Xem Chi Tiết Cầu xổ số Truyền Thống

Vị trí 2030, từ 01-02-2020 đến 29-02-2020 (28 lượt)

Kết quả Thứ Bảy ngày 01-02-2020
Đặc biệtĐB
72130
Giải nhấtG1
80885
Giải nhìG2
17263
71468
Giải baG3
22827
36430
10446
48639
91841
63775
Giải tưG4
2339
5617
8901
1422
Giải nămG5
8062
1699
5607
3339
5532
8448
Giải sáuG6
465
525
415
Giải bảyG7
22
71
82
57

Loto: 30, 85, 63, 68, 27, 30, 46, 39, 41, 75, 39, 17, 01, 22, 62, 99, 07, 39, 32, 48, 65, 25, 15, 22, 71, 82, 57

Kết quả Chủ Nhật ngày 02-02-2020
Đặc biệtĐB
79434
Giải nhấtG1
49618
Giải nhìG2
79266
18958
Giải baG3
69538
62473
83553
39118
45763
77596
Giải tưG4
7410
7416
7192
9310
Giải nămG5
2805
0521
3692
4072
9192
6230
Giải sáuG6
581
750
740
Giải bảyG7
40
89
38
11

Loto: 34, 18, 66, 58, 38, 73, 53, 18, 63, 96, 10, 16, 92, 10, 05, 21, 92, 72, 92, 30, 81, 50, 40, 40, 89, 38, 11

Kết quả Thứ Hai ngày 03-02-2020
Đặc biệtĐB
63107
Giải nhấtG1
48878
Giải nhìG2
90850
97357
Giải baG3
05925
39211
87578
78449
18199
21479
Giải tưG4
5188
2373
2791
4644
Giải nămG5
9407
7549
4211
5099
2525
9737
Giải sáuG6
500
611
009
Giải bảyG7
85
30
97
68

Loto: 07, 78, 50, 57, 25, 11, 78, 49, 99, 79, 88, 73, 91, 44, 07, 49, 11, 99, 25, 37, 00, 11, 09, 85, 30, 97, 68

Kết quả Thứ Ba ngày 04-02-2020
Đặc biệtĐB
44410
Giải nhấtG1
80399
Giải nhìG2
60233
19813
Giải baG3
37273
22767
28665
57161
35703
23010
Giải tưG4
2192
4561
5864
1973
Giải nămG5
7228
2741
3932
6198
4310
4595
Giải sáuG6
636
041
459
Giải bảyG7
07
79
54
11

Loto: 10, 99, 33, 13, 73, 67, 65, 61, 03, 10, 92, 61, 64, 73, 28, 41, 32, 98, 10, 95, 36, 41, 59, 07, 79, 54, 11

Kết quả Thứ Tư ngày 05-02-2020
Đặc biệtĐB
97615
Giải nhấtG1
16340
Giải nhìG2
89362
29868
Giải baG3
78216
32362
57921
95776
49042
09268
Giải tưG4
7310
2074
8384
4593
Giải nămG5
2767
0985
2000
2605
5893
7945
Giải sáuG6
386
509
866
Giải bảyG7
94
59
18
97

Loto: 15, 40, 62, 68, 16, 62, 21, 76, 42, 68, 10, 74, 84, 93, 67, 85, 00, 05, 93, 45, 86, 09, 66, 94, 59, 18, 97

Kết quả Thứ Năm ngày 06-02-2020
Đặc biệtĐB
26275
Giải nhấtG1
35468
Giải nhìG2
15859
88339
Giải baG3
81900
36763
36696
76233
97346
00817
Giải tưG4
8776
6377
8509
1558
Giải nămG5
9296
2986
2325
5333
3052
2149
Giải sáuG6
525
480
012
Giải bảyG7
08
12
00
56

Loto: 75, 68, 59, 39, 00, 63, 96, 33, 46, 17, 76, 77, 09, 58, 96, 86, 25, 33, 52, 49, 25, 80, 12, 08, 12, 00, 56

Kết quả Thứ Sáu ngày 07-02-2020
Đặc biệtĐB
14973
Giải nhấtG1
31007
Giải nhìG2
98439
51996
Giải baG3
66382
25328
33295
95453
50326
81590
Giải tưG4
1506
6872
0979
1102
Giải nămG5
8774
8759
1943
4848
4121
6643
Giải sáuG6
418
419
249
Giải bảyG7
40
71
18
12

Loto: 73, 07, 39, 96, 82, 28, 95, 53, 26, 90, 06, 72, 79, 02, 74, 59, 43, 48, 21, 43, 18, 19, 49, 40, 71, 18, 12

Kết quả Thứ Bảy ngày 08-02-2020
Đặc biệtĐB
22191
Giải nhấtG1
97112
Giải nhìG2
40888
39940
Giải baG3
39500
73056
14865
94839
85281
96191
Giải tưG4
1620
0731
2825
6430
Giải nămG5
3602
9578
1397
3671
4851
7642
Giải sáuG6
954
016
641
Giải bảyG7
15
59
64
52

Loto: 91, 12, 88, 40, 00, 56, 65, 39, 81, 91, 20, 31, 25, 30, 02, 78, 97, 71, 51, 42, 54, 16, 41, 15, 59, 64, 52

Kết quả Chủ Nhật ngày 09-02-2020
Đặc biệtĐB
60347
Giải nhấtG1
72943
Giải nhìG2
52500
63708
Giải baG3
29081
28839
14561
09823
02094
44851
Giải tưG4
7678
5015
8660
1068
Giải nămG5
0871
8747
8892
8217
4766
6409
Giải sáuG6
373
543
017
Giải bảyG7
04
78
48
87

Loto: 47, 43, 00, 08, 81, 39, 61, 23, 94, 51, 78, 15, 60, 68, 71, 47, 92, 17, 66, 09, 73, 43, 17, 04, 78, 48, 87

Kết quả Thứ Hai ngày 10-02-2020
Đặc biệtĐB
96045
Giải nhấtG1
92206
Giải nhìG2
82719
89221
Giải baG3
00378
93384
44460
78077
14462
04857
Giải tưG4
5402
7559
5196
7398
Giải nămG5
7441
0578
7326
2101
6102
5076
Giải sáuG6
784
097
225
Giải bảyG7
69
99
64
83

Loto: 45, 06, 19, 21, 78, 84, 60, 77, 62, 57, 02, 59, 96, 98, 41, 78, 26, 01, 02, 76, 84, 97, 25, 69, 99, 64, 83

Kết quả Thứ Ba ngày 11-02-2020
Đặc biệtĐB
07696
Giải nhấtG1
05052
Giải nhìG2
30163
69705
Giải baG3
97394
82663
27996
19116
09205
85254
Giải tưG4
0137
4297
8811
5555
Giải nămG5
1133
1664
6194
5111
1536
5086
Giải sáuG6
368
494
493
Giải bảyG7
70
03
36
84

Loto: 96, 52, 63, 05, 94, 63, 96, 16, 05, 54, 37, 97, 11, 55, 33, 64, 94, 11, 36, 86, 68, 94, 93, 70, 03, 36, 84

Kết quả Thứ Tư ngày 12-02-2020
Đặc biệtĐB
19747
Giải nhấtG1
36897
Giải nhìG2
52338
58777
Giải baG3
48048
58519
57844
18354
30165
42681
Giải tưG4
1696
8880
0159
6349
Giải nămG5
8361
8029
2755
9397
3422
0364
Giải sáuG6
368
843
762
Giải bảyG7
64
71
47
49

Loto: 47, 97, 38, 77, 48, 19, 44, 54, 65, 81, 96, 80, 59, 49, 61, 29, 55, 97, 22, 64, 68, 43, 62, 64, 71, 47, 49

Kết quả Thứ Năm ngày 13-02-2020
Đặc biệtĐB
54232
Giải nhấtG1
25908
Giải nhìG2
23623
36836
Giải baG3
36173
85434
13354
41469
76130
24489
Giải tưG4
7613
0931
7469
2485
Giải nămG5
5822
0856
1896
8077
4113
4624
Giải sáuG6
828
606
006
Giải bảyG7
05
29
76
07

Loto: 32, 08, 23, 36, 73, 34, 54, 69, 30, 89, 13, 31, 69, 85, 22, 56, 96, 77, 13, 24, 28, 06, 06, 05, 29, 76, 07

Kết quả Thứ Sáu ngày 14-02-2020
Đặc biệtĐB
51855
Giải nhấtG1
08402
Giải nhìG2
81863
94490
Giải baG3
50504
49212
24274
15269
72405
57083
Giải tưG4
6841
4789
6299
3683
Giải nămG5
9592
2305
9625
4188
7762
2244
Giải sáuG6
069
488
621
Giải bảyG7
34
68
33
70

Loto: 55, 02, 63, 90, 04, 12, 74, 69, 05, 83, 41, 89, 99, 83, 92, 05, 25, 88, 62, 44, 69, 88, 21, 34, 68, 33, 70

Kết quả Thứ Bảy ngày 15-02-2020
Đặc biệtĐB
47417
Giải nhấtG1
56746
Giải nhìG2
02208
90927
Giải baG3
42888
58732
05678
39250
46376
08543
Giải tưG4
4057
1320
5051
8760
Giải nămG5
5996
4963
9132
4440
9148
8146
Giải sáuG6
948
740
043
Giải bảyG7
41
30
88
99

Loto: 17, 46, 08, 27, 88, 32, 78, 50, 76, 43, 57, 20, 51, 60, 96, 63, 32, 40, 48, 46, 48, 40, 43, 41, 30, 88, 99

Kết quả Chủ Nhật ngày 16-02-2020
Đặc biệtĐB
00776
Giải nhấtG1
68932
Giải nhìG2
60349
63294
Giải baG3
01367
85984
96456
91023
80589
71089
Giải tưG4
2223
1433
1393
6940
Giải nămG5
7978
5073
4795
6977
0954
9081
Giải sáuG6
205
437
904
Giải bảyG7
49
92
75
51

Loto: 76, 32, 49, 94, 67, 84, 56, 23, 89, 89, 23, 33, 93, 40, 78, 73, 95, 77, 54, 81, 05, 37, 04, 49, 92, 75, 51

Kết quả Thứ Hai ngày 17-02-2020
Đặc biệtĐB
99817
Giải nhấtG1
69356
Giải nhìG2
53268
37870
Giải baG3
86212
64009
75190
95157
78289
80249
Giải tưG4
6853
0621
9077
0265
Giải nămG5
9850
5104
0004
8241
5178
0210
Giải sáuG6
377
170
135
Giải bảyG7
70
42
23
92

Loto: 17, 56, 68, 70, 12, 09, 90, 57, 89, 49, 53, 21, 77, 65, 50, 04, 04, 41, 78, 10, 77, 70, 35, 70, 42, 23, 92

Kết quả Thứ Ba ngày 18-02-2020
Đặc biệtĐB
06616
Giải nhấtG1
32033
Giải nhìG2
10879
99942
Giải baG3
63475
76892
07176
13773
23291
52816
Giải tưG4
7953
6150
7212
0409
Giải nămG5
7326
8802
2501
6687
3471
8773
Giải sáuG6
270
964
103
Giải bảyG7
48
41
40
59

Loto: 16, 33, 79, 42, 75, 92, 76, 73, 91, 16, 53, 50, 12, 09, 26, 02, 01, 87, 71, 73, 70, 64, 03, 48, 41, 40, 59

Kết quả Thứ Tư ngày 19-02-2020
Đặc biệtĐB
90398
Giải nhấtG1
38353
Giải nhìG2
12735
48565
Giải baG3
16557
64873
58369
16733
89160
33499
Giải tưG4
2676
3211
4182
2239
Giải nămG5
1410
9893
6515
8217
3450
8057
Giải sáuG6
345
359
475
Giải bảyG7
85
37
52
50

Loto: 98, 53, 35, 65, 57, 73, 69, 33, 60, 99, 76, 11, 82, 39, 10, 93, 15, 17, 50, 57, 45, 59, 75, 85, 37, 52, 50

Kết quả Thứ Năm ngày 20-02-2020
Đặc biệtĐB
22204
Giải nhấtG1
15061
Giải nhìG2
10606
26736
Giải baG3
99942
79268
04489
14967
69815
07814
Giải tưG4
8749
4107
2844
2015
Giải nămG5
1999
8055
8891
3495
5148
1505
Giải sáuG6
883
194
394
Giải bảyG7
93
31
40
22

Loto: 04, 61, 06, 36, 42, 68, 89, 67, 15, 14, 49, 07, 44, 15, 99, 55, 91, 95, 48, 05, 83, 94, 94, 93, 31, 40, 22

Kết quả Thứ Sáu ngày 21-02-2020
Đặc biệtĐB
36089
Giải nhấtG1
26541
Giải nhìG2
33678
81840
Giải baG3
88284
23901
70618
26101
96261
59205
Giải tưG4
6019
0705
1674
8595
Giải nămG5
8929
7766
5065
5562
6785
3432
Giải sáuG6
174
366
533
Giải bảyG7
57
40
61
67

Loto: 89, 41, 78, 40, 84, 01, 18, 01, 61, 05, 19, 05, 74, 95, 29, 66, 65, 62, 85, 32, 74, 66, 33, 57, 40, 61, 67

Kết quả Thứ Bảy ngày 22-02-2020
Đặc biệtĐB
37647
Giải nhấtG1
52140
Giải nhìG2
89553
90068
Giải baG3
44299
40219
65973
97734
71363
33287
Giải tưG4
5186
0315
8723
2476
Giải nămG5
0514
7691
4034
7789
0370
5295
Giải sáuG6
078
684
757
Giải bảyG7
33
60
62
32

Loto: 47, 40, 53, 68, 99, 19, 73, 34, 63, 87, 86, 15, 23, 76, 14, 91, 34, 89, 70, 95, 78, 84, 57, 33, 60, 62, 32

Kết quả Chủ Nhật ngày 23-02-2020
Đặc biệtĐB
36144
Giải nhấtG1
93004
Giải nhìG2
25702
82940
Giải baG3
08697
31608
74878
98769
17003
02375
Giải tưG4
5161
6520
8407
2857
Giải nămG5
2068
5776
5063
3226
8275
7871
Giải sáuG6
777
765
975
Giải bảyG7
42
73
24
38

Loto: 44, 04, 02, 40, 97, 08, 78, 69, 03, 75, 61, 20, 07, 57, 68, 76, 63, 26, 75, 71, 77, 65, 75, 42, 73, 24, 38

Kết quả Thứ Hai ngày 24-02-2020
Đặc biệtĐB
91609
Giải nhấtG1
82206
Giải nhìG2
26860
61989
Giải baG3
51549
14541
31054
96070
20841
13121
Giải tưG4
4250
7746
8751
8613
Giải nămG5
2838
1219
1634
6563
9437
4937
Giải sáuG6
611
523
835
Giải bảyG7
31
68
80
65

Loto: 09, 06, 60, 89, 49, 41, 54, 70, 41, 21, 50, 46, 51, 13, 38, 19, 34, 63, 37, 37, 11, 23, 35, 31, 68, 80, 65

Kết quả Thứ Ba ngày 25-02-2020
Đặc biệtĐB
37376
Giải nhấtG1
12891
Giải nhìG2
22279
64999
Giải baG3
31411
55239
92987
31305
21887
46023
Giải tưG4
9693
9579
0168
4861
Giải nămG5
8140
1306
9418
4642
9004
6377
Giải sáuG6
948
266
172
Giải bảyG7
50
76
24
36

Loto: 76, 91, 79, 99, 11, 39, 87, 05, 87, 23, 93, 79, 68, 61, 40, 06, 18, 42, 04, 77, 48, 66, 72, 50, 76, 24, 36

Kết quả Thứ Tư ngày 26-02-2020
Đặc biệtĐB
23146
Giải nhấtG1
98019
Giải nhìG2
87234
29114
Giải baG3
91980
99298
92782
18805
91851
02412
Giải tưG4
9570
4164
8316
1663
Giải nămG5
1814
6391
8882
5430
7287
3653
Giải sáuG6
403
810
362
Giải bảyG7
83
96
47
19

Loto: 46, 19, 34, 14, 80, 98, 82, 05, 51, 12, 70, 64, 16, 63, 14, 91, 82, 30, 87, 53, 03, 10, 62, 83, 96, 47, 19

Kết quả Thứ Năm ngày 27-02-2020
Đặc biệtĐB
26422
Giải nhấtG1
29343
Giải nhìG2
35383
77943
Giải baG3
62852
93482
53844
55177
79573
40786
Giải tưG4
3712
0691
5662
2082
Giải nămG5
3891
9905
7400
6147
7958
6420
Giải sáuG6
194
020
360
Giải bảyG7
52
81
07
06

Loto: 22, 43, 83, 43, 52, 82, 44, 77, 73, 86, 12, 91, 62, 82, 91, 05, 00, 47, 58, 20, 94, 20, 60, 52, 81, 07, 06

Kết quả Thứ Sáu ngày 28-02-2020
Đặc biệtĐB
45982
Giải nhấtG1
62271
Giải nhìG2
76182
59955
Giải baG3
72241
64855
42396
76780
05407
18088
Giải tưG4
0834
0924
1415
6482
Giải nămG5
0609
5070
1146
4157
9139
3659
Giải sáuG6
804
723
789
Giải bảyG7
65
98
27
96

Loto: 82, 71, 82, 55, 41, 55, 96, 80, 07, 88, 34, 24, 15, 82, 09, 70, 46, 57, 39, 59, 04, 23, 89, 65, 98, 27, 96

Kết quả Thứ Bảy ngày 29-02-2020
Đặc biệtĐB
80805
Giải nhấtG1
71818
Giải nhìG2
88766
13763
Giải baG3
55750
78938
52389
71702
44422
82346
Giải tưG4
7287
1433
9786
7570
Giải nămG5
9568
2954
6203
3326
6645
3852
Giải sáuG6
915
810
212
Giải bảyG7
94
10
05
01

Loto: 05, 18, 66, 63, 50, 38, 89, 02, 22, 46, 87, 33, 86, 70, 68, 54, 03, 26, 45, 52, 15, 10, 12, 94, 10, 05, 01