Sổ kết quả xổ số Truyền Thống

200 lượt quay, kết thúc vào 27-05-2024 (Tất Cả Các Ngày Trong Tuần)

Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 27-05-2024
Đặc biệtĐB
72578
Giải nhấtG1
03162
Giải nhìG2
29946
49185
Giải baG3
10694
39375
83675
96521
94508
49856
Giải tưG4
5521
7559
0698
8712
Giải nămG5
1793
4900
1219
2541
0475
3049
Giải sáuG6
322
063
620
Giải bảyG7
40
07
32
52
Ký tự đặc biệtKT
15MS-5MS-8MS-1MS-16MS-19MS-12MS-14MS
ĐầuĐuôi
00, 7, 8
12, 9
20, 1, 1, 2
32
40, 1, 6, 9
52, 6, 9
62, 3
75, 5, 5, 8
85
93, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 26-05-2024
Đặc biệtĐB
53398
Giải nhấtG1
12478
Giải nhìG2
14385
06275
Giải baG3
50369
07115
73615
52752
37780
90972
Giải tưG4
1340
3208
3152
1799
Giải nămG5
5570
7834
5867
5173
2969
1012
Giải sáuG6
288
878
459
Giải bảyG7
61
92
08
33
Ký tự đặc biệtKT
1MR-5MR-19MR-12MR-20MR-3MR-13MR-8MR
ĐầuĐuôi
08, 8
12, 5, 5
2 
33, 4
40
52, 2, 9
61, 7, 9, 9
70, 2, 3, 5, 8, 8
80, 5, 8
92, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 25-05-2024
Đặc biệtĐB
09743
Giải nhấtG1
80957
Giải nhìG2
58795
38612
Giải baG3
30165
99475
59693
26647
80994
67715
Giải tưG4
7348
3723
9468
7032
Giải nămG5
1192
3750
3229
4263
1412
7585
Giải sáuG6
192
342
319
Giải bảyG7
43
55
10
23
Ký tự đặc biệtKT
17MQ-3MQ-20MQ-6MQ-4MQ-7MQ-16MQ-18MQ
ĐầuĐuôi
0 
10, 2, 2, 5, 9
23, 3, 9
32
42, 3, 3, 7, 8
50, 5, 7
63, 5, 8
75
85
92, 2, 3, 4, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 24-05-2024
Đặc biệtĐB
70098
Giải nhấtG1
97488
Giải nhìG2
81877
42410
Giải baG3
78164
41219
93046
13510
18781
03112
Giải tưG4
1380
5811
1579
9803
Giải nămG5
4821
3430
6260
1609
5871
9504
Giải sáuG6
065
714
870
Giải bảyG7
82
60
02
22
Ký tự đặc biệtKT
5MP-7MP-2MP-4MP-1MP-14MP-8MP-10MP
ĐầuĐuôi
02, 3, 4, 9
10, 0, 1, 2, 4, 9
21, 2
30
46
5 
60, 0, 4, 5
70, 1, 7, 9
80, 1, 2, 8
98
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 23-05-2024
Đặc biệtĐB
13182
Giải nhấtG1
64473
Giải nhìG2
58976
80232
Giải baG3
65555
53210
45207
14837
11304
47605
Giải tưG4
1946
6656
2147
6690
Giải nămG5
2484
5860
7889
6268
2267
8394
Giải sáuG6
272
701
862
Giải bảyG7
51
87
41
60
Ký tự đặc biệtKT
13MN-3MN-6MN-14MN-11MN-20MN-8MN-5MN
ĐầuĐuôi
01, 4, 5, 7
10
2 
32, 7
41, 6, 7
51, 5, 6
60, 0, 2, 7, 8
72, 3, 6
82, 4, 7, 9
90, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 22-05-2024
Đặc biệtĐB
39397
Giải nhấtG1
45487
Giải nhìG2
31476
00040
Giải baG3
47830
45608
32162
70312
68143
75822
Giải tưG4
0668
1475
4436
5595
Giải nămG5
1774
6655
7678
7745
1426
4108
Giải sáuG6
126
617
344
Giải bảyG7
06
61
62
64
Ký tự đặc biệtKT
4ML-18ML-6ML-5ML-14ML-16ML-12ML-8ML
ĐầuĐuôi
06, 8, 8
12, 7
22, 6, 6
30, 6
40, 3, 4, 5
55
61, 2, 2, 4, 8
74, 5, 6, 8
87
95, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 21-05-2024
Đặc biệtĐB
55200
Giải nhấtG1
18539
Giải nhìG2
69018
79701
Giải baG3
77775
27106
44932
69463
49358
74462
Giải tưG4
6188
9885
3428
9737
Giải nămG5
1245
1061
4589
0309
8867
2047
Giải sáuG6
832
502
909
Giải bảyG7
79
73
50
87
Ký tự đặc biệtKT
3MK-10MK-8MK-11MK-17MK-20MK-9MK-19MK
ĐầuĐuôi
00, 1, 2, 6, 9, 9
18
28
32, 2, 7, 9
45, 7
50, 8
61, 2, 3, 7
73, 5, 9
85, 7, 8, 9
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 20-05-2024
Đặc biệtĐB
05966
Giải nhấtG1
60275
Giải nhìG2
72725
90891
Giải baG3
56652
91186
16367
64845
09049
06322
Giải tưG4
0220
6622
9353
0452
Giải nămG5
9510
9372
3898
4781
9369
2390
Giải sáuG6
695
561
208
Giải bảyG7
24
50
89
52
Ký tự đặc biệtKT
17MH-6MH-9MH-1MH-2MH-19MH-8MH-3MH
ĐầuĐuôi
08
10
20, 2, 2, 4, 5
3 
45, 9
50, 2, 2, 2, 3
61, 6, 7, 9
72, 5
81, 6, 9
90, 1, 5, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 19-05-2024
Đặc biệtĐB
14478
Giải nhấtG1
08543
Giải nhìG2
83125
92133
Giải baG3
92796
76639
97895
59002
03268
78862
Giải tưG4
0077
1962
4824
8339
Giải nămG5
9892
6035
5510
5769
1348
4280
Giải sáuG6
198
786
996
Giải bảyG7
68
85
05
96
Ký tự đặc biệtKT
16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG
ĐầuĐuôi
02, 5
10
24, 5
33, 5, 9, 9
43, 8
5 
62, 2, 8, 8, 9
77, 8
80, 5, 6
92, 5, 6, 6, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 18-05-2024
Đặc biệtĐB
91322
Giải nhấtG1
34422
Giải nhìG2
54587
91207
Giải baG3
65370
28969
87605
86304
25261
47953
Giải tưG4
8722
3565
3622
9776
Giải nămG5
9794
6034
3664
4804
5847
1109
Giải sáuG6
439
382
725
Giải bảyG7
17
18
19
80
Ký tự đặc biệtKT
13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF
ĐầuĐuôi
04, 4, 5, 7, 9
17, 8, 9
22, 2, 2, 2, 5
34, 9
47
53
61, 4, 5, 9
70, 6
80, 2, 7
94
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 17-05-2024
Đặc biệtĐB
51468
Giải nhấtG1
36545
Giải nhìG2
25740
88471
Giải baG3
71270
59190
24080
02738
14554
91467
Giải tưG4
1610
7280
1449
3711
Giải nămG5
1990
2823
4099
1531
0662
6554
Giải sáuG6
811
467
195
Giải bảyG7
45
41
62
32
Ký tự đặc biệtKT
19ME-6ME-10ME-13ME-15ME-7ME-12ME-1ME
ĐầuĐuôi
0 
10, 1, 1
23
31, 2, 8
40, 1, 5, 5, 9
54, 4
62, 2, 7, 7, 8
70, 1
80, 0
90, 0, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 16-05-2024
Đặc biệtĐB
61034
Giải nhấtG1
71290
Giải nhìG2
62348
50106
Giải baG3
88442
20468
98125
52900
60651
31992
Giải tưG4
2338
9068
9944
8906
Giải nămG5
2052
1282
6872
1395
3593
8574
Giải sáuG6
165
824
844
Giải bảyG7
30
92
09
25
Ký tự đặc biệtKT
17MD-2MD-13MD-9MD-1MD-19MD-12MD-4MD
ĐầuĐuôi
00, 6, 6, 9
1 
24, 5, 5
30, 4, 8
42, 4, 4, 8
51, 2
65, 8, 8
72, 4
82
90, 2, 2, 3, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 15-05-2024
Đặc biệtĐB
06926
Giải nhấtG1
62025
Giải nhìG2
01409
55964
Giải baG3
06652
08021
58498
38040
60194
51612
Giải tưG4
9231
5633
3688
2553
Giải nămG5
1388
2016
7652
8917
9212
7390
Giải sáuG6
336
470
610
Giải bảyG7
89
29
30
72
Ký tự đặc biệtKT
18MC-2MC-5MC-7MC-17MC-16MC-1MC-8MC
ĐầuĐuôi
09
10, 2, 2, 6, 7
21, 5, 6, 9
30, 1, 3, 6
40
52, 2, 3
64
70, 2
88, 8, 9
90, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 14-05-2024
Đặc biệtĐB
16880
Giải nhấtG1
28703
Giải nhìG2
39525
63916
Giải baG3
15096
08691
26638
16518
93526
28481
Giải tưG4
8610
7148
0858
1031
Giải nămG5
1597
2914
5213
4645
6661
9199
Giải sáuG6
934
848
328
Giải bảyG7
66
63
45
65
Ký tự đặc biệtKT
14MB-13MB-6MB-11MB-5MB-19MB-10MB-20MB
ĐầuĐuôi
03
10, 3, 4, 6, 8
25, 6, 8
31, 4, 8
45, 5, 8, 8
58
61, 3, 5, 6
7 
80, 1
91, 6, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 13-05-2024
Đặc biệtĐB
84396
Giải nhấtG1
64440
Giải nhìG2
12844
84462
Giải baG3
39690
88306
54902
80590
37165
66935
Giải tưG4
3100
7913
8862
4260
Giải nămG5
8127
9549
6572
7683
7337
1419
Giải sáuG6
007
667
359
Giải bảyG7
63
62
20
26
Ký tự đặc biệtKT
15MA-1MA-9MA-3MA-4MA-17MA-14MA-7MA
ĐầuĐuôi
00, 2, 6, 7
13, 9
20, 6, 7
35, 7
40, 4, 9
59
60, 2, 2, 2, 3, 5, 7
72
83
90, 0, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 12-05-2024
Đặc biệtĐB
54105
Giải nhấtG1
06147
Giải nhìG2
74859
97508
Giải baG3
73957
99482
89320
24590
26706
66538
Giải tưG4
7963
9465
0076
7088
Giải nămG5
5862
9352
0691
2480
1519
4340
Giải sáuG6
751
430
989
Giải bảyG7
75
33
21
97
Ký tự đặc biệtKT
20LZ-10LZ-7LZ-6LZ-14LZ-17LZ-12LZ-18LZ
ĐầuĐuôi
05, 6, 8
19
20, 1
30, 3, 8
40, 7
51, 2, 7, 9
62, 3, 5
75, 6
80, 2, 8, 9
90, 1, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 11-05-2024
Đặc biệtĐB
98076
Giải nhấtG1
10832
Giải nhìG2
34069
56100
Giải baG3
99345
21382
23746
71599
25382
85169
Giải tưG4
0930
1587
9302
2080
Giải nămG5
0506
4079
4286
6281
9650
6402
Giải sáuG6
526
321
995
Giải bảyG7
64
52
00
77
Ký tự đặc biệtKT
9LY-10LY-20LY-6LY-2LY-13LY-14LY-3LY
ĐầuĐuôi
00, 0, 2, 2, 6
1 
21, 6
30, 2
45, 6
50, 2
64, 9, 9
76, 7, 9
80, 1, 2, 2, 6, 7
95, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 10-05-2024
Đặc biệtĐB
78736
Giải nhấtG1
18262
Giải nhìG2
50955
32467
Giải baG3
23671
36298
05252
86570
16030
92419
Giải tưG4
9864
2396
4270
9528
Giải nămG5
3814
6159
4915
6569
5975
3971
Giải sáuG6
157
788
615
Giải bảyG7
61
25
40
81
Ký tự đặc biệtKT
17LX-11LX-20LX-7LX-15LX-9LX-10LX-14LX
ĐầuĐuôi
0 
14, 5, 5, 9
25, 8
30, 6
40
52, 5, 7, 9
61, 2, 4, 7, 9
70, 0, 1, 1, 5
81, 8
96, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 09-05-2024
Đặc biệtĐB
60325
Giải nhấtG1
15349
Giải nhìG2
32360
62341
Giải baG3
75210
62356
51398
75745
57573
85987
Giải tưG4
1468
8155
2344
3177
Giải nămG5
4101
1314
6459
5476
3361
9112
Giải sáuG6
358
053
489
Giải bảyG7
34
30
62
71
Ký tự đặc biệtKT
5LV-8LV-3LV-9LV-20LV-15LV-6LV-10LV
ĐầuĐuôi
01
10, 2, 4
25
30, 4
41, 4, 5, 9
53, 5, 6, 8, 9
60, 1, 2, 8
71, 3, 6, 7
87, 9
98
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 08-05-2024
Đặc biệtĐB
56095
Giải nhấtG1
97809
Giải nhìG2
58525
99356
Giải baG3
37066
79058
17319
80729
82947
25743
Giải tưG4
3094
2057
5210
6852
Giải nămG5
3379
9322
9426
1998
7384
9935
Giải sáuG6
963
856
373
Giải bảyG7
07
22
24
10
Ký tự đặc biệtKT
18LU-9LU-4LU-2LU-5LU-1LU-15LU-20LU
ĐầuĐuôi
07, 9
10, 0, 9
22, 2, 4, 5, 6, 9
35
43, 7
52, 6, 6, 7, 8
63, 6
73, 9
84
94, 5, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 07-05-2024
Đặc biệtĐB
12317
Giải nhấtG1
81118
Giải nhìG2
75679
55486
Giải baG3
53640
11641
98550
51697
35757
58353
Giải tưG4
4876
8039
6393
9366
Giải nămG5
1073
9098
6376
6149
3473
0458
Giải sáuG6
004
560
330
Giải bảyG7
28
17
01
22
Ký tự đặc biệtKT
7LT-5LT-13LT-12LT-6LT-15LT-10LT-8LT
ĐầuĐuôi
01, 4
17, 7, 8
22, 8
30, 9
40, 1, 9
50, 3, 7, 8
60, 6
73, 3, 6, 6, 9
86
93, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 06-05-2024
Đặc biệtĐB
87661
Giải nhấtG1
22441
Giải nhìG2
18944
47884
Giải baG3
62669
61032
64782
29258
00675
55196
Giải tưG4
6456
6301
0711
9193
Giải nămG5
5000
1334
5056
5124
3581
8603
Giải sáuG6
322
497
371
Giải bảyG7
45
32
98
67
Ký tự đặc biệtKT
1LS-4LS-18LS-11LS-19LS-9LS-20LS-17LS
ĐầuĐuôi
00, 1, 3
11
22, 4
32, 2, 4
41, 4, 5
56, 6, 8
61, 7, 9
71, 5
81, 2, 4
93, 6, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 05-05-2024
Đặc biệtĐB
80183
Giải nhấtG1
07373
Giải nhìG2
48867
30896
Giải baG3
17520
86768
30554
76145
87183
83127
Giải tưG4
7227
6852
1236
9205
Giải nămG5
5395
1882
5795
5573
3815
0478
Giải sáuG6
889
493
030
Giải bảyG7
67
22
52
63
Ký tự đặc biệtKT
12LR-14LR-3LR-16LR-20LR-10LR-2LR-11LR
ĐầuĐuôi
05
15
20, 2, 7, 7
30, 6
45
52, 2, 4
63, 7, 7, 8
73, 3, 8
82, 3, 3, 9
93, 5, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 04-05-2024
Đặc biệtĐB
90869
Giải nhấtG1
86258
Giải nhìG2
96303
01790
Giải baG3
13869
54572
71317
12810
47525
03020
Giải tưG4
0761
4562
7833
0419
Giải nămG5
6674
2830
5075
6867
0477
9992
Giải sáuG6
950
395
845
Giải bảyG7
12
28
32
55
Ký tự đặc biệtKT
4LQ-10LQ-17LQ-2LQ-11LQ-19LQ-18LQ-14LQ
ĐầuĐuôi
03
10, 2, 7, 9
20, 5, 8
30, 2, 3
45
50, 5, 8
61, 2, 7, 9, 9
72, 4, 5, 7
8 
90, 2, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 03-05-2024
Đặc biệtĐB
64857
Giải nhấtG1
31913
Giải nhìG2
20095
44000
Giải baG3
92069
67021
52931
48277
11046
89999
Giải tưG4
1085
3878
8682
2686
Giải nămG5
5611
0078
5218
2300
4982
1733
Giải sáuG6
245
377
183
Giải bảyG7
57
98
89
43
Ký tự đặc biệtKT
1LP-7LP-14LP-10LP-5LP-13LP-18LP-11LP\
ĐầuĐuôi
00, 0
11, 3, 8
21
31, 3
43, 5, 6
57, 7
69
77, 7, 8, 8
82, 2, 3, 5, 6, 9
95, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 02-05-2024
Đặc biệtĐB
27567
Giải nhấtG1
98924
Giải nhìG2
51863
96125
Giải baG3
32394
64549
84234
20036
87618
89421
Giải tưG4
7865
6190
9540
9899
Giải nămG5
1929
1291
3732
4499
0501
0023
Giải sáuG6
237
365
872
Giải bảyG7
39
63
74
20
Ký tự đặc biệtKT
1LN-4LN-2LN-20LN-15LN-6LN-5LN-14LN
ĐầuĐuôi
01
18
20, 1, 3, 4, 5, 9
32, 4, 6, 7, 9
40, 9
5 
63, 3, 5, 5, 7
72, 4
8 
90, 1, 4, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 01-05-2024
Đặc biệtĐB
72031
Giải nhấtG1
10292
Giải nhìG2
46130
26589
Giải baG3
90676
42039
96046
05589
71405
98943
Giải tưG4
7618
6107
6935
4766
Giải nămG5
2832
7333
5398
2863
9727
6282
Giải sáuG6
476
452
577
Giải bảyG7
95
61
60
97
Ký tự đặc biệtKT
2LM-4LM-11LM-12LM-1LM-15LM-18LM-20LM
ĐầuĐuôi
05, 7
18
27
30, 1, 2, 3, 5, 9
43, 6
52
60, 1, 3, 6
76, 6, 7
82, 9, 9
92, 5, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 30-04-2024
Đặc biệtĐB
44624
Giải nhấtG1
05886
Giải nhìG2
75181
44812
Giải baG3
09211
39887
51882
98592
13100
35623
Giải tưG4
3810
5366
3352
3783
Giải nămG5
9442
7335
4865
8702
9454
0153
Giải sáuG6
064
111
819
Giải bảyG7
47
59
54
28
Ký tự đặc biệtKT
2LK-8LK-4LK-10LK-1LK-20LK-17LK-12LK
ĐầuĐuôi
00, 2
10, 1, 1, 2, 9
23, 4, 8
35
42, 7
52, 3, 4, 4, 9
64, 5, 6
7 
81, 2, 3, 6, 7
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 29-04-2024
Đặc biệtĐB
15877
Giải nhấtG1
86391
Giải nhìG2
81274
81676
Giải baG3
90575
32048
64302
41745
95540
13428
Giải tưG4
1937
2689
1242
1612
Giải nămG5
8518
0804
5532
3564
2859
5321
Giải sáuG6
460
330
803
Giải bảyG7
08
61
03
82
Ký tự đặc biệtKT
12LH-10LH-9LH-16LH-14LH-5LH-15LH-8LH
ĐầuĐuôi
02, 3, 3, 4, 8
12, 8
21, 8
30, 2, 7
40, 2, 5, 8
59
60, 1, 4
74, 5, 6, 7
82, 9
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 28-04-2024
Đặc biệtĐB
37696
Giải nhấtG1
21957
Giải nhìG2
22046
36692
Giải baG3
64560
66075
18325
29166
09527
99349
Giải tưG4
8645
6772
3361
2640
Giải nămG5
4773
5555
6771
6035
9625
1386
Giải sáuG6
601
374
875
Giải bảyG7
79
73
02
95
Ký tự đặc biệtKT
14LG-17LG-4LG-16LG-6LG-9LG-5LG-20LG
ĐầuĐuôi
01, 2
1 
25, 5, 7
35
40, 5, 6, 9
55, 7
60, 1, 6
71, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 9
86
92, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 27-04-2024
Đặc biệtĐB
25842
Giải nhấtG1
31827
Giải nhìG2
51849
73421
Giải baG3
08418
64960
34316
24391
16970
95866
Giải tưG4
9943
8648
2356
6102
Giải nămG5
1611
8897
8947
2599
7671
9757
Giải sáuG6
380
430
919
Giải bảyG7
93
89
25
35
Ký tự đặc biệtKT
6LF-19LF-5LF-18LF-2LF-8LF-10LF-16LF
ĐầuĐuôi
02
11, 6, 8, 9
21, 5, 7
30, 5
42, 3, 7, 8, 9
56, 7
60, 6
70, 1
80, 9
91, 3, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 26-04-2024
Đặc biệtĐB
57620
Giải nhấtG1
82135
Giải nhìG2
88910
47085
Giải baG3
31718
65482
84174
34977
84592
37002
Giải tưG4
6912
2359
7064
9067
Giải nămG5
0230
3557
4878
4292
3179
3749
Giải sáuG6
551
477
460
Giải bảyG7
19
93
77
37
Ký tự đặc biệtKT
11LE-10LE-12LE-6LE-16LE-19LE-4LE-1LE
ĐầuĐuôi
02
10, 2, 8, 9
20
30, 5, 7
49
51, 7, 9
60, 4, 7
74, 7, 7, 7, 8, 9
82, 5
92, 2, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 25-04-2024
Đặc biệtĐB
36594
Giải nhấtG1
90713
Giải nhìG2
48830
35403
Giải baG3
24376
63350
49922
46764
82390
56362
Giải tưG4
0777
9136
6698
2988
Giải nămG5
7581
7323
4178
9700
7530
1657
Giải sáuG6
095
465
777
Giải bảyG7
08
62
71
60
Ký tự đặc biệtKT
2LD-18LD-12LD-17LD-11LD-8LD-20LD-7LD
ĐầuĐuôi
00, 3, 8
13
22, 3
30, 0, 6
4 
50, 7
60, 2, 2, 4, 5
71, 6, 7, 7, 8
81, 8
90, 4, 5, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 24-04-2024
Đặc biệtĐB
69952
Giải nhấtG1
12165
Giải nhìG2
74557
28269
Giải baG3
17544
31458
29961
71554
18326
20760
Giải tưG4
6441
9828
9610
1054
Giải nămG5
3082
9422
4364
8493
2653
5224
Giải sáuG6
382
567
101
Giải bảyG7
82
60
50
47
Ký tự đặc biệtKT
8LC-13LC-3LC-14LC-18LC-1LC-12LC-2LC
ĐầuĐuôi
01
10
22, 4, 6, 8
3 
41, 4, 7
50, 2, 3, 4, 4, 7, 8
60, 0, 1, 4, 5, 7, 9
7 
82, 2, 2
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 23-04-2024
Đặc biệtĐB
12681
Giải nhấtG1
26928
Giải nhìG2
84568
79326
Giải baG3
60597
77441
98277
62191
30322
97918
Giải tưG4
5890
9394
6338
8901
Giải nămG5
4916
9771
1007
2806
5292
8652
Giải sáuG6
815
466
192
Giải bảyG7
33
16
08
17
Ký tự đặc biệtKT
16LB-14LB-3LB-9LB-8LB-7LB-10LB-4LB
ĐầuĐuôi
01, 6, 7, 8
15, 6, 6, 7, 8
22, 6, 8
33, 8
41
52
66, 8
71, 7
81
90, 1, 2, 2, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 22-04-2024
Đặc biệtĐB
15525
Giải nhấtG1
29914
Giải nhìG2
83400
68369
Giải baG3
96522
74106
84523
66484
76563
65685
Giải tưG4
7662
3493
5151
9395
Giải nămG5
6856
6643
1321
4108
2153
6831
Giải sáuG6
369
495
636
Giải bảyG7
82
93
79
37
Ký tự đặc biệtKT
9LA-12LA-6LA-13LA-14LA-20LA-17LA-10LA
ĐầuĐuôi
00, 6, 8
14
21, 2, 3, 5
31, 6, 7
43
51, 3, 6
62, 3, 9, 9
79
82, 4, 5
93, 3, 5, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 21-04-2024
Đặc biệtĐB
19980
Giải nhấtG1
85986
Giải nhìG2
47577
69280
Giải baG3
98092
25825
81059
57932
33830
71715
Giải tưG4
5543
1384
6975
5836
Giải nămG5
2326
4322
0703
7162
4509
0470
Giải sáuG6
191
392
571
Giải bảyG7
11
59
91
39
Ký tự đặc biệtKT
16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ
ĐầuĐuôi
03, 9
11, 5
22, 5, 6
30, 2, 6, 9
43
59, 9
62
70, 1, 5, 7
80, 0, 4, 6
91, 1, 2, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 20-04-2024
Đặc biệtĐB
29379
Giải nhấtG1
29822
Giải nhìG2
24933
27395
Giải baG3
63254
65829
39579
26917
20063
91422
Giải tưG4
9186
1763
9385
1320
Giải nămG5
5451
3289
0892
4290
1448
7357
Giải sáuG6
899
689
390
Giải bảyG7
05
60
99
33
Ký tự đặc biệtKT
3KY-7KY-4KY-8KY-5KY-14KY-9KY-17KY
ĐầuĐuôi
05
17
20, 2, 2, 9
33, 3
48
51, 4, 7
60, 3, 3
79, 9
85, 6, 9, 9
90, 0, 2, 5, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 19-04-2024
Đặc biệtĐB
26592
Giải nhấtG1
38838
Giải nhìG2
43774
91819
Giải baG3
08758
63771
15724
91314
86959
47543
Giải tưG4
1370
7010
5792
5856
Giải nămG5
9957
5245
8757
2019
4132
6316
Giải sáuG6
222
106
949
Giải bảyG7
71
26
85
23
Ký tự đặc biệtKT
9KX-16KX-4KX-12KX-6KX-2KX-8KX-19KX
ĐầuĐuôi
06
10, 4, 6, 9, 9
22, 3, 4, 6
32, 8
43, 5, 9
56, 7, 7, 8, 9
6 
70, 1, 1, 4
85
92, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 18-04-2024
Đặc biệtĐB
62904
Giải nhấtG1
16351
Giải nhìG2
92109
84405
Giải baG3
50215
82326
54744
81157
60946
93661
Giải tưG4
7880
3573
0916
9336
Giải nămG5
9443
9241
5284
9798
4277
7296
Giải sáuG6
591
346
154
Giải bảyG7
69
52
95
37
Ký tự đặc biệtKT
1KV-6KV-14KV-18KV-2KV-5KV-19KV-4KV
ĐầuĐuôi
04, 5, 9
15, 6
26
36, 7
41, 3, 4, 6, 6
51, 2, 4, 7
61, 9
73, 7
80, 4
91, 5, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 17-04-2024
Đặc biệtĐB
90289
Giải nhấtG1
19874
Giải nhìG2
24789
50177
Giải baG3
84160
84250
66154
14306
03341
85969
Giải tưG4
3241
9829
9103
6240
Giải nămG5
5674
7671
0218
3300
5133
6434
Giải sáuG6
317
228
892
Giải bảyG7
47
40
90
27
Ký tự đặc biệtKT
5KU-12KU-16KU-11KU-13KU-18KU-15KU-7KU
ĐầuĐuôi
00, 3, 6
17, 8
27, 8, 9
33, 4
40, 0, 1, 1, 7
50, 4
60, 9
71, 4, 4, 7
89, 9
90, 2
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 16-04-2024
Đặc biệtĐB
96850
Giải nhấtG1
66671
Giải nhìG2
51310
74053
Giải baG3
36642
19172
58381
14433
62816
92024
Giải tưG4
4787
8217
7761
0665
Giải nămG5
8452
0869
3282
0710
4804
7663
Giải sáuG6
366
886
216
Giải bảyG7
12
51
91
18
Ký tự đặc biệtKT
17KT-19KT-12KT-1KT-13KT-14KT-2KT-8KT
ĐầuĐuôi
04
10, 0, 2, 6, 6, 7, 8
24
33
42
50, 1, 2, 3
61, 3, 5, 6, 9
71, 2
81, 2, 6, 7
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 15-04-2024
Đặc biệtĐB
99369
Giải nhấtG1
13829
Giải nhìG2
59861
27481
Giải baG3
65303
77704
89049
50013
34525
33222
Giải tưG4
3926
0546
2651
3393
Giải nămG5
0937
3884
1948
1679
9105
2079
Giải sáuG6
334
673
600
Giải bảyG7
54
33
98
29
Ký tự đặc biệtKT
1KS-13KS-9KS-19KS-12KS-10KS-5KS-8KS
ĐầuĐuôi
00, 3, 4, 5
13
22, 5, 6, 9, 9
33, 4, 7
46, 8, 9
51, 4
61, 9
73, 9, 9
81, 4
93, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 14-04-2024
Đặc biệtĐB
71396
Giải nhấtG1
20801
Giải nhìG2
73470
83615
Giải baG3
59318
54657
90221
19494
20418
77848
Giải tưG4
2581
6371
8850
1300
Giải nămG5
0309
2342
1961
6616
5569
5870
Giải sáuG6
496
635
489
Giải bảyG7
52
22
89
90
Ký tự đặc biệtKT
3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR
ĐầuĐuôi
00, 1, 9
15, 6, 8, 8
21, 2
35
42, 8
50, 2, 7
61, 9
70, 0, 1
81, 9, 9
90, 4, 6, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 13-04-2024
Đặc biệtĐB
90649
Giải nhấtG1
71212
Giải nhìG2
55720
56680
Giải baG3
64761
94392
09089
57015
06920
83467
Giải tưG4
1452
5230
5083
2320
Giải nămG5
4090
8241
0310
6378
1575
3896
Giải sáuG6
756
690
503
Giải bảyG7
58
28
35
64
Ký tự đặc biệtKT
5KQ-15KQ-9KQ-4KQ-8KQ-1KQ-18KQ-12KQ
ĐầuĐuôi
03
10, 2, 5
20, 0, 0, 8
30, 5
41, 9
52, 6, 8
61, 4, 7
75, 8
80, 3, 9
90, 0, 2, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 12-04-2024
Đặc biệtĐB
12073
Giải nhấtG1
92837
Giải nhìG2
28622
02259
Giải baG3
53010
14391
79427
13247
76972
60599
Giải tưG4
6594
5821
6858
2983
Giải nămG5
0993
5483
8027
6916
5213
4770
Giải sáuG6
850
036
185
Giải bảyG7
27
83
16
80
Ký tự đặc biệtKT
12KP-18KP-17KP-14KP-3KP-11KP-1KP-16KP
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 6, 6
21, 2, 7, 7, 7
36, 7
47
50, 8, 9
6 
70, 2, 3
80, 3, 3, 3, 5
91, 3, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 11-04-2024
Đặc biệtĐB
69356
Giải nhấtG1
22552
Giải nhìG2
35140
15293
Giải baG3
35010
28133
33342
65578
74436
57981
Giải tưG4
4851
2761
8993
3587
Giải nămG5
6909
2693
2363
1750
3328
7628
Giải sáuG6
753
388
635
Giải bảyG7
73
80
42
86
Ký tự đặc biệtKT
9KN-14KN-13KN-1KN-11KN-2KN-6KN-10KN
ĐầuĐuôi
09
10
28, 8
33, 5, 6
40, 2, 2
50, 1, 2, 3, 6
61, 3
73, 8
80, 1, 6, 7, 8
93, 3, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 10-04-2024
Đặc biệtĐB
14138
Giải nhấtG1
62724
Giải nhìG2
54157
96213
Giải baG3
14362
89770
55669
50544
04462
48939
Giải tưG4
4062
5079
6608
7155
Giải nămG5
7402
1236
4922
4421
2178
9253
Giải sáuG6
552
247
722
Giải bảyG7
12
45
75
97
Ký tự đặc biệtKT
18KM-14KM-15KM-2KM-10KM-9KM-4KM-11KM
ĐầuĐuôi
02, 8
12, 3
21, 2, 2, 4
36, 8, 9
44, 5, 7
52, 3, 5, 7
62, 2, 2, 9
70, 5, 8, 9
8 
97
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 09-04-2024
Đặc biệtĐB
16510
Giải nhấtG1
57524
Giải nhìG2
46210
99866
Giải baG3
59326
97595
41257
02724
00969
52074
Giải tưG4
0760
1668
3313
3684
Giải nămG5
6299
7898
4768
6210
3355
4816
Giải sáuG6
717
130
568
Giải bảyG7
69
62
27
41
Ký tự đặc biệtKT
14KL-9KL-15KL-16KL-19KL-20KL-6KL-3KL
ĐầuĐuôi
0 
10, 0, 0, 3, 6, 7
24, 4, 6, 7
30
41
55, 7
60, 2, 6, 8, 8, 8, 9, 9
74
84
95, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 08-04-2024
Đặc biệtĐB
30147
Giải nhấtG1
37755
Giải nhìG2
61413
89550
Giải baG3
20904
51761
51163
31983
91022
78447
Giải tưG4
5498
3294
6720
2059
Giải nămG5
4679
0615
6473
3807
2132
0360
Giải sáuG6
567
190
316
Giải bảyG7
15
61
05
32
Ký tự đặc biệtKT
5KH-1KH-10KH-3KH-2KH-18KH-9KH-12KH
ĐầuĐuôi
04, 5, 7
13, 5, 5, 6
20, 2
32, 2
47, 7
50, 5, 9
60, 1, 1, 3, 7
73, 9
83
90, 4, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 07-04-2024
Đặc biệtĐB
93374
Giải nhấtG1
18300
Giải nhìG2
59549
37037
Giải baG3
74266
07569
23624
78397
06513
35761
Giải tưG4
1734
8632
0757
2118
Giải nămG5
7324
2369
6427
8196
1825
4339
Giải sáuG6
185
275
044
Giải bảyG7
65
17
72
50
Ký tự đặc biệtKT
2KG-5KG-9KG-17KG-19KG-7KG-10KG-16KG
ĐầuĐuôi
00
13, 7, 8
24, 4, 5, 7
32, 4, 7, 9
44, 9
50, 7
61, 5, 6, 9, 9
72, 4, 5
85
96, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 06-04-2024
Đặc biệtĐB
00312
Giải nhấtG1
44708
Giải nhìG2
88283
64571
Giải baG3
91798
21146
05250
09523
92549
73943
Giải tưG4
1449
2399
7871
7371
Giải nămG5
5848
3389
9405
8301
7420
2661
Giải sáuG6
142
732
198
Giải bảyG7
21
59
95
03
Ký tự đặc biệtKT
16KF-18KF-13KF-10KF-12KF-1KF-17KF-4KF
ĐầuĐuôi
01, 3, 5, 8
12
20, 1, 3
32
42, 3, 6, 8, 9, 9
50, 9
61
71, 1, 1
83, 9
95, 8, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 05-04-2024
Đặc biệtĐB
72666
Giải nhấtG1
96992
Giải nhìG2
52918
21197
Giải baG3
21034
45765
73219
29010
02370
06089
Giải tưG4
0372
6291
4099
0369
Giải nămG5
7007
0315
6233
7010
2611
6123
Giải sáuG6
270
306
325
Giải bảyG7
05
13
49
19
Ký tự đặc biệtKT
2KE-20KE-6KE-3KE-15KE-16KE-11KE-18KE
ĐầuĐuôi
05, 6, 7
10, 0, 1, 3, 5, 8, 9, 9
23, 5
33, 4
49
5 
65, 6, 9
70, 0, 2
89
91, 2, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 04-04-2024
Đặc biệtĐB
69389
Giải nhấtG1
34052
Giải nhìG2
48091
95190
Giải baG3
28642
87265
12540
99128
22291
24399
Giải tưG4
6903
4457
3278
6776
Giải nămG5
4578
6228
5858
0611
4540
7296
Giải sáuG6
788
031
386
Giải bảyG7
01
42
65
89
Ký tự đặc biệtKT
4KD-7KD-17KD-6KD-1KD-11KD-19KD-13KD
ĐầuĐuôi
01, 3
11
28, 8
31
40, 0, 2, 2
52, 7, 8
65, 5
76, 8, 8
86, 8, 9, 9
90, 1, 1, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 03-04-2024
Đặc biệtĐB
67364
Giải nhấtG1
05538
Giải nhìG2
43309
50971
Giải baG3
42539
81311
58310
75139
27406
83349
Giải tưG4
1179
2067
4473
0517
Giải nămG5
3595
0881
7332
8196
3209
2509
Giải sáuG6
732
624
838
Giải bảyG7
93
94
15
22
Ký tự đặc biệtKT
20KC-14KC-15KC-6KC-8KC-10KC-19KC-18KC
ĐầuĐuôi
06, 9, 9, 9
10, 1, 5, 7
22, 4
32, 2, 8, 8, 9, 9
49
5 
64, 7
71, 3, 9
81
93, 4, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 02-04-2024
Đặc biệtĐB
62909
Giải nhấtG1
09387
Giải nhìG2
23902
06705
Giải baG3
05649
11928
85591
77857
24772
73380
Giải tưG4
1057
4955
1981
8866
Giải nămG5
8906
2314
0248
6777
3183
8562
Giải sáuG6
262
654
029
Giải bảyG7
65
86
54
35
Ký tự đặc biệtKT
3KB-2KB-8KB-18KB-19KB-13KB-17KB-12KB
ĐầuĐuôi
02, 5, 6, 9
14
28, 9
35
48, 9
54, 4, 5, 7, 7
62, 2, 5, 6
72, 7
80, 1, 3, 6, 7
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 01-04-2024
Đặc biệtĐB
19052
Giải nhấtG1
64293
Giải nhìG2
66910
37980
Giải baG3
03154
05297
37583
24357
50612
56159
Giải tưG4
1490
6212
7679
2105
Giải nămG5
4438
2763
4042
1066
7302
1099
Giải sáuG6
559
345
633
Giải bảyG7
09
93
06
38
Ký tự đặc biệtKT
7KA-10KA-3KA-15KA-6KA-5KA-9KA-2KA
ĐầuĐuôi
02, 5, 6, 9
10, 2, 2
2 
33, 8, 8
42, 5
52, 4, 7, 9, 9
63, 6
79
80, 3
90, 3, 3, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 31-03-2024
Đặc biệtĐB
36909
Giải nhấtG1
46217
Giải nhìG2
56679
32203
Giải baG3
29726
90557
54987
59727
68447
57932
Giải tưG4
5581
4902
3035
7503
Giải nămG5
2059
7871
4346
0991
7274
7688
Giải sáuG6
183
311
228
Giải bảyG7
69
90
28
81
Ký tự đặc biệtKT
12HZ-15HZ-20HZ-5HZ-11HZ-4HZ-19HZ-13HZ
ĐầuĐuôi
02, 3, 3, 9
11, 7
26, 7, 8, 8
32, 5
46, 7
57, 9
69
71, 4, 9
81, 1, 3, 7, 8
90, 1
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 30-03-2024
Đặc biệtĐB
62135
Giải nhấtG1
21141
Giải nhìG2
45857
86656
Giải baG3
70417
47299
17041
28867
87844
03831
Giải tưG4
7920
9023
7131
8460
Giải nămG5
3372
5765
0633
8326
3811
4220
Giải sáuG6
752
057
840
Giải bảyG7
96
94
29
09
Ký tự đặc biệtKT
6HY-8HY-2HY-20HY-18HY-9HY-4HY-5HY
ĐầuĐuôi
09
11, 7
20, 0, 3, 6, 9
31, 1, 3, 5
40, 1, 1, 4
52, 6, 7, 7
60, 5, 7
72
8 
94, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 29-03-2024
Đặc biệtĐB
37869
Giải nhấtG1
01431
Giải nhìG2
07900
66341
Giải baG3
81079
95627
76989
10547
37486
34353
Giải tưG4
4618
5541
1854
0752
Giải nămG5
4990
2029
5211
9779
7249
7896
Giải sáuG6
717
867
363
Giải bảyG7
05
67
87
62
Ký tự đặc biệtKT
7HX-16HX-1HX-13HX-2HX-8HX-12HX-20HX
ĐầuĐuôi
00, 5
11, 7, 8
27, 9
31
41, 1, 7, 9
52, 3, 4
62, 3, 7, 7, 9
79, 9
86, 7, 9
90, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 28-03-2024
Đặc biệtĐB
49879
Giải nhấtG1
61196
Giải nhìG2
55813
26560
Giải baG3
66628
39458
53044
66883
94985
04961
Giải tưG4
0689
1252
7970
1626
Giải nămG5
4095
9503
8586
7026
3491
4985
Giải sáuG6
800
015
450
Giải bảyG7
07
82
98
90
Ký tự đặc biệtKT
6HV-20HV-3HV-18HV-12HV-10HV-16HV-7HV
ĐầuĐuôi
00, 3, 7
13, 5
26, 6, 8
3 
44
50, 2, 8
60, 1
70, 9
82, 3, 5, 5, 6, 9
90, 1, 5, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 27-03-2024
Đặc biệtĐB
20645
Giải nhấtG1
21356
Giải nhìG2
10211
33955
Giải baG3
57214
47997
59028
91075
81886
34229
Giải tưG4
7518
6879
1586
7174
Giải nămG5
4802
1007
6479
7659
8416
7869
Giải sáuG6
187
087
674
Giải bảyG7
84
38
18
25
Ký tự đặc biệtKT
5HU-1HU-14HU-11HU-2HU-20HU-17HU-7HU
ĐầuĐuôi
02, 7
11, 4, 6, 8, 8
25, 8, 9
38
45
55, 6, 9
69
74, 4, 5, 9, 9
84, 6, 6, 7, 7
97
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 26-03-2024
Đặc biệtĐB
59619
Giải nhấtG1
57086
Giải nhìG2
96937
20940
Giải baG3
23515
63359
89273
67580
12104
65171
Giải tưG4
6781
8492
2432
0942
Giải nămG5
4059
1308
7139
7578
4915
1820
Giải sáuG6
728
921
919
Giải bảyG7
82
17
99
07
Ký tự đặc biệtKT
14HT-19HT-7HT-9HT-18HT-20HT-11HT-2HT
ĐầuĐuôi
04, 7, 8
15, 5, 7, 9, 9
20, 1, 8
32, 7, 9
40, 2
59, 9
6 
71, 3, 8
80, 1, 2, 6
92, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 25-03-2024
Đặc biệtĐB
16342
Giải nhấtG1
75754
Giải nhìG2
28913
37346
Giải baG3
86642
45535
81914
94696
52321
96022
Giải tưG4
8692
8838
9702
1399
Giải nămG5
7019
7237
7661
9492
5860
0770
Giải sáuG6
425
940
549
Giải bảyG7
39
42
11
77
Ký tự đặc biệtKT
3HS-8HS-10HS-19HS-12HS-20HS-13HS-18HS
ĐầuĐuôi
02
11, 3, 4, 9
21, 2, 5
35, 7, 8, 9
40, 2, 2, 2, 6, 9
54
60, 1
70, 7
8 
92, 2, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 24-03-2024
Đặc biệtĐB
88274
Giải nhấtG1
06693
Giải nhìG2
53350
57784
Giải baG3
04071
89897
75341
98348
75312
33461
Giải tưG4
9003
5952
0115
9805
Giải nămG5
3069
2189
5874
3454
1490
7942
Giải sáuG6
935
713
633
Giải bảyG7
29
09
32
39
Ký tự đặc biệtKT
17HR-15HR-3HR-9HR-1HR-6HR-8HR-12HR
ĐầuĐuôi
03, 5, 9
12, 3, 5
29
32, 3, 5, 9
41, 2, 8
50, 2, 4
61, 9
71, 4, 4
84, 9
90, 3, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 23-03-2024
Đặc biệtĐB
59882
Giải nhấtG1
35161
Giải nhìG2
80009
90230
Giải baG3
27850
78279
76809
32621
30855
65708
Giải tưG4
4114
7900
0301
0473
Giải nămG5
6540
7127
8212
9532
2160
6720
Giải sáuG6
460
122
532
Giải bảyG7
85
51
42
16
Ký tự đặc biệtKT
11HQ-16HQ-1HQ-3HQ-4HQ-18HQ-10HQ-14HQ
ĐầuĐuôi
00, 1, 8, 9, 9
12, 4, 6
20, 1, 2, 7
30, 2, 2
40, 2
50, 1, 5
60, 0, 1
73, 9
82, 5
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 22-03-2024
Đặc biệtĐB
95371
Giải nhấtG1
07286
Giải nhìG2
23998
54295
Giải baG3
30927
81184
68459
29360
97671
18598
Giải tưG4
3721
6102
6363
6756
Giải nămG5
7582
1471
1256
7423
3322
6997
Giải sáuG6
840
527
579
Giải bảyG7
21
91
03
69
Ký tự đặc biệtKT
5HP-18HP-16HP-14HP-1HP-12HP-6HP-20HP
ĐầuĐuôi
02, 3
1 
21, 1, 2, 3, 7, 7
3 
40
56, 6, 9
60, 3, 9
71, 1, 1, 9
82, 4, 6
91, 5, 7, 8, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 21-03-2024
Đặc biệtĐB
81866
Giải nhấtG1
15018
Giải nhìG2
97738
52425
Giải baG3
46984
39393
23620
45649
07779
32333
Giải tưG4
6001
7698
5879
5739
Giải nămG5
2820
0426
8268
4363
6007
2889
Giải sáuG6
843
426
191
Giải bảyG7
87
13
52
56
Ký tự đặc biệtKT
12HN-2HN-6HN-4HN-14HN-5HN-8HN-18HN
ĐầuĐuôi
01, 7
13, 8
20, 0, 5, 6, 6
33, 8, 9
43, 9
52, 6
63, 6, 8
79, 9
84, 7, 9
91, 3, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 20-03-2024
Đặc biệtĐB
35144
Giải nhấtG1
48573
Giải nhìG2
21404
25165
Giải baG3
28375
09425
17538
21595
56954
36845
Giải tưG4
2361
7750
2414
2861
Giải nămG5
8305
7081
7715
2463
0729
3143
Giải sáuG6
271
623
926
Giải bảyG7
87
23
54
37
Ký tự đặc biệtKT
15HM-7HM-11HM-18HM-5HM-19HM-9HM-12HM
ĐầuĐuôi
04, 5
14, 5
23, 3, 5, 6, 9
37, 8
43, 4, 5
50, 4, 4
61, 1, 3, 5
71, 3, 5
81, 7
95
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 19-03-2024
Đặc biệtĐB
15636
Giải nhấtG1
19173
Giải nhìG2
85681
79930
Giải baG3
13044
44402
18216
83995
78186
87187
Giải tưG4
6448
8599
4783
1398
Giải nămG5
6959
9932
2256
7373
4400
6765
Giải sáuG6
996
855
572
Giải bảyG7
33
44
22
51
Ký tự đặc biệtKT
1HL-15HL-6HL-9HL-8HL-17HL-20HL-7HL
ĐầuĐuôi
00, 2
16
22
30, 2, 3, 6
44, 4, 8
51, 5, 6, 9
65
72, 3, 3
81, 3, 6, 7
95, 6, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 18-03-2024
Đặc biệtĐB
78723
Giải nhấtG1
05913
Giải nhìG2
42978
47997
Giải baG3
12779
25923
66649
28808
79008
51224
Giải tưG4
4813
1627
6276
4906
Giải nămG5
6495
7729
2690
7389
9423
1047
Giải sáuG6
902
463
762
Giải bảyG7
82
29
25
53
Ký tự đặc biệtKT
16HK-12HK-18HK-11HK-3HK-14HK-20HK-10HK
ĐầuĐuôi
02, 6, 8, 8
13, 3
23, 3, 3, 4, 5, 7, 9, 9
3 
47, 9
53
62, 3
76, 8, 9
82, 9
90, 5, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 17-03-2024
Đặc biệtĐB
39399
Giải nhấtG1
50264
Giải nhìG2
05861
93264
Giải baG3
27209
38005
89679
63829
34307
28483
Giải tưG4
4711
8630
7059
6601
Giải nămG5
8554
0583
0657
3523
3494
1252
Giải sáuG6
639
625
190
Giải bảyG7
02
50
20
30
Ký tự đặc biệtKT
16HG-2HG-5HG-4HG-8HG-20HG-6HG-11HG
ĐầuĐuôi
01, 2, 5, 7, 9
11
20, 3, 5, 9
30, 0, 9
4 
50, 2, 4, 7, 9
61, 4, 4
79
83, 3
90, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 16-03-2024
Đặc biệtĐB
05667
Giải nhấtG1
42692
Giải nhìG2
26834
13884
Giải baG3
41197
48183
30209
40650
38977
31619
Giải tưG4
6327
7526
8813
8004
Giải nămG5
0083
3362
9225
6115
7179
7774
Giải sáuG6
970
842
546
Giải bảyG7
49
58
26
20
Ký tự đặc biệtKT
20HF-15HF-9HF-18HF-8HF-2HF-12HF-11HF
ĐầuĐuôi
04, 9
13, 5, 9
20, 5, 6, 6, 7
34
42, 6, 9
50, 8
62, 7
70, 4, 7, 9
83, 3, 4
92, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 15-03-2024
Đặc biệtĐB
12334
Giải nhấtG1
51885
Giải nhìG2
94341
78676
Giải baG3
86372
36161
53081
61157
25254
83626
Giải tưG4
9449
7299
9594
3832
Giải nămG5
0035
6600
7679
9485
8125
7951
Giải sáuG6
784
939
809
Giải bảyG7
91
02
59
66
Ký tự đặc biệtKT
15HE-13HE-12HE-19HE-7HE-20HE-4HE-6HE
ĐầuĐuôi
00, 2, 9
1 
25, 6
32, 4, 5, 9
41, 9
51, 4, 7, 9
61, 6
72, 6, 9
81, 4, 5, 5
91, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 14-03-2024
Đặc biệtĐB
69169
Giải nhấtG1
64118
Giải nhìG2
47084
42711
Giải baG3
63859
14728
77445
27949
64742
81409
Giải tưG4
9407
4489
0999
1759
Giải nămG5
4014
9727
1414
9057
2299
3594
Giải sáuG6
630
802
403
Giải bảyG7
03
64
94
72
Ký tự đặc biệtKT
5HD-3HD-1HD-4HD-16HD-2HD-12HD-8HD
ĐầuĐuôi
02, 3, 3, 7, 9
11, 4, 4, 8
27, 8
30
42, 5, 9
57, 9, 9
64, 9
72
84, 9
94, 4, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 13-03-2024
Đặc biệtĐB
91753
Giải nhấtG1
54579
Giải nhìG2
90984
68978
Giải baG3
89663
79417
27577
20491
00134
75715
Giải tưG4
7980
7928
8166
1878
Giải nămG5
7965
9154
7803
5279
9350
3131
Giải sáuG6
472
053
360
Giải bảyG7
43
74
60
49
Ký tự đặc biệtKT
6HC-15HC-2HC-8HC-5HC-10HC-4HC-13HC
ĐầuĐuôi
03
15, 7
28
31, 4
43, 9
50, 3, 3, 4
60, 0, 3, 5, 6
72, 4, 7, 8, 8, 9, 9
80, 4
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 12-03-2024
Đặc biệtĐB
00212
Giải nhấtG1
02044
Giải nhìG2
54494
32692
Giải baG3
37525
42210
18702
87251
33797
01356
Giải tưG4
3464
3362
1268
3795
Giải nămG5
6389
7534
7475
0291
4719
1601
Giải sáuG6
593
102
749
Giải bảyG7
76
92
64
78
Ký tự đặc biệtKT
11HB-15HB-1HB-20HB-16HB-17HB-8HB-2HB
ĐầuĐuôi
01, 2, 2
10, 2, 9
25
34
44, 9
51, 6
62, 4, 4, 8
75, 6, 8
89
91, 2, 2, 3, 4, 5, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 11-03-2024
Đặc biệtĐB
68333
Giải nhấtG1
15214
Giải nhìG2
41437
19271
Giải baG3
81367
05175
83589
47586
69646
07575
Giải tưG4
7285
1688
9707
9289
Giải nămG5
0140
6399
9619
3239
3428
9131
Giải sáuG6
438
211
465
Giải bảyG7
99
79
10
72
Ký tự đặc biệtKT
19HA-13HA-7HA-17HA-3HA-6HA-4HA-20HA
ĐầuĐuôi
07
10, 1, 4, 9
28
31, 3, 7, 8, 9
40, 6
5 
65, 7
71, 2, 5, 5, 9
85, 6, 8, 9, 9
99, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 10-03-2024
Đặc biệtĐB
98352
Giải nhấtG1
69888
Giải nhìG2
07390
71903
Giải baG3
65258
30308
67847
24138
66905
28830
Giải tưG4
7379
8073
8480
8743
Giải nămG5
8680
0868
0855
7163
2615
5429
Giải sáuG6
906
799
400
Giải bảyG7
57
88
64
26
Ký tự đặc biệtKT
12GZ-6GZ-8GZ-13GZ-7GZ-20GZ-3GZ-16GZ
ĐầuĐuôi
00, 3, 5, 6, 8
15
26, 9
30, 8
43, 7
52, 5, 7, 8
63, 4, 8
73, 9
80, 0, 8, 8
90, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 09-03-2024
Đặc biệtĐB
97041
Giải nhấtG1
66285
Giải nhìG2
61339
03320
Giải baG3
97684
81378
67753
20613
13219
64710
Giải tưG4
5334
1854
9868
8120
Giải nămG5
7819
2869
7366
5797
7110
6682
Giải sáuG6
110
477
078
Giải bảyG7
86
29
28
10
Ký tự đặc biệtKT
15GY-19GY-9GY-6GY-5GY-8GY-11GY-7GY
ĐầuĐuôi
0 
10, 0, 0, 0, 3, 9, 9
20, 0, 8, 9
34, 9
41
53, 4
66, 8, 9
77, 8, 8
82, 4, 5, 6
97
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 08-03-2024
Đặc biệtĐB
71307
Giải nhấtG1
20243
Giải nhìG2
17094
60989
Giải baG3
31527
92382
96787
36794
48482
77297
Giải tưG4
5626
6650
0211
7778
Giải nămG5
1022
8863
9869
7124
5225
1665
Giải sáuG6
011
087
756
Giải bảyG7
52
14
44
43
Ký tự đặc biệtKT
9GX-13GX-7GX-14GX-3GX-6GX-5GX-16GX
ĐầuĐuôi
07
11, 1, 4
22, 4, 5, 6, 7
3 
43, 3, 4
50, 2, 6
63, 5, 9
78
82, 2, 7, 7, 9
94, 4, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 07-03-2024
Đặc biệtĐB
03047
Giải nhấtG1
58941
Giải nhìG2
47442
56737
Giải baG3
55967
75948
24885
07736
02093
56900
Giải tưG4
7490
0152
5300
7005
Giải nămG5
8175
5037
6867
7425
8500
7138
Giải sáuG6
385
939
306
Giải bảyG7
33
86
49
82
Ký tự đặc biệtKT
15GV-6GV-2GV-9GV-1GV-14GV-5GV-7GV
ĐầuĐuôi
00, 0, 0, 5, 6
1 
25
33, 6, 7, 7, 8, 9
41, 2, 7, 8, 9
52
67, 7
75
82, 5, 5, 6
90, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 06-03-2024
Đặc biệtĐB
32939
Giải nhấtG1
48545
Giải nhìG2
20648
62946
Giải baG3
62598
61910
93128
18943
96213
41342
Giải tưG4
5481
8716
3949
0656
Giải nămG5
5841
9192
3950
6709
1625
9048
Giải sáuG6
974
010
130
Giải bảyG7
25
45
77
96
Ký tự đặc biệtKT
11GU-16GU-20GU-18GU-4GU-12GU-13GU-14GU
ĐầuĐuôi
09
10, 0, 3, 6
25, 5, 8
30, 9
41, 2, 3, 5, 5, 6, 8, 8, 9
50, 6
6 
74, 7
81
92, 6, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 05-03-2024
Đặc biệtĐB
87122
Giải nhấtG1
64388
Giải nhìG2
51684
45089
Giải baG3
15702
11869
95889
95412
35845
75289
Giải tưG4
3651
7848
0102
9621
Giải nămG5
1951
8583
0029
9692
0278
9912
Giải sáuG6
300
105
083
Giải bảyG7
75
26
18
99
Ký tự đặc biệtKT
16GT-12GT-10GT-1GT-6GT-2GT-14GT-19GT
ĐầuĐuôi
00, 2, 2, 5
12, 2, 8
21, 2, 6, 9
3 
45, 8
51, 1
69
75, 8
83, 3, 4, 8, 9, 9, 9
92, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 04-03-2024
Đặc biệtĐB
58535
Giải nhấtG1
12691
Giải nhìG2
00638
31420
Giải baG3
57770
73871
09120
81336
55270
35872
Giải tưG4
7247
3943
1366
8508
Giải nămG5
4707
3421
6900
7216
1233
6993
Giải sáuG6
264
316
608
Giải bảyG7
42
62
65
51
Ký tự đặc biệtKT
13GS-2GS-7GS-8GS-11GS-16GS-6GS-15GS
ĐầuĐuôi
00, 7, 8, 8
16, 6
20, 0, 1
33, 5, 6, 8
42, 3, 7
51
62, 4, 5, 6
70, 0, 1, 2
8 
91, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 03-03-2024
Đặc biệtĐB
17632
Giải nhấtG1
94774
Giải nhìG2
16188
17377
Giải baG3
04817
77472
39263
02216
51663
23400
Giải tưG4
4505
3347
3003
7595
Giải nămG5
5793
1299
3483
9811
6264
8486
Giải sáuG6
695
008
399
Giải bảyG7
40
14
44
37
Ký tự đặc biệtKT
1GR-10GR-9GR-8GR-16GR-19GR-12GR-4GR
ĐầuĐuôi
00, 3, 5, 8
11, 4, 6, 7
2 
32, 7
40, 4, 7
5 
63, 3, 4
72, 4, 7
83, 6, 8
93, 5, 5, 9, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 02-03-2024
Đặc biệtĐB
77433
Giải nhấtG1
74982
Giải nhìG2
86227
74919
Giải baG3
78519
65124
47963
10766
16187
87960
Giải tưG4
9494
1898
3887
7871
Giải nămG5
0791
6933
0328
3582
1207
8431
Giải sáuG6
741
053
377
Giải bảyG7
93
95
06
91
Ký tự đặc biệtKT
9GQ-10GQ-7GQ-19GQ-12GQ-13GQ-11GQ-18GQ
ĐầuĐuôi
06, 7
19, 9
24, 7, 8
31, 3, 3
41
53
60, 3, 6
71, 7
82, 2, 7, 7
91, 1, 3, 4, 5, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 01-03-2024
Đặc biệtĐB
71961
Giải nhấtG1
83331
Giải nhìG2
77826
34607
Giải baG3
42063
15142
67205
32829
72584
04871
Giải tưG4
7471
1023
0796
5943
Giải nămG5
6600
3416
2788
2153
6425
3770
Giải sáuG6
386
092
940
Giải bảyG7
21
23
65
46
Ký tự đặc biệtKT
18GP-5GP-13GP-10GP-3GP-6GP-8GP-7GP
ĐầuĐuôi
00, 5, 7
16
21, 3, 3, 5, 6, 9
31
40, 2, 3, 6
53
61, 3, 5
70, 1, 1
84, 6, 8
92, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 29-02-2024
Đặc biệtĐB
39648
Giải nhấtG1
89254
Giải nhìG2
83310
67194
Giải baG3
17553
16513
90168
81966
67408
22446
Giải tưG4
2546
1126
7889
3202
Giải nămG5
8654
2727
2819
4960
8883
8030
Giải sáuG6
429
531
092
Giải bảyG7
28
92
23
99
Ký tự đặc biệtKT
2GN-13GN-12GN-1GN-10GN-20GN-9GN-14GN
ĐầuĐuôi
02, 8
10, 3, 9
23, 6, 7, 8, 9
30, 1
46, 6, 8
53, 4, 4
60, 6, 8
7 
83, 9
92, 2, 4, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 28-02-2024
Đặc biệtĐB
77645
Giải nhấtG1
06477
Giải nhìG2
84305
38394
Giải baG3
71202
93049
90021
21978
87788
04853
Giải tưG4
0790
0256
2861
3114
Giải nămG5
7552
7033
7276
1129
7595
4489
Giải sáuG6
652
476
788
Giải bảyG7
67
96
37
17
Ký tự đặc biệtKT
5GM-18GM-2GM-14GM-8GM-16GM-19GM-10GM
ĐầuĐuôi
02, 5
14, 7
21, 9
33, 7
45, 9
52, 2, 3, 6
61, 7
76, 6, 7, 8
88, 8, 9
90, 4, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 27-02-2024
Đặc biệtĐB
36209
Giải nhấtG1
22265
Giải nhìG2
97620
79071
Giải baG3
17063
61654
47294
39697
85597
98822
Giải tưG4
5624
5402
3167
0381
Giải nămG5
7878
9350
3316
8097
0986
7762
Giải sáuG6
378
568
805
Giải bảyG7
85
80
61
76
Ký tự đặc biệtKT
20GL-19GL-3GL-11GL-16GL-18GL-1GL-17GL
ĐầuĐuôi
02, 5, 9
16
20, 2, 4
3 
4 
50, 4
61, 2, 3, 5, 7, 8
71, 6, 8, 8
80, 1, 5, 6
94, 7, 7, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 26-02-2024
Đặc biệtĐB
27234
Giải nhấtG1
61620
Giải nhìG2
29442
71430
Giải baG3
71285
37989
62482
67475
65703
34114
Giải tưG4
4653
9878
4471
1839
Giải nămG5
0133
7292
8297
0646
4652
3382
Giải sáuG6
424
832
419
Giải bảyG7
63
88
24
56
Ký tự đặc biệtKT
9GK-4GK-13GK-2GK-7GK-17GK-14GK-3GK
ĐầuĐuôi
03
14, 9
20, 4, 4
30, 2, 3, 4, 9
42, 6
52, 3, 6
63
71, 5, 8
82, 2, 5, 8, 9
92, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 25-02-2024
Đặc biệtĐB
15545
Giải nhấtG1
85710
Giải nhìG2
17410
30692
Giải baG3
77641
63547
40180
61070
59567
02946
Giải tưG4
5607
7989
8806
1262
Giải nămG5
0689
4410
5587
5247
7619
8861
Giải sáuG6
204
487
280
Giải bảyG7
16
06
98
51
Ký tự đặc biệtKT
5GH-7GH-1GH-11GH-4GH-10GH-15GH-12GH
ĐầuĐuôi
04, 6, 6, 7
10, 0, 0, 6, 9
2 
3 
41, 5, 6, 7, 7
51
61, 2, 7
70
80, 0, 7, 7, 9, 9
92, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 24-02-2024
Đặc biệtĐB
57333
Giải nhấtG1
81369
Giải nhìG2
30504
76199
Giải baG3
33651
22945
66456
46182
39290
34970
Giải tưG4
7837
6860
3636
6890
Giải nămG5
1619
7224
1740
4222
1496
0442
Giải sáuG6
247
752
331
Giải bảyG7
43
44
35
45
Ký tự đặc biệtKT
20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF
ĐầuĐuôi
04
19
22, 4
31, 3, 5, 6, 7
40, 2, 3, 4, 5, 5, 7
51, 2, 6
60, 9
70
82
90, 0, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 23-02-2024
Đặc biệtĐB
16053
Giải nhấtG1
88635
Giải nhìG2
25337
63488
Giải baG3
59775
29439
27290
24040
82530
67189
Giải tưG4
0547
6741
7941
7289
Giải nămG5
7824
5469
8625
7168
1204
5983
Giải sáuG6
308
973
820
Giải bảyG7
79
00
93
45
Ký tự đặc biệtKT
19GE-2GE-14GE-10GE-5GE-11GE-18GE-15GE
ĐầuĐuôi
00, 4, 8
1 
20, 4, 5
30, 5, 7, 9
40, 1, 1, 5, 7
53
68, 9
73, 5, 9
83, 8, 9, 9
90, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 22-02-2024
Đặc biệtĐB
82488
Giải nhấtG1
52311
Giải nhìG2
07072
42726
Giải baG3
40481
49867
76166
29399
36193
63578
Giải tưG4
9404
2834
6012
1448
Giải nămG5
4126
1347
1048
7295
7820
8038
Giải sáuG6
450
637
460
Giải bảyG7
25
70
90
13
Ký tự đặc biệtKT
7GD-6GD-10GD-2GD-11GD-3GD-18GD-12GD
ĐầuĐuôi
04
11, 2, 3
20, 5, 6, 6
34, 7, 8
47, 8, 8
50
60, 6, 7
70, 2, 8
81, 8
90, 3, 5, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 21-02-2024
Đặc biệtĐB
99937
Giải nhấtG1
73548
Giải nhìG2
40187
24052
Giải baG3
45049
69513
00318
99864
37934
67528
Giải tưG4
9969
4749
3131
7918
Giải nămG5
5983
3688
4919
7340
8836
1898
Giải sáuG6
661
051
291
Giải bảyG7
08
64
72
91
Ký tự đặc biệtKT
9GC-7GC-17GC-2GC-14GC-5GC-20GC-13GC
ĐầuĐuôi
08
13, 8, 8, 9
28
31, 4, 6, 7
40, 8, 9, 9
51, 2
61, 4, 4, 9
72
83, 7, 8
91, 1, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 20-02-2024
Đặc biệtĐB
57406
Giải nhấtG1
97758
Giải nhìG2
37216
24939
Giải baG3
30032
78750
31430
43822
43341
22605
Giải tưG4
7939
8580
7131
0783
Giải nămG5
0866
9656
7260
4515
7573
3621
Giải sáuG6
592
419
079
Giải bảyG7
68
18
78
00
Ký tự đặc biệtKT
13GB-2GB-5GB-7GB-17GB-12GB-6GB-20GB
ĐầuĐuôi
00, 5, 6
15, 6, 8, 9
21, 2
30, 1, 2, 9, 9
41
50, 6, 8
60, 6, 8
73, 8, 9
80, 3
92
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 19-02-2024
Đặc biệtĐB
75801
Giải nhấtG1
19995
Giải nhìG2
93219
56742
Giải baG3
13459
21260
02582
01053
92502
27859
Giải tưG4
1440
1020
4024
9170
Giải nămG5
0057
6215
3858
8144
3559
8224
Giải sáuG6
554
331
982
Giải bảyG7
64
85
24
66
Ký tự đặc biệtKT
3GA-2GA-11GA-9GA-10GA-18GA-17GA-7GA
ĐầuĐuôi
01, 2
15, 9
20, 4, 4, 4
31
40, 2, 4
53, 4, 7, 8, 9, 9, 9
60, 4, 6
70
82, 2, 5
95
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 18-02-2024
Đặc biệtĐB
39903
Giải nhấtG1
64007
Giải nhìG2
94691
49556
Giải baG3
47851
91743
87428
63645
97610
97288
Giải tưG4
0270
5179
3109
4524
Giải nămG5
3849
9190
0418
6950
1098
3962
Giải sáuG6
093
429
132
Giải bảyG7
56
97
14
64
Ký tự đặc biệtKT
6FZ-2FZ-14FZ-17FZ-12FZ-19FZ-20FZ-1FZ
ĐầuĐuôi
03, 7, 9
10, 4, 8
24, 8, 9
32
43, 5, 9
50, 1, 6, 6
62, 4
70, 9
88
90, 1, 3, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 17-02-2024
Đặc biệtĐB
58294
Giải nhấtG1
03133
Giải nhìG2
84216
14018
Giải baG3
87942
42677
33889
80351
42249
29632
Giải tưG4
4666
5495
8905
6655
Giải nămG5
5821
1407
8445
7612
9721
1589
Giải sáuG6
062
725
757
Giải bảyG7
73
92
62
67
Ký tự đặc biệtKT
2FY-17FY-5FY-14FY-16FY-8FY-3FY-15FY
ĐầuĐuôi
05, 7
12, 6, 8
21, 1, 5
32, 3
42, 5, 9
51, 5, 7
62, 2, 6, 7
73, 7
89, 9
92, 4, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 16-02-2024
Đặc biệtĐB
34864
Giải nhấtG1
00693
Giải nhìG2
97331
18776
Giải baG3
56995
55805
26599
22435
58098
35835
Giải tưG4
8683
1661
7450
8941
Giải nămG5
8695
2954
6320
0276
2666
1431
Giải sáuG6
720
634
467
Giải bảyG7
98
29
58
84
Ký tự đặc biệtKT
13FX-11FX-5FX-20FX-19FX-16FX-3FX-6FX
ĐầuĐuôi
05
1 
20, 0, 9
31, 1, 4, 5, 5
41
50, 4, 8
61, 4, 6, 7
76, 6
83, 4
93, 5, 5, 8, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 15-02-2024
Đặc biệtĐB
48331
Giải nhấtG1
33214
Giải nhìG2
95565
75869
Giải baG3
85035
50958
42526
30662
77408
94544
Giải tưG4
6513
1726
6179
2439
Giải nămG5
2241
5718
6452
7022
5061
7065
Giải sáuG6
333
911
376
Giải bảyG7
51
10
20
70
Ký tự đặc biệtKT
16FV-4FV-18FV-12FV-17FV-3FV-5FV-1FV
ĐầuĐuôi
08
10, 1, 3, 4, 8
20, 2, 6, 6
31, 3, 5, 9
41, 4
51, 2, 8
61, 2, 5, 5, 9
70, 6, 9
8 
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 14-02-2024
Đặc biệtĐB
17670
Giải nhấtG1
67840
Giải nhìG2
87976
05804
Giải baG3
15037
87341
44090
35540
11601
11274
Giải tưG4
6083
0603
6674
3990
Giải nămG5
4637
1874
2362
2894
1326
2503
Giải sáuG6
951
967
787
Giải bảyG7
53
22
15
54
Ký tự đặc biệtKT
17FU-6FU-16FU-10FU-20FU-12FU-19FU-15FU
ĐầuĐuôi
01, 3, 3, 4
15
22, 6
37, 7
40, 0, 1
51, 3, 4
62, 7
70, 4, 4, 4, 6
83, 7
90, 0, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 13-02-2024
Đặc biệtĐB
39100
Giải nhấtG1
22276
Giải nhìG2
21547
14250
Giải baG3
25123
77887
46966
34620
73311
14277
Giải tưG4
6749
3710
6705
8203
Giải nămG5
1050
0680
0240
0711
5203
7214
Giải sáuG6
944
182
395
Giải bảyG7
63
99
31
02
Ký tự đặc biệtKT
4FT-1FT-16FT-7FT-15FT-10FT-13FT-2FT
ĐầuĐuôi
00, 2, 3, 3, 5
10, 1, 1, 4
20, 3
31
40, 4, 7, 9
50, 0
63, 6
76, 7
80, 2, 7
95, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 08-02-2024
Đặc biệtĐB
85852
Giải nhấtG1
17339
Giải nhìG2
81504
61590
Giải baG3
11923
39951
06845
01815
93739
55388
Giải tưG4
9488
7388
2208
9004
Giải nămG5
9570
5276
3461
7388
5303
6573
Giải sáuG6
473
597
056
Giải bảyG7
42
31
21
27
Ký tự đặc biệtKT
9FS-3FS-4FS-15FS-6FS-17FS-12FS-19FS
ĐầuĐuôi
03, 4, 4, 8
15
21, 3, 7
31, 9, 9
42, 5
51, 2, 6
61
70, 3, 3, 6
88, 8, 8, 8
90, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 07-02-2024
Đặc biệtĐB
67384
Giải nhấtG1
41504
Giải nhìG2
84043
71031
Giải baG3
23490
95377
73674
51711
88162
69864
Giải tưG4
9296
1005
2278
5705
Giải nămG5
2043
7662
9506
3669
1073
3804
Giải sáuG6
638
152
189
Giải bảyG7
62
18
99
53
Ký tự đặc biệtKT
5FR-18FR-17FR-14FR-19FR-1FR-8FR-7FR
ĐầuĐuôi
04, 4, 5, 5, 6
11, 8
2 
31, 8
43, 3
52, 3
62, 2, 2, 4, 9
73, 4, 7, 8
84, 9
90, 6, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 06-02-2024
Đặc biệtĐB
91267
Giải nhấtG1
65567
Giải nhìG2
49583
27981
Giải baG3
28941
63811
68505
68457
98492
31709
Giải tưG4
1990
1136
7461
6895
Giải nămG5
2312
4696
2846
0206
8873
3910
Giải sáuG6
017
320
886
Giải bảyG7
52
59
84
15
Ký tự đặc biệtKT
9FQ-13FQ-15FQ-1FQ-19FQ-18FQ-2FQ-3FQ
ĐầuĐuôi
05, 6, 9
10, 1, 2, 5, 7
20
36
41, 6
52, 7, 9
61, 7, 7
73
81, 3, 4, 6
90, 2, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 05-02-2024
Đặc biệtĐB
69876
Giải nhấtG1
47161
Giải nhìG2
54779
83038
Giải baG3
54035
40526
22723
04016
92542
30851
Giải tưG4
1932
1071
3559
6332
Giải nămG5
2140
4907
6780
8375
6102
2349
Giải sáuG6
806
060
590
Giải bảyG7
07
35
81
22
Ký tự đặc biệtKT
7FP-1FP-6FP-17FP-12FP-2FP-14FP-4FP
ĐầuĐuôi
02, 6, 7, 7
16
22, 3, 6
32, 2, 5, 5, 8
40, 2, 9
51, 9
60, 1
71, 5, 6, 9
80, 1
90
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 04-02-2024
Đặc biệtĐB
13300
Giải nhấtG1
06268
Giải nhìG2
67798
98842
Giải baG3
09251
37297
78533
05661
30866
26814
Giải tưG4
4278
1420
5112
9414
Giải nămG5
1534
1478
8664
1159
7081
3687
Giải sáuG6
446
627
656
Giải bảyG7
44
04
97
41
Ký tự đặc biệtKT
6FN-2FN-1FN-20FN-15FN-18FN-13FN-11FN
ĐầuĐuôi
00, 4
12, 4, 4
20, 7
33, 4
41, 2, 4, 6
51, 6, 9
61, 4, 6, 8
78, 8
81, 7
97, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 03-02-2024
Đặc biệtĐB
33389
Giải nhấtG1
80369
Giải nhìG2
55380
69435
Giải baG3
92942
94293
36365
34162
09641
10284
Giải tưG4
0221
1633
1716
6658
Giải nămG5
0122
2297
2514
8365
7192
3441
Giải sáuG6
236
119
442
Giải bảyG7
12
35
88
18
Ký tự đặc biệtKT
10FM-7FM-13FM-18FM-4FM-9FM-1FM-12FM
ĐầuĐuôi
0 
12, 4, 6, 8, 9
21, 2
33, 5, 5, 6
41, 1, 2, 2
58
62, 5, 5, 9
7 
80, 4, 8, 9
92, 3, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 02-02-2024
Đặc biệtĐB
28174
Giải nhấtG1
06876
Giải nhìG2
66471
38080
Giải baG3
94163
33797
50042
94635
65908
04190
Giải tưG4
8084
7218
0384
3702
Giải nămG5
2551
4867
7331
8796
6677
5394
Giải sáuG6
755
539
280
Giải bảyG7
93
55
68
05
Ký tự đặc biệtKT
14FL-2FL-17FL-20FL-13FL-1FL-9FL-16FL
ĐầuĐuôi
02, 5, 8
18
2 
31, 5, 9
42
51, 5, 5
63, 7, 8
71, 4, 6, 7
80, 0, 4, 4
90, 3, 4, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 01-02-2024
Đặc biệtĐB
87444
Giải nhấtG1
41182
Giải nhìG2
94959
51442
Giải baG3
93301
62187
40592
47470
69528
79028
Giải tưG4
7292
4118
0777
5462
Giải nămG5
8254
4416
2280
9154
5079
9784
Giải sáuG6
115
186
944
Giải bảyG7
32
61
77
99
Ký tự đặc biệtKT
11FK-19FK-14FK-20FK-16FK-18FK-4FK-9FK
ĐầuĐuôi
01
15, 6, 8
28, 8
32
42, 4, 4
54, 4, 9
61, 2
70, 7, 7, 9
80, 2, 4, 6, 7
92, 2, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 31-01-2024
Đặc biệtĐB
47666
Giải nhấtG1
58427
Giải nhìG2
64931
25644
Giải baG3
03576
08099
93000
05237
32951
82863
Giải tưG4
3767
5450
1997
6766
Giải nămG5
1336
0386
7369
1740
4840
8051
Giải sáuG6
296
125
966
Giải bảyG7
68
53
82
27
Ký tự đặc biệtKT
9FH-19FH-4FH-20FH-11FH-3FH-14FH-12FH
ĐầuĐuôi
00
1 
25, 7, 7
31, 6, 7
40, 0, 4
50, 1, 1, 3
63, 6, 6, 6, 7, 8, 9
76
82, 6
96, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 30-01-2024
Đặc biệtĐB
08524
Giải nhấtG1
80556
Giải nhìG2
02056
55365
Giải baG3
93363
16503
50553
55436
44146
19053
Giải tưG4
3556
7688
6096
0141
Giải nămG5
4932
4683
4211
6357
9871
5990
Giải sáuG6
921
194
760
Giải bảyG7
38
26
83
95
Ký tự đặc biệtKT
16FG-19FG-15FG-4FG-7FG-12FG-3FG-8FG
ĐầuĐuôi
03
11
21, 4, 6
32, 6, 8
41, 6
53, 3, 6, 6, 6, 7
60, 3, 5
71
83, 3, 8
90, 4, 5, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 29-01-2024
Đặc biệtĐB
75346
Giải nhấtG1
98171
Giải nhìG2
23541
90743
Giải baG3
98189
71152
09412
86414
11035
95289
Giải tưG4
2771
3474
5314
0609
Giải nămG5
0912
7238
9154
8750
1011
0265
Giải sáuG6
156
432
799
Giải bảyG7
81
83
09
85
Ký tự đặc biệtKT
11FE-3FE-17FE-2FE-18FE-15FE-5FE-1FE
ĐầuĐuôi
09, 9
11, 2, 2, 4, 4
2 
32, 5, 8
41, 3, 6
50, 2, 4, 6
65
71, 1, 4
81, 3, 5, 9, 9
99
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 28-01-2024
Đặc biệtĐB
68274
Giải nhấtG1
93911
Giải nhìG2
25484
47616
Giải baG3
11003
93986
15302
61278
13916
23900
Giải tưG4
1710
1445
4678
9751
Giải nămG5
5496
0228
3343
5479
4126
8089
Giải sáuG6
221
438
853
Giải bảyG7
87
65
49
41
Ký tự đặc biệtKT
19FD-14FD-9FD-11FD-7FD-20FD-17FD-5FD
ĐầuĐuôi
00, 2, 3
10, 1, 6, 6
21, 6, 8
38
41, 3, 5, 9
51, 3
65
74, 8, 8, 9
84, 6, 7, 9
96
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 27-01-2024
Đặc biệtĐB
61579
Giải nhấtG1
32521
Giải nhìG2
73337
11395
Giải baG3
59715
94737
28391
77040
95480
36972
Giải tưG4
1670
3770
7223
0876
Giải nămG5
6094
5417
4724
5620
5716
3868
Giải sáuG6
049
531
791
Giải bảyG7
27
75
91
10
Ký tự đặc biệtKT
6FC-5FC-1FC-16FC-17FC-4FC-8FC-19FC
ĐầuĐuôi
0 
10, 5, 6, 7
20, 1, 3, 4, 7
31, 7, 7
40, 9
5 
68
70, 0, 2, 5, 6, 9
80
91, 1, 1, 4, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 26-01-2024
Đặc biệtĐB
20347
Giải nhấtG1
29197
Giải nhìG2
19218
63399
Giải baG3
82560
80548
17544
73396
45107
10888
Giải tưG4
4359
6568
4811
1038
Giải nămG5
1823
8447
2579
2491
2352
8442
Giải sáuG6
947
733
318
Giải bảyG7
58
56
20
06
Ký tự đặc biệtKT
20FB-10FB-1FB-7FB-5FB-8FB-2FB-6FB
ĐầuĐuôi
06, 7
11, 8, 8
20, 3
33, 8
42, 4, 7, 7, 7, 8
52, 6, 8, 9
60, 8
79
88
91, 6, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 25-01-2024
Đặc biệtĐB
77375
Giải nhấtG1
14114
Giải nhìG2
99404
53941
Giải baG3
45239
92327
58366
84517
71158
13890
Giải tưG4
9479
8648
0493
9881
Giải nămG5
3961
3599
4206
2625
2201
8153
Giải sáuG6
912
735
727
Giải bảyG7
56
24
57
42
Ký tự đặc biệtKT
4FA-18FA-5FA-2FA-20FA-3FA-6FA-13FA
ĐầuĐuôi
01, 4, 6
12, 4, 7
24, 5, 7, 7
35, 9
41, 2, 8
53, 6, 7, 8
61, 6
75, 9
81
90, 3, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 24-01-2024
Đặc biệtĐB
61661
Giải nhấtG1
38229
Giải nhìG2
62307
85674
Giải baG3
78595
93756
52006
58616
27202
51549
Giải tưG4
5803
5520
2836
8290
Giải nămG5
3309
6125
7243
4089
2338
8508
Giải sáuG6
524
731
081
Giải bảyG7
57
22
11
69
Ký tự đặc biệtKT
8EZ-18EZ-4EZ-11EZ-9EZ-16EZ-6EZ-14EZ
ĐầuĐuôi
02, 3, 6, 7, 8, 9
11, 6
20, 2, 4, 5, 9
31, 6, 8
43, 9
56, 7
61, 9
74
81, 9
90, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 23-01-2024
Đặc biệtĐB
87441
Giải nhấtG1
45966
Giải nhìG2
06221
88252
Giải baG3
27745
45816
68217
41517
41912
32545
Giải tưG4
7691
4975
9911
6182
Giải nămG5
6097
1046
6006
2575
2298
6725
Giải sáuG6
022
468
449
Giải bảyG7
74
00
49
11
Ký tự đặc biệtKT
15EY-12EY-14EY-5EY-8EY-16EY-2EY-17EY
ĐầuĐuôi
00, 6
11, 1, 2, 6, 7, 7
21, 2, 5
3 
41, 5, 5, 6, 9, 9
52
66, 8
74, 5, 5
82
91, 7, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 22-01-2024
Đặc biệtĐB
36910
Giải nhấtG1
79118
Giải nhìG2
28263
37729
Giải baG3
39344
36781
97614
33735
51836
41688
Giải tưG4
7547
3433
7982
3523
Giải nămG5
6779
9563
5686
2191
7374
3556
Giải sáuG6
252
534
420
Giải bảyG7
60
13
65
17
Ký tự đặc biệtKT
9EX-16EX-19EX-6EX-1EX-12EX-18EX-3EX
ĐầuĐuôi
0 
10, 3, 4, 7, 8
20, 3, 9
33, 4, 5, 6
44, 7
52, 6
60, 3, 3, 5
74, 9
81, 2, 6, 8
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 21-01-2024
Đặc biệtĐB
45819
Giải nhấtG1
88820
Giải nhìG2
92317
88686
Giải baG3
03064
58435
11519
64759
52956
88514
Giải tưG4
1349
0927
3528
0716
Giải nămG5
1179
1641
6637
9021
2311
1232
Giải sáuG6
765
742
034
Giải bảyG7
28
76
18
13
Ký tự đặc biệtKT
17EV-14EV-9EV-7EV-6EV-18EV-10EV-3EV
ĐầuĐuôi
0 
11, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9
20, 1, 7, 8, 8
32, 4, 5, 7
41, 2, 9
56, 9
64, 5
76, 9
86
9 
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 20-01-2024
Đặc biệtĐB
70964
Giải nhấtG1
63165
Giải nhìG2
28516
01426
Giải baG3
22000
81011
57868
69890
20338
75326
Giải tưG4
6639
6539
8347
8500
Giải nămG5
4844
2630
9577
0659
4915
6153
Giải sáuG6
652
729
810
Giải bảyG7
77
93
39
13
Ký tự đặc biệtKT
6EU-8EU-7EU-4EU-5EU-11EU-2EU-20EU
ĐầuĐuôi
00, 0
10, 1, 3, 5, 6
26, 6, 9
30, 8, 9, 9, 9
44, 7
52, 3, 9
64, 5, 8
77, 7
8 
90, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 19-01-2024
Đặc biệtĐB
14609
Giải nhấtG1
36645
Giải nhìG2
12735
35132
Giải baG3
85646
63234
96221
05950
51526
75074
Giải tưG4
6682
9638
7631
3787
Giải nămG5
7833
7893
7435
8411
0155
6886
Giải sáuG6
075
481
224
Giải bảyG7
17
69
88
61
Ký tự đặc biệtKT
8ET-19ET-1ET-9ET-4ET-5ET-11ET-13ET
ĐầuĐuôi
09
11, 7
21, 4, 6
31, 2, 3, 4, 5, 5, 8
45, 6
50, 5
61, 9
74, 5
81, 2, 6, 7, 8
93
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 18-01-2024
Đặc biệtĐB
54998
Giải nhấtG1
54578
Giải nhìG2
92914
81659
Giải baG3
67486
76176
28243
25690
97325
27064
Giải tưG4
0717
5736
1747
7684
Giải nămG5
3998
8610
3999
4749
8700
9998
Giải sáuG6
933
271
914
Giải bảyG7
77
23
11
48
Ký tự đặc biệtKT
12ES-11ES-5ES-14ES-1ES-8ES-19ES-16ES
ĐầuĐuôi
00
10, 1, 4, 4, 7
23, 5
33, 6
43, 7, 8, 9
59
64
71, 6, 7, 8
84, 6
90, 8, 8, 8, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 17-01-2024
Đặc biệtĐB
76553
Giải nhấtG1
07527
Giải nhìG2
25937
28719
Giải baG3
68694
85484
43187
37080
52543
51209
Giải tưG4
4630
6891
8515
2367
Giải nămG5
4217
6752
4070
4451
3126
6144
Giải sáuG6
716
933
076
Giải bảyG7
03
35
11
50
Ký tự đặc biệtKT
1ER-3ER-5ER-10ER-2ER-15ER-20ER-7ER
ĐầuĐuôi
03, 9
11, 5, 6, 7, 9
26, 7
30, 3, 5, 7
43, 4
50, 1, 2, 3
67
70, 6
80, 4, 7
91, 4
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 16-01-2024
Đặc biệtĐB
95539
Giải nhấtG1
74503
Giải nhìG2
37428
62493
Giải baG3
55215
62742
75409
13209
28223
02871
Giải tưG4
3363
5407
6781
8041
Giải nămG5
3501
3855
6093
3392
6002
4492
Giải sáuG6
236
215
743
Giải bảyG7
90
79
37
58
Ký tự đặc biệtKT
19EQ-12EQ-4EQ-1EQ-3EQ-5EQ-2EQ-8EQ
ĐầuĐuôi
01, 2, 3, 7, 9, 9
15, 5
23, 8
36, 7, 9
41, 2, 3
55, 8
63
71, 9
81
90, 2, 2, 3, 3
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 15-01-2024
Đặc biệtĐB
63261
Giải nhấtG1
52395
Giải nhìG2
54221
54937
Giải baG3
21642
72620
46915
40939
66975
95237
Giải tưG4
9526
9444
4855
6097
Giải nămG5
3145
6073
1774
9335
2193
0747
Giải sáuG6
934
367
864
Giải bảyG7
94
59
67
21
Ký tự đặc biệtKT
16EP-11EP-5EP-15EP-17EP-9EP-14EP-10EP
ĐầuĐuôi
0 
15
20, 1, 1, 6
34, 5, 7, 7, 9
42, 4, 5, 7
55, 9
61, 4, 7, 7
73, 4, 5
8 
93, 4, 5, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 14-01-2024
Đặc biệtĐB
91138
Giải nhấtG1
42203
Giải nhìG2
16727
62518
Giải baG3
40212
38181
55475
98984
20314
05059
Giải tưG4
8841
4036
0947
9799
Giải nămG5
9576
2316
6534
0618
1125
2257
Giải sáuG6
115
313
503
Giải bảyG7
71
91
34
85
Ký tự đặc biệtKT
18EN-12EN-14EN-11EN-6EN-5EN-19EN-16EN
ĐầuĐuôi
03, 3
12, 3, 4, 5, 6, 8, 8
25, 7
34, 4, 6, 8
41, 7
57, 9
6 
71, 5, 6
81, 4, 5
91, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 13-01-2024
Đặc biệtĐB
68586
Giải nhấtG1
68404
Giải nhìG2
00715
37358
Giải baG3
42487
35931
84669
00195
50191
47172
Giải tưG4
7115
9490
6813
5843
Giải nămG5
4317
2315
7929
3632
1844
6497
Giải sáuG6
990
475
786
Giải bảyG7
17
99
63
85
Ký tự đặc biệtKT
12EM-1EM-13EM-17EM-11EM-9EM-18EM-20EM
ĐầuĐuôi
04
13, 5, 5, 5, 7, 7
29
31, 2
43, 4
58
63, 9
72, 5
85, 6, 6, 7
90, 0, 1, 5, 7, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 12-01-2024
Đặc biệtĐB
13113
Giải nhấtG1
39786
Giải nhìG2
66200
15781
Giải baG3
57716
05600
89058
37477
31125
85815
Giải tưG4
2872
4210
3055
7656
Giải nămG5
5975
9865
4483
4984
9833
9996
Giải sáuG6
906
600
547
Giải bảyG7
02
93
53
59
Ký tự đặc biệtKT
4EL-5EL-12EL-2EL-10EL-3EL-8EL-7EL
ĐầuĐuôi
00, 0, 0, 2, 6
10, 3, 5, 6
25
33
47
53, 5, 6, 8, 9
65
72, 5, 7
81, 3, 4, 6
93, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 11-01-2024
Đặc biệtĐB
28285
Giải nhấtG1
45785
Giải nhìG2
14065
97397
Giải baG3
20245
50613
86575
83291
97109
29793
Giải tưG4
1447
8321
7343
5081
Giải nămG5
3322
1578
6731
2390
3687
3549
Giải sáuG6
185
547
711
Giải bảyG7
82
23
28
84
Ký tự đặc biệtKT
2EK-13EK-10EK-17EK-12EK-14EK-11EK-16EK
ĐầuĐuôi
09
11, 3
21, 2, 3, 8
31
43, 5, 7, 7, 9
5 
65
75, 8
81, 2, 4, 5, 5, 5, 7
90, 1, 3, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 10-01-2024
Đặc biệtĐB
73732
Giải nhấtG1
50059
Giải nhìG2
19807
73809
Giải baG3
66964
33254
07140
58867
39737
18690
Giải tưG4
2491
3655
4882
4833
Giải nămG5
2714
2679
1364
4418
4801
4632
Giải sáuG6
105
627
143
Giải bảyG7
95
84
83
53
Ký tự đặc biệtKT
18EH-1EH-4EH-3EH-5EH-7EH-9EH-16EH
ĐầuĐuôi
01, 5, 7, 9
14, 8
27
32, 2, 3, 7
40, 3
53, 4, 5, 9
64, 4, 7
79
82, 3, 4
90, 1, 5
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 09-01-2024
Đặc biệtĐB
48877
Giải nhấtG1
34321
Giải nhìG2
62959
65902
Giải baG3
26683
31049
98561
68229
37571
53782
Giải tưG4
0360
5370
3054
4853
Giải nămG5
4143
7962
1775
2023
0455
3683
Giải sáuG6
287
175
670
Giải bảyG7
77
68
08
91
Ký tự đặc biệtKT
6EG-12EG-8EG-11EG-7EG-13EG-18EG-14EG
ĐầuĐuôi
02, 8
1 
21, 3, 9
3 
43, 9
53, 4, 5, 9
60, 1, 2, 8
70, 0, 1, 5, 5, 7, 7
82, 3, 3, 7
91
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ haiT2 ngày 08-01-2024
Đặc biệtĐB
91089
Giải nhấtG1
52095
Giải nhìG2
24298
86032
Giải baG3
11702
12468
64339
84213
63964
15587
Giải tưG4
0375
1988
6675
2621
Giải nămG5
9023
5030
2454
6261
8831
2653
Giải sáuG6
721
356
691
Giải bảyG7
19
77
78
40
Ký tự đặc biệtKT
3EF-1EF-11EF-13EF-4EF-15EF-8EF-7EF
ĐầuĐuôi
02
13, 9
21, 1, 3
30, 1, 2, 9
40
53, 4, 6
61, 4, 8
75, 5, 7, 8
87, 8, 9
91, 5, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Chủ nhậtCN ngày 07-01-2024
Đặc biệtĐB
69618
Giải nhấtG1
77903
Giải nhìG2
10601
27302
Giải baG3
64369
67113
39541
91989
70398
06419
Giải tưG4
2465
5299
8705
5568
Giải nămG5
1279
2671
9902
2142
3112
6408
Giải sáuG6
615
603
561
Giải bảyG7
85
67
75
12
Ký tự đặc biệtKT
19ED-12ED-7ED-20ED-3ED-13ED-18ED-16ED
ĐầuĐuôi
01, 2, 2, 3, 3, 5, 8
12, 2, 3, 5, 8, 9
2 
3 
41, 2
5 
61, 5, 7, 8, 9
71, 5, 9
85, 9
98, 9
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ bảyT7 ngày 06-01-2024
Đặc biệtĐB
72794
Giải nhấtG1
84069
Giải nhìG2
21604
16014
Giải baG3
04012
40496
62097
07165
85606
43931
Giải tưG4
8124
4326
2175
2281
Giải nămG5
9781
2917
0303
9824
6836
6036
Giải sáuG6
428
187
412
Giải bảyG7
74
96
58
03
Ký tự đặc biệtKT
1EC-12EC-16EC-9EC-14EC-13EC-5EC-2EC
ĐầuĐuôi
03, 3, 4, 6
12, 2, 4, 7
24, 4, 6, 8
31, 6, 6
4 
58
65, 9
74, 5
81, 1, 7
94, 6, 6, 7
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ sáuT6 ngày 05-01-2024
Đặc biệtĐB
38267
Giải nhấtG1
08715
Giải nhìG2
71363
28859
Giải baG3
50469
00804
01569
47304
36547
91458
Giải tưG4
5367
6717
9652
1153
Giải nămG5
9201
2426
2161
8950
6793
5932
Giải sáuG6
011
537
441
Giải bảyG7
96
63
69
45
Ký tự đặc biệtKT
3EB-8EB-4EB-13EB-12EB-11EB-20EB-17EB
ĐầuĐuôi
01, 4, 4
11, 5, 7
26
32, 7
41, 5, 7
50, 2, 3, 8, 9
61, 3, 3, 7, 7, 9, 9, 9
7 
8 
93, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ nămT5 ngày 04-01-2024
Đặc biệtĐB
10240
Giải nhấtG1
34474
Giải nhìG2
50418
44965
Giải baG3
09694
12063
98849
11096
80662
43064
Giải tưG4
1261
9934
1267
7227
Giải nămG5
0113
5320
3130
4972
0271
6073
Giải sáuG6
278
247
228
Giải bảyG7
62
12
36
02
Ký tự đặc biệtKT
16EA-15EA-6EA-14EA-19EA-12EA-18EA-11EA
ĐầuĐuôi
02
12, 3, 8
20, 7, 8
30, 4, 6
40, 7, 9
5 
61, 2, 2, 3, 4, 5, 7
71, 2, 3, 4, 8
8 
94, 6
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ tưT4 ngày 03-01-2024
Đặc biệtĐB
62495
Giải nhấtG1
61083
Giải nhìG2
88825
25631
Giải baG3
81244
41936
65835
18119
78762
30466
Giải tưG4
7275
3934
7969
3310
Giải nămG5
1198
2132
6734
7342
0172
3018
Giải sáuG6
920
945
848
Giải bảyG7
61
14
85
25
Ký tự đặc biệtKT
7DZ-17DZ-5DZ-13DZ-15DZ-12DZ-18DZ-14DZ
ĐầuĐuôi
0 
10, 4, 8, 9
20, 5, 5
31, 2, 4, 4, 5, 6
42, 4, 5, 8
5 
61, 2, 6, 9
72, 5
83, 5
95, 8
Kết Quả Xổ Số Truyền Thống Thứ baT3 ngày 02-01-2024
Đặc biệtĐB
10956
Giải nhấtG1
44230
Giải nhìG2
11435
21121
Giải baG3
29001
29348
14423
05075
13469
49804
Giải tưG4
3705
3839
0998
9020
Giải nămG5
1408
5422
2848
4904
4073
2200
Giải sáuG6
387
850
383
Giải bảyG7
35
44
10
59
Ký tự đặc biệtKT
16DY-12DY-9DY-20DY-11DY-14DY-10DY-13DY
ĐầuĐuôi
00, 1, 4, 4, 5, 8
10
20, 1, 2, 3
30, 5, 5, 9
44, 8, 8
50, 6, 9