Sổ kết quả xổ số Khánh Hoà

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 06-12-2023
Đặc biệtĐB
443916
Giải nhấtG1
93134
Giải nhìG2
31626
Giải baG3
59226
84942
Giải tưG4
66616
47558
91134
50132
57058
04599
71992
Giải nămG5
9157
Giải sáuG6
4504
5537
9585
Giải bảyG7
503
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
03, 4
16, 6
26, 6, 8
32, 4, 4, 7
42
57, 8, 8
6 
7 
85
92, 9
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 03-12-2023
Đặc biệtĐB
497843
Giải nhấtG1
13873
Giải nhìG2
44556
Giải baG3
59596
42231
Giải tưG4
00627
68483
58673
46478
05235
03576
76171
Giải nămG5
1202
Giải sáuG6
8808
7579
1614
Giải bảyG7
715
Giải támG8
09
ĐầuĐuôi
02, 8, 9
14, 5
27
31, 5
43
56
6 
71, 3, 3, 6, 8, 9
83
96
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 29-11-2023
Đặc biệtĐB
515249
Giải nhấtG1
50169
Giải nhìG2
96978
Giải baG3
00775
83639
Giải tưG4
22104
82235
89533
92080
21212
26698
59398
Giải nămG5
8623
Giải sáuG6
9947
2252
4339
Giải bảyG7
785
Giải támG8
82
ĐầuĐuôi
04
12
23
33, 5, 9, 9
47, 9
52
69
75, 8
80, 2, 5
98, 8
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 26-11-2023
Đặc biệtĐB
882509
Giải nhấtG1
70164
Giải nhìG2
82293
Giải baG3
33658
91613
Giải tưG4
62942
99650
70886
38223
61845
04921
72881
Giải nămG5
9753
Giải sáuG6
3302
4572
9142
Giải bảyG7
798
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
02, 9
13
21, 3
3 
42, 2, 5
50, 3, 8
64
72
81, 6
93, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 22-11-2023
Đặc biệtĐB
207691
Giải nhấtG1
35237
Giải nhìG2
58544
Giải baG3
82050
85104
Giải tưG4
86536
36660
72219
77764
55360
23559
03654
Giải nămG5
3572
Giải sáuG6
0874
1591
7824
Giải bảyG7
576
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
04
19
24
36, 7
44
50, 4, 9
60, 0, 4
72, 4, 6
86
91, 1
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 19-11-2023
Đặc biệtĐB
868856
Giải nhấtG1
68665
Giải nhìG2
30304
Giải baG3
51679
21923
Giải tưG4
18609
67905
49299
20667
61692
15493
52638
Giải nămG5
3829
Giải sáuG6
2047
2308
4449
Giải bảyG7
407
Giải támG8
67
ĐầuĐuôi
04, 5, 7, 8, 9
1 
23, 9
38
47, 9
56
65, 7, 7
79
8 
92, 3, 9
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 15-11-2023
Đặc biệtĐB
803902
Giải nhấtG1
35059
Giải nhìG2
54245
Giải baG3
44726
31363
Giải tưG4
18711
43035
45559
28875
25692
91374
78552
Giải nămG5
5648
Giải sáuG6
7615
2689
1193
Giải bảyG7
917
Giải támG8
05
ĐầuĐuôi
02, 5
11, 5, 7
26
35
45, 8
52, 9, 9
63
74, 5
89
92, 3
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 12-11-2023
Đặc biệtĐB
294353
Giải nhấtG1
62844
Giải nhìG2
98684
Giải baG3
02605
20353
Giải tưG4
84180
17109
80801
90445
38705
28201
39186
Giải nămG5
6928
Giải sáuG6
7541
4406
5852
Giải bảyG7
503
Giải támG8
27
ĐầuĐuôi
01, 1, 3, 5, 5, 6, 9
1 
27, 8
3 
41, 4, 5
52, 3, 3
6 
7 
80, 4, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 08-11-2023
Đặc biệtĐB
132963
Giải nhấtG1
63154
Giải nhìG2
62786
Giải baG3
28398
38250
Giải tưG4
79717
54027
95805
38620
40015
49049
77312
Giải nămG5
6126
Giải sáuG6
2454
6288
6128
Giải bảyG7
047
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
05
12, 5, 7
20, 6, 6, 7, 8
3 
47, 9
50, 4, 4
63
7 
86, 8
98
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 05-11-2023
Đặc biệtĐB
508714
Giải nhấtG1
22128
Giải nhìG2
58839
Giải baG3
93693
77085
Giải tưG4
30571
31299
17022
30211
02267
83484
28092
Giải nămG5
9896
Giải sáuG6
9019
6046
7742
Giải bảyG7
674
Giải támG8
06
ĐầuĐuôi
06
11, 4, 9
22, 8
39
42, 6
5 
67
71, 4
84, 5
92, 3, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 01-11-2023
Đặc biệtĐB
951961
Giải nhấtG1
17658
Giải nhìG2
29404
Giải baG3
80349
84363
Giải tưG4
25387
05282
78109
32083
55964
05699
38720
Giải nămG5
7203
Giải sáuG6
9327
3515
9463
Giải bảyG7
988
Giải támG8
28
ĐầuĐuôi
03, 4, 9
15
20, 7, 8
3 
49
58
61, 3, 3, 4
7 
82, 3, 7, 8
99
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 29-10-2023
Đặc biệtĐB
758648
Giải nhấtG1
32520
Giải nhìG2
64259
Giải baG3
36471
30517
Giải tưG4
12198
28426
32467
47982
23168
84618
88111
Giải nămG5
8609
Giải sáuG6
2227
1017
5371
Giải bảyG7
615
Giải támG8
54
ĐầuĐuôi
09
11, 5, 7, 7, 8
20, 6, 7
3 
48
54, 9
67, 8
71, 1
82
98
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 25-10-2023
Đặc biệtĐB
888377
Giải nhấtG1
01001
Giải nhìG2
46481
Giải baG3
12765
62050
Giải tưG4
44576
42936
19586
32393
14706
10283
56885
Giải nămG5
4096
Giải sáuG6
3710
8997
6942
Giải bảyG7
432
Giải támG8
55
ĐầuĐuôi
01, 6
10
2 
32, 6
42
50, 5
65
76, 7
81, 3, 5, 6
93, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 22-10-2023
Đặc biệtĐB
307437
Giải nhấtG1
20006
Giải nhìG2
61978
Giải baG3
82647
45688
Giải tưG4
81449
16073
60865
11470
17288
78273
84473
Giải nămG5
7402
Giải sáuG6
8680
3639
9458
Giải bảyG7
903
Giải támG8
83
ĐầuĐuôi
02, 3, 6
1 
2 
37, 9
47, 9
58
65
70, 3, 3, 3, 8
80, 3, 8, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 18-10-2023
Đặc biệtĐB
706466
Giải nhấtG1
63134
Giải nhìG2
05328
Giải baG3
81033
13086
Giải tưG4
32060
85228
91619
13739
52228
95183
55615
Giải nămG5
2464
Giải sáuG6
8271
2242
1261
Giải bảyG7
455
Giải támG8
53
ĐầuĐuôi
0 
15, 9
28, 8, 8
33, 4, 9
42
53, 5
60, 1, 4, 6
71
83, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 15-10-2023
Đặc biệtĐB
116703
Giải nhấtG1
68283
Giải nhìG2
28146
Giải baG3
55416
01323
Giải tưG4
26936
42857
30012
86684
06357
48759
83981
Giải nămG5
4715
Giải sáuG6
9790
7825
9902
Giải bảyG7
724
Giải támG8
11
ĐầuĐuôi
02, 3
11, 2, 5, 6
23, 4, 5
36
46
57, 7, 9
6 
7 
81, 3, 4
90
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 11-10-2023
Đặc biệtĐB
413689
Giải nhấtG1
93878
Giải nhìG2
94280
Giải baG3
55075
98996
Giải tưG4
42657
43178
46598
15429
86313
63495
55031
Giải nămG5
1653
Giải sáuG6
3524
0510
3139
Giải bảyG7
867
Giải támG8
08
ĐầuĐuôi
08
10, 3
24, 9
31, 9
4 
53, 7
67
75, 8, 8
80, 9
95, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 08-10-2023
Đặc biệtĐB
249660
Giải nhấtG1
36268
Giải nhìG2
51090
Giải baG3
50532
32381
Giải tưG4
03514
88419
17221
78331
87167
61796
66330
Giải nămG5
2195
Giải sáuG6
3585
7370
4062
Giải bảyG7
255
Giải támG8
65
ĐầuĐuôi
0 
14, 9
21
30, 1, 2
4 
55
60, 2, 5, 7, 8
70
81, 5
90, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 04-10-2023
Đặc biệtĐB
842358
Giải nhấtG1
23661
Giải nhìG2
33893
Giải baG3
31078
20393
Giải tưG4
64510
56390
13267
45085
75125
21105
62759
Giải nămG5
6893
Giải sáuG6
2168
0828
9555
Giải bảyG7
423
Giải támG8
56
ĐầuĐuôi
05
10
23, 5, 8
3 
4 
55, 6, 8, 9
61, 7, 8
78
85
90, 3, 3, 3
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 01-10-2023
Đặc biệtĐB
417218
Giải nhấtG1
90208
Giải nhìG2
29338
Giải baG3
98972
59878
Giải tưG4
19461
97828
92320
61721
90356
49959
68737
Giải nămG5
5229
Giải sáuG6
1867
3645
0309
Giải bảyG7
841
Giải támG8
97
ĐầuĐuôi
08, 9
18
20, 1, 8, 9
37, 8
41, 5
56, 9
61, 7
72, 8
8 
97
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 27-09-2023
Đặc biệtĐB
253781
Giải nhấtG1
53253
Giải nhìG2
44930
Giải baG3
13376
34075
Giải tưG4
66427
98230
34838
99536
60392
60634
75506
Giải nămG5
3232
Giải sáuG6
9901
2447
9271
Giải bảyG7
710
Giải támG8
24
ĐầuĐuôi
01, 6
10
24, 7
30, 0, 2, 4, 6, 8
47
53
6 
71, 5, 6
81
92
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 24-09-2023
Đặc biệtĐB
023054
Giải nhấtG1
08803
Giải nhìG2
89762
Giải baG3
14351
84767
Giải tưG4
59214
63985
97684
39588
19108
04526
27656
Giải nămG5
7260
Giải sáuG6
4650
8285
2902
Giải bảyG7
294
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
02, 3, 8
14
26
3 
4 
50, 1, 4, 6
60, 2, 7
77
84, 5, 5, 8
94
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 20-09-2023
Đặc biệtĐB
221985
Giải nhấtG1
97446
Giải nhìG2
45585
Giải baG3
89472
25303
Giải tưG4
83805
51621
30737
40360
78898
52869
47736
Giải nămG5
6078
Giải sáuG6
9920
9610
8989
Giải bảyG7
398
Giải támG8
49
ĐầuĐuôi
03, 5
10
20, 1
36, 7
46, 9
5 
60, 9
72, 8
85, 5, 9
98, 8
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 17-09-2023
Đặc biệtĐB
276788
Giải nhấtG1
61640
Giải nhìG2
73129
Giải baG3
94867
03750
Giải tưG4
02819
84047
59247
01352
11978
34597
58100
Giải nămG5
1398
Giải sáuG6
4152
2429
5621
Giải bảyG7
071
Giải támG8
22
ĐầuĐuôi
00
19
21, 2, 9, 9
3 
40, 7, 7
50, 2, 2
67
71, 8
88
97, 8
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 13-09-2023
Đặc biệtĐB
424317
Giải nhấtG1
38478
Giải nhìG2
25833
Giải baG3
96302
86823
Giải tưG4
86906
59590
35757
52539
68646
68325
76419
Giải nămG5
2255
Giải sáuG6
6537
6268
1397
Giải bảyG7
362
Giải támG8
42
ĐầuĐuôi
02, 6
17, 9
23, 5
33, 7, 9
42, 6
55, 7
62, 8
78
8 
90, 7
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 10-09-2023
Đặc biệtĐB
936350
Giải nhấtG1
32354
Giải nhìG2
04503
Giải baG3
65371
95959
Giải tưG4
17298
54207
14837
09200
02833
70265
61615
Giải nămG5
3413
Giải sáuG6
1788
8417
8435
Giải bảyG7
873
Giải támG8
20
ĐầuĐuôi
00, 3, 7
13, 5, 7
20
33, 5, 7
4 
50, 4, 9
65
71, 3
88
98
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 06-09-2023
Đặc biệtĐB
392296
Giải nhấtG1
90252
Giải nhìG2
22471
Giải baG3
81088
48245
Giải tưG4
46139
98421
34800
24766
51255
08147
74704
Giải nămG5
7327
Giải sáuG6
5698
5262
1741
Giải bảyG7
371
Giải támG8
21
ĐầuĐuôi
00, 4
1 
21, 1, 7
39
41, 5, 7
52, 5
62, 6
71, 1
88
96, 8
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 03-09-2023
Đặc biệtĐB
020954
Giải nhấtG1
72627
Giải nhìG2
87630
Giải baG3
27456
62422
Giải tưG4
92737
33997
18851
60864
32334
93266
82895
Giải nămG5
4029
Giải sáuG6
4438
2920
1320
Giải bảyG7
457
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
0 
1 
20, 0, 2, 7, 9
30, 4, 7, 8
4 
51, 2, 4, 6, 7
64, 6
7 
8 
95, 7
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Thứ tưT4 ngày 30-08-2023
Đặc biệtĐB
008755
Giải nhấtG1
40520
Giải nhìG2
33442
Giải baG3
12961
03984
Giải tưG4
94383
68799
96463
18751
81834
08902
19024
Giải nămG5
9991
Giải sáuG6
2280
2320
7827
Giải bảyG7
594
Giải támG8
44
ĐầuĐuôi
02
1 
20, 0, 4, 7
34
42, 4
51, 5
61, 3
7 
80, 3, 4
91, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Khánh Hoà Chủ nhậtCN ngày 27-08-2023
Đặc biệtĐB
131029
Giải nhấtG1
06178
Giải nhìG2
28064
Giải baG3
88392
11932
Giải tưG4
28404
74500
29610
95871
92174
42796
84786
Giải nămG5
6668
Giải sáuG6
1918
1708
0089
Giải bảyG7
845
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
00, 4, 8
10, 8
29
32
45, 7
5 
64, 8
71, 4, 8
86, 9
92, 6