Sổ kết quả xổ số Đà Nẵng

30 lượt quay, kết thúc vào 27-05-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 25-05-2024
Đặc biệtĐB
476726
Giải nhấtG1
74759
Giải nhìG2
17440
Giải baG3
82867
70423
Giải tưG4
10838
51168
45114
42798
97620
05078
11047
Giải nămG5
5062
Giải sáuG6
7896
4981
3544
Giải bảyG7
881
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
0 
14
20, 3, 6
38
40, 4, 7
59
62, 7, 8
78
81, 1, 8
96, 8
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 22-05-2024
Đặc biệtĐB
864720
Giải nhấtG1
84593
Giải nhìG2
22970
Giải baG3
14445
41871
Giải tưG4
55041
28061
38773
88590
45362
78072
36625
Giải nămG5
1200
Giải sáuG6
1727
0175
6116
Giải bảyG7
915
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
00
15, 6
20, 5, 7
3 
41, 5
5 
61, 2
70, 1, 2, 3, 5
83
90, 3
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 18-05-2024
Đặc biệtĐB
558046
Giải nhấtG1
05753
Giải nhìG2
95929
Giải baG3
81647
47397
Giải tưG4
99439
70875
44807
08655
21657
36188
93913
Giải nămG5
1160
Giải sáuG6
6607
7514
0308
Giải bảyG7
290
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
07, 7, 8
13, 4
29
39
46, 7
53, 5, 7, 8
60
75
88
90, 7
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 15-05-2024
Đặc biệtĐB
421752
Giải nhấtG1
99354
Giải nhìG2
97831
Giải baG3
51202
34118
Giải tưG4
61936
97667
86427
50922
31968
47057
56226
Giải nămG5
3666
Giải sáuG6
9029
2752
6653
Giải bảyG7
286
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
02
18
20, 2, 6, 7, 9
31, 6
4 
52, 2, 3, 4, 7
66, 7, 8
7 
86
9 
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 11-05-2024
Đặc biệtĐB
377478
Giải nhấtG1
25130
Giải nhìG2
91940
Giải baG3
07302
87478
Giải tưG4
36562
22409
17261
21231
90419
47100
66055
Giải nămG5
1484
Giải sáuG6
3005
0804
3434
Giải bảyG7
530
Giải támG8
16
ĐầuĐuôi
00, 2, 4, 5, 9
16, 9
2 
30, 0, 1, 4
40
55
61, 2
78, 8
84
9 
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 08-05-2024
Đặc biệtĐB
762242
Giải nhấtG1
93640
Giải nhìG2
25831
Giải baG3
76421
27496
Giải tưG4
97373
68771
02651
93634
09607
03432
44498
Giải nămG5
1962
Giải sáuG6
6020
0669
5199
Giải bảyG7
285
Giải támG8
93
ĐầuĐuôi
07
1 
20, 1
31, 2, 4
40, 2
51
62, 9
71, 3
85
93, 6, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 04-05-2024
Đặc biệtĐB
304905
Giải nhấtG1
15833
Giải nhìG2
17111
Giải baG3
87884
23108
Giải tưG4
28728
97039
04845
32443
39471
63591
98635
Giải nămG5
2555
Giải sáuG6
6383
0731
1787
Giải bảyG7
733
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
05, 8
11
28
31, 3, 3, 5, 9
43, 5
55
6 
71
82, 3, 4, 7
91
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 01-05-2024
Đặc biệtĐB
330440
Giải nhấtG1
02495
Giải nhìG2
66704
Giải baG3
91756
09287
Giải tưG4
07848
54004
78207
68767
88881
38691
40057
Giải nămG5
0699
Giải sáuG6
9313
2220
8483
Giải bảyG7
853
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
04, 4, 7
13
20
3 
40, 8
53, 6, 7
67
7 
81, 3, 7, 8
91, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 27-04-2024
Đặc biệtĐB
341749
Giải nhấtG1
94259
Giải nhìG2
66007
Giải baG3
57193
91662
Giải tưG4
85127
03396
83448
12267
63739
73770
85317
Giải nămG5
4077
Giải sáuG6
3191
6337
4833
Giải bảyG7
801
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
01, 7
17
27
33, 7, 9
48, 9
59
62, 7
70, 7, 9
8 
91, 3, 6
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 24-04-2024
Đặc biệtĐB
080393
Giải nhấtG1
24808
Giải nhìG2
32354
Giải baG3
04715
59009
Giải tưG4
02797
16335
30930
02929
45178
92885
93932
Giải nămG5
1879
Giải sáuG6
2594
7417
2109
Giải bảyG7
579
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
08, 9, 9
15, 7
29
30, 2, 5
41
54
6 
78, 9, 9
85
93, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 20-04-2024
Đặc biệtĐB
942256
Giải nhấtG1
42351
Giải nhìG2
78868
Giải baG3
75761
47764
Giải tưG4
47620
76454
39179
44220
38791
09159
33140
Giải nămG5
8017
Giải sáuG6
9223
6301
9480
Giải bảyG7
120
Giải támG8
76
ĐầuĐuôi
01
17
20, 0, 0, 3
3 
40
51, 4, 6, 9
61, 4, 8
76, 9
80
91
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 17-04-2024
Đặc biệtĐB
263224
Giải nhấtG1
72724
Giải nhìG2
27034
Giải baG3
16638
42395
Giải tưG4
47523
72708
28663
95045
15417
46864
74856
Giải nămG5
5179
Giải sáuG6
5997
8213
9185
Giải bảyG7
406
Giải támG8
66
ĐầuĐuôi
06, 8
13, 7
23, 4, 4
34, 8
45
56
63, 4, 6
79
85
95, 7
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 13-04-2024
Đặc biệtĐB
590891
Giải nhấtG1
36140
Giải nhìG2
31258
Giải baG3
85278
18495
Giải tưG4
13233
59832
80167
73909
89459
08644
02709
Giải nămG5
8115
Giải sáuG6
8695
1110
7886
Giải bảyG7
284
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
09, 9
10, 5, 5
2 
32, 3
40, 4
58, 9
67
78
84, 6
91, 5, 5
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 10-04-2024
Đặc biệtĐB
035606
Giải nhấtG1
98251
Giải nhìG2
78452
Giải baG3
01223
46530
Giải tưG4
86911
92784
88328
24365
87891
12135
14372
Giải nămG5
8249
Giải sáuG6
5740
6001
5428
Giải bảyG7
172
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
01, 6
11
22, 3, 8, 8
30, 5
40, 9
51, 2
65
72, 2
84
91
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 06-04-2024
Đặc biệtĐB
249316
Giải nhấtG1
68799
Giải nhìG2
70715
Giải baG3
81924
37244
Giải tưG4
64953
13815
67316
57299
41147
97574
98027
Giải nămG5
0885
Giải sáuG6
3901
0674
1813
Giải bảyG7
380
Giải támG8
04
ĐầuĐuôi
01, 4
13, 5, 5, 6, 6
24, 7
3 
44, 7
53
6 
74, 4
80, 5
99, 9
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 03-04-2024
Đặc biệtĐB
736465
Giải nhấtG1
63304
Giải nhìG2
55709
Giải baG3
62304
46859
Giải tưG4
18610
16961
04478
58093
06698
02484
86146
Giải nămG5
0276
Giải sáuG6
8676
7880
4647
Giải bảyG7
775
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
04, 4, 9
10
2 
3 
46, 7
50, 9
61, 5
75, 6, 6, 8
80, 4
93, 8
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 30-03-2024
Đặc biệtĐB
082493
Giải nhấtG1
48006
Giải nhìG2
48131
Giải baG3
75373
10690
Giải tưG4
15934
00559
95993
60298
72606
51788
08333
Giải nămG5
3716
Giải sáuG6
1684
8873
4175
Giải bảyG7
242
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
06, 6, 9
16
2 
31, 3, 4
42
59
6 
73, 3, 5
84, 8
90, 3, 3, 8
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 27-03-2024
Đặc biệtĐB
954722
Giải nhấtG1
21522
Giải nhìG2
70216
Giải baG3
60110
21638
Giải tưG4
82677
06255
03899
28051
02759
38749
04772
Giải nămG5
8923
Giải sáuG6
2348
6200
6299
Giải bảyG7
400
Giải támG8
92
ĐầuĐuôi
00, 0
10, 6
22, 2, 3
38
48, 9
51, 5, 9
6 
72, 7
8 
92, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 23-03-2024
Đặc biệtĐB
623653
Giải nhấtG1
18949
Giải nhìG2
03724
Giải baG3
05823
88295
Giải tưG4
02125
19644
13219
28207
12325
54522
83429
Giải nămG5
6173
Giải sáuG6
2746
7820
6665
Giải bảyG7
807
Giải támG8
88
ĐầuĐuôi
07, 7
19
20, 2, 3, 4, 5, 5, 9
3 
44, 6, 9
53
65
73
88
95
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 20-03-2024
Đặc biệtĐB
295827
Giải nhấtG1
72370
Giải nhìG2
06241
Giải baG3
74455
05907
Giải tưG4
31683
11887
95453
90022
09319
39088
60352
Giải nămG5
1071
Giải sáuG6
3275
8010
7406
Giải bảyG7
672
Giải támG8
48
ĐầuĐuôi
06, 7
10, 9
22, 7
3 
41, 8
52, 3, 5
6 
70, 1, 2, 5
83, 7, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 16-03-2024
Đặc biệtĐB
864903
Giải nhấtG1
50503
Giải nhìG2
92703
Giải baG3
03786
51207
Giải tưG4
08635
92435
38285
45799
62002
60174
39406
Giải nămG5
0451
Giải sáuG6
6364
4277
6386
Giải bảyG7
958
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
02, 3, 3, 3, 6, 7
1 
25
35, 5
4 
51, 8
64
74, 7
85, 6, 6
99
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 13-03-2024
Đặc biệtĐB
726763
Giải nhấtG1
70480
Giải nhìG2
97102
Giải baG3
08010
67605
Giải tưG4
38143
84891
40408
93818
66208
92895
08796
Giải nămG5
7248
Giải sáuG6
3916
7664
9542
Giải bảyG7
801
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
01, 2, 5, 8, 8
10, 6, 8
2 
3 
42, 3, 8
5 
63, 4
74
80
91, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 09-03-2024
Đặc biệtĐB
930105
Giải nhấtG1
50990
Giải nhìG2
80079
Giải baG3
23724
86337
Giải tưG4
16817
96830
43909
85198
55881
90880
17779
Giải nămG5
6602
Giải sáuG6
7224
2602
8085
Giải bảyG7
269
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
02, 2, 5, 9
17
24, 4
30, 7
4 
5 
67, 9
79, 9
80, 1, 5
90, 8
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 06-03-2024
Đặc biệtĐB
499850
Giải nhấtG1
92175
Giải nhìG2
94014
Giải baG3
71620
29207
Giải tưG4
99618
56696
07450
03050
77526
39117
47199
Giải nămG5
9189
Giải sáuG6
9130
1774
0970
Giải bảyG7
280
Giải támG8
45
ĐầuĐuôi
07
14, 7, 8
20, 6
30
45
50, 0, 0
6 
70, 4, 5
80, 9
96, 9
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 02-03-2024
Đặc biệtĐB
147917
Giải nhấtG1
21866
Giải nhìG2
14909
Giải baG3
74762
61079
Giải tưG4
29181
47508
66597
56254
29789
92631
85358
Giải nămG5
2457
Giải sáuG6
0055
8007
3677
Giải bảyG7
038
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
07, 8, 9
17
2 
31, 6, 8
4 
54, 5, 7, 8
62, 6
77, 9
81, 9
97
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 28-02-2024
Đặc biệtĐB
127372
Giải nhấtG1
84545
Giải nhìG2
62918
Giải baG3
28343
71370
Giải tưG4
41836
48533
52122
47223
24606
23090
66967
Giải nămG5
6098
Giải sáuG6
1321
2597
1148
Giải bảyG7
509
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
06, 9
18
21, 2, 3
33, 6, 6
43, 5, 8
5 
67
70, 2
8 
90, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 24-02-2024
Đặc biệtĐB
289733
Giải nhấtG1
62807
Giải nhìG2
21223
Giải baG3
12091
45844
Giải tưG4
56139
98356
39125
80475
29906
17147
30204
Giải nămG5
0165
Giải sáuG6
5552
1363
7454
Giải bảyG7
652
Giải támG8
25
ĐầuĐuôi
04, 6, 7
1 
23, 5, 5
33, 9
44, 7
52, 2, 4, 6
63, 5
75
8 
91
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 21-02-2024
Đặc biệtĐB
053869
Giải nhấtG1
02248
Giải nhìG2
44788
Giải baG3
93987
37190
Giải tưG4
47723
24481
44655
75164
14523
78673
11825
Giải nămG5
6330
Giải sáuG6
7615
0422
8536
Giải bảyG7
845
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00
15
22, 3, 3, 5
30, 6
45, 8
55
64, 9
73
81, 7, 8
90
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ bảyT7 ngày 17-02-2024
Đặc biệtĐB
837214
Giải nhấtG1
24020
Giải nhìG2
94099
Giải baG3
62690
99815
Giải tưG4
01988
09208
51387
02910
43344
04979
48465
Giải nămG5
8649
Giải sáuG6
8377
9081
7147
Giải bảyG7
173
Giải támG8
23
ĐầuĐuôi
08
10, 4, 5
20, 3
3 
44, 7, 9
5 
65
73, 7, 9
81, 7, 8
90, 9
Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Thứ tưT4 ngày 14-02-2024
Đặc biệtĐB
445451
Giải nhấtG1
02445
Giải nhìG2
94307
Giải baG3
90585
16428
Giải tưG4
02445
93108
55095
48178
11292
44652
72643
Giải nămG5
6900
Giải sáuG6
5529
8909
5181
Giải bảyG7
589
Giải támG8
15
ĐầuĐuôi
00, 7, 8, 9
15
28, 9
3 
43, 5, 5
51, 2
6 
78
81, 5, 9
92, 5