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
00, 2, 3
10, 7
2 
31
4 
55, 7
60, 0, 1, 5, 8, 9
70, 8
83
92
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 22-11-2023
Đặc biệtĐB
107700
Giải nhấtG1
10681
Giải nhìG2
30522
Giải baG3
57308
67141
Giải tưG4
32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614
Giải nămG5
4812
Giải sáuG6
5310
0424
3016
Giải bảyG7
366
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
00, 0, 8, 9
10, 1, 2, 4, 6
22, 4
31
40, 1, 7
57
66
7 
81
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 15-11-2023
Đặc biệtĐB
341328
Giải nhấtG1
33800
Giải nhìG2
10456
Giải baG3
20451
58587
Giải tưG4
71031
49325
41957
64763
19714
77118
48648
Giải nămG5
9805
Giải sáuG6
6959
3103
4846
Giải bảyG7
298
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
00, 3, 5
14, 8
25, 7, 8
31
46, 8
51, 6, 7, 9
63
7 
87
98
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 08-11-2023
Đặc biệtĐB
449099
Giải nhấtG1
05680
Giải nhìG2
56237
Giải baG3
35193
52039
Giải tưG4
34933
47817
75718
43158
64538
05372
33345
Giải nămG5
4789
Giải sáuG6
6281
3032
0371
Giải bảyG7
672
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
0 
17, 8
2 
32, 3, 4, 7, 8, 9
45
58
6 
71, 2, 2
80, 1, 9
93, 9
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 01-11-2023
Đặc biệtĐB
713125
Giải nhấtG1
59251
Giải nhìG2
29674
Giải baG3
09982
07470
Giải tưG4
88682
72502
27546
16702
36831
62989
06517
Giải nămG5
8588
Giải sáuG6
2976
1706
4388
Giải bảyG7
833
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
02, 2, 6
16, 7
25
31, 3
46
51
6 
70, 4, 6
82, 2, 8, 8, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 25-10-2023
Đặc biệtĐB
300191
Giải nhấtG1
23143
Giải nhìG2
91041
Giải baG3
79773
40365
Giải tưG4
24377
68834
61625
62838
67163
56869
49398
Giải nămG5
0486
Giải sáuG6
6853
0238
7419
Giải bảyG7
389
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
0 
18, 9
25
34, 8, 8
41, 3
53
63, 5, 9
73, 7
86, 9
91, 8
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 18-10-2023
Đặc biệtĐB
717533
Giải nhấtG1
39413
Giải nhìG2
96631
Giải baG3
53589
64948
Giải tưG4
92550
01122
72791
39788
68306
56386
44189
Giải nămG5
7380
Giải sáuG6
4415
9447
2636
Giải bảyG7
754
Giải támG8
10
ĐầuĐuôi
06
10, 3, 5
22
31, 3, 6
47, 8
50, 4
6 
7 
80, 6, 8, 9, 9
91
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 11-10-2023
Đặc biệtĐB
464744
Giải nhấtG1
75993
Giải nhìG2
82345
Giải baG3
42009
68239
Giải tưG4
35923
35902
07437
52229
83406
44333
55607
Giải nămG5
8465
Giải sáuG6
4924
2841
7660
Giải bảyG7
248
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
02, 6, 7, 9
1 
23, 4, 9
33, 7, 9
41, 4, 5, 8
5 
60, 5, 9
7 
8 
93
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 04-10-2023
Đặc biệtĐB
462624
Giải nhấtG1
37926
Giải nhìG2
83015
Giải baG3
30960
27956
Giải tưG4
38263
80228
07119
70090
53860
04016
33320
Giải nămG5
6139
Giải sáuG6
3578
6292
4910
Giải bảyG7
054
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00
10, 5, 6, 9
20, 4, 6, 8
39
4 
54, 6
60, 0, 3
78
8 
90, 2
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 27-09-2023
Đặc biệtĐB
166893
Giải nhấtG1
71254
Giải nhìG2
47619
Giải baG3
18132
36574
Giải tưG4
56957
65820
63895
01399
63697
37257
50979
Giải nămG5
5424
Giải sáuG6
1244
6733
8516
Giải bảyG7
644
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
0 
16, 9
20, 4
32, 3
44, 4
54, 7, 7
64
74, 9
8 
93, 5, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 20-09-2023
Đặc biệtĐB
827568
Giải nhấtG1
77386
Giải nhìG2
98928
Giải baG3
69058
99727
Giải tưG4
14507
12485
91103
70216
57291
11771
25836
Giải nămG5
9086
Giải sáuG6
3796
7432
4024
Giải bảyG7
274
Giải támG8
62
ĐầuĐuôi
03, 7
16
24, 7, 8
32, 6
4 
58
62, 8
71, 4
85, 6, 6
91, 6
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 13-09-2023
Đặc biệtĐB
079202
Giải nhấtG1
26825
Giải nhìG2
54460
Giải baG3
08874
65583
Giải tưG4
88829
03930
33412
51828
15840
00578
71049
Giải nămG5
0672
Giải sáuG6
6335
3847
7244
Giải bảyG7
880
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
02
12, 6
25, 8, 9
30, 5
40, 4, 7, 9
5 
60
72, 4, 8
80, 3
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 06-09-2023
Đặc biệtĐB
329272
Giải nhấtG1
53722
Giải nhìG2
64404
Giải baG3
02459
20402
Giải tưG4
95718
63324
19816
85492
86843
12013
66155
Giải nămG5
7657
Giải sáuG6
1163
7825
0964
Giải bảyG7
102
Giải támG8
02
ĐầuĐuôi
02, 2, 2, 4
13, 6, 8
22, 4, 5
3 
43
55, 7, 9
63, 4
72
8 
92
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 30-08-2023
Đặc biệtĐB
858546
Giải nhấtG1
45978
Giải nhìG2
58669
Giải baG3
44812
44665
Giải tưG4
04052
55564
27104
25813
29335
40748
80445
Giải nămG5
8699
Giải sáuG6
8739
8926
9825
Giải bảyG7
793
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
04
12, 3
25, 6
35, 9
45, 6, 8
52
64, 5, 6, 9
78
8 
93, 9
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 23-08-2023
Đặc biệtĐB
229524
Giải nhấtG1
97614
Giải nhìG2
50223
Giải baG3
68813
01260
Giải tưG4
05975
23611
11753
52652
35000
05557
58421
Giải nămG5
4915
Giải sáuG6
5480
1559
0147
Giải bảyG7
793
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
00
11, 3, 4, 5
21, 3, 4
3 
47
52, 3, 7, 9
60
75
80, 6
93
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 16-08-2023
Đặc biệtĐB
481340
Giải nhấtG1
65052
Giải nhìG2
59327
Giải baG3
26554
28626
Giải tưG4
04302
00160
45832
00093
77299
34141
53512
Giải nămG5
1766
Giải sáuG6
3614
7096
2778
Giải bảyG7
370
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
02
12, 4
26, 7
32
40, 1
52, 4
60, 6, 9
70, 8
8 
93, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 09-08-2023
Đặc biệtĐB
865487
Giải nhấtG1
92289
Giải nhìG2
48972
Giải baG3
98311
38907
Giải tưG4
64778
38249
02674
63478
80496
65174
90197
Giải nămG5
9192
Giải sáuG6
2626
4653
6672
Giải bảyG7
621
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
07
11
21, 6
3 
49
53
6 
72, 2, 4, 4, 8, 8
87, 9
92, 6, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 02-08-2023
Đặc biệtĐB
896358
Giải nhấtG1
39653
Giải nhìG2
51950
Giải baG3
31450
75835
Giải tưG4
97537
47003
51057
29032
87014
25818
97097
Giải nămG5
2484
Giải sáuG6
2110
1246
8020
Giải bảyG7
736
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
03
10, 4, 8
20, 3
32, 5, 6, 7
46
50, 0, 3, 7, 8
6 
7 
84
97
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 26-07-2023
Đặc biệtĐB
416255
Giải nhấtG1
31748
Giải nhìG2
34688
Giải baG3
74806
23309
Giải tưG4
64430
04211
39578
06453
37896
86940
93784
Giải nămG5
8969
Giải sáuG6
2049
1062
4092
Giải bảyG7
748
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
06, 9
11
2 
30
40, 8, 8, 9
53, 5
62, 9
78
84, 5, 8
92, 6
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 19-07-2023
Đặc biệtĐB
439461
Giải nhấtG1
32867
Giải nhìG2
80378
Giải baG3
10095
02863
Giải tưG4
43441
22902
68831
60733
42451
00811
35223
Giải nămG5
0792
Giải sáuG6
7219
6236
1048
Giải bảyG7
512
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
02
11, 2, 9
23
31, 3, 6
41, 8
51
61, 3, 5, 7
78
8 
92, 5
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 12-07-2023
Đặc biệtĐB
384394
Giải nhấtG1
72357
Giải nhìG2
23221
Giải baG3
83530
00007
Giải tưG4
18080
71361
98965
06932
92434
86680
96764
Giải nămG5
4547
Giải sáuG6
4020
9859
5540
Giải bảyG7
014
Giải támG8
01
ĐầuĐuôi
01, 7
14
20, 1
30, 2, 4
40, 7
57, 9
61, 4, 5
7 
80, 0
94
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 05-07-2023
Đặc biệtĐB
695133
Giải nhấtG1
95530
Giải nhìG2
67360
Giải baG3
99069
74460
Giải tưG4
03165
32032
93868
59538
57781
42879
34923
Giải nămG5
4897
Giải sáuG6
9926
3704
3165
Giải bảyG7
808
Giải támG8
63
ĐầuĐuôi
04, 8
1 
23, 6
30, 2, 3, 8
4 
5 
60, 0, 3, 5, 5, 8, 9
79
81
97
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 28-06-2023
Đặc biệtĐB
429745
Giải nhấtG1
38304
Giải nhìG2
45068
Giải baG3
59130
45444
Giải tưG4
56939
20881
35416
37398
30109
35564
14422
Giải nămG5
6797
Giải sáuG6
7008
3230
5423
Giải bảyG7
569
Giải támG8
31
ĐầuĐuôi
04, 8, 9
16
22, 3
30, 0, 1, 9
44, 5
5 
64, 8, 9
7 
81
97, 8
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 21-06-2023
Đặc biệtĐB
454795
Giải nhấtG1
14272
Giải nhìG2
19789
Giải baG3
54872
55552
Giải tưG4
70958
72554
26353
36225
40734
29371
04133
Giải nămG5
9037
Giải sáuG6
9893
3165
8997
Giải bảyG7
469
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
0 
1 
25
33, 4, 7
4 
52, 3, 4, 8
65, 9
71, 2, 2
89
92, 3, 5, 7
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 14-06-2023
Đặc biệtĐB
608509
Giải nhấtG1
99641
Giải nhìG2
59219
Giải baG3
29058
71350
Giải tưG4
16302
43101
05173
56981
12443
12853
44723
Giải nămG5
3360
Giải sáuG6
1104
3249
3063
Giải bảyG7
977
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
01, 2, 4, 9
19
23
3 
41, 3, 9
50, 3, 8
60, 3
73, 7
81, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 07-06-2023
Đặc biệtĐB
283959
Giải nhấtG1
53753
Giải nhìG2
68864
Giải baG3
12717
46602
Giải tưG4
22282
88740
26648
29306
44686
21503
55988
Giải nămG5
7793
Giải sáuG6
7471
0118
6701
Giải bảyG7
933
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
01, 2, 3, 6
17, 8
2 
33
40, 8
53, 6, 9
64
71
82, 6, 8
93
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 31-05-2023
Đặc biệtĐB
839121
Giải nhấtG1
25367
Giải nhìG2
99058
Giải baG3
49510
39535
Giải tưG4
02979
06496
02309
29585
36834
83878
78623
Giải nămG5
2187
Giải sáuG6
3044
6803
4086
Giải bảyG7
651
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
03, 9
10
21, 3
34, 5
44
51, 8
67
78, 9
85, 6, 7
91, 6
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 24-05-2023
Đặc biệtĐB
004582
Giải nhấtG1
74053
Giải nhìG2
60997
Giải baG3
57269
85192
Giải tưG4
88029
28858
91353
92090
39292
81742
05712
Giải nămG5
1865
Giải sáuG6
5143
8775
6125
Giải bảyG7
998
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
0 
12, 5
25, 9
3 
42, 3
53, 3, 8
65, 9
75
82
90, 2, 2, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Thứ tưT4 ngày 17-05-2023
Đặc biệtĐB
199323
Giải nhấtG1
78805
Giải nhìG2
99979
Giải baG3
07952
97585
Giải tưG4
87824
53912
44425
77022
52341
00376
81289
Giải nămG5
9342
Giải sáuG6
8719
4563
3888
Giải bảyG7
251
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
05
12, 9
21, 2, 3, 4, 5
3 
41, 2
51, 2
63
76, 9
85, 8, 9
9