Sổ kết quả xổ số Thần Tài

30 lượt quay, kết thúc vào 12-07-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ sáuT6 ngày 12-07-2024
3452
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ nămT5 ngày 11-07-2024
5191
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
91
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ tưT4 ngày 10-07-2024
0977
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
77
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ baT3 ngày 09-07-2024
1187
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
87
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ haiT2 ngày 08-07-2024
4338
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
38
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Chủ nhậtCN ngày 07-07-2024
3516
ĐầuĐuôi
0 
16
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ bảyT7 ngày 06-07-2024
7812
ĐầuĐuôi
0 
12
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ sáuT6 ngày 05-07-2024
6499
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
99
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ nămT5 ngày 04-07-2024
7365
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
65
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ tưT4 ngày 03-07-2024
8557
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
57
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ baT3 ngày 02-07-2024
1896
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
96
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ haiT2 ngày 01-07-2024
1185
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
85
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Chủ nhậtCN ngày 30-06-2024
1493
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
93
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ bảyT7 ngày 29-06-2024
8008
ĐầuĐuôi
08
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ sáuT6 ngày 28-06-2024
2510
ĐầuĐuôi
0 
10
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ nămT5 ngày 27-06-2024
4496
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
96
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ tưT4 ngày 26-06-2024
0848
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
48
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ baT3 ngày 25-06-2024
5
ĐầuĐuôi
05
1 
2 
3 
41
5 
6 
7 
87
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ haiT2 ngày 24-06-2024
5508
ĐầuĐuôi
08
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Chủ nhậtCN ngày 23-06-2024
9360
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
60
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ bảyT7 ngày 22-06-2024
3903
ĐầuĐuôi
03
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ sáuT6 ngày 21-06-2024
6150
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
50
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ nămT5 ngày 20-06-2024
9232
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
32
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ tưT4 ngày 19-06-2024
0795
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
95
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ baT3 ngày 18-06-2024
9268
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
68
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ haiT2 ngày 17-06-2024
1846
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
46
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Chủ nhậtCN ngày 16-06-2024
4363
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
63
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ bảyT7 ngày 15-06-2024
1049
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
49
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ sáuT6 ngày 14-06-2024
6645
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ nămT5 ngày 13-06-2024
3831
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
31
4 
5 
6 
7 
8 
9