Sổ kết quả xổ số Hồ Chí Minh

30 lượt quay, kết thúc vào 15-04-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 13-04-2024
Đặc biệtĐB
309125
Giải nhấtG1
65226
Giải nhìG2
44565
Giải baG3
51613
86409
Giải tưG4
61116
29576
42413
37115
29242
96636
38806
Giải nămG5
5714
Giải sáuG6
8198
4977
8302
Giải bảyG7
974
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
02, 6, 9
13, 3, 4, 5, 6
25, 6
36
42
5 
65
70, 4, 6, 7
8 
98
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 08-04-2024
Đặc biệtĐB
529215
Giải nhấtG1
98034
Giải nhìG2
06394
Giải baG3
61472
28640
Giải tưG4
85601
28788
77598
53243
95456
80798
46147
Giải nămG5
2524
Giải sáuG6
4191
4489
3914
Giải bảyG7
190
Giải támG8
35
ĐầuĐuôi
01
14, 5
24
34, 5
40, 3, 7
56
6 
72
88, 9
90, 1, 4, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 06-04-2024
Đặc biệtĐB
193631
Giải nhấtG1
93846
Giải nhìG2
78420
Giải baG3
43280
02985
Giải tưG4
92758
57975
23937
88844
21611
15158
25460
Giải nămG5
3772
Giải sáuG6
0092
9586
2241
Giải bảyG7
127
Giải támG8
91
ĐầuĐuôi
0 
11
20, 7
31, 7
41, 4, 6
58, 8
60
72, 5
80, 5, 6
91, 2
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 01-04-2024
Đặc biệtĐB
013739
Giải nhấtG1
65548
Giải nhìG2
11314
Giải baG3
66871
47492
Giải tưG4
15817
30224
13916
74123
55436
32360
11249
Giải nămG5
6691
Giải sáuG6
5390
8939
0659
Giải bảyG7
465
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
0 
14, 6, 7
23, 4
36, 9, 9
48, 9
56, 9
60, 5
71
8 
90, 1, 2
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 30-03-2024
Đặc biệtĐB
379085
Giải nhấtG1
93533
Giải nhìG2
88487
Giải baG3
95342
22890
Giải tưG4
93745
96649
94079
73388
81773
64508
48980
Giải nămG5
0884
Giải sáuG6
2230
7785
5399
Giải bảyG7
049
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
08
1 
2 
30, 3
42, 5, 9, 9
59
6 
73, 9
80, 4, 5, 5, 7, 8
90, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 25-03-2024
Đặc biệtĐB
252048
Giải nhấtG1
83153
Giải nhìG2
57284
Giải baG3
36656
30970
Giải tưG4
58685
96598
48018
09207
18085
12799
43906
Giải nămG5
2857
Giải sáuG6
2766
7226
3632
Giải bảyG7
530
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
06, 7
18
26
30, 2
48
53, 6, 7
66, 7
70
84, 5, 5
98, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 23-03-2024
Đặc biệtĐB
232734
Giải nhấtG1
93961
Giải nhìG2
59499
Giải baG3
84240
12643
Giải tưG4
98015
70263
41836
61686
99381
43950
26564
Giải nămG5
6014
Giải sáuG6
0196
1293
9725
Giải bảyG7
170
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
0 
14, 5
25
34, 6
40, 3
50
61, 3, 4, 7
70
81, 6
93, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 18-03-2024
Đặc biệtĐB
318059
Giải nhấtG1
00315
Giải nhìG2
44115
Giải baG3
15989
93908
Giải tưG4
54579
77625
43743
48378
56553
76005
11163
Giải nămG5
1573
Giải sáuG6
7743
9335
3266
Giải bảyG7
058
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
05, 8
15, 5
25
35
43, 3
53, 8, 9
63, 4, 6
73, 8, 9
89
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 16-03-2024
Đặc biệtĐB
174016
Giải nhấtG1
02929
Giải nhìG2
71480
Giải baG3
74688
17950
Giải tưG4
37546
56246
24408
69577
17437
91920
37870
Giải nămG5
3208
Giải sáuG6
9995
1374
5946
Giải bảyG7
557
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 8, 8
16
20, 9
37
46, 6, 6
50, 7
6 
70, 4, 7
80, 8
95
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 11-03-2024
Đặc biệtĐB
929658
Giải nhấtG1
34272
Giải nhìG2
27889
Giải baG3
80707
77351
Giải tưG4
76577
59636
06686
08652
03645
50623
48867
Giải nămG5
8424
Giải sáuG6
6740
7715
7290
Giải bảyG7
498
Giải támG8
75
ĐầuĐuôi
07
15
23, 4
36
40, 5
51, 2, 8
67
72, 5, 7
86, 9
90, 8
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 09-03-2024
Đặc biệtĐB
211356
Giải nhấtG1
98110
Giải nhìG2
54895
Giải baG3
60189
90077
Giải tưG4
09048
55172
44956
55634
55046
24649
27462
Giải nămG5
5655
Giải sáuG6
4346
1048
4075
Giải bảyG7
529
Giải támG8
95
ĐầuĐuôi
0 
10
29
34
46, 6, 8, 8, 9
55, 6, 6
62
72, 5, 7
89
95, 5
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 04-03-2024
Đặc biệtĐB
176172
Giải nhấtG1
67291
Giải nhìG2
50733
Giải baG3
48776
87878
Giải tưG4
47070
13867
04393
15218
73764
59702
25493
Giải nămG5
8047
Giải sáuG6
8485
9378
7276
Giải bảyG7
741
Giải támG8
96
ĐầuĐuôi
02
18
2 
33
41, 7
5 
64, 7
70, 2, 6, 6, 8, 8
85
91, 3, 3, 6
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 02-03-2024
Đặc biệtĐB
830049
Giải nhấtG1
92132
Giải nhìG2
54610
Giải baG3
77900
51081
Giải tưG4
12392
95426
89142
43291
94523
93049
74332
Giải nămG5
3502
Giải sáuG6
5917
9212
8310
Giải bảyG7
041
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
00, 2, 9
10, 0, 2, 7
23, 6
32, 2
41, 2, 9, 9
5 
6 
7 
81
91, 2
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 26-02-2024
Đặc biệtĐB
988909
Giải nhấtG1
26661
Giải nhìG2
12290
Giải baG3
00926
95089
Giải tưG4
25497
60454
77191
59386
40847
89945
31806
Giải nămG5
8781
Giải sáuG6
4512
1354
0977
Giải bảyG7
258
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
06, 9
12
26
3 
45, 7
54, 4, 8
61
73, 7
81, 6, 9
90, 1, 7
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 24-02-2024
Đặc biệtĐB
034241
Giải nhấtG1
11646
Giải nhìG2
93320
Giải baG3
04848
20509
Giải tưG4
90688
99424
84676
94219
18562
16630
74307
Giải nămG5
8735
Giải sáuG6
4807
3530
9315
Giải bảyG7
171
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
07, 7, 9
15, 9
20, 4, 4
30, 0, 5
41, 6, 8
5 
62
71, 6
88
9 
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 19-02-2024
Đặc biệtĐB
172724
Giải nhấtG1
15989
Giải nhìG2
33324
Giải baG3
21121
57898
Giải tưG4
88707
98442
29162
73894
38802
07434
83136
Giải nămG5
8167
Giải sáuG6
9048
3459
1867
Giải bảyG7
075
Giải támG8
99
ĐầuĐuôi
02, 7
1 
21, 4, 4
34, 6
42, 8
59
62, 7, 7
75
89
94, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 17-02-2024
Đặc biệtĐB
179627
Giải nhấtG1
84332
Giải nhìG2
01177
Giải baG3
32715
96871
Giải tưG4
16351
67135
36176
92097
62601
19208
27132
Giải nămG5
9606
Giải sáuG6
8723
9695
0750
Giải bảyG7
900
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
00, 1, 6, 8
15
23, 7
32, 2, 5, 7
4 
50, 1
6 
71, 6, 7
8 
95, 7
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 12-02-2024
Đặc biệtĐB
433361
Giải nhấtG1
06495
Giải nhìG2
63095
Giải baG3
43258
04131
Giải tưG4
34719
31615
89293
91841
13568
93396
54828
Giải nămG5
3201
Giải sáuG6
9590
5004
7980
Giải bảyG7
501
Giải támG8
37
ĐầuĐuôi
01, 1, 4
15, 9
28
31, 7
41
58
61, 8
7 
80
90, 3, 5, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 10-02-2024
Đặc biệtĐB
850589
Giải nhấtG1
11027
Giải nhìG2
05733
Giải baG3
77538
29466
Giải tưG4
59691
50922
25668
74960
94763
03164
49828
Giải nămG5
2862
Giải sáuG6
4028
5723
0634
Giải bảyG7
621
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
0 
1 
21, 2, 3, 7, 8, 8
33, 4, 8
4 
5 
60, 2, 3, 4, 6, 8
7 
89, 9
91
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 05-02-2024
Đặc biệtĐB
983646
Giải nhấtG1
25103
Giải nhìG2
16472
Giải baG3
68322
79038
Giải tưG4
84173
19512
60946
79102
60199
50838
18536
Giải nămG5
9675
Giải sáuG6
9163
8353
5506
Giải bảyG7
270
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
02, 3, 6
12, 3
22
36, 8, 8
46, 6
53
63
70, 2, 3, 5
8 
99
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 03-02-2024
Đặc biệtĐB
582950
Giải nhấtG1
68811
Giải nhìG2
51424
Giải baG3
87958
20788
Giải tưG4
35524
37291
09198
72435
31063
49728
59396
Giải nămG5
7640
Giải sáuG6
9839
3044
9311
Giải bảyG7
291
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
07
11, 1
24, 4, 8
35, 9
40, 4
50, 8
63
7 
88
91, 1, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 29-01-2024
Đặc biệtĐB
046413
Giải nhấtG1
14199
Giải nhìG2
33927
Giải baG3
18114
80292
Giải tưG4
03725
90537
74819
31356
02831
96983
58898
Giải nămG5
8620
Giải sáuG6
9597
7106
9330
Giải bảyG7
968
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
06
13, 4, 9
20, 5, 7
30, 1, 7
4 
56, 8
68
7 
83
92, 7, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 27-01-2024
Đặc biệtĐB
299997
Giải nhấtG1
77332
Giải nhìG2
60292
Giải baG3
09074
94545
Giải tưG4
49444
83614
33740
40888
71595
78399
81277
Giải nămG5
1398
Giải sáuG6
2391
4961
3783
Giải bảyG7
655
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
0 
14
28
32
40, 4, 5
55
61
74, 7
83, 8
91, 2, 5, 7, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 22-01-2024
Đặc biệtĐB
121543
Giải nhấtG1
96362
Giải nhìG2
56153
Giải baG3
67438
36498
Giải tưG4
95857
19139
46833
41162
18701
51000
95811
Giải nămG5
1309
Giải sáuG6
2598
9725
5388
Giải bảyG7
159
Giải támG8
57
ĐầuĐuôi
00, 1, 9
11
25
33, 8, 9
43
53, 7, 7, 9
62, 2
7 
88
98, 8
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 20-01-2024
Đặc biệtĐB
132339
Giải nhấtG1
75990
Giải nhìG2
91186
Giải baG3
51058
76068
Giải tưG4
12608
84418
11737
62486
89896
56325
46865
Giải nămG5
5953
Giải sáuG6
8892
0961
3538
Giải bảyG7
874
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
08
11, 8
25
37, 8, 9
4 
53, 8
61, 5, 8
74
86, 6
90, 2, 6
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 15-01-2024
Đặc biệtĐB
184783
Giải nhấtG1
95132
Giải nhìG2
22508
Giải baG3
06172
05926
Giải tưG4
14576
80905
48885
60474
56679
53372
31091
Giải nămG5
8457
Giải sáuG6
0424
7857
5755
Giải bảyG7
831
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
05, 8
1 
24, 6
31, 2
4 
55, 7, 7
6 
72, 2, 4, 6, 9
83, 5
91, 7
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 13-01-2024
Đặc biệtĐB
322823
Giải nhấtG1
82691
Giải nhìG2
83239
Giải baG3
51700
07693
Giải tưG4
36866
28048
76610
42564
27903
11679
91266
Giải nămG5
1042
Giải sáuG6
6022
1059
6363
Giải bảyG7
976
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
00, 3
10
22, 2, 3
39
42, 8
59
63, 4, 6, 6
76, 9
8 
91, 3
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 08-01-2024
Đặc biệtĐB
037227
Giải nhấtG1
08276
Giải nhìG2
01689
Giải baG3
27891
06501
Giải tưG4
47010
75728
77917
43266
20000
90849
88409
Giải nămG5
1739
Giải sáuG6
1291
6519
9477
Giải bảyG7
364
Giải támG8
34
ĐầuĐuôi
00, 1, 9
10, 7, 9
27, 8
34, 9
49
5 
64, 6
76, 7
89
91, 1
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ bảyT7 ngày 06-01-2024
Đặc biệtĐB
032799
Giải nhấtG1
53373
Giải nhìG2
03177
Giải baG3
94671
78467
Giải tưG4
01076
11563
21246
09156
92778
51941
77436
Giải nămG5
2266
Giải sáuG6
3158
3444
1517
Giải bảyG7
306
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
06
17
26
36
41, 4, 6
56, 8
63, 6, 7
71, 3, 6, 7, 8
8 
99
Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Thứ haiT2 ngày 01-01-2024
Đặc biệtĐB
822009
Giải nhấtG1
95797
Giải nhìG2
27410
Giải baG3
13738
83427
Giải tưG4
73080
93947
97910
69538
48344
53353
42071
Giải nămG5
9709
Giải sáuG6
6936
6205
0338
Giải bảyG7
578
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
05, 9, 9
10, 0
27
36, 8, 8, 8
44, 7
53
60
71, 8
80
97