Sổ kết quả xổ số Bình Phước

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 02-12-2023
Đặc biệtĐB
097415
Giải nhấtG1
23132
Giải nhìG2
11140
Giải baG3
97745
27403
Giải tưG4
25936
21082
58797
93908
19100
33079
09637
Giải nămG5
7426
Giải sáuG6
1131
3844
6542
Giải bảyG7
930
Giải támG8
17
ĐầuĐuôi
00, 3, 8
15, 7
26
30, 1, 2, 6, 7
40, 2, 4, 5
5 
6 
79
82
97
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 25-11-2023
Đặc biệtĐB
504117
Giải nhấtG1
65906
Giải nhìG2
09340
Giải baG3
77713
93696
Giải tưG4
33117
92633
68878
21191
27938
55405
50182
Giải nămG5
6315
Giải sáuG6
0642
7846
9829
Giải bảyG7
869
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
05, 6
13, 5, 7, 7
29
33, 8
40, 2, 6
5 
65, 9
78
82
91, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 18-11-2023
Đặc biệtĐB
227867
Giải nhấtG1
79242
Giải nhìG2
97802
Giải baG3
96397
70022
Giải tưG4
28289
59015
91569
79663
76271
02135
60787
Giải nămG5
7883
Giải sáuG6
3283
2342
7409
Giải bảyG7
534
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
02, 9
15
22
34, 5
42, 2
5 
63, 7, 7, 9
71
83, 3, 7, 9
97
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 11-11-2023
Đặc biệtĐB
298285
Giải nhấtG1
20269
Giải nhìG2
04322
Giải baG3
21890
71051
Giải tưG4
78763
22488
76789
79164
23229
27771
62494
Giải nămG5
9246
Giải sáuG6
8932
7028
3593
Giải bảyG7
947
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
0 
1 
22, 8, 9
32
46, 7
51
63, 4, 9
71, 3
85, 8, 9
90, 3, 4
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 04-11-2023
Đặc biệtĐB
728076
Giải nhấtG1
16318
Giải nhìG2
79727
Giải baG3
23000
20152
Giải tưG4
32174
60851
08112
20493
90001
25195
90552
Giải nămG5
4078
Giải sáuG6
2750
6151
9163
Giải bảyG7
698
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
00, 1
12, 5, 8
27
3 
4 
50, 1, 1, 2, 2
63
74, 6, 8
8 
93, 5, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 28-10-2023
Đặc biệtĐB
947492
Giải nhấtG1
00910
Giải nhìG2
13731
Giải baG3
31769
17645
Giải tưG4
42149
73388
53909
22118
18648
14054
23182
Giải nămG5
0470
Giải sáuG6
8301
5389
5962
Giải bảyG7
068
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
01, 9
10, 8
2 
31
45, 8, 9
54, 4
62, 8, 9
70
82, 8, 9
92
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 21-10-2023
Đặc biệtĐB
306581
Giải nhấtG1
90328
Giải nhìG2
48840
Giải baG3
26302
75264
Giải tưG4
21111
12949
28351
38291
95937
29424
68572
Giải nămG5
1290
Giải sáuG6
7389
4678
4197
Giải bảyG7
007
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
02, 7
11
24, 8
37
40, 9
51
64
72, 4, 8
81, 9
90, 1, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 14-10-2023
Đặc biệtĐB
954335
Giải nhấtG1
39765
Giải nhìG2
26720
Giải baG3
82540
42204
Giải tưG4
65225
05687
70618
36866
67995
99355
48448
Giải nămG5
1163
Giải sáuG6
2497
0918
7106
Giải bảyG7
795
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
04, 6
18, 8
20, 5
35
40, 8
55
63, 5, 6
78
87
95, 5, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 07-10-2023
Đặc biệtĐB
521110
Giải nhấtG1
50690
Giải nhìG2
67330
Giải baG3
38172
49788
Giải tưG4
17152
12089
56170
92048
37944
70938
66785
Giải nămG5
5211
Giải sáuG6
1502
5140
3921
Giải bảyG7
592
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
02
10, 1
21
30, 8
40, 4, 8
52, 7
6 
70, 2
85, 8, 9
90, 2
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 30-09-2023
Đặc biệtĐB
299394
Giải nhấtG1
17091
Giải nhìG2
38230
Giải baG3
65553
65654
Giải tưG4
00981
71190
24395
30108
68881
68808
19290
Giải nămG5
8456
Giải sáuG6
9544
8495
1971
Giải bảyG7
288
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
08, 8, 9
1 
2 
30
44
53, 4, 6
6 
71
81, 1, 8
90, 0, 1, 4, 5, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 23-09-2023
Đặc biệtĐB
895073
Giải nhấtG1
86901
Giải nhìG2
16548
Giải baG3
38189
25925
Giải tưG4
00323
09203
61919
16513
47115
41483
12269
Giải nămG5
8423
Giải sáuG6
7662
1659
5344
Giải bảyG7
417
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
01, 3
13, 5, 7, 9
23, 3, 5
3 
44, 8
59
62, 9
73
83, 9, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 16-09-2023
Đặc biệtĐB
758268
Giải nhấtG1
18839
Giải nhìG2
32874
Giải baG3
91437
84245
Giải tưG4
44908
02187
68828
09993
56573
59777
69506
Giải nămG5
3555
Giải sáuG6
3445
1936
1175
Giải bảyG7
815
Giải támG8
14
ĐầuĐuôi
06, 8
14, 5
28
36, 7, 9
45, 5
55
68
73, 4, 5, 7
87
93
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 09-09-2023
Đặc biệtĐB
194060
Giải nhấtG1
09932
Giải nhìG2
28271
Giải baG3
05715
96131
Giải tưG4
73881
07850
35444
16899
91768
50840
54910
Giải nămG5
9604
Giải sáuG6
1450
7669
4723
Giải bảyG7
363
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
04, 5
10, 5
23
31, 2
40, 4
50, 0
60, 3, 8, 9
71
81
99
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 02-09-2023
Đặc biệtĐB
832894
Giải nhấtG1
50229
Giải nhìG2
78804
Giải baG3
91159
05111
Giải tưG4
62175
60925
15351
21241
59641
64676
99726
Giải nămG5
9362
Giải sáuG6
0786
7086
3883
Giải bảyG7
534
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
04
11
25, 5, 6, 9
34
41, 1
51, 9
62
75, 6
83, 6, 6
94
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 26-08-2023
Đặc biệtĐB
260764
Giải nhấtG1
83560
Giải nhìG2
39548
Giải baG3
33457
25676
Giải tưG4
34515
14489
49520
31004
57479
41806
17027
Giải nămG5
8193
Giải sáuG6
4134
4668
6487
Giải bảyG7
337
Giải támG8
33
ĐầuĐuôi
04, 6
15
20, 7
33, 4, 7
48
57
60, 4, 8
76, 9
87, 9
93
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 19-08-2023
Đặc biệtĐB
077541
Giải nhấtG1
44289
Giải nhìG2
43750
Giải baG3
90422
90662
Giải tưG4
77934
21412
19066
28443
59958
60397
73916
Giải nămG5
4396
Giải sáuG6
8705
6741
7255
Giải bảyG7
254
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
05
12, 6
22
34
41, 1, 3
50, 4, 5, 8
62, 6
79
89
96, 7
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 12-08-2023
Đặc biệtĐB
835001
Giải nhấtG1
00704
Giải nhìG2
31457
Giải baG3
21680
09166
Giải tưG4
12490
52429
63801
06259
74349
39263
69254
Giải nămG5
5303
Giải sáuG6
0666
5757
8880
Giải bảyG7
900
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
00, 1, 1, 3, 4
1 
29
3 
49, 9
54, 7, 7, 9
63, 6, 6
7 
80, 0
90
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 05-08-2023
Đặc biệtĐB
461337
Giải nhấtG1
07986
Giải nhìG2
15456
Giải baG3
58041
87402
Giải tưG4
91950
79091
22516
98872
84526
45213
59202
Giải nămG5
8349
Giải sáuG6
8042
3161
8882
Giải bảyG7
877
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
02, 2
13, 6
26
37
41, 2, 9
50, 6
60, 1
72, 7
82, 6
91
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 29-07-2023
Đặc biệtĐB
968129
Giải nhấtG1
74983
Giải nhìG2
24574
Giải baG3
09420
50650
Giải tưG4
98415
93164
55141
83372
33834
42466
42522
Giải nămG5
2929
Giải sáuG6
4263
2239
2942
Giải bảyG7
756
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
0 
15
20, 2, 5, 9, 9
34, 9
41, 2
50, 6
63, 4, 6
72, 4
83
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 22-07-2023
Đặc biệtĐB
333938
Giải nhấtG1
82051
Giải nhìG2
50568
Giải baG3
28060
06712
Giải tưG4
88794
55615
58651
92362
83128
44360
51048
Giải nămG5
8209
Giải sáuG6
3695
5994
3514
Giải bảyG7
995
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
09
12, 4, 5
28
30, 8
48
51, 1
60, 0, 2, 8
7 
8 
94, 4, 5, 5
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 15-07-2023
Đặc biệtĐB
856501
Giải nhấtG1
87238
Giải nhìG2
89425
Giải baG3
99409
38582
Giải tưG4
52047
51364
08593
62881
56857
51198
61178
Giải nămG5
1116
Giải sáuG6
4252
2191
1571
Giải bảyG7
272
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
01, 9
16
25
32, 8
47
52, 7
64
71, 2, 8
81, 2
91, 3, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 08-07-2023
Đặc biệtĐB
084418
Giải nhấtG1
72392
Giải nhìG2
01762
Giải baG3
70512
28717
Giải tưG4
91952
42581
33590
18654
66622
09802
40579
Giải nămG5
7673
Giải sáuG6
5996
2757
6917
Giải bảyG7
639
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
02
12, 7, 7, 8
22
39
4 
52, 4, 5, 7
62
73, 9
81
90, 2, 6
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 01-07-2023
Đặc biệtĐB
281019
Giải nhấtG1
86715
Giải nhìG2
93972
Giải baG3
03853
85464
Giải tưG4
16859
17112
41210
46654
23526
97004
98111
Giải nămG5
1286
Giải sáuG6
6267
0628
4068
Giải bảyG7
668
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
04
10, 1, 2, 5, 9
26, 8
3 
4 
53, 4, 7, 9
64, 7, 8, 8
72
86
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 24-06-2023
Đặc biệtĐB
473083
Giải nhấtG1
84127
Giải nhìG2
06312
Giải baG3
11063
24235
Giải tưG4
51057
44054
19625
95014
82853
14388
55151
Giải nămG5
7354
Giải sáuG6
7489
9801
6188
Giải bảyG7
909
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
01, 9
12, 4
25, 7
35
4 
51, 3, 4, 4, 7
63
7 
83, 8, 8, 9
91
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 17-06-2023
Đặc biệtĐB
564502
Giải nhấtG1
45850
Giải nhìG2
95239
Giải baG3
71037
24210
Giải tưG4
23820
51271
17210
23355
67427
82310
19260
Giải nămG5
3105
Giải sáuG6
2004
1214
3308
Giải bảyG7
409
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
02, 4, 5, 8, 9
10, 0, 0, 4
20, 7
37, 9
4 
50, 5
60
71
83
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 10-06-2023
Đặc biệtĐB
554461
Giải nhấtG1
35432
Giải nhìG2
89261
Giải baG3
36883
97461
Giải tưG4
25415
62072
26850
48071
93539
26286
44706
Giải nămG5
5653
Giải sáuG6
9080
1745
2885
Giải bảyG7
607
Giải támG8
32
ĐầuĐuôi
06, 7
15
2 
32, 2, 9
45
50, 3
61, 1, 1
71, 2
80, 3, 5, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 03-06-2023
Đặc biệtĐB
475175
Giải nhấtG1
60686
Giải nhìG2
22093
Giải baG3
36254
64150
Giải tưG4
09954
60681
00135
88618
32245
64223
75079
Giải nămG5
4325
Giải sáuG6
0179
9477
4639
Giải bảyG7
858
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
0 
18
23, 5
35, 9
45, 8
50, 4, 4, 8
6 
75, 7, 9, 9
81, 6
93
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 27-05-2023
Đặc biệtĐB
871775
Giải nhấtG1
37888
Giải nhìG2
46861
Giải baG3
56598
18042
Giải tưG4
97279
13525
21878
64546
59169
78649
58849
Giải nămG5
8525
Giải sáuG6
9298
9778
7347
Giải bảyG7
333
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
0 
1 
25, 5
33
42, 6, 7, 9, 9
5 
61, 9
75, 8, 8, 9, 9
88
98, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 20-05-2023
Đặc biệtĐB
930598
Giải nhấtG1
64432
Giải nhìG2
67803
Giải baG3
93541
67091
Giải tưG4
96623
80909
13355
08854
64108
14467
91184
Giải nămG5
3136
Giải sáuG6
8270
6429
0904
Giải bảyG7
447
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
03, 4, 8, 9
1 
23, 9
32, 6
41, 7
54, 4, 5
67
70
84
91, 8
Kết Quả Xổ Số Bình Phước Thứ bảyT7 ngày 13-05-2023
Đặc biệtĐB
159503
Giải nhấtG1
40091
Giải nhìG2
99932
Giải baG3
09437
30345
Giải tưG4
78052
37958
67085
76377
73969
48311
30631
Giải nămG5
7250
Giải sáuG6
8693
5715
5103
Giải bảyG7
377
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
03, 3
11, 5
2 
31, 2, 6, 7
45
50, 2, 8
69
77, 7
85
91, 3