Sổ kết quả xổ số Thần Tài

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ sáuT6 ngày 08-12-2023
0347
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
47
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ nămT5 ngày 07-12-2023
8246
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
46
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ tưT4 ngày 06-12-2023
1632
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
32
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ baT3 ngày 05-12-2023
5143
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
43
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ haiT2 ngày 04-12-2023
3937
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
37
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Chủ nhậtCN ngày 03-12-2023
5756
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
56
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ bảyT7 ngày 02-12-2023
4005
ĐầuĐuôi
05
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ sáuT6 ngày 01-12-2023
3017
ĐầuĐuôi
0 
17
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ nămT5 ngày 30-11-2023
4261
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
61
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ tưT4 ngày 29-11-2023
8950
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
50
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ baT3 ngày 28-11-2023
8446
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
46
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ haiT2 ngày 27-11-2023
8957
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
57
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Chủ nhậtCN ngày 26-11-2023
4953
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ bảyT7 ngày 25-11-2023
6359
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
59
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ sáuT6 ngày 24-11-2023
1911
ĐầuĐuôi
0 
11
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ nămT5 ngày 23-11-2023
4045
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
45
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ tưT4 ngày 22-11-2023
1982
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
82
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ baT3 ngày 21-11-2023
9189
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
89
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ haiT2 ngày 20-11-2023
0882
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
82
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Chủ nhậtCN ngày 19-11-2023
7216
ĐầuĐuôi
0 
16
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ bảyT7 ngày 18-11-2023
3824
ĐầuĐuôi
0 
1 
24
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ sáuT6 ngày 17-11-2023
2012
ĐầuĐuôi
0 
12
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ nămT5 ngày 16-11-2023
1823
ĐầuĐuôi
0 
1 
23
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ tưT4 ngày 15-11-2023
8707
ĐầuĐuôi
07
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ baT3 ngày 14-11-2023
1495
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
95
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ haiT2 ngày 13-11-2023
9107
ĐầuĐuôi
07
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Chủ nhậtCN ngày 12-11-2023
4553
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
53
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ bảyT7 ngày 11-11-2023
6485
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
85
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ sáuT6 ngày 10-11-2023
0152
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
52
6 
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Thần Tài Thứ nămT5 ngày 09-11-2023
9459
ĐầuĐuôi
0 
1 
2 
3 
4 
59
6 
7 
8 
9