Sổ kết quả xổ số Gia Lai

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 08-12-2023
Đặc biệtĐB
433233
Giải nhấtG1
37067
Giải nhìG2
21293
Giải baG3
58543
31638
Giải tưG4
88933
72830
20116
41307
35758
06419
91771
Giải nămG5
8648
Giải sáuG6
7617
7799
7518
Giải bảyG7
591
Giải támG8
81
ĐầuĐuôi
07
16, 7, 8, 9
2 
30, 3, 3, 8
43, 8
58
67
71
81
91, 3, 9
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 01-12-2023
Đặc biệtĐB
331504
Giải nhấtG1
71307
Giải nhìG2
07057
Giải baG3
49124
06927
Giải tưG4
14869
69329
79214
08566
71701
69303
90652
Giải nămG5
1964
Giải sáuG6
9746
3315
8741
Giải bảyG7
558
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
01, 3, 4, 7
14, 5
24, 7, 9
3 
41, 6
52, 4, 7, 8
64, 6, 9
7 
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 24-11-2023
Đặc biệtĐB
420075
Giải nhấtG1
09153
Giải nhìG2
60559
Giải baG3
39137
43103
Giải tưG4
90146
19251
24890
13467
37274
84805
18114
Giải nămG5
4192
Giải sáuG6
8164
9767
4765
Giải bảyG7
579
Giải támG8
51
ĐầuĐuôi
03, 5
14
2 
37
46
51, 1, 3, 9
64, 5, 7, 7
74, 5, 9
8 
90, 2
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 17-11-2023
Đặc biệtĐB
724015
Giải nhấtG1
27890
Giải nhìG2
64023
Giải baG3
48404
22645
Giải tưG4
95873
29382
91809
13395
87250
51885
55179
Giải nămG5
5435
Giải sáuG6
6337
8900
4387
Giải bảyG7
042
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
00, 4, 9
15
23, 4
35, 7
42, 5
50
6 
73, 9
82, 5, 7
90, 5
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 10-11-2023
Đặc biệtĐB
123076
Giải nhấtG1
91473
Giải nhìG2
10100
Giải baG3
78323
14491
Giải tưG4
59737
18137
83428
20665
01751
93726
54082
Giải nămG5
0615
Giải sáuG6
1459
8272
0599
Giải bảyG7
640
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
00
15
23, 6, 8
37, 7
40
51, 9
65
72, 3, 6
82, 9
91, 9
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 03-11-2023
Đặc biệtĐB
851265
Giải nhấtG1
10173
Giải nhìG2
05889
Giải baG3
31462
75749
Giải tưG4
04325
04189
23731
76191
47034
63805
46631
Giải nămG5
7860
Giải sáuG6
6866
2789
3577
Giải bảyG7
390
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
05
1 
21, 5
31, 1, 4
49
5 
60, 2, 5, 6
73, 7
89, 9, 9
90, 1
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 27-10-2023
Đặc biệtĐB
483117
Giải nhấtG1
38029
Giải nhìG2
30972
Giải baG3
96319
24381
Giải tưG4
48385
08603
77736
94369
16416
10151
89626
Giải nămG5
5694
Giải sáuG6
5918
2197
2810
Giải bảyG7
357
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
03
10, 6, 7, 8, 8, 9
26, 9
36
4 
51, 7
69
72
81, 5
94, 7
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 20-10-2023
Đặc biệtĐB
972975
Giải nhấtG1
21815
Giải nhìG2
89650
Giải baG3
06754
34558
Giải tưG4
62991
64530
89227
17026
12546
11378
00940
Giải nămG5
8413
Giải sáuG6
0265
1448
2726
Giải bảyG7
298
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
0 
13, 5
26, 6, 7
30
40, 6, 8
50, 4, 8
65
75, 8
8 
91, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 13-10-2023
Đặc biệtĐB
897335
Giải nhấtG1
46571
Giải nhìG2
70321
Giải baG3
51611
46622
Giải tưG4
08639
29077
17928
47798
87556
93986
29347
Giải nămG5
8750
Giải sáuG6
0636
4255
6325
Giải bảyG7
418
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
0 
11, 8
21, 2, 5, 8
35, 6, 9
47
50, 5, 6
60
71, 7
86
98
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 06-10-2023
Đặc biệtĐB
061333
Giải nhấtG1
17912
Giải nhìG2
27405
Giải baG3
43968
71426
Giải tưG4
20292
34170
93679
54470
10709
71529
81899
Giải nămG5
8443
Giải sáuG6
5931
1713
1962
Giải bảyG7
338
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
05, 9
12, 3
26, 9
31, 3, 8
43
55
62, 8
70, 0, 9
8 
92, 9
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 29-09-2023
Đặc biệtĐB
007924
Giải nhấtG1
18419
Giải nhìG2
21176
Giải baG3
87107
31658
Giải tưG4
14857
02557
73092
63648
04121
43862
26392
Giải nămG5
9301
Giải sáuG6
1753
5524
5502
Giải bảyG7
826
Giải támG8
19
ĐầuĐuôi
01, 2, 7
19, 9
21, 4, 4, 6
3 
48
53, 7, 7, 8
62
76
8 
92, 2
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 22-09-2023
Đặc biệtĐB
478412
Giải nhấtG1
67536
Giải nhìG2
96544
Giải baG3
33791
65501
Giải tưG4
59208
49510
27286
66339
18945
30159
63992
Giải nămG5
9668
Giải sáuG6
0818
1535
0529
Giải bảyG7
578
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
01, 8
10, 2, 8
29
35, 6, 9
44, 5
59
68
75, 8
86
91, 2
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 15-09-2023
Đặc biệtĐB
299167
Giải nhấtG1
92493
Giải nhìG2
18118
Giải baG3
82398
99406
Giải tưG4
04962
47028
49789
24423
28747
19338
20976
Giải nămG5
1714
Giải sáuG6
8138
1975
5895
Giải bảyG7
160
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
05, 6
14, 8
23, 8
38, 8
47
5 
60, 2, 7
75, 6
89
93, 5, 8
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 08-09-2023
Đặc biệtĐB
370625
Giải nhấtG1
77481
Giải nhìG2
18019
Giải baG3
05375
12052
Giải tưG4
58692
94016
95321
28191
64951
39615
74720
Giải nămG5
9793
Giải sáuG6
7229
3341
2037
Giải bảyG7
001
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
01, 8
15, 6, 9
20, 1, 5, 9
37
41
51, 2
6 
75
81
91, 2, 3
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 01-09-2023
Đặc biệtĐB
895519
Giải nhấtG1
44998
Giải nhìG2
86801
Giải baG3
50992
30867
Giải tưG4
09909
87740
95151
89658
46574
16567
25888
Giải nămG5
5342
Giải sáuG6
2877
7535
7640
Giải bảyG7
092
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
01, 9
19
2 
34, 5
40, 0, 2
51, 8
67, 7
74, 7
88
92, 2, 8
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 25-08-2023
Đặc biệtĐB
555589
Giải nhấtG1
40363
Giải nhìG2
79356
Giải baG3
46859
26926
Giải tưG4
39315
83206
45562
10661
45652
19485
32151
Giải nămG5
8834
Giải sáuG6
2040
3887
0841
Giải bảyG7
607
Giải támG8
79
ĐầuĐuôi
06, 7
15
26
34
40, 1
51, 2, 6, 9
61, 2, 3
79
85, 7, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 18-08-2023
Đặc biệtĐB
449916
Giải nhấtG1
16601
Giải nhìG2
99312
Giải baG3
36208
36788
Giải tưG4
24724
49011
81149
64605
00164
21605
79284
Giải nămG5
4055
Giải sáuG6
0136
1097
3847
Giải bảyG7
560
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
01, 5, 5, 8
11, 2, 6
24
36
47, 9
55
60, 4, 5
7 
84, 8
97
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 11-08-2023
Đặc biệtĐB
160673
Giải nhấtG1
77317
Giải nhìG2
72941
Giải baG3
91667
92133
Giải tưG4
50305
46358
64898
23186
10124
54767
92206
Giải nămG5
3784
Giải sáuG6
5114
1563
8185
Giải bảyG7
729
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
05, 6
13, 4, 7
24, 9
33
41
58
63, 7, 7
73
84, 5, 6
98
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 04-08-2023
Đặc biệtĐB
219086
Giải nhấtG1
58733
Giải nhìG2
99679
Giải baG3
69406
80581
Giải tưG4
61256
32345
34296
61429
05372
28617
79374
Giải nămG5
0209
Giải sáuG6
7752
1916
7502
Giải bảyG7
380
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
02, 6, 6, 9
16, 7
29
33
45
52, 6
6 
72, 4, 9
80, 1, 6
96
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 28-07-2023
Đặc biệtĐB
269653
Giải nhấtG1
57511
Giải nhìG2
62749
Giải baG3
21638
28753
Giải tưG4
83976
61452
08310
71570
18115
22321
46006
Giải nămG5
6993
Giải sáuG6
5757
5249
0961
Giải bảyG7
311
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
06
10, 1, 1, 5
21
38
49, 9
52, 3, 3, 7
61, 7
70, 6
8 
93
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 21-07-2023
Đặc biệtĐB
647019
Giải nhấtG1
38893
Giải nhìG2
18147
Giải baG3
25968
77604
Giải tưG4
56085
34736
60935
76307
51577
73553
70571
Giải nămG5
3855
Giải sáuG6
0346
6786
0964
Giải bảyG7
840
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
04, 7
13, 9
2 
35, 6
40, 6, 7
53, 5
64, 8
71, 7
85, 6
93
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 14-07-2023
Đặc biệtĐB
993695
Giải nhấtG1
59376
Giải nhìG2
35230
Giải baG3
88123
24710
Giải tưG4
80555
90033
39922
97058
35658
37731
29086
Giải nămG5
6861
Giải sáuG6
8847
3046
9927
Giải bảyG7
718
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
0 
10, 8
22, 3, 7
30, 1, 3
44, 6, 7
55, 8, 8
61
76
86
95
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 07-07-2023
Đặc biệtĐB
257375
Giải nhấtG1
32766
Giải nhìG2
23823
Giải baG3
84349
30801
Giải tưG4
44103
86466
09627
60584
08601
07486
76529
Giải nămG5
7734
Giải sáuG6
3185
2882
4330
Giải bảyG7
851
Giải támG8
03
ĐầuĐuôi
01, 1, 3, 3
1 
23, 7, 9
30, 4
49
51
66, 6
75
82, 4, 5, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 30-06-2023
Đặc biệtĐB
524190
Giải nhấtG1
66771
Giải nhìG2
44011
Giải baG3
25047
98065
Giải tưG4
78532
51116
32254
84763
47078
59789
17227
Giải nămG5
1166
Giải sáuG6
7323
4294
7453
Giải bảyG7
086
Giải támG8
36
ĐầuĐuôi
0 
11, 6
23, 7
32, 6
47
53, 4
63, 5, 6
71, 8
86, 9
90, 4
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 23-06-2023
Đặc biệtĐB
927521
Giải nhấtG1
03992
Giải nhìG2
73774
Giải baG3
94666
22138
Giải tưG4
83939
26520
42494
45442
58143
59298
62592
Giải nămG5
2533
Giải sáuG6
5788
8895
7105
Giải bảyG7
626
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
05
1 
20, 1, 6
33, 8, 9
42, 3
5 
65, 6
74
88
92, 2, 4, 5, 8
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 16-06-2023
Đặc biệtĐB
756445
Giải nhấtG1
29648
Giải nhìG2
24302
Giải baG3
75824
44788
Giải tưG4
78912
85473
80344
25087
09910
74551
62973
Giải nămG5
1016
Giải sáuG6
7854
4997
5044
Giải bảyG7
260
Giải támG8
74
ĐầuĐuôi
02
10, 2, 6
24
3 
44, 4, 5, 8
51, 4
60
73, 3, 4
87, 8
97
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 09-06-2023
Đặc biệtĐB
474809
Giải nhấtG1
85910
Giải nhìG2
44606
Giải baG3
43421
17244
Giải tưG4
39862
81091
23958
90590
97707
35999
75551
Giải nămG5
2668
Giải sáuG6
3972
5879
8867
Giải bảyG7
613
Giải támG8
90
ĐầuĐuôi
06, 7, 9
10, 3
21
3 
44
51, 8
62, 7, 8
72, 9
8 
90, 0, 1, 9
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 02-06-2023
Đặc biệtĐB
316288
Giải nhấtG1
44300
Giải nhìG2
28656
Giải baG3
51616
86666
Giải tưG4
10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768
Giải nămG5
3974
Giải sáuG6
0390
6600
9895
Giải bảyG7
906
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
00, 0, 0, 4, 6, 7
16
2 
3 
4 
56, 8
65, 6, 8
74
87, 7, 8
90, 5
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 26-05-2023
Đặc biệtĐB
006330
Giải nhấtG1
38441
Giải nhìG2
12674
Giải baG3
95981
00123
Giải tưG4
10524
65303
48097
98515
55000
36591
50077
Giải nămG5
5325
Giải sáuG6
8903
4694
2899
Giải bảyG7
773
Giải támG8
71
ĐầuĐuôi
00, 3, 3
15
23, 4, 5
30
41
5 
6 
71, 3, 4, 7
81
91, 4, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Gia Lai Thứ sáuT6 ngày 19-05-2023
Đặc biệtĐB
930199
Giải nhấtG1
07964
Giải nhìG2
39972
Giải baG3
37145
88820
Giải tưG4
58762
59612
79670
88201
77337
80034
47544
Giải nămG5
9564
Giải sáuG6
4306
7665
4643
Giải bảyG7
982
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
01, 6
12
20
34, 7
43, 4, 5
5 
62, 4, 4, 4, 5
70, 2
82
99