Sổ kết quả xổ số Kiên Giang

30 lượt quay, kết thúc vào 09-12-2023 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 03-12-2023
Đặc biệtĐB
285556
Giải nhấtG1
24009
Giải nhìG2
19631
Giải baG3
52767
49813
Giải tưG4
88814
80915
21814
77233
09300
71238
32630
Giải nămG5
5938
Giải sáuG6
9870
8106
5410
Giải bảyG7
620
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
00, 6, 9
10, 3, 4, 4, 5
20
30, 0, 1, 3, 8, 8
4 
56
67
70
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 26-11-2023
Đặc biệtĐB
350037
Giải nhấtG1
69552
Giải nhìG2
07395
Giải baG3
51675
56374
Giải tưG4
23918
01480
92794
15486
93827
92996
05458
Giải nămG5
3214
Giải sáuG6
2151
2474
0406
Giải bảyG7
030
Giải támG8
47
ĐầuĐuôi
06
14, 8
27
30, 7
47
51, 2, 8
6 
74, 4, 5
80, 6
94, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 19-11-2023
Đặc biệtĐB
615960
Giải nhấtG1
80405
Giải nhìG2
00571
Giải baG3
21006
14489
Giải tưG4
72368
55127
99792
00876
93735
24077
14711
Giải nămG5
7300
Giải sáuG6
0719
8185
6123
Giải bảyG7
497
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
00, 5, 6
11, 9
23, 7
35
4 
5 
60, 0, 8
71, 6, 7
85, 9
92, 7
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 12-11-2023
Đặc biệtĐB
879516
Giải nhấtG1
95023
Giải nhìG2
73986
Giải baG3
60960
46299
Giải tưG4
66381
45357
88599
84505
73278
07196
10976
Giải nămG5
6643
Giải sáuG6
2833
5158
6712
Giải bảyG7
448
Giải támG8
61
ĐầuĐuôi
05
12, 6
23
33
43, 8
57, 8
60, 1
76, 8
81, 6
96, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 05-11-2023
Đặc biệtĐB
456669
Giải nhấtG1
25893
Giải nhìG2
27584
Giải baG3
61125
79331
Giải tưG4
89408
00472
70149
74233
09701
96830
89001
Giải nămG5
2672
Giải sáuG6
0705
6862
3803
Giải bảyG7
666
Giải támG8
77
ĐầuĐuôi
01, 1, 3, 5, 8
1 
25
30, 1, 3
49
5 
62, 6, 9
72, 2, 7
84
93
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 29-10-2023
Đặc biệtĐB
724368
Giải nhấtG1
06615
Giải nhìG2
82550
Giải baG3
95430
31757
Giải tưG4
61374
55114
11580
39171
54835
69352
32386
Giải nămG5
6383
Giải sáuG6
0896
7354
3995
Giải bảyG7
960
Giải támG8
41
ĐầuĐuôi
0 
14, 5
2 
30, 5
41
50, 2, 4, 7
60, 8
71, 4
80, 3, 6
95, 6
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 22-10-2023
Đặc biệtĐB
402281
Giải nhấtG1
39659
Giải nhìG2
74572
Giải baG3
42455
98985
Giải tưG4
36450
77649
37923
91807
46011
51438
71808
Giải nămG5
3388
Giải sáuG6
9076
2756
1896
Giải bảyG7
396
Giải támG8
89
ĐầuĐuôi
07, 8
11
23
38
49
50, 5, 6, 9
6 
72, 6
81, 5, 8, 9
96, 6
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 15-10-2023
Đặc biệtĐB
289176
Giải nhấtG1
50135
Giải nhìG2
91873
Giải baG3
08083
13293
Giải tưG4
84385
20642
88344
64370
80362
89224
53285
Giải nămG5
6041
Giải sáuG6
0243
9551
2880
Giải bảyG7
436
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
0 
1 
24
35, 6
41, 2, 3, 4
51
62, 9
70, 3, 6
80, 3, 5, 5
93
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 08-10-2023
Đặc biệtĐB
328783
Giải nhấtG1
60060
Giải nhìG2
66096
Giải baG3
83242
65976
Giải tưG4
20150
09192
51231
30525
94823
27593
71484
Giải nămG5
4402
Giải sáuG6
8700
2254
1221
Giải bảyG7
374
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
00, 2
18
21, 3, 5
31
42
50, 4
60
74, 6
83, 4
92, 3, 6
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 01-10-2023
Đặc biệtĐB
740214
Giải nhấtG1
22092
Giải nhìG2
50600
Giải baG3
50035
34989
Giải tưG4
44658
82920
42589
01717
68441
13513
27581
Giải nămG5
5256
Giải sáuG6
6042
9518
7952
Giải bảyG7
980
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
00
13, 4, 7, 8
20
35
41, 2
52, 6, 8
64
7 
80, 1, 9, 9
92
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 24-09-2023
Đặc biệtĐB
298118
Giải nhấtG1
64733
Giải nhìG2
52902
Giải baG3
90293
86361
Giải tưG4
27256
83197
61316
32812
95350
22790
38736
Giải nămG5
7767
Giải sáuG6
6679
1366
7466
Giải bảyG7
590
Giải támG8
00
ĐầuĐuôi
00, 2
12, 6, 8
2 
33, 6
4 
50, 6
61, 6, 6, 7
79
8 
90, 0, 3, 7
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 17-09-2023
Đặc biệtĐB
169440
Giải nhấtG1
70793
Giải nhìG2
88273
Giải baG3
49996
40972
Giải tưG4
62580
31419
87457
02594
90464
96529
31285
Giải nămG5
2123
Giải sáuG6
0181
2515
1734
Giải bảyG7
591
Giải támG8
64
ĐầuĐuôi
0 
15, 9
23, 9
34
40
57
64, 4
72, 3
80, 1, 5
91, 3, 4, 6
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 10-09-2023
Đặc biệtĐB
942403
Giải nhấtG1
24931
Giải nhìG2
33550
Giải baG3
01238
47758
Giải tưG4
19128
97221
45971
45823
31708
66981
66216
Giải nămG5
9754
Giải sáuG6
0854
7504
0586
Giải bảyG7
306
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
03, 4, 6, 8
16
21, 3, 8
31, 8
4 
50, 4, 4, 8
6 
70, 1
81, 6
9 
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 03-09-2023
Đặc biệtĐB
197817
Giải nhấtG1
36595
Giải nhìG2
83367
Giải baG3
47741
94850
Giải tưG4
75983
99834
22273
63730
22165
41547
83987
Giải nămG5
2889
Giải sáuG6
5782
0632
0841
Giải bảyG7
293
Giải támG8
69
ĐầuĐuôi
0 
17
2 
30, 2, 4
41, 1, 7
50
65, 7, 9
73
82, 3, 7, 9
93, 5
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 27-08-2023
Đặc biệtĐB
966698
Giải nhấtG1
57891
Giải nhìG2
41423
Giải baG3
57896
38413
Giải tưG4
76218
45805
86717
77482
16543
74461
54602
Giải nămG5
8253
Giải sáuG6
2025
9890
5588
Giải bảyG7
645
Giải támG8
94
ĐầuĐuôi
02, 5
13, 7, 8
23, 5
3 
43, 5
53
61
7 
82, 8
90, 1, 4, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 20-08-2023
Đặc biệtĐB
651943
Giải nhấtG1
45846
Giải nhìG2
44753
Giải baG3
46913
76006
Giải tưG4
69296
44729
41434
63463
06997
81859
00921
Giải nămG5
4195
Giải sáuG6
7912
8533
8807
Giải bảyG7
350
Giải támG8
07
ĐầuĐuôi
06, 7, 7
12, 3
21, 9
33, 4
43, 6
50, 3, 9
63
7 
8 
95, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 13-08-2023
Đặc biệtĐB
854374
Giải nhấtG1
46708
Giải nhìG2
99228
Giải baG3
03295
53019
Giải tưG4
58616
76161
29580
46818
08820
65150
81355
Giải nămG5
5784
Giải sáuG6
0554
0986
4604
Giải bảyG7
354
Giải támG8
52
ĐầuĐuôi
04, 8
16, 8, 9
20, 8
3 
4 
50, 2, 4, 4, 5
61
74
80, 4, 6
95
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 06-08-2023
Đặc biệtĐB
299709
Giải nhấtG1
60442
Giải nhìG2
67737
Giải baG3
07792
09513
Giải tưG4
19298
50247
20702
93329
53542
80173
26657
Giải nămG5
7767
Giải sáuG6
6502
0359
5198
Giải bảyG7
574
Giải támG8
50
ĐầuĐuôi
02, 2, 9
13
29
37
42, 2, 7
50, 7, 9
67
73, 4
8 
92, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 30-07-2023
Đặc biệtĐB
228478
Giải nhấtG1
02679
Giải nhìG2
07503
Giải baG3
80863
30740
Giải tưG4
72323
63277
48669
58783
49210
06316
07735
Giải nămG5
2175
Giải sáuG6
4905
7462
7034
Giải bảyG7
930
Giải támG8
85
ĐầuĐuôi
03, 5
10, 6
23
30, 4, 5
40
5 
62, 3, 9
75, 7, 8, 9
83, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 23-07-2023
Đặc biệtĐB
564844
Giải nhấtG1
36341
Giải nhìG2
27457
Giải baG3
49852
62424
Giải tưG4
20935
40005
10125
32340
14893
38057
97505
Giải nămG5
8772
Giải sáuG6
8793
0433
6188
Giải bảyG7
657
Giải támG8
13
ĐầuĐuôi
05, 5
13
24, 5
33, 5
40, 1, 4
52, 7, 7, 7
6 
72
88
93, 3
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 16-07-2023
Đặc biệtĐB
302212
Giải nhấtG1
49707
Giải nhìG2
26943
Giải baG3
90334
39430
Giải tưG4
75337
00311
08895
50920
50568
87984
33291
Giải nămG5
4953
Giải sáuG6
8931
6183
2610
Giải bảyG7
103
Giải támG8
73
ĐầuĐuôi
03, 7
10, 1, 2
20
30, 1, 4, 7
43
53
68
73
83, 4
91, 5
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 09-07-2023
Đặc biệtĐB
676636
Giải nhấtG1
72688
Giải nhìG2
60188
Giải baG3
95518
23072
Giải tưG4
67809
55262
11628
65814
44459
31430
14357
Giải nămG5
5331
Giải sáuG6
5442
8947
9990
Giải bảyG7
696
Giải támG8
59
ĐầuĐuôi
09
14, 8
28
30, 1, 6
42, 7
57, 9, 9
62
72
88, 8
90, 6
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 02-07-2023
Đặc biệtĐB
690449
Giải nhấtG1
84142
Giải nhìG2
46693
Giải baG3
76258
51013
Giải tưG4
25632
95294
36542
60320
72538
80774
16326
Giải nămG5
3070
Giải sáuG6
4756
4097
8351
Giải bảyG7
560
Giải támG8
30
ĐầuĐuôi
0 
13
20, 6
30, 2, 8
42, 2, 9
51, 6, 8
60
70, 4
8 
93, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 25-06-2023
Đặc biệtĐB
318888
Giải nhấtG1
78858
Giải nhìG2
87344
Giải baG3
49722
16643
Giải tưG4
50117
69148
13041
34392
73319
66519
15304
Giải nămG5
1715
Giải sáuG6
6299
3938
1751
Giải bảyG7
360
Giải támG8
60
ĐầuĐuôi
04
15, 7, 9, 9
22
38
41, 3, 4, 8
51, 8
60, 0
7 
88
92, 9
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 18-06-2023
Đặc biệtĐB
760439
Giải nhấtG1
12526
Giải nhìG2
00331
Giải baG3
46082
87917
Giải tưG4
02660
98600
91507
70136
89427
36695
23755
Giải nămG5
1141
Giải sáuG6
0940
4122
1978
Giải bảyG7
156
Giải támG8
26
ĐầuĐuôi
00, 7
17
22, 6, 6, 7
31, 6, 9
40, 1
55, 6
60
78
82
95
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 11-06-2023
Đặc biệtĐB
723057
Giải nhấtG1
04098
Giải nhìG2
01440
Giải baG3
17797
75129
Giải tưG4
03863
83845
66896
13216
77413
02265
01876
Giải nămG5
5654
Giải sáuG6
5921
9081
8373
Giải bảyG7
572
Giải támG8
70
ĐầuĐuôi
0 
13, 6
21, 9
3 
40, 5
54, 7
63, 5
70, 2, 3, 6
81
96, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 04-06-2023
Đặc biệtĐB
853973
Giải nhấtG1
58346
Giải nhìG2
73891
Giải baG3
31614
26630
Giải tưG4
92356
56126
35101
31635
61185
58271
06277
Giải nămG5
7153
Giải sáuG6
8374
3070
1797
Giải bảyG7
097
Giải támG8
18
ĐầuĐuôi
01
14, 8
26
30, 5
46
53, 6
6 
70, 1, 3, 4, 7
85
91, 7, 7
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 28-05-2023
Đặc biệtĐB
077788
Giải nhấtG1
35048
Giải nhìG2
65910
Giải baG3
47970
68530
Giải tưG4
77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888
Giải nămG5
2825
Giải sáuG6
1178
7155
9156
Giải bảyG7
308
Giải támG8
86
ĐầuĐuôi
08
10
25
30, 7
43, 8
55, 6, 6, 8, 8
6 
70, 3, 8
86, 8, 8
9 
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 21-05-2023
Đặc biệtĐB
164268
Giải nhấtG1
40813
Giải nhìG2
50054
Giải baG3
15107
05250
Giải tưG4
01440
25461
67457
27314
47856
77855
23230
Giải nămG5
2892
Giải sáuG6
1624
7910
9824
Giải bảyG7
592
Giải támG8
58
ĐầuĐuôi
07
10, 3, 4
24, 4
30
40
50, 4, 5, 6, 7, 8
61, 8
7 
8 
92, 2
Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Chủ nhậtCN ngày 14-05-2023
Đặc biệtĐB
381832
Giải nhấtG1
32242
Giải nhìG2
37150
Giải baG3
10078
18967
Giải tưG4
78568
05028
21735
84727
87934
34646
53483
Giải nămG5
2347
Giải sáuG6
1976
8206
3100
Giải bảyG7
487
Giải támG8
78
ĐầuĐuôi
00, 6
1 
27, 8
32, 4, 5
42, 6, 7
50
67, 8
76, 8, 8
83, 7
9