Sổ kết quả xổ số Tiền Giang

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 03-12-2023
Đặc biệtĐB
425171
Giải nhấtG1
33858
Giải nhìG2
35309
Giải baG3
42857
42938
Giải tưG4
49447
55085
56044
58677
83210
29729
36317
Giải nămG5
9850
Giải sáuG6
9057
3130
3724
Giải bảyG7
762
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
09
10, 4, 7
24, 9
30, 8
44, 7
50, 7, 7, 8
62
71, 7
85
9 
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 26-11-2023
Đặc biệtĐB
094895
Giải nhấtG1
76685
Giải nhìG2
04196
Giải baG3
87309
89145
Giải tưG4
32050
49265
14855
30012
87558
59702
46319
Giải nămG5
7880
Giải sáuG6
3006
4462
5122
Giải bảyG7
899
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
02, 6, 9
12, 9
22
32
45
50, 5, 8
62, 5
7 
80, 5
95, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 19-11-2023
Đặc biệtĐB
710668
Giải nhấtG1
45805
Giải nhìG2
82800
Giải baG3
29844
51297
Giải tưG4
39616
52892
10892
57944
22628
58507
82160
Giải nămG5
8151
Giải sáuG6
6771
9478
5476
Giải bảyG7
362
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
00, 5, 7
16
28
3 
44, 4
51
60, 2, 8
71, 6, 8
81
92, 2, 7
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 12-11-2023
Đặc biệtĐB
647492
Giải nhấtG1
00309
Giải nhìG2
43603
Giải baG3
22723
72074
Giải tưG4
55280
39737
19894
58603
12171
33689
87346
Giải nămG5
8739
Giải sáuG6
6340
7273
3277
Giải bảyG7
851
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
03, 3, 9
18
23
37, 9
40, 6
51
6 
71, 3, 4, 7
80, 9
92, 4
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 05-11-2023
Đặc biệtĐB
413022
Giải nhấtG1
77677
Giải nhìG2
55622
Giải baG3
18456
16016
Giải tưG4
93594
80337
52171
92866
18887
97016
30933
Giải nămG5
2707
Giải sáuG6
6837
7572
8765
Giải bảyG7
767
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
07
16, 6
22, 2
33, 7, 7
4 
56
65, 6, 7
71, 2, 7
87
94, 6
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 29-10-2023
Đặc biệtĐB
070271
Giải nhấtG1
11451
Giải nhìG2
08479
Giải baG3
98889
44072
Giải tưG4
58119
83998
95961
48419
92069
14697
01244
Giải nămG5
1652
Giải sáuG6
9140
1159
7211
Giải bảyG7
992
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07
11, 9, 9
2 
3 
40, 4
51, 2, 9
61, 9
71, 2, 9
89
92, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 22-10-2023
Đặc biệtĐB
027100
Giải nhấtG1
76934
Giải nhìG2
22344
Giải baG3
50578
23361
Giải tưG4
65053
02249
37407
45285
47339
67162
32212
Giải nămG5
6521
Giải sáuG6
6098
7533
3134
Giải bảyG7
077
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
00, 7
12
21
33, 4, 4, 9
44, 9
53
61, 2
77, 8
85
98, 9
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 15-10-2023
Đặc biệtĐB
198112
Giải nhấtG1
31695
Giải nhìG2
05616
Giải baG3
64459
68994
Giải tưG4
33820
08657
99737
30474
75329
31663
12754
Giải nămG5
5648
Giải sáuG6
3800
3521
8689
Giải bảyG7
331
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
00
11, 2, 6
20, 1, 9
31, 7
48
54, 7, 9
63
74
89
94, 5
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 08-10-2023
Đặc biệtĐB
574660
Giải nhấtG1
61521
Giải nhìG2
36821
Giải baG3
61799
69281
Giải tưG4
36175
65501
46616
00796
96054
90040
73448
Giải nămG5
2354
Giải sáuG6
0477
8524
4987
Giải bảyG7
045
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
01
16
21, 1, 4
3 
40, 4, 5, 8
54, 4
60
75, 7
81, 7
96, 9
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 01-10-2023
Đặc biệtĐB
724394
Giải nhấtG1
94835
Giải nhìG2
92952
Giải baG3
51489
99615
Giải tưG4
07151
74534
60329
78142
22566
38163
20544
Giải nămG5
2062
Giải sáuG6
0698
6849
8483
Giải bảyG7
014
Giải támG8
98
ĐầuĐuôi
0 
14, 5
29
34, 5
42, 4, 9
51, 2
62, 3, 6
7 
83, 9
94, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 24-09-2023
Đặc biệtĐB
514448
Giải nhấtG1
20066
Giải nhìG2
89246
Giải baG3
87069
79801
Giải tưG4
71056
36825
72523
25682
01355
91309
40096
Giải nămG5
1191
Giải sáuG6
1782
7888
7384
Giải bảyG7
432
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
01, 9
1 
23, 5
32
46, 8
55, 6
66, 9
7 
82, 2, 4, 8, 9
91, 6
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 17-09-2023
Đặc biệtĐB
050246
Giải nhấtG1
02962
Giải nhìG2
38168
Giải baG3
05285
12231
Giải tưG4
06068
49805
18818
23475
38303
04831
13830
Giải nămG5
5426
Giải sáuG6
7702
0251
7593
Giải bảyG7
838
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
02, 3, 5
17, 8
26
30, 1, 1, 8
46
51
62, 8, 8
75
85
93
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 10-09-2023
Đặc biệtĐB
926219
Giải nhấtG1
38434
Giải nhìG2
88200
Giải baG3
50818
73315
Giải tưG4
94952
44054
96874
33631
07452
18481
62910
Giải nămG5
8859
Giải sáuG6
8659
1875
2416
Giải bảyG7
773
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
00, 9
10, 5, 6, 8, 9
2 
31, 4
4 
52, 2, 4, 9, 9
6 
73, 4, 5
81
9 
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 03-09-2023
Đặc biệtĐB
629329
Giải nhấtG1
61163
Giải nhìG2
60530
Giải baG3
08703
42718
Giải tưG4
20943
37552
76133
06138
19278
96434
88916
Giải nămG5
1842
Giải sáuG6
5827
1013
6823
Giải bảyG7
135
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
03
11, 3, 6, 8
23, 7, 9
30, 3, 4, 5, 8
42, 3
52
63
78
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 27-08-2023
Đặc biệtĐB
994132
Giải nhấtG1
32135
Giải nhìG2
66842
Giải baG3
86447
52915
Giải tưG4
78257
26199
15152
92368
75916
02973
44662
Giải nămG5
7494
Giải sáuG6
1177
7113
7086
Giải bảyG7
219
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08
13, 5, 6, 9
2 
32, 5
42, 7
52, 7
62, 8
73, 7
86
94, 9
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 20-08-2023
Đặc biệtĐB
977967
Giải nhấtG1
78741
Giải nhìG2
15958
Giải baG3
95744
35154
Giải tưG4
35491
36236
99629
34568
12193
50114
65389
Giải nămG5
6551
Giải sáuG6
3376
6876
5484
Giải bảyG7
789
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
0 
14
28, 9
36
41, 4
51, 4, 8
67, 8
76, 6
84, 9, 9
91, 3
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 13-08-2023
Đặc biệtĐB
810727
Giải nhấtG1
84660
Giải nhìG2
69093
Giải baG3
03518
12476
Giải tưG4
34181
17839
10403
77496
12304
06932
03903
Giải nămG5
8935
Giải sáuG6
3021
6343
0522
Giải bảyG7
598
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
03, 3, 4
18
21, 2, 7
32, 5, 9
43
5 
60, 0
76
81
93, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 06-08-2023
Đặc biệtĐB
789802
Giải nhấtG1
94443
Giải nhìG2
37669
Giải baG3
48466
53388
Giải tưG4
09063
58394
07959
75688
05365
73254
04561
Giải nămG5
6676
Giải sáuG6
5922
2447
1959
Giải bảyG7
293
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
02
13
22
3 
43, 7
54, 9, 9
61, 3, 5, 6, 9
76
88, 8
93, 4
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 30-07-2023
Đặc biệtĐB
973128
Giải nhấtG1
82488
Giải nhìG2
23020
Giải baG3
92114
61985
Giải tưG4
95084
89292
73737
39858
45678
46101
94679
Giải nămG5
0623
Giải sáuG6
1599
8273
0240
Giải bảyG7
807
Giải támG8
84
ĐầuĐuôi
01, 7
14
20, 3, 8
37
40
58
6 
73, 8, 9
84, 4, 5, 8
92, 9
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 23-07-2023
Đặc biệtĐB
235294
Giải nhấtG1
70977
Giải nhìG2
70975
Giải baG3
56687
01940
Giải tưG4
81727
11849
19709
44532
72856
55571
74011
Giải nămG5
0055
Giải sáuG6
3933
0326
5516
Giải bảyG7
526
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
09
11, 6
26, 6, 7
32, 3
40, 9
55, 6
64
71, 5, 7
87
94
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 16-07-2023
Đặc biệtĐB
325477
Giải nhấtG1
83177
Giải nhìG2
79037
Giải baG3
32028
73198
Giải tưG4
94592
47342
94216
02345
69602
68199
95529
Giải nămG5
9037
Giải sáuG6
3079
1077
0575
Giải bảyG7
286
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
02
16
28, 9
36, 7, 7
42, 5
5 
6 
75, 7, 7, 7, 9
86
92, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 09-07-2023
Đặc biệtĐB
690745
Giải nhấtG1
32704
Giải nhìG2
03289
Giải baG3
11920
44398
Giải tưG4
89944
81204
31868
59276
22031
50479
89474
Giải nămG5
1604
Giải sáuG6
4385
6027
7654
Giải bảyG7
532
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
04, 4, 4
1 
20, 4, 7
31, 2
44, 5
54
68
74, 6, 9
85, 9
98
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 02-07-2023
Đặc biệtĐB
614970
Giải nhấtG1
61188
Giải nhìG2
30042
Giải baG3
88508
68535
Giải tưG4
79444
40820
04988
80508
37215
58031
18787
Giải nămG5
3046
Giải sáuG6
1363
7896
0009
Giải bảyG7
152
Giải támG8
40
ĐầuĐuôi
08, 8, 9
15
20
31, 5
40, 2, 4, 6
52
63
70
87, 8, 8
96
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 25-06-2023
Đặc biệtĐB
177448
Giải nhấtG1
91781
Giải nhìG2
90016
Giải baG3
41203
61297
Giải tưG4
31411
28478
91853
33485
19568
31793
76061
Giải nămG5
3150
Giải sáuG6
3511
7137
9961
Giải bảyG7
550
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
03
11, 1, 6
2 
37
44, 8
50, 0, 3
61, 1, 8
78
81, 5
93, 7
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 18-06-2023
Đặc biệtĐB
021247
Giải nhấtG1
97570
Giải nhìG2
67097
Giải baG3
97093
64630
Giải tưG4
64075
55312
81922
94540
27965
99574
98185
Giải nămG5
6922
Giải sáuG6
4615
5573
9103
Giải bảyG7
948
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
03
12, 5
22, 2
30, 0
40, 7, 8
5 
65
70, 3, 4, 5
85
93, 7
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 11-06-2023
Đặc biệtĐB
128191
Giải nhấtG1
68436
Giải nhìG2
32251
Giải baG3
38833
63870
Giải tưG4
75568
45251
62121
97331
31789
61050
48863
Giải nămG5
5136
Giải sáuG6
1656
2405
8240
Giải bảyG7
726
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 5
1 
21, 6
31, 3, 6, 6
40
50, 1, 1, 6
63, 8
70
89
91
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 04-06-2023
Đặc biệtĐB
585165
Giải nhấtG1
23947
Giải nhìG2
69890
Giải baG3
52190
09635
Giải tưG4
07713
00139
87898
00553
85539
61542
57346
Giải nămG5
7108
Giải sáuG6
5704
6837
1529
Giải bảyG7
694
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
04, 8
13
29
35, 5, 7, 9, 9
42, 6, 7
53
65
7 
8 
90, 0, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 28-05-2023
Đặc biệtĐB
230897
Giải nhấtG1
47338
Giải nhìG2
35479
Giải baG3
12975
62157
Giải tưG4
13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946
Giải nămG5
4705
Giải sáuG6
5152
3075
9573
Giải bảyG7
497
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
05
1 
2 
36, 8
40, 6, 6
52, 4, 7
6 
73, 5, 5, 9
82, 5
95, 7, 7
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 21-05-2023
Đặc biệtĐB
532952
Giải nhấtG1
42329
Giải nhìG2
93334
Giải baG3
88656
72151
Giải tưG4
43099
81772
13619
55686
08237
40341
06071
Giải nămG5
9868
Giải sáuG6
9968
3276
0155
Giải bảyG7
173
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
0 
19
29
30, 4, 7
41
51, 2, 5, 6
68, 8
71, 2, 3, 6
86
99
Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Chủ nhậtCN ngày 14-05-2023
Đặc biệtĐB
275671
Giải nhấtG1
03758
Giải nhìG2
84721
Giải baG3
40094
37476
Giải tưG4
15186
08239
37861
12371
56864
58591
47515
Giải nămG5
0843
Giải sáuG6
2425
8448
3632
Giải bảyG7
115
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
0 
15, 5
21, 5
32, 9
43, 8
58
61, 4, 5
71, 1, 6
86
91, 4